Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Turpinās pilnveidotās programmas ‘e-TAP’ izplatīšana izglītības iestādēs un konferencēs

Noslēdzoties tikumiskās audzināšanas programmas ‘e-TAP’ pilnveides posms, projekta darbinieki aktīvi darbojās ar programmas prezentāciju izglītības iestādēs, satiekoties ar vairāk par 250 pedagogu. Pagājušajā mēnesī prezentācijas notikušas klātienē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Varakļānu bērnudārzā “Sprīdītis”, Aglonas vidusskolā un L. Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā. Šajā mēnesī prezentācijas bija tiešsaistē Aizkraukles novada vidusskolā, Vaivaru pamatskolā, Mārupes Valsts Ģimnāzijā, Mārupes pamatskolā un  Rēzeknes bērnudārzā “Varavīksne”.

22. oktobrī sadarbībā ar kolēģiem no Anglijas referāts “Transcendental anthropology, a proposal for complementing personalist virtue ethics. Implications for professional ethics in communication” tika prezentēts starptautiskajā konferencē “The 28th annual International Vincentian Business Ethics Conference”, ko organizēja Čikāgas DePaul Universitāte (sk. https://www.ivbec.com/). Savukārt, 26. oktobrī referāts “Tikumiskā audzināšana skolā: «e-TAP» programmas skolotāju veiksmes stāsts COVID-19 apstākļos” tika prezentēts Latvijas Zinātnes padomes rīkotajā konferencē “Izglītība, veselība, tiesiskums, iekļaušana, drošība  –  dzīves kvalitāte un labklājība ikvienam?”.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>