Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Sākas e-TAP+ projekts!

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskais institūts no 03.01.2022. līdz 30.12.2024. īsteno Latvijas Zinātnes padomes projektu “e-TAP+” jeb „Digitālas mācību programmas efektivitātes izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 1. līdz 12. klasei)”.

Projekta ‘e-TAP+’ mērķi ir izpētīt tikumiskās audzināšanas programmas “e-TAP” efektivitāti un pilnveidot to, izveidojot interaktīvus materiālus 7.-9. klasei un jaunus materiālus 10.-12. klasei. Programmas efektivitātes izpētei tiks veikts longitudināls pētījums (3 gadu garumā) trīs pamatizglītības vecumposmos (1.-3., 4.-6. un 7.-9. klasēs), izmantojot eksperimentālu dizainu (trīs kontroles grupas un trīs eksperimenta grupas). Programmas pilnveidošanā papildināto un digitalizēto materiālu piemērotība un īstenojamība tiks izpētīta, pilotējot materiālus vismaz trīs izglītības iestādēs.

Projekta pirmajā mēnesī 2022. gada 28. janvārī projekta vadošie pētnieki M. Fernandezs un S. Surikova attālināti uzstājās Latvijas Universitātes 80. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā “Izglītības kvalitāte un izglītības sistēmas efektīva pārvaldība” ar referātu “Theoretical insights for and parents’ views about family-school collaboration to implement character education in Latvia” . 

Referāts apskatāms LU Akadēmiskā apgāda tīmekļvietnē.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>