Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Aptuveni 2000 skolēni no 120 skolām piedalās pētījumā

Maijā tika pabeigta datu vākšana un projekta komanda uzsāka to apstrādi. Kopumā tika iegūti dati no aptuveni 2000 skolēniem no 120 Latvijas skolām dažādos reģionos.

2022. gada 27. maijā M. Fernandezs un S. Surikova uzstājās Rēzeknes zinātniskās konferences “Society. Integration. Education” sesijā ar referātu “Conceptualizing the effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvia”, kas tika publicēts konferences rakstu krājumā.  Raksts pieejams šeit!

Viena no projektā plānotajām aktivitātēm saistīta ar morālās dilemmas izmantošanu virtuālajā realitātē. Šīs aktivitātes īstenošanai projekta komanda sadarbojās ar virtuālās realitātes (VR) kompāniju Vividly un Olaines 2. vidusskolu, kurā strādā arī mūsu projekta eksperte Anna Sidorova.

Projekta komanda un VR uzņēmums kopā ar skolēniem strādāja 2 stundas, kurās skolēni tika iepazīstināti ar morālās dilemmas metodi un tika iesaistīti jaunas morālās dilemmas veidošanas procesā. Skolēnu izveidotās morālās dilemmas tiks izmantotas tālākajā pētījuma gaitā, un tās plānots pilotēt sadarbībā ar Vividly. Metodes efektivitāti plānots pārbaudīt nākamajā gadā.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>