Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Turpinās darbs pie zinātniskajiem rakstiem

Februārī žurnālā Journal of Moral Education (pirmās klases žurnālā, kas pozicionē sevi kā unikālu starpdisciplināru forumu diskusijām un analīzei par morālo audzināšanu un attīstību visa mūža garumā) publicēšanai tika iesniegts M. Fernandeza, I. Maslo un S. Surikovas raksts par rakstura un tikumiskās audzināšanas izpratni skolas vidē “Comprehension of character and virtue education: Analysis and synthesis of narratives from school practice”.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>