Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Novadīti seši ievada semināri eksperimentālās grupas klases audzinātājiem

Augustā turpinājās vidusskolas programmas izveide. Projekta komanda regulāri tikās un diskutēja, lai definētu galvenos tematus un plānotu to saturu, kā arī, lai meklētu nepieciešamos materiālus un video, kas būtu noderīgi morālās audzināšanas jautājumu aktualizēšanai vidusskolā.

Augusta sākumā katrai pētījumā iesaistītajai klasei tika aizsūtīta pa e-pastu individualizēta prezentācija, kurā tika apkopoti 1. mērījuma rezultāti […]