Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Ziņojumam “Skolēnu morālo ieradumu veidošanās Latvijas skolās” plaša popularitāte

Marta mēnesī izdotais populārzinātniskais pētījuma ziņojums “Skolēnu morālo ieradumu veidošanās Latvijas skolās” (sk. https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/46498) ieguvis plašu popularitāti.

Preses relīzes par ziņojumu tika publicētas LU mājaslapā (https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/49182/ ), Latvijas Universitātes Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas “Ozolzīle” mājaslapā (https://www.ozolzile.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/49190/ ), kā arī Facebook lapās @ozolzileaug (sk. https://www.facebook.com/ozolzileaug/ ) un @superskolotajiem (sk. https://www.facebook.com/superskolotajiem/) .

Par pētījuma ziņojumu […]