Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Uzsākta vidusskolas programmas izveide!

Janvārī projekta komanda arī lepojas ar to, ka tika atjaunots biedru statuss Apvienotās Karalistes vadošajā rakstura izglītības asociācijā “Association for Character Education”. Vairāk informācija par asociāciju pieejama šeit!

Programmas “e-TAP+” ietvaros uzsākta vidusskolas programmas izveide, kuras koncepta izstrādē piedalās 7 projekta komandas pētnieki un eksperti. Pirmajā posmā tiek definēta programmas pieeja: tā balstīsies uz eksistenciālo jautājumu apspriešanu ar vidusskolas skolēniem, izmantojot dialoģisko pieeju.

Februārī norisinājās Latvijas Univeristātes 80. zinātniskā konference, kuras ietvaros projekta eksperte P. M. Keiša un projekta vadītājs M. Fernandezs sekcijā “Teacher resilience: problems and solutions” uzstājās ar referātu “Supporting teachers for implementing moral education in secondary education: a model of Socratic inquiry about existential questions”.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>