Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Notiek darbs pie tikumiskās audzināšanas programmas digitalizācijas

2022. gada oktobrī zinātniskajā žurnālā “Paedagogica Historica” publicēts projekta galvenā īstenotāja M. Depaepes zinātniskais raksts “Paedagogica Historica, quo vadis? An epilogue on the ambivalences and paradoxes of doing educational history”, kurā atrunāti dažādi morālās izglītības aspekti arī Baltijas valstīs. Raksts ar atsauci uz projektu pieejams šeit.

Viena no projektā plānotajām aktivitātēm ir eTAP+ programmas 8. klases mācību prezentāciju digitalizācija, lai pārbaudītu digitālā rīkā “ClassPoint” efektivitāti. Projekta digitalizācijas komanda pārveidojas 8. klases prezentācijas un iestrādāja tajās “ClassPoint” digitālo rīku. Attiecīgi šobrīd norisinās darbs ar 9 prezentācijām, kuras šobrīd tiek digitalizētas un tiek pārveidoti un papildināti arī nodarbību plāni.

Sagatavotās prezentācijas plānots izmēģināt kā pilotpētījumu nākamā gada pavasarī.

Projektā uz laiku tiek iesaistītas 4 Latvijas Universitātes pedagoģijas fakultātes maģistrantūras studentes, kuras akadēmiskās prakses ietvaros, sadarbojoties ar vidusskolas programmas komandu, palīdz tās izstrādes un pilnveides procesā.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>