Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Līdz 15. aprīlim norisinās pedagogu pieteikšanās “e-TAP+” pētījumam

Līdz 15. aprīlim norisinās pedagogu pieteikšanās “e-TAP+” pētījumam par skolēnu morālo izaugsmi. Vērojama fantastiska atsaucība, jo sākotnēji projekta komanda bija iecerējusi sadarboties ar 60 klašu audzinātājiem, bet līdz šim pieteikušies jau vairāk kā 120 pedagogi. Projekta komanda strādā pie datu vākšanas instrumentu izveides. Tiek sagatavotas anketas gan pedagogiem, gan skolēniem. Datu vākšana iecerēta maija […]