Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

Project “Fit and feasibility trial of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (for 5 to 15 years-old students)” funded by the Latvian Council of Science, project no. Nr. lzp-2020/2-0277

Tapuši jauni zinātniskie raksti un rīki programmas ‘e-TAP’ izmantošanai

Šajā mēnesī divi raksti iesniegti publicēšanai ievērojamos žurnālos: Scalzo, G., Fernández González, M. J., & Akrivou, K.  “A Personalist Approach to Business Ethics: New Perspectives for Virtue Ethics and Servant Leadership” žurnālā Business Ethics, the Environment and Responsibility; un Maslo, I., Fernández González, M. J., & Surikova, S.  “Connecting fit, feasibility, and teachers’ capability: Insights from research on a moral education curriculum in Latvia” žurnālā The Curriculum Journal (BERA).

Programmas prezentācija notikusi arī Brīvā Māras skolā un Rugāju novada vidusskolā.

Programmas ‘e-TAP’ mājas lapā piedāvāti arī jaunie rīki programmas pilnvērtīgai izmantošanai: Meklēšanas aplikācija “e-Tikumiem” – brīvpieejas aplikāciju, kas dod iespēju viegli atrast tikumiskās audzināšanas tiešsaistes resursus latviešu valodā. Saistītā datu bāze iekļautas 128 vienības. Aplikācija pieejama šajā saitē https://etikumiem.github.io/ ; Programmas ‘e-TAP’ mājas lapas izmantošanas video pamācība (8 minūtes): kā pilnvērtīgi izmantot tikumiskās audzināšanas programmas ‘e-TAP’ mājas lapā piedāvātos nodarbību plānus, prezentācijas un citus resursus skolotājiem (sk. https://www.youtube.com/watch?v=XxozdrifGAU ; un programmas “e-TAP” tematisko atbilstību saraksts ar Skola2030 mācību programmu. Atbilstību saraksts visu mācību jomu un priekšmetu skolotajiem, kur apkopotas vairāk par 400 atbilstības. Dokuments strukturēts pa mācību jomām, klasēm un mācību priekšmetiem (sk. https://www.arete.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/pzi/ARETE/ETAP/26.10.2021_-_master_-_ATBILSTIBU_SARAKSTS.pdf)

Tikumiskās audzināšanas materiāli indeksēti mācību resursu krātuvēs

Turpinot tikumiskās audzināšanas programmas ‘e-TAP’ popularizāciju, decembra beigās programmas materiāli tikai indeksēti divās ievērojamās mācību resursu krātuvēs:

Skola2030 krātuvē https://mape.skola2030.lv materiāli atrodami šajās vietnēs:

LU PPMF platformā “DigiKlase” https://digiklase.lv/materiali Šeit materiālus var visvieglāk atrast, uzrakstot meklētājā atslēgas vārdu ‘audzināšana’.


Latvijas Zinātnes padomes finansēts projekts “Digitālas mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 5 līdz 15 gadu vecumā)”, Projekta nr. lzp-2020/2-0277.

Sagatavo programmas ‘e-TAP’ drukas versiju un turpinās izplatīšanas aktivitātes

Šajā mēnesī tika sagatavota programmas ‘e-TAP’ drukas versija un notiek sagatavošana to aizsūtīšanai aktīvākajām skolām. Materiāls sastāvs no četrām 250 lpp. biezām grāmatiņām – viena katrai vecumposmam, kurās iekļauti metodiskie norādījumi skolotājiem un visi nodarbību plāni, kā arī prezentāciju un atbalsta materiālu izdrukas.  

Šajā mēnesī publicēti divi zinātniski raksti par projekta rezultātiem: Fernández González, M. J., Balandīna, B., & Kovaļevska, L.  Virtue education programme e-TAP: innovativeness and thematic fit in the context of preschool and primary education in Latvia In: L. Daniela (2021), Human, technologies and quality of education – 2021. Proceedings of scientific papers pp. 530-544 (https://doi.org/10.22364/htqe.2021.41) un Akrivou, K., & Fernández González, M. J.  Beyond personalist virtue ethics: transcendental anthropology and its implications for interpersonal communication Frontiers in Communication vol. 6, pp. 1-12 (https://doi.org/10.3389/fcomm.2021.712501)  

Notikušas arī trīs uzstāšanās ar referātiem: “Moral education online: Teachers’ Voices During the Transfer and Implementation of a Character Education Curriculum” biedrības “Association for Character education (ACE)” gadskārtējā konferencē Ameršemā (Anglijā) (https://character-education.org.uk/conference/); “Fit and feasibility study of a virtue education curriculum for 5 to 15 years-old students in Latvia” biedŗibas “Association for Moral Education” 47.  gadskārtējā konferencē (https://whova.com/portal/webapp/acoam_202110/Agenda/2007510); un “Brīvs un principiāls – 21. gadsimta jauniešu vērtības zinātniskā skatījumā” Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētajā konferencē “Jaunatnes forums – “Zinātne mums apkārt 360o” (Tiešsaistes ieraksts (2:47:40 – 3:02:00): https://www.youtube.com/watch?v=X7oZd2L8CFo)

Notikusi arī programmas prezentācija Jēkabpils 2. vidusskolā, kurā piedalījās vairāk par 40 skolotāju.

Turpinās pilnveidotās programmas ‘e-TAP’ izplatīšana izglītības iestādēs un konferencēs

Noslēdzoties tikumiskās audzināšanas programmas ‘e-TAP’ pilnveides posms, projekta darbinieki aktīvi darbojās ar programmas prezentāciju izglītības iestādēs, satiekoties ar vairāk par 250 pedagogu. Pagājušajā mēnesī prezentācijas notikušas klātienē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Varakļānu bērnudārzā “Sprīdītis”, Aglonas vidusskolā un L. Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā. Šajā mēnesī prezentācijas bija tiešsaistē Aizkraukles novada vidusskolā, Vaivaru pamatskolā, Mārupes Valsts Ģimnāzijā, Mārupes pamatskolā un  Rēzeknes bērnudārzā “Varavīksne”.

22. oktobrī sadarbībā ar kolēģiem no Anglijas referāts “Transcendental anthropology, a proposal for complementing personalist virtue ethics. Implications for professional ethics in communication” tika prezentēts starptautiskajā konferencē “The 28th annual International Vincentian Business Ethics Conference”, ko organizēja Čikāgas DePaul Universitāte (sk. https://www.ivbec.com/). Savukārt, 26. oktobrī referāts “Tikumiskā audzināšana skolā: «e-TAP» programmas skolotāju veiksmes stāsts COVID-19 apstākļos” tika prezentēts Latvijas Zinātnes padomes rīkotajā konferencē “Izglītība, veselība, tiesiskums, iekļaušana, drošība  –  dzīves kvalitāte un labklājība ikvienam?”.

Projekta rezultāti prezentēti divās zinātniskās konferencēs Latvijā un ārzemēs

Šajā mēnesī projekta rezultāti popularizēti divas konferencēs: Viena virtuālā uzstāšanās ar referātu “Fit and Feasibility Trial of an Online Curriculum for Virtue Education for 5 to 15 Years-Old Students in Latvia: National and International Perspectives” notikusi ECER 2021 starptautiskās konferences “Education and civil society” ietvaros (Dženovā, tiešsaistē), un tās kopsavilkums pieejams šeit: https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/26/contribution/51256/  .
Otrais pasākums bijis projekta vadītāja uzstāšanās ar referātu “Pētījums par tikumisko audzināšanu: skolotāju veiksmes stāsts Covid-19 apstākļos” 24. septembrī Latvijas universitātes Jauno tehnoloģiju & inovāciju zināšanu dienas 2021 “Zināšanu agorā”. Atskaite par šo uzstāšanos pieejama šeit: https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/68705/, un saite uz video – seit: https://www.youtube.com/watch?v=ElDLp4FNZQU

Programmas pilnveide pirms izplatīšanas iet uz beigām

Vasarā projekta darbinieki aktīvi strādāja, lai pēc iespējas labāk integrētu saņemtos skolotāju ieteikumus programmas ‘e-TAP’ jaunajā variantā. Tiek pārstrādāti visi 118 nodarbību plāni, prezentācijas un atbalsta materiāli.

Pateicoties projekta praktikantei Patrīcijai Marijai Keišai, projekta tematika popularizēšanas nolūkos projekta vadītājs piedalījās 21. augustā pasākumā “Sokrātiska saruna – Kā mācīt cieņu?” sarunu festivālā “LAMPA” Cesīs. šajā saitē var apskatīties šo sarunu un vairāk uzzināt par šo notikumu: https://festivalslampa.lv/lv/programma/pasakumi/1681   

Turpinās programmas ‘e-TAP’ pilnveide un popularizācija

Jūlija sākumā notikusi fokusa grupa diskusija ar 10 pārstāvjiem no galvenajām politikas veidošanas institūcijām (Izglītības ministrija, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Valsts izglītības satura centrs, Skola2030 projekts). Vairāk par šo tikšanos var lasīt šeit (angliski): https://www.lu.lv/en/about-us/ul-media/news/single/t/67564/

12. jūlija notikusi arī projekta vadītāja virtuāla uzstāšanās ar referātu “After MacIntyre: towards a personalist virtue ethic proposal to business and leadership” starptautiskajā konferencē “21st International Symposium on Ethics, Business and Society “The Future of Work. Promoting Dignity and Human Flourishing”, ko organizēja IESE Business school (IESE Business School). Vairāk par šo pasākum u skatīties šeit: https://www.iese.edu/faculty-research/21-international-symposium-ethics-business-society/  

Notikušas fokusa grupas diskusijas ar skolotājiem par pilotēšanas rezultātiem

Tikumiskās audzināšanas programmas ‘e-TAP’ aprobācijā no februāra līdz aprīlim brīvprātīgi piedalījās 261 skolotājs no 96 izglītības iestādēm visos Latvijas reģionos. 78 no viņiem strādā pirmsskolā, 60 – 1.–3. klasē, 75 – 4. –6. klasē un 63 – 7.–9. klasē. Kopā tika saņemtas 1035 anketas: 359 par pirmsskolas metodiskajiem atbalsta materiāliem, 287 par 1.–3. klasi, 371 par 4.–6 klasi un 288 par 7.–9. klasi. Projekta sākotnējie rezultāti tika apspriesti ar dalībniekiem jūnija sākumā četrās fokusa grupu diskusijās pa vecumposmiem, kurās piedalījās kopā 14 skolotāji un 9 projekta darbinieki. Vairāk par šo projekta pirmo posmu šeit: https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/66572/

Iepazīstina zinātnisko kopienu ar projekta pirmajiem rezultātiem

Šajā mēnesī izdots konferenču rakstu krājums, kurā iekļauts projekta darbinieku sagatavots raksts: “Fernández González, M. J., Elksne, G., & Sidorova, A. ‘e-TAP’ curriculum for virtue education: a fit analysis to the ‘Skola-2030’ curriculum.  Proceedings of the International Scientific Conference “Society. Integration. Education” Volume II, May 28th – 29th, 2021 (pp. 214-223). https://doi.org/10.17770/sie2021vol2.6171. Tiešsaistes kopsavilkum,s pieejams šeit: http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/6171    

Trīs raksta autori virtuāli uzstājās arī ar referātu 28 maijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā rīkotajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”

Veiksmīgā programmas pilotēšana iet uz beigām

Kad vēl pilotēšana nav pilnībā noslēgusies, tika jau saņemtas pāri par 900 atgriezeniskās saites anketas par nodarbību plāniem un vairāk par 300 anketas par tēmām un programmu kopumā. NĀkamis solis būs šo bagātīgo materiālu analīze, lai papildinātu ‘e-TAP’ programmu.

Abas Dr. Andreja Mūrnieka lekcijas par eksistenciālajiem jautājumiem un kultūras problemātiku tika plaši apmeklētas, kopā piedaloties ap 60 skolotājiem un projekta darbiniekiem un brīvprātīgiem.

Projekta popularizēšanai šodien pat paredzēta projekta vadītāja virtuālā uzstāšanās ar poster “Tikumiskās audzināšanas programma ‘e-TAP” Latvijas universitātes organizētajā pasākumā “Zinātnieku Nakts 2021”. Posteru var apskatīties šeit: https://www.zinatniekunakts2021.lv/posters/manuels-fernandezs-e-tap-digitalas-macibu-programmas-piemerotibas-un-istenojamibas-izpete-jauniesu-tikumiskajai-audzinasanai-latvijas-izglitibas-iestades-no-5-lidz-15-gadu-vecuma

Vakar notikusi arī radio intervija ar projekta vadītāju LR1 raidījumā “Globālais Latvietis”, kurā tika skata arī projekta tematika. https://www.lsm.lv/raksts/dzive–stils/cilvekstasti/ka-hondurasiete-un-spanis-kluva-par-dalu-no-latvijas.a399659/