Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Veiksmīgā programmas pilotēšana iet uz beigām

Kad vēl pilotēšana nav pilnībā noslēgusies, tika jau saņemtas pāri par 900 atgriezeniskās saites anketas par nodarbību plāniem un vairāk par 300 anketas par tēmām un programmu kopumā. NĀkamis solis būs šo bagātīgo materiālu analīze, lai papildinātu ‘e-TAP’ programmu.

Abas Dr. Andreja Mūrnieka lekcijas par eksistenciālajiem jautājumiem un kultūras problemātiku tika plaši apmeklētas, […]