Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Pēcdoktoranta uzstāšanās LU organizētajā atklājumu un inovāciju pasākumā “Zināšanu Agora”

2020. gada 25. septembra pēcpusdienā LU telpās pēcdoktorants uzstājās LU organizētajā atklājumu un inovāciju pasākuma “LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena” aktivitātē “Zināšanu Agorā”, kas bija viena no nozīmīgākajām pasākuma daļām, prezentējot pēcdoktorantūras pētījuma galvenos rezultātus.

Pēc pasākuma Latvijas universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments sagatavoja ļoti profesionālu rakstu par šo uzstāšanos, kas ir pieejams […]