Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Pēcdoktorantūras pētījuma rezultāti prezentēti LU 78. konferencē

Janvārī tika arī sagatavots iesniegšanai raksts “Person-of-virtue: Growing in virtue together” sadarbībā ar prof. Akrivou (Reading University, UK) un ir paredzēts to iesniegt februāra sākumā žurnālā Journal of Moral Education, kas indeksēts Web of Science datu bāzē un atrodas Scimago “Scientific Journal Rankings – SJR 1. kvartilē. Janvāra beigās pēcdoktorants prezentēja pēcdoktorantūras pētījuma rezultātus, […]

Izdots “Rakstura audzināšanas ietvars skolām” latviešu valodā

Pēdējos mēnešos tika turpināta ekspertu ieteikumu ieviešana, sadarbojoties ar izglītības pārvaldēm un skolas direktoriem, sagatavojot intervences ar skolas direktoriem pētniecības instrumentus. Tika arī turpināta projekta platformas izveides zinātniskā uzraudzība, kurā tika publicēts “Rakstura audzināšanas ietvars skolām”, kas pieejams šeit: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/49787 . “Rakstura audzināšanas ietvars skolām” izskaidro, kas ir rakstura audzināšana un kāpēc tā ir […]