Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Projekta mājaslapu 2022. gadā aplūkojuši 5600 dažādi lietotāji

2022. gada decembrī LU zinātnisko rakstu krājumā “Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte, 2022” (Human, technologies and quality of education – 2022.)  publicēts P., M. Keišas un M. Fernandeza zinātniskais raksts “Teacher’s role and attitude during Socratic conversations for moral education at high school “.    

Decembra mēnesī Latvijas sabiedrība tika plaši iepazīstināta ar pētījuma populārzinātnisko ziņojumu. Sadarbībā ar LU Komunikācijas departamenta pārstāvjiem M. Fernandezs piedalījās LTV raidījuma “Panorāma” sižeta filmēšanā par jauniešu tikumiskās un morālās izaugsmes sekmēšanu skolās un sabiedrībā kopumā.

Sižets pieejams šeit! Projekts ieguvis arī plašu rezonansi Latvijas izglītības sistēmā. Iegūtie dati no Google analytics liecina, ka projekta mājaslapu https://www.arete.lu.lv/ 2022. gadā  aplūkojuši 5600 dažādi lietotāji un kopumā tā skatīta aptuveni 20000 reizes!!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>