Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Veiksmīgi norisinājās pēdējie projekta darbi šajā semestrī

Jūnijā turpinās vidusskolas programmas izvērtēšana, izmantojot kritiskā drauga sistēmu starp projekta darbiniekiem. Žurnālā Journal of Moral Education tika iesniegti pēdējie labojumi rakstam “Comprehension of character education and virtue education in Latvia: Analysis and synthesis of school actors’ views”, kas jau tika publicēts un ir pieejams šeit: https://doi.org/10.1080/03057240.2023.2236800  

No 28. – 30. jūnijam Madridē […]

1500 skolēni no 96 klasēm piedalās longitudinālā pētījuma 2. mērījumā

12. maijā M. Fernandezs un S. Surikova attālināti uzstājās Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes 16. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Rural Environment. Education. Personality – REEP 2023” ar referātu “Early adolescents’ beliefs about the development of their moral character: The case of Latvia”. Referāts tika publicēts un ir pieejams šeit!

Maijā intensīvi tiek strādāts pie datu […]

LU PPMF studenti izvērtē vidusskolas programmu

1. un 22.  aprīlī M. Fernandezs un G. Elksne tikās attālināti ar divām bakalaura līmeņa studentu grupām (31 students), lai turpinātu izvērtēt vidusskolas programmas iestrādes. Kopumā saņemtas 169 atgriezeniskās saites anketas par visām 36 nodarbībām, kas iekļautas vidusskolas programmā. 11. aprīlī projekta mājaslapā tika publicēta ziņa par plānoto programmas efektivitātes izpētes 2. mērījumu, kurā […]

Projekta rezultāti prezentēti Olainē un Ventspilī

1. martā Olaines 1. vidusskolā norisinājās klātienes tikšanās ar 8 pedagogiem un 47 skolēnu vecākiem no 1.-10. klasei, kurā par tikumiskās audzināšanas jautājumiem un projekta materiāliem uzstājās projekta eksperte A. Sidorova.

8. martā M. Fernandezs Ventspils 1. pamatskolā vadīja klātienes semināru 22 pedagogiem, kuri strādā no 1.-9. klasei, bet pēc semināra kopā ar […]

Turpinās darbs pie zinātniskajiem rakstiem

Februārī žurnālā Journal of Moral Education (pirmās klases žurnālā, kas pozicionē sevi kā unikālu starpdisciplināru forumu diskusijām un analīzei par morālo audzināšanu un attīstību visa mūža garumā) publicēšanai tika iesniegts M. Fernandeza, I. Maslo un S. Surikovas raksts par rakstura un tikumiskās audzināšanas izpratni skolas vidē “Comprehension of character and virtue education: Analysis and […]

Projekta rezultāti izplatīti medijos un konferencēs

Janvāra sākumā tika publicēts raksts LU mājaslapā par izstrādāto pētījuma ziņojumu. 5. janvārī Rīta Panorāmā tika demonstrēts sižets par projekta vadītāja M. Fernandeza pētniecības ceļa uzsākšanu Latvijā un tikumiskās audzināšanas projektu. Tika arī uzturēta komunikācija ar pedagogiem, kas darbojas projektā. Kopumā izsūtīti vairāk par 120 e-pastiem par projekta aktualitātēm un turpmāko norisi.

No […]

Projekta mājaslapu 2022. gadā aplūkojuši 5600 dažādi lietotāji

2022. gada decembrī LU zinātnisko rakstu krājumā “Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte, 2022” (Human, technologies and quality of education – 2022.)  publicēts P., M. Keišas un M. Fernandeza zinātniskais raksts “Teacher’s role and attitude during Socratic conversations for moral education at high school “.    

Decembra mēnesī Latvijas sabiedrība tika plaši iepazīstināta ar pētījuma […]

Publicēts pētījuma populārzinātniskais ziņojums

2022. gada novembrī tika izdots M. Fernandeza un S. Surikovas sagatavots pētījuma populārzinātniskais ziņojums “Latvijas skolēnu morālā rakstura attīstīšana: 1. mērījuma rezultāti” (Developing the Latvian pupils’ moral character: The results of the 1st measurement). Ziņojums pieejams Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijā.

Projekta komanda turpina rūpīgi strādā pie vidusskolas programmas izveides, fokusējot katras nodarbības saturu ap […]

Notiek darbs pie tikumiskās audzināšanas programmas digitalizācijas

2022. gada oktobrī zinātniskajā žurnālā “Paedagogica Historica” publicēts projekta galvenā īstenotāja M. Depaepes zinātniskais raksts “Paedagogica Historica, quo vadis? An epilogue on the ambivalences and paradoxes of doing educational history”, kurā atrunāti dažādi morālās izglītības aspekti arī Baltijas valstīs. Raksts ar atsauci uz projektu pieejams šeit.

Viena no projektā plānotajām aktivitātēm ir eTAP+ programmas […]

Intensīvi sākās jaunā mācību gada projekta “e-TAP+” darbi

2022. gada septembrī ievērojamā žurnālā “Journal of Baltic Studies” (indeksēts SCOPUS un Thomson Reuters Social Sciences Citation Index) tika publicēts M. Fernandeza un S. Surikovas zinātniskais raksts “The short-term impact of a character growth intervention during a week-long summer camp among 10–15-year-old Baltic Sea region boys”. Raksts pieejams šeit!

Starptautiskās konferences ECER+ 2022 “The […]