Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Sagatavo programmas ‘e-TAP’ drukas versiju un turpinās izplatīšanas aktivitātes

Šajā mēnesī tika sagatavota programmas ‘e-TAP’ drukas versija un notiek sagatavošana to aizsūtīšanai aktīvākajām skolām. Materiāls sastāvs no četrām 250 lpp. biezām grāmatiņām – viena katrai vecumposmam, kurās iekļauti metodiskie norādījumi skolotājiem un visi nodarbību plāni, kā arī prezentāciju un atbalsta materiālu izdrukas.  

Šajā mēnesī publicēti divi zinātniski raksti par projekta rezultātiem: Fernández […]

Turpinās pilnveidotās programmas ‘e-TAP’ izplatīšana izglītības iestādēs un konferencēs

Noslēdzoties tikumiskās audzināšanas programmas ‘e-TAP’ pilnveides posms, projekta darbinieki aktīvi darbojās ar programmas prezentāciju izglītības iestādēs, satiekoties ar vairāk par 250 pedagogu. Pagājušajā mēnesī prezentācijas notikušas klātienē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Varakļānu bērnudārzā “Sprīdītis”, Aglonas vidusskolā un L. Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā. Šajā mēnesī prezentācijas bija tiešsaistē Aizkraukles novada vidusskolā, Vaivaru pamatskolā, Mārupes Valsts Ģimnāzijā, […]

Projekta rezultāti prezentēti divās zinātniskās konferencēs Latvijā un ārzemēs

Šajā mēnesī projekta rezultāti popularizēti divas konferencēs: Viena virtuālā uzstāšanās ar referātu “Fit and Feasibility Trial of an Online Curriculum for Virtue Education for 5 to 15 Years-Old Students in Latvia: National and International Perspectives” notikusi ECER 2021 starptautiskās konferences “Education and civil society” ietvaros (Dženovā, tiešsaistē), un tās kopsavilkums pieejams šeit: https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/26/contribution/51256/ . […]

Programmas pilnveide pirms izplatīšanas iet uz beigām

Vasarā projekta darbinieki aktīvi strādāja, lai pēc iespējas labāk integrētu saņemtos skolotāju ieteikumus programmas ‘e-TAP’ jaunajā variantā. Tiek pārstrādāti visi 118 nodarbību plāni, prezentācijas un atbalsta materiāli.

Pateicoties projekta praktikantei Patrīcijai Marijai Keišai, projekta tematika popularizēšanas nolūkos projekta vadītājs piedalījās 21. augustā pasākumā “Sokrātiska saruna – Kā mācīt cieņu?” sarunu festivālā “LAMPA” Cesīs. […]

Turpinās programmas ‘e-TAP’ pilnveide un popularizācija

Jūlija sākumā notikusi fokusa grupa diskusija ar 10 pārstāvjiem no galvenajām politikas veidošanas institūcijām (Izglītības ministrija, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Valsts izglītības satura centrs, Skola2030 projekts). Vairāk par šo tikšanos var lasīt šeit (angliski): https://www.lu.lv/en/about-us/ul-media/news/single/t/67564/

12. jūlija notikusi arī projekta vadītāja virtuāla uzstāšanās ar referātu “After MacIntyre: towards a personalist virtue ethic proposal […]

Notikušas fokusa grupas diskusijas ar skolotājiem par pilotēšanas rezultātiem

Tikumiskās audzināšanas programmas ‘e-TAP’ aprobācijā no februāra līdz aprīlim brīvprātīgi piedalījās 261 skolotājs no 96 izglītības iestādēm visos Latvijas reģionos. 78 no viņiem strādā pirmsskolā, 60 – 1.–3. klasē, 75 – 4. –6. klasē un 63 – 7.–9. klasē. Kopā tika saņemtas 1035 anketas: 359 par pirmsskolas metodiskajiem atbalsta materiāliem, 287 par 1.–3. klasi, […]

Iepazīstina zinātnisko kopienu ar projekta pirmajiem rezultātiem

Šajā mēnesī izdots konferenču rakstu krājums, kurā iekļauts projekta darbinieku sagatavots raksts: “Fernández González, M. J., Elksne, G., & Sidorova, A. ‘e-TAP’ curriculum for virtue education: a fit analysis to the ‘Skola-2030’ curriculum.  Proceedings of the International Scientific Conference “Society. Integration. Education” Volume II, May 28th – 29th, 2021 (pp. 214-223). https://doi.org/10.17770/sie2021vol2.6171. Tiešsaistes kopsavilkum,s […]

Veiksmīgā programmas pilotēšana iet uz beigām

Kad vēl pilotēšana nav pilnībā noslēgusies, tika jau saņemtas pāri par 900 atgriezeniskās saites anketas par nodarbību plāniem un vairāk par 300 anketas par tēmām un programmu kopumā. NĀkamis solis būs šo bagātīgo materiālu analīze, lai papildinātu ‘e-TAP’ programmu.

Abas Dr. Andreja Mūrnieka lekcijas par eksistenciālajiem jautājumiem un kultūras problemātiku tika plaši apmeklētas, […]

Turpinās ‘e-TAP’ pilotēšana un atbalsts skolotājiem

20. martā notikusi projekta vadītāja virtuālā uzstāšanās ar referātu “Tikumiskās audzināšanas aktualitāte izglītībā. Tikumiskās audzināšanas programma” Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūta rīkotajā konferencē “Garīgais impulss 9”. Informācija par pilno pasākumu pieejama šeit: https://katolis.lv/notikumi/vebinars-katehetiem-un-skolotajiem-garigais-impulss-9/  

LU lektors Dr. Andrejs Mūrnieks, kas iesaistīts e-TAP projektā, piedāvā divas tiešsaistes lekcijas šajos datumos pamatskolas (5. – 9. klašu) […]

Programmas ‘e-TAP’ pilotēšana sākās ar sparu

Pilotēšana uzsākusies 1. februārī straujiem tempiem. Katram skolotājam aizsūtīta personīga vēstule no viņam piešķirtā mentora ar pilotēšanas norādījumiem un materiāliem. Katru dienu tika saņemtas starp 10 un 15 atgriezeniskās saites anketas, ko skolotāji aizpilda pēc katra nodarbības plāna izmēģināšanas. Tas skaits ir ļoti augsts, ņemot vērā apstākļus, kuros skolotājiem jāstrādā šobrīd COVID ierobežojumu dēļ. […]