Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Turpinās pilnveidotās programmas ‘e-TAP’ izplatīšana izglītības iestādēs un konferencēs

Noslēdzoties tikumiskās audzināšanas programmas ‘e-TAP’ pilnveides posms, projekta darbinieki aktīvi darbojās ar programmas prezentāciju izglītības iestādēs, satiekoties ar vairāk par 250 pedagogu. Pagājušajā mēnesī prezentācijas notikušas klātienē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Varakļānu bērnudārzā “Sprīdītis”, Aglonas vidusskolā un L. Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā. Šajā mēnesī prezentācijas bija tiešsaistē Aizkraukles novada vidusskolā, Vaivaru pamatskolā, Mārupes Valsts Ģimnāzijā, […]