Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

1500 skolēni no 96 klasēm piedalās longitudinālā pētījuma 2. mērījumā

12. maijā M. Fernandezs un S. Surikova attālināti uzstājās Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes 16. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Rural Environment. Education. Personality – REEP 2023” ar referātu “Early adolescents’ beliefs about the development of their moral character: The case of Latvia”. Referāts tika publicēts un ir pieejams šeit!

Maijā intensīvi tiek strādāts pie datu […]