Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Novadīti seši ievada semināri eksperimentālās grupas klases audzinātājiem

Augustā turpinājās vidusskolas programmas izveide. Projekta komanda regulāri tikās un diskutēja, lai definētu galvenos tematus un plānotu to saturu, kā arī, lai meklētu nepieciešamos materiālus un video, kas būtu noderīgi morālās audzināšanas jautājumu aktualizēšanai vidusskolā.

Augusta sākumā katrai pētījumā iesaistītajai klasei tika aizsūtīta pa e-pastu individualizēta prezentācija, kurā tika apkopoti 1. mērījuma rezultāti […]

Jūlijā – aktīvs darbs pie zinātniskajām publikācijām

2022. gada jūlijā M. Fernandezs, prof. I. Maslo un S. Surikova publicējuši zinātniskā raksta kopsavilkumu “Moral Education Effectiveness in Latvia: Lessons Learned after 50 Years of Virtue Education in a post-Soviet Country”, kas tapis 50. ikgadējās Morālās izglītības konferences “Moral Development & Moral Education in Global Transition” ietvaros. Šī raksta ziņojums tika prezentēts šajā […]

Jūnijā aizstāvēts maģistra darbs un notikusi dalība zinātniskajās konferencēs

8. jūnijā mūsu projekta eksperte P. M. Keiša aizstāvēja maģistra darbu “Sokrātiska saruna morālajai izglītībai vidusskolā: konceptuālais modelis praksei (Socratic conversation for moral education in secondary school: a conceptual model for practice)”. Maģistra darbu vadīja un izstrādes gaitā konsultēja projekta vadītājs M. Fernandezs. Maģistra darbs pieejams Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijā.

Viena no būtiskākajām aktivitātēm projektā […]

Aptuveni 2000 skolēni no 120 skolām piedalās pētījumā

Maijā tika pabeigta datu vākšana un projekta komanda uzsāka to apstrādi. Kopumā tika iegūti dati no aptuveni 2000 skolēniem no 120 Latvijas skolām dažādos reģionos.

2022. gada 27. maijā M. Fernandezs un S. Surikova uzstājās Rēzeknes zinātniskās konferences “Society. Integration. Education” sesijā ar referātu “Conceptualizing the effectiveness research of an online curriculum for virtue […]

Līdz 15. aprīlim norisinās pedagogu pieteikšanās “e-TAP+” pētījumam

Līdz 15. aprīlim norisinās pedagogu pieteikšanās “e-TAP+” pētījumam par skolēnu morālo izaugsmi. Vērojama fantastiska atsaucība, jo sākotnēji projekta komanda bija iecerējusi sadarboties ar 60 klašu audzinātājiem, bet līdz šim pieteikušies jau vairāk kā 120 pedagogi. Projekta komanda strādā pie datu vākšanas instrumentu izveides. Tiek sagatavotas anketas gan pedagogiem, gan skolēniem. Datu vākšana iecerēta maija […]

Projekta ‘e-TAP+’ ietvaros tiek paredzēts īstenot longitudinālu pētījumu

Projekta ‘e-TAP+’ ietvaros tiek paredzēts īstenot longitudinālu pētījumu (03.01.2022. – 30.12.2024.) par skolēnu attieksmi pret sava morālā rakstura attīstīšanu. Marta mēnesī klases audzinātāji, kas strādā 2., 5., un 7. klasēs,  tika aicināti iesaistīties pētījumā “e-TAP+” par skolēnu attieksmi pret sava morālā rakstura attīstīšanu. Vairāk par pētījumu lasīt šeit!

2022. gada 16. martā M. Fernandezs […]

Uzsākta vidusskolas programmas izveide!

Janvārī projekta komanda arī lepojas ar to, ka tika atjaunots biedru statuss Apvienotās Karalistes vadošajā rakstura izglītības asociācijā “Association for Character Education”. Vairāk informācija par asociāciju pieejama šeit!

Programmas “e-TAP+” ietvaros uzsākta vidusskolas programmas izveide, kuras koncepta izstrādē piedalās 7 projekta komandas pētnieki un eksperti. Pirmajā posmā tiek definēta programmas pieeja: tā balstīsies uz […]

Sākas e-TAP+ projekts!

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskais institūts no 03.01.2022. līdz 30.12.2024. īsteno Latvijas Zinātnes padomes projektu “e-TAP+” jeb „Digitālas mācību programmas efektivitātes izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 1. līdz 12. klasei)”.

Projekta ‘e-TAP+’ mērķi ir izpētīt tikumiskās audzināšanas programmas “e-TAP” efektivitāti un pilnveidot to, izveidojot interaktīvus materiālus […]

Tapuši jauni zinātniskie raksti un rīki programmas ‘e-TAP’ izmantošanai

Šajā mēnesī divi raksti iesniegti publicēšanai ievērojamos žurnālos: Scalzo, G., Fernández González, M. J., & Akrivou, K.  “A Personalist Approach to Business Ethics: New Perspectives for Virtue Ethics and Servant Leadership” žurnālā Business Ethics, the Environment and Responsibility; un Maslo, I., Fernández González, M. J., & Surikova, S.  “Connecting fit, feasibility, and teachers’ capability: […]

Tikumiskās audzināšanas materiāli indeksēti mācību resursu krātuvēs

Turpinot tikumiskās audzināšanas programmas ‘e-TAP’ popularizāciju, decembra beigās programmas materiāli tikai indeksēti divās ievērojamās mācību resursu krātuvēs:

Skola2030 krātuvē https://mape.skola2030.lv materiāli atrodami šajās vietnēs:

pirmsskola: https://mape.skola2030.lv/materials/wP8MPKVg85s7WAsqmRXVhU 1.-3. klase: https://mape.skola2030.lv/materials/q2YJK5Uce3NDfuomK5yKCW 4.-6. klase: https://mape.skola2030.lv/materials/wP8MPKVg85s7WAsqmRXVhU 7.-9. klase: https://mape.skola2030.lv/materials/t3RMbUrcjzB6cm8J7goa7h vadlīnijas: https://mape.skola2030.lv/materials/GxJjTKiiMSEEXJJ9DVcZ3m )

LU PPMF platformā “DigiKlase” https://digiklase.lv/materiali Šeit materiālus var visvieglāk atrast, uzrakstot […]