Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

Tikumiskās audzināšanas materiāli indeksēti mācību resursu krātuvēs

Turpinot tikumiskās audzināšanas programmas ‘e-TAP’ popularizāciju, decembra beigās programmas materiāli tikai indeksēti divās ievērojamās mācību resursu krātuvēs:

Skola2030 krātuvē https://mape.skola2030.lv materiāli atrodami šajās vietnēs:

LU PPMF platformā “DigiKlase” https://digiklase.lv/materiali Šeit materiālus var visvieglāk atrast, uzrakstot meklētājā atslēgas vārdu ‘audzināšana’.


Latvijas Zinātnes padomes finansēts projekts “Digitālas mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 5 līdz 15 gadu vecumā)”, Projekta nr. lzp-2020/2-0277.

Notikušas fokusa grupas diskusijas ar skolotājiem par pilotēšanas rezultātiem

Tikumiskās audzināšanas programmas ‘e-TAP’ aprobācijā no februāra līdz aprīlim brīvprātīgi piedalījās 261 skolotājs no 96 izglītības iestādēm visos Latvijas reģionos. 78 no viņiem strādā pirmsskolā, 60 – 1.–3. klasē, 75 – 4. –6. klasē un 63 – 7.–9. klasē. Kopā tika saņemtas 1035 anketas: 359 par pirmsskolas metodiskajiem atbalsta materiāliem, 287 par 1.–3. klasi, 371 par 4.–6 klasi un 288 par 7.–9. klasi. Projekta sākotnējie rezultāti tika apspriesti ar dalībniekiem jūnija sākumā četrās fokusa grupu diskusijās pa vecumposmiem, kurās piedalījās kopā 14 skolotāji un 9 projekta darbinieki. Vairāk par šo projekta pirmo posmu šeit: https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/66572/

Iepazīstina zinātnisko kopienu ar projekta pirmajiem rezultātiem

Šajā mēnesī izdots konferenču rakstu krājums, kurā iekļauts projekta darbinieku sagatavots raksts: “Fernández González, M. J., Elksne, G., & Sidorova, A. ‘e-TAP’ curriculum for virtue education: a fit analysis to the ‘Skola-2030’ curriculum.  Proceedings of the International Scientific Conference “Society. Integration. Education” Volume II, May 28th – 29th, 2021 (pp. 214-223). https://doi.org/10.17770/sie2021vol2.6171. Tiešsaistes kopsavilkum,s pieejams šeit: http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/6171    

Trīs raksta autori virtuāli uzstājās arī ar referātu 28 maijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā rīkotajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”

Veiksmīgā programmas pilotēšana iet uz beigām

Kad vēl pilotēšana nav pilnībā noslēgusies, tika jau saņemtas pāri par 900 atgriezeniskās saites anketas par nodarbību plāniem un vairāk par 300 anketas par tēmām un programmu kopumā. NĀkamis solis būs šo bagātīgo materiālu analīze, lai papildinātu ‘e-TAP’ programmu.

Abas Dr. Andreja Mūrnieka lekcijas par eksistenciālajiem jautājumiem un kultūras problemātiku tika plaši apmeklētas, kopā piedaloties ap 60 skolotājiem un projekta darbiniekiem un brīvprātīgiem.

Projekta popularizēšanai šodien pat paredzēta projekta vadītāja virtuālā uzstāšanās ar poster “Tikumiskās audzināšanas programma ‘e-TAP” Latvijas universitātes organizētajā pasākumā “Zinātnieku Nakts 2021”. Posteru var apskatīties šeit: https://www.zinatniekunakts2021.lv/posters/manuels-fernandezs-e-tap-digitalas-macibu-programmas-piemerotibas-un-istenojamibas-izpete-jauniesu-tikumiskajai-audzinasanai-latvijas-izglitibas-iestades-no-5-lidz-15-gadu-vecuma

Vakar notikusi arī radio intervija ar projekta vadītāju LR1 raidījumā “Globālais Latvietis”, kurā tika skata arī projekta tematika. https://www.lsm.lv/raksts/dzive–stils/cilvekstasti/ka-hondurasiete-un-spanis-kluva-par-dalu-no-latvijas.a399659/

Turpinās ‘e-TAP’ pilotēšana un atbalsts skolotājiem

20. martā notikusi projekta vadītāja virtuālā uzstāšanās ar referātu “Tikumiskās audzināšanas aktualitāte izglītībā. Tikumiskās audzināšanas programma” Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūta rīkotajā konferencē “Garīgais impulss 9”. Informācija par pilno pasākumu pieejama šeit: https://katolis.lv/notikumi/vebinars-katehetiem-un-skolotajiem-garigais-impulss-9/  

LU lektors Dr. Andrejs Mūrnieks, kas iesaistīts e-TAP projektā, piedāvā divas tiešsaistes lekcijas šajos datumos pamatskolas (5. – 9. klašu) skolotājiem : Otrdien 30. martā plkst. 15.30 – 17.00: “Kas ir eksistenciālie jautājumi? Kas programmē cilvēka uzvedību?”, un trešdien 14. aprīlī plkst. 15.30 – 17.00: “Eiropas kultūra saknes”. Pieteikšanās – manuels.fernandezs@lu.lv

Marta mēnesī tika iesaistītas uz laiku divas jaunas maģistratūras studentes (Estere un Patrīcija) kā brīvprātīgas praktikantes.

Programmas ‘e-TAP’ pilotēšana sākās ar sparu

Pilotēšana uzsākusies 1. februārī straujiem tempiem. Katram skolotājam aizsūtīta personīga vēstule no viņam piešķirtā mentora ar pilotēšanas norādījumiem un materiāliem. Katru dienu tika saņemtas starp 10 un 15 atgriezeniskās saites anketas, ko skolotāji aizpilda pēc katra nodarbības plāna izmēģināšanas. Tas skaits ir ļoti augsts, ņemot vērā apstākļus, kuros skolotājiem jāstrādā šobrīd COVID ierobežojumu dēļ.

Skolotāju atbalstīšanai projekta ietvaros 2. un 3. februārī notikušas divas ievada lekcijas par tikumisko audzināšanu, kurās piedalījās kopā apmērām 230 skolotāji. Lekcijas ieraksts un lekciju materiāli (prezentācija u.c.) pieejami šeit: https://drive.google.com/drive/folders/1lZSKJxRH0HiW_xAUzrA13PenW3InvIf1

Februāra vidu notikusi arī maģistrantu Lindas Kovaļevskas un Betātes Balandīnas un projekta vadītāja Manuela Fernandeza virtuāla uzstāšanās ar referātu “Virtue education programme “e-TAP”: fit and innovativeness in the context of preschool and primary school education in Latvia” Latvijas universitātes 79. starptautiski zinātniskās konferences sekcijā « Traditions and innovations in preschool and primary education work ». Saite uz pasākumu pieejama šeit (https://www.ppmf.lu.lv/petnieciba/konferences/lu-konferences/lu-78-starptautiska-zinatniska-konference/sekcija-augstskolas-pedagogija-jauni-izaicinajumi-studiju-procesa-1-4/ , bet tiešsaistes kopsavilkums apskatāms šeit: https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/htqe-2021/41/  

Milzīga skolotāju atsaucība programmas ‘e-TAP’ pilotēšanai

Skolotāja atsaucība e-TAP programmas pilotēšanai milzīgi liela: līdz 20. janvārim saņemti vairāk par 350 skolotāji pieteikumiem (projekta vadītāju optimistiskais scenārijs paredzēja ap 80-100 skolotājiem). Pētnieku grupa (2 maģistrantes, 2 doktorantes, 3 vadošie pētnieki un 3 eksperti) ļoti gandarīta un šobrīd strādā pie pilotēšanas praktiskiem aspektiem: mentoru piešķiršana, sazināšana ar skolotājiem, materiālu sagatavošana pilotēšanai.

Šajā mēnesī arī 13. janvārī no rīta projekta vadītājs vadošais pētnieks Manuels Fernandezs uzstājās populārā ziņu raidījuma “900 sekundes (LTV3) ar interviju par projekta tēmu un aktualitāti. Ierakstu var apskatīties šeit: https://www.facebook.com/TV3zinas/posts/5613875935305354; https://www.facebook.com/TV3zinas/posts/5613875935305354  

Uzsākta tikumiskās audzināšanas programmas aprobācija LZP projekta ietvaros

Latvijas Zinātnes padome piešķīrusi zinātnieku individuālu grantu projekta “Digitālas mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 5 līdz 15 gadu vecumā) – e-TAP” īstenošanai no 01.12.2020 līdz 31.12.2021.

Projekts tiek īstenots Latvijas Universitātes Pedagoģijās psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskajā institūtā vadošā pētnieka Dr. Manuela Fernandeza vadībā.

Programmas pirmais soli ir tās aprobācija skolās, kas notiks no 2021. g februārim līdz aprīlim. Skolotāji, kas vēlēsies piedalīties programmas aprobācijā, piesakās individuāli un varēs iesaistīties šajā procesā tik lielā apmērā, cik viņi vēlēsies. Vairāk informācijas par aprobācijas procesu pieejama šeit:

Skolotāji, kas vēlas piedalīties projektā, var pieteikties līdz 15. janvārim, aizpildot pieteikšanās anketu šajā saitē

Pēcdoktorantūras projekta noslēgumā publicēti vēl divi pētījuma ziņojumi latviešu un angļu valodā

2020. gada oktobrī tika publicēts projekta 4. aktivitātes pētījuma ziņojums “ARETE-school programmas pilotēšanas zinātniskā uzraudzība”, kas ir pieejams angļu valodā (https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52890) un latviešu valodā (https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52891). Programmas “Arete school” zinātniskās uzraudzības organizēšana, ievērojot sākotnējās izpētes secinājumus un vidusposma ziņojuma ieteikumus, tika īstenota divos posmos: 1) “Arete catalyst” pilotprogrammas zinātniskais monitorings (pedagogu tālākizglītības programma rakstura izglītībai); un 2) “Arete leadership” zinātniskais monitorings (nepārtrauktas attīstības programma skolu vadītājiem). Programmas “Arete school” pilotēšanas zinātniskā uzraudzība ļauj secināt, ka skolotāju un vadītāju tālākizglītības programmu izstrādē ir absolūti nepieciešams ņemt vērā viņu vajadzības, vēlmes un vērtības un ka šādās programmās būtu jādod dalībniekiem iespēja izveidot patiesu mācīšanās kopienu, kurā viņi jūtas cienīti un uzklausīti, un ka viņi ir programmas kopīgo zināšanu un pieredzes līdzveidotāji.

Pēcdoktorantūras projekta rezultāti tika apkopoti pētījuma gala ziņojumā, kas pieejams angļu valodā (https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52892) un latviešu valodā (https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52893). Pētījums ir rezultējies ar daudzpusīgiem ieguvumiem sabiedrībai gan Latvijā, gan arī starptautiskā mērogā. Pirmkārt, projekta tiešsaistes platforma –  www.arete.lu.lv, kur apkopoti visi pētījuma rezultāti un daudz nepieciešamo materiālu rakstura un tikumiskajai audzināšanai skolām, skolotājiem, ģimenēm un skolu vadītājiem. Otrkārt, sadarbībā ar Somijas un Spānijas kolēģiem veidota skolotāju tālākizglītības programma “Atbalsts skolotājiem personīgo kompetenču un rakstura audzināšanas veicināšanai skolās”, ko LU PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs (https://www.ppmf.lu.lv/par-mums/centri/pieauguso-pedagogiskas-izglitibas-centrs/). Treškārt, tapusi ievērojama tikumiskās audzināšanas mācību programma latviešu valodā – no pirmskolas līdz 9. klasei, kas satur praktiskus atbalsta materiālus skolotājiem – stundu plānus, darba lapas, prezentācijas. Programma aprobācijai skolās bez maksas pieejama šajā saitē: https://www.arete.lu.lv/parnese-izglitiba/tikumiskas-audzinasanas-programma/

Pēcdoktoranta uzstāšanās LU organizētajā atklājumu un inovāciju pasākumā “Zināšanu Agora”

2020. gada 25. septembra pēcpusdienā LU telpās pēcdoktorants uzstājās LU organizētajā atklājumu un inovāciju pasākuma “LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena” aktivitātē “Zināšanu Agorā”, kas bija viena no nozīmīgākajām pasākuma daļām, prezentējot pēcdoktorantūras pētījuma galvenos rezultātus.

Pēc pasākuma Latvijas universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments sagatavoja ļoti profesionālu rakstu par šo uzstāšanos, kas ir pieejams LU mājas lapā https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/61749/ un Pedagoģijas zinātniskā institūta mājas lapā – https://www.pzi.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/61756/