Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Intensīvi sākās jaunā mācību gada projekta “e-TAP+” darbi

2022. gada septembrī ievērojamā žurnālā “Journal of Baltic Studies” (indeksēts SCOPUS un Thomson Reuters Social Sciences Citation Index) tika publicēts M. Fernandeza un S. Surikovas zinātniskais raksts “The short-term impact of a character growth intervention during a week-long summer camp among 10–15-year-old Baltic Sea region boys”. Raksts pieejams šeit!

Starptautiskās konferences ECER+ 2022 “The European conference on educational research” ietvaros publicēts M. Fernandezs, A. Sidorovas, R. Vējiņa un T. Pīgoznes zinātniskā raksta kopsavilkums “Conceptualization of a Virtual Reality Solution for Using Moral Dilemmas in Virtue Education at Lower Secondary Education Level”.

Pirmajā septembrī A. Sidorova un R. Vējiņš konferencē uzstājas ar referātu par šo rakstu. Informācija par referātu un konferences programma pieejama šeit.

12. septembrī M. Fernandezs un P. M. Keiša vadīja 1,5 h garu klātienes semināru 25 Valmieras Viestura vidusskolas 1.-12. klašu audzinātājiem.  Semināra gaitā tika prezentēts “e-TAP+” projekts un norisinājās praktiska darbošanās kopā ar pedagogiem, kuras gaitā tika  izteikti viedokļi par programmas pozitīvajām pusēm, ieguvumiem no tās, kā arī dažādi priekšlikumi programmas turpmākai pilnveidei un uzlabošanai.

26. septembrī M. Fernandezs un G. Elksne piedalījās Aizkraukles vidusskolas 5.-6. klašu vecāku sapulcē, kurā viņi vadīja 45 minūšu lekciju 35 skolēnu vecākiem un 6 klašu audzinātājiem. Diskusijas laikā tika izcelta tikumiskās audzināšanas nepieciešamība un sadarbības nozīmīgums starp visām iesaistītajām pusēm – skola, skolēni un vecāki.

Šajā mēnesī eksperimentālās grupas 60 klases uzsāka intervences īstenošanu, klases audzinātājiem vadot programmas e-TAP+ nodarbības saviem skolēniem.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>