Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Pēcdoktorantūras projekta noslēgumā publicēti vēl divi pētījuma ziņojumi latviešu un angļu valodā

2020. gada oktobrī tika publicēts projekta 4. aktivitātes pētījuma ziņojums “ARETE-school programmas pilotēšanas zinātniskā uzraudzība”, kas ir pieejams angļu valodā (https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52890) un latviešu valodā (https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52891). Programmas “Arete school” zinātniskās uzraudzības organizēšana, ievērojot sākotnējās izpētes secinājumus un vidusposma ziņojuma ieteikumus, tika īstenota divos posmos: 1) “Arete catalyst” pilotprogrammas zinātniskais monitorings (pedagogu tālākizglītības programma rakstura izglītībai); […]