Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Izdots pētījuma ziņojums “Rakstura un tikumiskās audzināšanas kultūrvēsturiskā izpēte Latvijā un pasaulē”

Viens no ievērojamākajiem soļiem pētījuma īstenošanā ir pētījuma ziņojuma “Rakstura un tikumiskās audzināšanas kultūrvēsturiskā izpēte Latvijā un pasaulē” izveide angļu un latviešu valodā. Ziņojumā apkopoti pēcdoktorantūras projekta pirmajā gadā veiktie pētījumi populārzinātniskā veidā.

Ziņojums strukturēts 3 daļas: pirmajā daļā aplūkotas starptautiskās perspektīvas rakstura un tikumiskās audzināšanas jomā attiecībā uz skolas praksi un skolotāju sagatavošanu. Otrajā […]