Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Tapusi jauna publikācija un divi referāti par morālo audzināšanu

Septembrī tika publicēts raksts “Relational-Self-of-Virtue: Classical, Modern and Christian Perspectives in Moral Education” LU 77. starptautiskās konferences rakstu krājumā, kas tiek virzīts indeksēšanai Web of Science. Publikācija pieejama šeit

Turklāt, septembra sākumā pēcdoktorants prezentēja pēcdoktorantūras pētījuma rezultātus, uzstājoties ar referātu “Legitimation of Virtue Education under Dictatorship: The Case of Soviet Latvia (from 1948 […]