Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Tapuši jauni zinātniskie raksti un rīki programmas ‘e-TAP’ izmantošanai

Šajā mēnesī divi raksti iesniegti publicēšanai ievērojamos žurnālos: Scalzo, G., Fernández González, M. J., & Akrivou, K.  “A Personalist Approach to Business Ethics: New Perspectives for Virtue Ethics and Servant Leadership” žurnālā Business Ethics, the Environment and Responsibility; un Maslo, I., Fernández González, M. J., & Surikova, S.  “Connecting fit, feasibility, and teachers’ capability: […]

Tikumiskās audzināšanas materiāli indeksēti mācību resursu krātuvēs

Turpinot tikumiskās audzināšanas programmas ‘e-TAP’ popularizāciju, decembra beigās programmas materiāli tikai indeksēti divās ievērojamās mācību resursu krātuvēs:

Skola2030 krātuvē https://mape.skola2030.lv materiāli atrodami šajās vietnēs:

pirmsskola: https://mape.skola2030.lv/materials/wP8MPKVg85s7WAsqmRXVhU 1.-3. klase: https://mape.skola2030.lv/materials/q2YJK5Uce3NDfuomK5yKCW 4.-6. klase: https://mape.skola2030.lv/materials/wP8MPKVg85s7WAsqmRXVhU 7.-9. klase: https://mape.skola2030.lv/materials/t3RMbUrcjzB6cm8J7goa7h vadlīnijas: https://mape.skola2030.lv/materials/GxJjTKiiMSEEXJJ9DVcZ3m )

LU PPMF platformā “DigiKlase” https://digiklase.lv/materiali Šeit materiālus var visvieglāk atrast, uzrakstot […]