Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Publicēts pēcdoktoranta domraksts “Par tikumiskās audzināšanas jēdzienu izpratni” Skolas2030 ziņu izdevumā

Decembrī pēcdoktorants piedalījās MA Character Education trešajā klātienes seminārā un veica zinātniskās literatūras izpēte Birmingemas universitātes bibliotēka. Decembrī un janvārī tika sagatavoti un iesniegti publicēšanai vēl divi zinātniskie raksti: raksts “Designing a teacher training programme for character education: an international partnership” tika iesniegts un jau pieņemts publicēšanai Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas organizētās starptautiski zinātniskās konferences […]