Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Sākas e-TAP+ projekts!

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskais institūts no 03.01.2022. līdz 30.12.2024. īsteno Latvijas Zinātnes padomes projektu “e-TAP+” jeb „Digitālas mācību programmas efektivitātes izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 1. līdz 12. klasei)”.

Projekta ‘e-TAP+’ mērķi ir izpētīt tikumiskās audzināšanas programmas “e-TAP” efektivitāti un pilnveidot to, izveidojot interaktīvus materiālus […]