Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Jūnijā aizstāvēts maģistra darbs un notikusi dalība zinātniskajās konferencēs

8. jūnijā mūsu projekta eksperte P. M. Keiša aizstāvēja maģistra darbu “Sokrātiska saruna morālajai izglītībai vidusskolā: konceptuālais modelis praksei (Socratic conversation for moral education in secondary school: a conceptual model for practice)”. Maģistra darbu vadīja un izstrādes gaitā konsultēja projekta vadītājs M. Fernandezs. Maģistra darbs pieejams Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijā.

Viena no būtiskākajām aktivitātēm projektā ir randomizēta kontroles pētījuma veikšana (randomized control trial). Tādēļ jūnija mēnesī tiek uzsākta dalībskolu sadalīšana divās grupās – kontroles un eksperimentālajā.

2022. gada 12.-14 jūnijā M. Fernandezs un A. Sidorova devās uz Birmingemas universitāti Lielbritānijā, un piedalījās zinātniskajā seminārā “Supporting the Establishment of Character Education Research Centres in Europe”, lai apspriestu kopā ar kolēģiem no citām valstīm iespēju dibināt rakstura un tikumu pētniecisku centru Latvijā.

Šajā projekta pirmajā posmā projekts ir ieguvis zināmu atpazīstamību Latvijas sabiedrībā. Tā rezultātā neatkarīgajā laikrakstā “Rīgas Apriņķa Avīze” tika publicēta intervija ar M. Fernandezu par maijā veikto pētījuma pirmo posmu, kas saistīts ar skolēnu tikumisko audzināšanu Latvijas skolās. Raksts pieejams šeit!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>