Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Projekta rezultāti prezentēti Olainē un Ventspilī

1. martā Olaines 1. vidusskolā norisinājās klātienes tikšanās ar 8 pedagogiem un 47 skolēnu vecākiem no 1.-10. klasei, kurā par tikumiskās audzināšanas jautājumiem un projekta materiāliem uzstājās projekta eksperte A. Sidorova.

8. martā M. Fernandezs Ventspils 1. pamatskolā vadīja klātienes semināru 22 pedagogiem, kuri strādā no 1.-9. klasei, bet pēc semināra kopā ar 8. klases audzinātāju L. Ozolu vadīja diskusiju ar 23 8. klases skolēniem par morālo izaugsmi un tikumiskās audzināšanas jautājumiem.

16. martā norisinājās  LU 81. Zinātniskā konference, kurā M. Fernandezs, A. Sidorova un S. Surikova uzstājās attālināti ar referātu par tikumiskās audzināšanas programmas izveidi vidusskolām “Facilitating conversation about virtues and values with high school students – insights from the elaboration process of an innovative programme”. Turklāt, 21. un 22. martā M. Fernandezs un projekta eksperte G. Elksne klātienē sadarbojās ar 4 LU PPMF studentu grupām (58 studenti), lai sāktu izvērtēt vidusskolas programmas iestrādes. 

Marta beigās biedrībā “Svētā ģimenes māja” M. Fernandezs un A. Mūrnieks tikās ar 12 biedrības pārstāvjiem, kuri strādā ar jauniešiem un viņu ģimenēm, lai runātu par tikumiskās audzināšanas programmu, tās saturu un izstrādātajiem materiāliem. Sīkāka informācija par tikšanos pieejama šeit !

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>