Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Tapuši jauni zinātniskie raksti un rīki programmas ‘e-TAP’ izmantošanai

Šajā mēnesī divi raksti iesniegti publicēšanai ievērojamos žurnālos: Scalzo, G., Fernández González, M. J., & Akrivou, K.  “A Personalist Approach to Business Ethics: New Perspectives for Virtue Ethics and Servant Leadership” žurnālā Business Ethics, the Environment and Responsibility; un Maslo, I., Fernández González, M. J., & Surikova, S.  “Connecting fit, feasibility, and teachers’ capability: Insights from research on a moral education curriculum in Latvia” žurnālā The Curriculum Journal (BERA).

Programmas prezentācija notikusi arī Brīvā Māras skolā un Rugāju novada vidusskolā.

Programmas ‘e-TAP’ mājas lapā piedāvāti arī jaunie rīki programmas pilnvērtīgai izmantošanai: Meklēšanas aplikācija “e-Tikumiem” – brīvpieejas aplikāciju, kas dod iespēju viegli atrast tikumiskās audzināšanas tiešsaistes resursus latviešu valodā. Saistītā datu bāze iekļautas 128 vienības. Aplikācija pieejama šajā saitē https://etikumiem.github.io/ ; Programmas ‘e-TAP’ mājas lapas izmantošanas video pamācība (8 minūtes): kā pilnvērtīgi izmantot tikumiskās audzināšanas programmas ‘e-TAP’ mājas lapā piedāvātos nodarbību plānus, prezentācijas un citus resursus skolotājiem (sk. https://www.youtube.com/watch?v=XxozdrifGAU ; un programmas “e-TAP” tematisko atbilstību saraksts ar Skola2030 mācību programmu. Atbilstību saraksts visu mācību jomu un priekšmetu skolotajiem, kur apkopotas vairāk par 400 atbilstības. Dokuments strukturēts pa mācību jomām, klasēm un mācību priekšmetiem (sk. https://www.arete.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/pzi/ARETE/ETAP/26.10.2021_-_master_-_ATBILSTIBU_SARAKSTS.pdf)

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>