Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Programmas ‘e-TAP’ pilotēšana sākās ar sparu

Pilotēšana uzsākusies 1. februārī straujiem tempiem. Katram skolotājam aizsūtīta personīga vēstule no viņam piešķirtā mentora ar pilotēšanas norādījumiem un materiāliem. Katru dienu tika saņemtas starp 10 un 15 atgriezeniskās saites anketas, ko skolotāji aizpilda pēc katra nodarbības plāna izmēģināšanas. Tas skaits ir ļoti augsts, ņemot vērā apstākļus, kuros skolotājiem jāstrādā šobrīd COVID ierobežojumu dēļ. […]