Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Novadīti seši ievada semināri eksperimentālās grupas klases audzinātājiem

Augustā turpinājās vidusskolas programmas izveide. Projekta komanda regulāri tikās un diskutēja, lai definētu galvenos tematus un plānotu to saturu, kā arī, lai meklētu nepieciešamos materiālus un video, kas būtu noderīgi morālās audzināšanas jautājumu aktualizēšanai vidusskolā.

Augusta sākumā katrai pētījumā iesaistītajai klasei tika aizsūtīta pa e-pastu individualizēta prezentācija, kurā tika apkopoti 1. mērījuma rezultāti šajā klasē. Tas bija ļoti apjomīgs darbs, un klases audzinātāji augsti novērtēja personalizēto uzmanību, kas viņiem tika veltīta. Šie dati palīdzēs viņiem turpmākajā darbā ar savu klasi, jo varēja konstatēt audzēkņu stiprās un vājas puses morālas izaugsmes jomā.

Augusta beigās tika organizēti seši ievada semināri eksperimentālās grupas klases audzinātājiem, lai iepazīstinātu viņus ar veicamās intervences būtību – īstenot pilnībā savās klasēs programmu “eTAP+” divus mācību gadus pēc kārtas. Kopā piedalījās 53 klases audzinātāji: 14 no 3. klases, 18 no 6. klases un 21 no 8. klases. Skolotāji izteica pateicību par materiāliem un atbalstu intervences īstenošanai.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>