Paideija

This entry was posted by on Thursday, 28 August, 2014 at

Dr. Hist. Harijs Tumans

HELLĒŅU DISKUSIJAS PAR PAIDEIJU

Šis raksts ticis nopublicēts šeit: Antiquitas viva 4. Rīga, 2014. Lpp. 22 – 40.

skola

Šeit paideija tiks saprasta plašākā nozīmē – ne tikai kā izglītība / izglītošanās, bet arī kā audzināšana, kas vienmēr, līdz pat neseniem laikiem, bija ļoti svarīgs, un bieži vien pats svarīgākais izglītības uzdevums. Tādēļ hellēņu diskusijas par paideiju šajā kontekstā nozīmē diskusijas par audzināšanas / izglītības mērķiem un jēgu. Ilgu laiku grieķu kultūras telpā nebija publisku diskusiju par šo tēmu, jo, acīmredzot, paideijas būtība likās pašsaprotama. Īsumā to var noformulēt ļoti vienkārši: mācīt krietnumu ( ajrethv ). Kā parādīja Vērners Jēgers savā slavenajā darbā „Paideia”, visa sengrieķu kultūra savā būtībā nodarbojās ar paideiju šādā izpratnē[1]. Par svarīgāko mākslu, kā zināms, grieķi uzskatīja vārda mākslu, tādēļ tieši literatūra dod mums iespēju izsekot tam, kā Hellādas zemē attīstījās priekšstati par paideijas mērķiem un uzdevumiem.

Tātad, no pašiem pirmsākumiem ilgā laika periodā grieķu literatūra kalpoja krietnuma ideālam. Protams, izpratne par krietnumu laika gaitā mainījās, arī autoru izpratne varēja nedaudz atšķirties, tomēr palika spēkā vadošā tieksme- ar savu daiļradi būt noderīgam ( t.i., audzinošam) citiem cilvēkiem.

124

Piemēram, Homērs ( VIII gs. p.m.ē. ) sludināja aristokrātisko krietnuma ideālu, savukārt Hēsiods ( VIII gs. p.m.ē. ) uzstājās ar alternatīvām mietpilsoniskām vērtībām. Viens pirmajā vietā lika militāru krietnumu, bet otrs – taisnīgumu un godīgu darbu. Katrs no viņiem mācīja savu dzīves ideālu, un pārliecību abi smēlās savā iedvesmā, kurai bija sakrāls avots – pašas Mūzas. Tajos laikos valdīja uzskats, ka dzejnieks saņem dzejas dāvanu no pašiem dieviem ( Od., VIII, 44 ), tieši tādēļ viņš tiek īpaši godāts tautā ( Od., XIII, 28)[2]. Katrs no viņiem varēja teikt par sevi ar episkā dzejnieka Tēmija vārdiem: ”kāds mūžīgais dzimstot man sirdī ielicis dažādas dziesmas”[3] ( Od., XXII, 347f ). Tādā veidā arī Homērs un Hēsiods uzstājās kā dievišķās patiesības nesēji cilvēku pasaulē. Viņi audzināja vērtības, un tādēļ viņus patiešām var saukt par lielajiem grieķu skolotājiem[4]. Pie tam, ja Homērs vēl nekādā veidā neizpauda savu personību, savu radošo „es”, tad Hēsiods jau uzstājās savā vārdā, jo viņu iedvesmoja viņa cēlās misijas apziņa – nest patiesību ļaudīm. Nav nejauši, ka mūsdienu pētnieki dažreiz salīdzina viņu ar Bībeles pravieti Amosu[5].

Arhaikas laikmetā dzejnieki turpināja audzināt savos klausītājos krietnumu, katrs atbilstoši savai izpratnei un aktualitātei. Kallins ( VII gs. p.m.ē. ) un Tirtajs ( VII gs. p.m.ē. ) mācīja līdzpilsoņiem militāru drosmi un patriotismu, bet Alkajs ( VII gs. p.m.ē. ), Teognīds ( VI gs. p.m.ē. ) un Pindars ( 522./ 518. – 448. / 438. p.m.ē.) dziedāja par aristokrātu krietnumu, pie tam Teognīds, kā zināms, visu savu dzeju veltīja jauneklim Kirnam, kuram viņš mācīja dzīves mākslu. Savukārt Solons ( 640. / 635. – 559. p.m.ē. ) veltīja savu dzejnieka talantu savas polisas politiskajai audzināšanai, mācot tai pilsonisku krietnumu. Viņš arī uzņēmās pravieša lomu un savā didaktiskajā patosā apzināti atdarināja Hēsiodu[6]. Nav nejauši, ka arī savus likumus viņš vēlējās izdot vispirms poēmas formā ( Plut., Sol. XIV ) – tādā veidā viņš cerēja piešķirt likumiem sakrālu statusu, pasniedzot tos kā atklāsmes augļus. Starp citu, arī filozofi ilgu laiku ar tādu pašu mērķi ietērpa savus sacerējumus poētiskā formā, jo arī viņi uzstājās patiesības vēstnešu lomā.

Tātad, arhaikas laikmetā dzejnieki un filozofi, proti, visi tie, kas rakstiski pauda savas domas citiem, uzņēmās sabiedrības skološanas un audzināšanas funkciju. Viņi veltīja savu daiļradi sabiedrībai, mācot laikabiedriem savu izpratni par pasauli un lietām. Tādā veidā viņi realizēja katrs savu paideiju.

Protams, ne visi dzejnieki savā daiļradē nodarbojās ar paideiju, un visai drīz pēc Hēsioda liriskā dzeja sāka pievērsties subjektīvu emociju attēlošanai, bieži vien ar hedoniskiem motīviem. Šī dzeja vairs neko nemācīja un neaudzināja, tikai izklaidēja. Bet, ja par dzejas mērķi kļūst izklaide, tad nevar vairs būt runas par dzejnieka īpašo misiju. Tādēļ ir likumsakarīgi, ka arhaiskā laikmeta izskaņā un klasiskā laikmeta sākumā, kad liriskā dzejā bija pārvērtusies, ar dažiem izņēmumiem, par „vieglo žanru”, paideijas funkcijas pārņēma drāma.

Kā zināms, grieķu dramaturgi apstrādāja un pat modernizēja[7] sen zināmos mītu sižetus, lai runātu par jautājumiem, kas bija aktuāli viņu klausītājiem. Risinot uz skatuves morālas dabas jautājumus dramaturgi uzstājās kā tautas audzinātāji[8] un no viņiem katru reizi tika sagaidīta kāda audzinoša pamācība. Labs piemērs tam ir slavenais stāsts par Frīniha ( VI gs. beigās – V gs pirmā puse p.m.ē. ) izrādi „Milētas ieņemšana”, kas tika uzvesta Atēnās 494. g. p.m.ē., t.i., pavisam drīz pēc pilsētas bojāejas karā ar persiešiem. Izrāde atstāja uz atēniešiem tik satriecošu iespaidu, ka visi skatītāji apraudājās. Mūsdienās tas tiktu atzīts par dramaturga spožu panākumu, bet toreizējie tiesneši piesprieda autoram balvas vietā prāvu naudassodu ( 1000 drahmu ) un uz visiem laikiem aizliedza šīs lugas izrādīšanu ( Hdt., VI, 21; Strab., XIV, 635 ). Tajā laikā pirmkārt tika vērtēta lugas audzinošā nozīme, tieši tādēļ Frīnihs tika sodīts par to, ka lika skatītājiem pārdzīvot sāpīgas izjūtas, aizkustināja viņus, bet atstāja auditoriju bez pozitīvas pamācības, t.i., bez paideijas. Tādēļ šī luga pat netika atzīta par mākslas darbu…. Starp citu, iespējams, ka tas ir pirmais gadījums grieķu teātra vēsturē, kad dramaturgs bija atteicies no paideijas kā vadošā daiļrades principa.

Zīmīgi, ka ar paideiju nodarbojās ne tikai traģēdija, bet arī komēdija, kuras uzdevums žanra „viegluma” dēļ būtu izklaidēt, nevis audzināt. Tomēr, kā uzskatami parādīja Jēgers, Aristofāna ( 444. – 438. – 387. / 380. p.m.ē. ) daiļrade ir veltīta tieši paideijai[9].

Aristophanes

Arī pats Aristofāns kādā savā lugā apgalvoja, ka cenšas būt noderīgs saviem skatītājiem un iemācīt viņiem ko labu, ka „vieglais” žanrs viņam nav šķērslis, jo „patiesību zina arī komēdija” ( Aristoph. Acharn.500 ).

Principā šo pašu uzstādījumu var atrast arī klasiskā laikmeta prozā, un vispirms vēsturnieku sacerējumos. Hērodots ( ap 484. – 425. p.m.ē.) rakstīja savu slaveno „Vēsturi”, lai neietu zudumā svarīgas ziņas par hellēņu un barbaru darbiem, kas var būt pamācošas cilvēkiem ( Hdt., I, 1 ). Tāpat arī Tukidīds ( ap 450. – 399. / 396. p.m.ē. ) rakstīja savu „Vēsturi”, lai viņa lasītāji varētu gūt sev kādu labumu ( Thuc. I, 22, 4). Vēlāk, kad klasiskās drāmas spožums norietēja, paideijas karogu pacēla filozofiskā proza, kas mācīja cilvēkiem „mākslu dzīvot”.

Vārdu sakot, slavenie grieķu dzejnieki, dramaturgi, vēsturnieki un filozofi savā daiļradē nodarbojās ar paideiju, cenzdamies iemācīt saviem laikabiedriem tās patiesības, kuras paši bija sapratuši. Visi viņi vairāk vai mazāk, vienā vai citā veidā mācīja cilvēkus dzīvot, un visus viņus vienoja kopīgs uzdevums – būt noderīgiem citiem cilvēkiem, visai sabiedrībai vai vismaz kādai tās daļai. Visa mācība tika būvēta uz klasiskās krietnuma ( ajrethv ) koncepcijas bāzes. Faktiski, tāds arī toreiz bija radošās darbības galvenais uzdevums – mācīt cilvēkiem krietnumu, mācīt viņiem dzīvot, kas nozīmē realizēt paideiju.

Taču tieši klasiskajā laikmetā, kad grieķu kultūra sasniedza savu spožāko virsotni, tika problematizēta pati paideija , tās būtība un uzdevumi. Jau arhaikas laikmetā bija dzejnieki, kuri ne tikai pašu daiļradē bija atteikušies no vecās izpratnes par dzeju un tās uzdevumiem, bet arī atklāti kritizēja aristokrātisko vērtību sistēmu, kas bija tradicionālās paideijas pamats[10]. Arī grieķu drāma vēl tikai neilgu laiku noturējās pie tradicionālās paideijas principiem un jau Eiripīds ( 480. – 406. p.m.ē. ) – trešais no lielajiem traģiķiem, savā daiļradē no tiem atteicās.

A Z Eiripids2ab

Viņš vairs nemācīja vecās vērtības un neaudzināja auditoriju, bet nodarbojās, kā mēs teiktu, ar „tīru mākslu”. Citi dzejnieki sekoja viņa piemēram, kā rezultātā Sokrāts ( ap. 469. – 399. p.m.ē. ) Platona „Gorgijā” pilnīgi diskvalificēja laikmetīgo dzeju no paideijas viedokļa, jo tā vairs nemācīja tikumību, bet nodarbojās ar izdabāšanu skatītājiem ( Plat., Gorg.501e – 502d ). Viņa asā kritika un laikmetīgās dzejas noraidījums norāda, ka klasiskā paideijas koncepcija atradās dziļas krīzes stāvoklī-tika apšaubīta pati vecās paideijas orientācija uz cilvēka audzināšanu. Bija sācies racionālais laikmets, kas sludināja jaunas pragmatiskas vērtības un piedāvāja jaunu izglītības koncepciju. Šīs jaunās koncepcijas nesēji bija sofisti, kuri uzņēmās mācīt, bet vairs ne audzināt. Tātad, audzināšana tika atrauta no izglītības, jeb, citiem vārdiem, no izglītības tika izņemts morālais aspekts. Līdz ar to grieķu kultūras telpā ienāca diskusija par paideiju, tās mērķiem un uzdevumiem. Vispirms radās teksti, kas problematizēja paideiju, un ļoti drīz literatūrā sākās atklāta polemika par šiem jautājumiem.

Senākais teksts, kas tiešā veidā uzdod jautājumu par paideijas mērķiem un uzdevumiem, ir Aristofāna komēdija „Mākoņi”, kas tika uzvesta 423. g.p.m.ē. Tajā tiek parādīts jauns cilvēks, vārdā Feidipīds, kurš ir nonācis dzīves krustcelēs. Komēdijas kulminācijas ainā par viņu iestājas cīņā divas personificētas figūras – Taisnība un Netaisnība ( Aristoph., Nubes, 709 – 1105). Viena piedāvā jauneklim iet tikumu un taisnības ceļu, bet otra – nekrietnu dzīves baudīšanas ceļu. Šis agons notiek brīdī, kad Feidipīds ir atnācis pie Sokrāta ar mērķi iemācīties netaisnas runas mākslu, lai atbrīvotu tēvu no kreditoru vajāšanām. Tātad, jauneklis ir nonācis dzīves krustcelēs un šajā brīdī tiek risināts jautājums par to, kam viņš sekos – tikumībai un krietnumam, ko iemieso Taisnība, vai jaunmodīgajām sofistu gudrībām, kas liek atteikties no morāles, solot par to pārtikušu un patīkamu dzīvi. Zīmīgi, ka Taisnība tiek sakauta un Feidipīds izvēlas netaisnu, bet jautru un tīkamu dzīvi. Acīmredzot tā Aristofāns bija novērtējis situāciju savā pilsētā… Lai kā tas būtu, mēs varam apgalvot, ka tas ir pirmais teksts, kurā implicētā veidā tiek risināts jautājums par audzināšanu ( izglītību ) un tās būtību. Faktiski grieķu pasaulē tā ir pirmā diskusija par šo tēmu.

Līdzīgi šis jautājums tiek formulēts sofista Prodika ( ap 465. – ap 395. p.m.ē. ) slavenajā alegorijā par Hēraklu krustcelēs, ko atstāsta Ksenofonts ( Xen. Memorab., II, 1, 21 – 34 ).

Paolo_di_Matteis_-_Hercules_at_the_crossroads

Alegorijā vēstīts par brīdi jaunā Hērakla dzīvē, kad viņš, nobriedis patstāvīgai dzīvei, apdomā dzīves ceļa izvēli-pie viņa ierodas divas sievietes – viena ir cēla un atturīgi skaista, pieklājīga un kautrīga, baltās drēbēs, bet otra – kliedzoši skaista, ar kārdinošām formām, caurspīdīgās drēbēs, plaši atvērtām acīm un bagātīgi izrotāta. Protams, pirmā ir Tikumība, bet otrā – Netikumība. Viena sieviete aicina Hēraklu iet grūtu, bet skaistu taisnības, krietnuma un slavas ceļu saskaņā ar dieviem un cilvēkiem ( Ibid., 27 – 28 ), savukārt otrā sola vieglu un patīkamu, baudu un izpriecu pilnu dzīvi, ko var nodrošināt prasme gūt izdevīgumu visur, kur vien iespējams ( Ibid., 23 – 25 ). Kā redzams, arī šajā stāstā notiek agons starp abām ētikas personifikācijām ( Ibid. 29 – 31 ), tikai šoreiz uzvar Tikumība un gala vārds paliek viņai( Ibid., 32 – 33 ). Principā tā ir līdzība par dzīves ceļa izvēli, bet vienlaicīgi tajā alegoriskā veidā tiek risināts tas pats jautājums par paideijas būtību. Šeit parādīta dilemma, kas bija aktuāla tā laika jauniešiem: mācīties krietnumu, vai to, kā gūt praktisku labumu, pat ja tas tiek sasniegts nekrietnā ceļā? Principā tas ir jautājums par izglītības mērķiem un virzienu, jo visiem, uz kuriem attiecās paideija, bija jāizdara sava izvēle-mācīt/mācīties krietnumu vai izdevīgumu?

Vēlreiz šis jautājums tika aktualizēts Sofokla ( 485. – 405. p.m.ē. ) lugā „Filoktēts”, kas tika uzvesta Atēnās 409.g.p.m.ē.

A Sophocles3

Šajā darbā izvēles priekšā nonāk Ahilleja atvase Neoptolems, vēl nepieredzējis jaunietis, kurš nonācis liktenīgas izvēles priekšā: viņam ir jāizšķiras starp praktisku nepieciešamību, kas saistīta ar negodu, un tīru, neaptraipītu krietnumu. Jauneklim kopā ar Odiseju tiek uzticēts iegūt Filoktēta loku, bez kura ahaji nevar ieņemt Troju. Filoktēts jau deviņus gadus vientulībā dzīvo uz neapdzīvotas salas, kur viņš, ahaju pamests, cieš šausmīgas sāpes no savas brūces. Viņš ir nāvīgi apvainojies uz visiem ahajiem, un pierunāt viņu uz izlīgumu nav nekādas iespējas. Tādēļ Odisejs piedāvā Neoptolemam viltīgu plānu: viņam ir jāaiziet pie Filoktēta un jāmelo, ka viņš bēg no ahajiem viņu netaisnības dēļ (tādā veidā viņam ar viltu ir jānopelna vientuļnieka uzticība), izdevīgā brīdī jānozog loks un jādodas uz kuģi, kur viņu gaidīs Odisejs. Sākumā Neoptolems pretojas, teikdams, ka nav spējīgs uz nekrietnu rīcību, bet beigās viņš padodas Odiseja spiedienam. Jo pieredzes bagātais viltnieks Odisejs uzstājas kā īsts sofists, lietojot visus iespējamos argumentus: viņš sola jauneklim lielu slavu operācijas izdošanās gadījumā, bet vienlaicīgi arī glaimo un draud ar visu ahaju naidu un vajāšanām atteikšanās gadījumā. Stiprākais arguments ir nepieciešamība glābt ahaju karaspēku, jo bez Filoktēta loka visi viņu pūliņi un upuri pie Trojas mūriem būtu veltīgi. Tātad, Neoptolemam bija jāizdara izvēle starp racionāli pamatotu nepieciešamību, kas atstumj malā morāli, un pašu morāli, kas, neatkarīgi no apstākļiem, liedz krietnam cilvēkam rīkoties nekrietni. Objektīva nepieciešamība sākumā ņem virsroku un Ahilleja dēls rīkojas pēc Odiseja plāna, taču sirdsapziņas pārmetumi neļauj viņam novest lietu līdz galam, viņš atzīstas Filoktētam un atdod nozagto loku viņam atpakaļ. Neoptolems izlemj palikt uz krietnuma ceļa un ir gatavs nest atbildību par savu izvēli. Pateicoties šādam jaunekļa lēmumam, situācija kopumā nonāk strupceļā, jo bez Filoktēta loka nevar piepildīties Trojas liktenis, kas jau iepriekš ir augstāko spēku noteikts. Tādēļ atbilstoši formulai „deus ex machina” no debesīm nolaižas Hērakls un paziņo visiem dievu gribu: Filoktētam ir jāatsakās no savām dusmām un jādodas uz ahaju nometni, kur viņš taps dziedināts, nogalinās Parīdu, un kopā ar Neoptolēmu veiks lielus varoņdarbus, līdz beidzot Troja tiks ieņemta. Šāds fināls liecina, ka Sofokls nav redzējis konflikta atrisinājumu parastiem cilvēciskiem līdzekļiem.

Dabiski, ka lugas gaitā Neoptolems nonāk konfliktā ar Odiseju, kurš visiem spēkiem cenšas nepieļaut viņa izvēli par labu krietnumam, jeb, kā to definē mūsdienu pētnieki „atgriešanos pie savas patiesās dabas”[11]. Šajā konfliktā viņi abi iemieso divus pretējus kultūras principus, jeb divas pretējas paideijas. Formāli spriežot, lugā tiek risināts praktiskas dabas jautājums, t.i., konkrēta jaunieša izvēle konkrētā situācijā. Taču pēc būtības tas ir principiāls jautājums par paideiju.Kā atzīmē kritiķi, lugas sākumā, kad Odisejs pamāca Neoptolemu, viņi abi atrodas skolotāja un skolnieka situācijā[12]. Vienlaicīgi tā ir kārdināšanas situācija, kurā jauns un nepieredzējis varonis tiek kārdināts un neiztur pārbaudījumu[13]. Tiek pārbaudīta jaunieša patiesā paideija, pakļaujot viņu spiedienam no neīstas, morāli nosodāmas paideijas puses, kas krietnumu upurē par labu lietderīgumam. Faktiski Sofokls šajā lugā parāda divu vērtību sistēmu konfrontāciju – tradicionālo, kas centrā liek aristokrātiska krietnuma kategoriju, un moderno, demokrātisko, kas visas lietas pakārto praktiskam labumam[14]. Šajos laikos cilvēkiem ir jāizdara sava izvēle starp abām šīm pozīcijām, un no viņu lēmuma ir atkarīga arī paideijas izvēle. Tagad ir jāizvēlas paideija – tradicionālā vai modernā, ar morāli vai bez tās, izglītība kopā ar tikumisko audzināšanu, vai bez tās…

Pirmā atklātā diskusija par abām paideijam ir parādīta Aristofāna komēdijā „Vardes”, kas tika uzvesta 405. g.p.m.ē. Šajā lugā Dionīss nokāpj pazemes valstībā, lai izvēlētos kādu no lielajiem dramaturgiem, kuram būtu jāatgriežas dzīvības gaismā, jo augšā, t.i., virszemē, labu dramaturgu vairs nav. Komēdijas kulmināciju veido Aishila un Eiripīda vārdiskais agons pazemes valstībā. Šīs diskusijas laikā Aishils uzdod Eirpīdam vissvarīgāko jautājumu: par ko tiek cildināti dzejnieki? Un saņem šādu atbildi:

„Tik par saprātu, protams, un padomu gudru! Tik

Tāpēc mēs dzimtenē savā

Ļaudis labākus audzināt varam”

( Aristoph. Ranae, 1009 – 1010; A. Ģiezena tulk. )

Uz šo vārdu pamata Aishils pārmet Eirīpidam, ka viņš nav sekojis šim uzdevumam un ar savu dzeju esot pārvērtis ļaudis „par neliešiem īstiem”. Dionīss tūdaļ iesaucās, ka par to Eiripīds ir pelnījis nāvessodu ( Ibid.1011 – 1014 ). Turpinot polemiku Aishils apvaino Eiripīdu cilvēku samaitāšanā ( Ibid.1069 – 1073 ) un vēlreiz noformulē dzejnieka misijas būtību: „kā skolotājs mēdz vadīt un audzināt zēnus, tā jaunāko paaudzi – dzejnieks. Visu cēlu un daiļu pauž dzejnieks” ( Ibid. 1055sqq; A. Ģiezena tulk. ). Var viegli ieraudzīt, ka šajos vārdos ir ļoti precīzi noformulēti tradicionālie priekšstati par dzejas mākslas būtību: dzejnieks tiek pasludināts par skolotāju, kura uzdevums ir audzināt tautai krietnumu. Kā jau teikts, tas ir attiecināms uz jebkuru grieķu mākslu, bet īpaši uz vārda mākslu, un visvairāk tieši dzeju. Tā diskusija par mākslas uzdevumiem pārvēršas diskusijā par paideiju. Ar Aishila vārdiem Aristofāns izteica tradicionālās paideijas pašu būtību.

Tomēr pats publiskās polemikas fakts liecina par to, ka šajā laikā grieķu sabiedrībā tradicionālā paideijas izpratne tiek noliegta un pat apkarota. Lūzums, kas bija noticis grieķu kultūrā klasikas laikmetā, noveda pie tā, ka daudzi mākslinieki bija atteikušies no šī principa, un Eiripīds bija to skaitā. Tieši tādēļ konservatīvi noskaņotais Aristofāns polemizē ar Eiripīdu gan šajā lugā, gan uzbrūk viņam arī citās savās komēdijās. Taču saprotams, ka Eiripīds nebija pats radījis šo jauno izpratni par mākslu un paideiju, viņš bija tikai jauno uzskatu sekotājs. Jaunās ideoloģijas patiesie autori un sludinātāji bija sofisti. Viņi bija īsti vārda meistari, kas ceļoja pa visu grieķu pasauli, pārdodami savu gudrību par lielu naudu. Viņi bija retorikas skolotāji, tātad, profesionāli nodarbojās ar paideiju, tikai viņu paideija radikāli atšķīrās no tradicionālās. Konfrontācija starp abām ideoloģijām bija neizbēgama, un liktenis bija sarūpējis sofistiem divus ģeniālus oponentus, tradicionālo vērtību aizstāvjus – Sokrātu un Platonu ( 428./427. – 348./347. p.m.ē.). Viņu polemika ar sofistiem maksimāli skaidri un izvērsti uzrādīja abu paideijas koncepciju principiālās atšķirības.

Protams, situācija ar avotiem ir tāda, ka mums šodien ir grūti nodalīt Sokrātu no Platona, un katram, kas raksta par Sokrātu, ir jānoformulē sava pozīcija šajā jautājumā[15]. Neielaižoties garās debatēs par šo tēmu, teikšu, ka manuprāt, Sokrāts ir atrodams Ksenofonta ( 444. – 356. ) „Atmiņās”[16] un Platona agrīnajos, jeb, t.s. „sokrātiskajos” dialogos[17]. Nav šaubu, ka Sokrāts polemizēja ar sofistiem mutiski sarunu laikā, bet Platons darīja to pašu savos sacerējumos. Bet, pat neatkarīgi no tā, kā mēs risinām jautājumu par Sokrāta un Platona identitāti, šajā gadījumā svarīgākais fakts ir tas, ka jautājumā par paideiju viņi pauda vienotu konservatīvo pozīciju. Tātad, Sokrāta diskusija ar sofistiem, kā to apraksta Platons un Ksenofonts[18], atspoguļo reālu vērtību sadursmi.

Z Sokrates3

Pirmais jautājums, kas tika diskutēts starp Sokrātu un sofistiem paideijas sakarā, ir jautājums par studiju maksu. Kā zināms, Sokrāts neņēma naudu par savām mācībām, iepretī sofistiem, kuriem tas bija peļņas avots. Ksenofonta „Atmiņās” ir dialogs, kurā slavens sofists Antifonts ( V gs. p.m.ē., otrā puse) uzbrūk Sokrātam par to, ka viņš neņem maksu par savām nodarbībām. Faktiski tās ir divas sarunas un divas argumentācijas: pirmajā reizē Antifonts pārmet Sokrātam nožēlojami trūcīgo dzīvesveidu ( Xen Memor., I, 6, 3 ), bet otrajā reizē viņš jau lieto smalku sofismu un uzstājas ar apgalvojumu, ka, tā kā visām lietām ir sava cena, bet Sokrāts neņem naudu par savām mācībām, tas nozīmē, ka viņš pats neuzskata tās par kaut cik vērtām, tātad, tās tiešām nav neko vērtas ( Ibid., 11 -12 ). Uz pirmo tēzi Sokrāts atbild, ka, neņemot naudu no mācekļiem viņš saglabā savu brīvību un nav spiests runāt, ar ko nevēlas, turpretī sofistam ir jāatstrādā sava nauda ( Ibid., I, 6, 4 – 5 ). Tam seko arī izvērsts teksts par savaldības un pieticības tikumiem ( Ibid., I, 6, 6 – 10 ). Savukārt otro tēzi viņš atspēko, pret sofismu lietojot vēl smalkāku sofismu: vispirms viņš pielīdzina zināšanas skaistumam, bet pēc tam salīdzina tirgošanos ar zināšanām ar tirgošanos ar skaistumu, t.i., miesu: „Ja kāds savu skaistumu kuram katram pārdod par naudu, to sauc par prostitūtu (povrno” )… Tāpat tas ir ar zināšanām: cilvēkus, kas tās kuram katram pārdod par naudu, sauc par sofistiem” ( Ibid., I, 6, 13; Ā. Feldhūna tulk. ). Pats par sevi Sokrāts saka, ka viņš gūst baudījumu nevis no miesīgām izpriecām, bet no apziņas, ka pats kļūst labāks un dara labākus savus draugus ( Ibid., I, 6, 9 ). Šeit ir jāatzīst, ka Sokrāts trāpīja tieši desmitniekā, jo tradicionālo vērtību sistēmas ietvaros vēl vairāk pazemot sofistiku nebija iespējams[19]. Lai to saprastu, ir jāatceras, ka grieķu kultūrā ne tikai prostitūcija tika kvalificēta kā zema nodarbe, bet arī jebkurš algots darbs tika uzskatīts par apkaunojošu lietu un nebrīves pazīmi[20].

Ir labi redzams, ka šajā īsajā diskusijā par studiju maksu saduras ne tikai divas dažādas attieksmes pret paideiju, bet arī divas pretējas vērtību sistēmas. Ja Sokrāts pārstāv tradicionālo grieķu kultūras pozīciju un viņa pasaules uzskatā pirmo vietu ieņem morāles kategorijas, tad Antifonta vērtību sistēma ir visai moderna un tajā par vērtīgu tiek atzīts tikai tas, kas var tikt izmērīts ar naudu un pārdots[21]. Pie tam, šī vērtību sistēma piemita ne tikai viņam, bet arī citiem sofistiem, kuri profesionāli tirgojās ar savām zināšanām. Par to var pārliecināties, lasot Platona dialogus.

Plato4

Piemēram, „Hippijā Lielākajā” slavens sofists lielās ar to, ka viņš pelna vairāk par citiem, ieskaitot dižāko no sofistiem – pašu Protagoru ( Plat., Hipp. Maior 282e ). Turpat tiek pastāstīts, ka arī citi vareni sofisti, tādi kā Gorgijs ( 483. – 380. p.m.ē. ) un Prodiks pelna lielu naudu ar savu gudrību, pat lielāku, nekā citu arodu meistari ( Ibid., 282b – d). Sokrāts ironiski pajoko par to un secina, ka atbilstoši daudzu cilvēku viedoklim, par gudru tiek atzīts vienīgi tas, ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­kurš ir gudrs pats priekš sevis, no kā izriet, ka gudrs ir tas, kurš pelna daudz naudas (Ibid., 283b). Tādā veidā viņš īsi noformulē sofistu darbības būtību, un Hippijs viņam klusējot piekrīt. Dialoga beigās, kad Sokrāta spriedumi par to, kas ir skaisti un kas nav, Hippiju ir pamatīgi sakaitinājuši, viņš kodolīgi noformulē sofistikas patieso „credo”: par skaisto viņš uzskata māku uzstāties ar labu, skaistu runu, pārliecināt klausītājus un aiziet prom ar balvu, turklāt, ne niecīgu, bet vislielāko ( Ibid., 304b ). Tādā pašā stilā arī Gorgijs skaidro Sokrātam retorikas mākslas uzdevumus: viņaprāt, šī māksla ir vajadzīga, lai pārliecinātu cilvēkus sapulcēs un tiesās, bet pārliecinot – valdīt pār viņiem un pelnīt naudu ( Plat. Gorg., 452e). Nauda ir kļuvusi par daiļrunības mērķi tādēļ, ka tā stāv pirmajā vietā sofistu vērtību sistēmā. Tādēļ uz jautājumu, kas ir skaisti, Hippijs atbild, ka vispirms tas ir būt bagātam, tad veselam utt. ( Plat. Hipp. Maior, 291d ). Savukārt dialogā „Menons” Gorgija skolnieks, definējot labumu saka, ka labums ir sakrāt zeltu un sudrabu, iegūt godu un varu valstī ( Plat., Meno. 78c ). Nav brīnums, ka „Sofistā” Platona Sokrāts definē sofistiku kā bagātu jauniešu medības, kā tirgošanos ar zināšanām, un vispār, kā naudas pelnīšanas veidu ar vārdiem ( Plat. Soph., 223b; 224d; 226a).

Kā zināms, sofisti darbojās pilnīgā saskaņā ar šiem saviem principiem: viņi ceļoja pa visu Hellādu, pārdodami savas zināšanas un prasmes, gan uzstājoties ar runām, gan mācot. Mūsu rīcībā ir fakti, kas liecina par viņu panākumiem. Tā, piemēram, ir zināms, ka Gorgijs uzcēla sev Delfos zelta statuju ( Paus., VI, 17, 7;Athen., XI,505 d; Cic., De orat. III, 32, 129 ), kas, bez šaubām, ir lielas bagātības rādītājs. Vēl jo vairāk – Plīnijs apgalvo, ka Gorgijs bija pirmais, kas pats sev uzcēla zelta statuju svētnīcā ( Plin., Hist. Nat. XXXIII, 83). Šajā gadījumā tā ir arī liecība viņa godkārībai un augstprātībai ( u[bri” ), vai pat bezkaunībai. Vēl par Gorgiju un Hippiju tika stāstīts, ka viņi mēdza uzstāties purpura mantijās ( Ael., Hist. Var. XII, 32 ), kas arī ir lielas greznības rādītājs. Katrā ziņā tas viss saskan ar to, ko mēs redzam Platona dialogos[22]. Tādēļ nav brīnums, ka ne tikai Antifonts, bet arī citi sofisti pārmeta Sokrātam viņa nabadzību. Tā, piemēram, Platona dialogā „Gorgijs” viņi cildina naudas un varas spēku un iesaka Sokrātam pamest savas tukšās runas un ņemt piemēru no vareniem, slaveniem un bagātiem ( Plat., Gorg. 483a ff, 486c). Sokrāts atbildēja viņiem savā stilā – ar vārdiem par atturību, par to, ka laime ir nevis naudā, bet taisnībā utt. ( Ibid., 470e, 491e ).

Tātad, sofistu darbības mērķis ir nevis mācīt un audzināt, bet labi nopelnīt. Viņi lieto savas prasmes ( „gudrību” ) un māca tās citiem tikai naudas dēļ. Viņu valodā tas nozīmē „būt gudram pašam priekš sevis”[23]. Viņu paideija ir vērsta nevis uz skolnieka labumu, bet uz paša skolotāja pašlabumu, t.i., peļņu. Tas uzrāda asu kontrastu ar visu iepriekšējo paideijas tradīciju, kas līdz šim veidoja grieķu kultūru un saskaņā ar kuru katrs radošs cilvēks tiecās būt „gudrs” vispirms citiem cilvēkiem, proti, centās savā daiļradē audzināt citus, vai vismaz būt citiem noderīgs. Tā vietā sofisti par gudrības mērauklu nolika naudu, kas pilnībā saskan ar mūsdienu populāro teicienu “ If you are so clever, show me your money”. Tātad, sofisti bija ļoti moderni, un tas ļauj saprast mūsu laikmeta simpātijas pret viņiem. Starp citu, šajā kontekstā tradicionālais viedoklis par sofistiem kā par apgaismības un progresa nesējiem[24]šķiet nekorekts. Ņemot vērā viņu patiesos mērķus pareizāk būtu saukt viņus par postmodernistiem. Galu galā arī mūsdienās arvien biežāk mēs redzam, ka par augstskolas uzdevumu tiek uzskatīta naudas pelnīšana…

Pats par sevi saprotams, ka pateicoties savam principiālajam uzstādījumam par naudas pelnīšanu, sofisti izmeta no klasiskās grieķu paideijas tās galveno sastāvdaļu – audzināšanu. Tas ir dabiski, jo audzināšanas mērķis ir tikums, bet ja tikuma vietu ieņem nauda, tad nevar būt arī nekādas audzināšanas, tad ir iespējama tikai profesionāla apmācība. Pie tam, tā arī var būt ļoti dažāda – ar morāli vai bez. Sofisti par lielu naudu mācīja iemaņas nopelnīt naudu ar retorikas palīdzību, neatkarīgi no morāles apsvērumiem. Citiem vārdiem, viņi gatavoja tādus pašus sofistus. Tāda bija viņu jaunā izpratne par paideiju. Kā redzams, tās pamatā ir pilnīga morālā brīvība[25]. Sofistam visi līdzekļi ir labi, lai panāktu savu mērķi. „Gorgijā” to skaidri pasaka sofists Pols, kurš Sokrātam apgalvo, ka veiksmīgi cilvēki ir apskaušanas vērti neatkarīgi no tā, vai viņu rīcība ir bijusi taisnīga, vai nē ( Plat. Gorg. 469e; 471a – detc. ). Pats Gorgijs uzskata, ka oratoram pat nav jāzina lietas būtība, par kuru viņš runā, svarīgākais ir pārliecināt klausītājus par to, kas viņam ir vajadzīgs. Jebkurā strīdā ar jebkuras nozares speciālistu orators būšot uzvarētājs, jo viņš prot pārliecināt, un tauta izvēlēsies nevis to ārstu, kurš ir lietpratējs, bet to, kurš pārzina vārda mākslu un var pārliecināt, ka viņš ir labākais. Dabiski, ka sekas sofistu neinteresē[26], jo viņa mērķis ir tikai nopelnīt. Turklāt tālāk tiek apgalvots, ka retorikas skolotājs ir brīvs no atbildības par to, kā viņa skolnieki izmantos viņa mākslu ( Plat., Gorg.456b – 457b; 459b-c).

Citi avoti apstiprina šo Platona sniegto sofistu raksturojumu. Piemēram, par Protagoru ( ap. 490 – ap 420. p.m.ē. ) tika stāstīts, ka viņš pelna lielu naudu mācot, kā ar vārda mākslas palīdzību padarīt vāju argumentu par stipru ( Diog. Laert., IX, 51; Aul. Gell.V, 3, 7 )[27]. Saprotams, ka šai mācībai nebija nekas kopīgs ar patiesību. Vārdu sakot, sofisti paši lietoja savu daiļrunības mākslu bez morāles bremzēm un mācīja to darīt arī saviem skolniekiem. Šeit nav un nevar būt vieta morālei un audzināšanai, tātad, paideijai tās klasiskajā izpratnē.

Kā jau minēts, pret sofistiem nostājās Sokrāts un Platons – divi tradicionālās paideijas aizstāvji. Viņi abi pauž pārliecību, ka radošajam darbam ir jābūt brīvam no alkatības un vērstam uz to, lai nestu labumu cilvēkiem. Šī orientācija uz labuma nešanu cilvēkiem piešķir jebkurai mākslai audzināšanas funkciju, tātad, padara to par paideiju. Balstoties uz šiem principiem, Platona dialogā „Protagors” tiek izvērsta diskusija par izglītības jēgu. Šeit jaunietim, kurš grasās studēt pie Protagora, tiek uzdots jautājums, ko viņš grib iemācīties no dižā sofista. Noskaidrojas, ka jaunietim pat nav priekšstata, par kāda veida gudrību viņš grasās maksāt naudu (Plat. Protag., 312 a – e ). Tad Sokrāts parāda, ka viņa dvēselei draud lielas briesmas, ja viņš nespēj pateikt, vai jaunās zināšanas nāks tai par labu vai par ļaunu, un ka to nezina arī paši sofisti, kuri braukā pa pasauli un piedāvā savas zināšanas pa labi un pa kreisi kā pārtikas tirgotāji, kuri tikai slavē savu preci, bet izvairās no jautājuma par tās lietderību ( Ibid., 313 a – 314a ). Tādā veidā Sokrāts liek akcentu uz paideijas tikumisko nozīmi un padara krietnuma kategoriju par galveno vērtēšanas kritēriju. Tas ir viņa klajš izaicinājums sofistikai kā tādai.

Šī tēma tiek attīstīta dialogā „Gorgijs”, kurā ļoti spilgti parādīts Sokrāta konflikts ar sofistiem, uzstādot jautājumu par retorikas jēgu. Pēc tam, kad Gorgijs prezentē sofistu vērtību sistēmu, atklājot savus mērķus pelnīt un valdīt ( Plat. Gorg., 452e; līdzīgi: 454b – 455a; 455b – 459c), Sokrāts pretnostata tai savu, morālē balstīto vērtību sistēmu. Viņš apgalvo, ka visas mākslas ir jāvērtē pēc tā, vai tās nāk par labu vai par ļaunu cilvēkiem. Īstās mākslas ir tikai tās, kuras vērstas uz augstāko labumu ( ejpi; to; bevltiston – Ibid., 503d ), atšķirībā no dažādām zemākas dabas mākām, kas vērstas uz baudu un spēj tikai izdabāt un kaitēt ( Ibid., 459b – 465d ). Sofistu runas māksla ir slikta tieši tādēļ, ka, izdabājot cilvēkiem, tā veicina viņu tikumisko degradāciju, tādēļ to vispār nedrīkst saukt par mākslu, bet labākajā gadījumā par kādu māku, līdzīgu pavāra mākai ( Ibid., 459b – 466b, 502c – 503b ). Līdz ar to, par mākslu tiek pasludinātas tikai tādas mākas, kas dara cilvēkus labākus, proti, tādas, kas audzina un atbilst īstās paideijas sūtībai. Tiek secināts, ka jebkuras mākslas uzdevums ir audzināt tikumību, tātad, darīt cilvēkus labākus ( Ibid. 513e). No vienas puses tas ir skolotāja uzdevums, bet no otras puses- paša jaunā cilvēka, kurš vēlas mācīties, uzdevums.

Tādā veidā jautājums par intelektuālas darbības mērķiem pakāpeniski pāraug jautājumā par to, kā vispār dzīvot ( Ibid., 500b )[28]. Dialoga kontekstā tas izskan kā jautājums par dzīves jēgu kā tādu[29]. Pie tam, runa šeit ir ne tikai par izvēli starp aktīvu dzīvi un filozofisku dzīvi[30], bet arī par galveno dzīves orientieru izvēli. Rezultātā izvēle starp sofistisko retoriku un patieso retoriku Sokrātam un Platonam nozīmē izvēli starp netikuma un tikuma ceļu. Vienlaikus tā ir izvēle starp patieso paideiju un neīsto. Vārdu sakot, tā ir tā pati izvēles situācija, kuru aprakstīja Aristofāns „Mākoņos”, Sofokls „Filoktētā” un Prodiks savā līdzībā par Hēraklu. Nav šaubu, ka tikumiskā pagrimuma laikos, ko piedzīvoja toreizējās Atēnas, tas bija ārkārtīgi aktuāls jautājums.

Pats par sevi Sokrāts saka, ka viņš vienmēr vada savas sarunas tikai augstākā labuma dēļ ( prov” to; bevltiston ), un nekad – izdabāšanas vai baudas dēļ kā sofisti ( Plat., Gorg. 521e). Būtībā to pašu, tikai citiem vārdiem, Sokrāts saka Ksenofonta „Atmiņās”. Tur, atbildējis uz Antifonta pārmetumu par naudas neņemšanu un nosaucis sofistu mākslu par prostitūciju, viņš turpina: „bet par tādu, kas citam, kurā saskata labas dotības, māca ko labu, ko zina pats, un iegūst viņu par savu draugu, spriežam, ka viņš rīkojas tā, kā pienākas cildenam un krietnam vīram” ( Xen., Memor. I, 6, 13; Ā. Feldhūna tulk. ). Kā redzams, šajos vārdos Sokrāts noformulē īstās paideijas uzdevumu – mācīt citiem „to labo, ko zina pats”. Tā rīkojas arī viņš pats, mīlot savus draugus un cenšoties darīt visu, lai veicinātu viņu tikumisko attīstību ( Ibid. I, 6, 14 ).

Tātad, Sokrāts pasludina sevi par skolotāju, kurš, mācot citiem tikumu, kalpo paideijas augstajam ideālam. Acīmredzot, ka reaģējot uz sava laika sabiedriskajām realitātēm, un ideoloģiskās cīņas apstākļos ar sofistiem, viņš savā paideijā uzsver tieši tikumības audzināšanu, uzskatot to par pašu galveno visā izglītībā. Tā izpaudās Sokrāta dzīves jēga un misija: kļūt labākam pašam un censties darīt labākus arī citus sev apkārt. Ja sofisti ir gudri ”paši priekš sevis”, tad Sokrāta gudrība kalpo citiem. Tas nozīmē, ka viņš veltīja sevi audzināšanai, t.i., tikumības mācīšanai[31]. Platona „Apoloģijā” viņš visu savu dzīvi raksturo kā nodarbošanos ar paideiju, kā kalpošanu cilvēkiem un savai valstij ( Plat., Apol. 29d – 30b, 36b – d; skat. arī: Gorg. 526d )[32]. Viņš ir pārliecināts, ka darīt to viņam ir likusi dievība un ka savās sarunās ar cilvēkiem viņš izpilda dievišķu misiju. Tātad, viņa izpratnē paideija ir kalpošana cilvēkiem, bet kalpošana, kā zināms, ir upurēšanās, nevis pelnīšana. Taču upurēšanās var prasīt arī paša dzīvi un uz Sokrātu tas attiecas pilnā mērā – viņš bija uzticīgs savai misijai līdz nāves stundai un izvēlējās labāk nomirt nekā atteikties no tās… Pēc viņa nāves diskusijas par paideiju nemanāmi apklusa, jo divas izšķirošās pozīcijas tika nodefinētas reiz un uz visiem laikiem un turpmāk katram atlika tikai izvēlēties savu paideijas veidu un savu dzīves ceļu atbilstoši savai vērtību sistēmai…

Rezumējot var secināt, ka grieķu priekšstati par paideiju laika gaitā piedzīvoja nozīmīgu evolūciju, kā rezultātā sākotnējo vienprātību nomainīja divu radikāli pretēju viedokļu polemika. Vispirms dramaturgi, atbildot uz laika prasībām, uz skatuves uzdeva jautājumu par paideijas jēgu, bet vēlāk sofistu-Sokrāta / Platona diskusija par divām paideijas koncepcijām pārvērtās īstā konfrontācijā. Sofistu koncepcija balstījās viņu jaunajā vērtību sistēmā, kurā centrālo vietu ieņēma nauda un praktiskie panākumi, neskatoties uz morāli. Viņu paideija kalpoja paša labumam un panākumu gūšanai. Iepretī tam Sokrāts un Platons attīstīja tradicionālo izpratni par paideiju, interpretējot to galvenokārt kā tikumisko audzināšanu un kalpošanu cilvēkiem. Šī pozīcija balstās reliģiskā vērtību sistēmā, lai arī viņu abu reliģiozitāte būtiski atšķīrās no grieķu tradicionālās dievbijības. Tātad, Sokrāta un sofistu polemika savā būtībā bija divu pasaules uzskatu konfrontācija. Tas nozīmē, ka lūzums bija noticis ne tikai paideijas izpratnē, bet kultūrā kopumā. Mainījās ne tikai dzīves apstākļi, bet fundamentālas vērtības. Vecos ideālus nomainīja jauni. Sofisti gāja jaunā laikmeta avangardā, likdami teorētisko pamatu jauno vērtību pasaulei. Viņu darbība iezīmēja kultūras lūzumu, kuru mēs varētu nosaukt par savdabīgu „grieķu modernizāciju”. Šī „modernizācija” skāra visas dzīves jomas – politiku, ekonomiku, sociālo sfēru, kultūru. Viena no tās izpausmēm bija arī jaunā izpratne par paideiju un tās jēgu. Taču vecā pasaule un vecā vērtību sistēma nepadevās un ieguva jaunu interpretāciju un jaunu dzīvi Sokrāta idejās un Platona darbos. Rezultātā hellēņu diskusijas par paideiju atklāj mums ne tikai priekšstatu evolūciju par izglītību un audzināšanu, bet arī paver mums iespēju dziļāk saprast tā kultūras lūzuma jēgu, kas bija noticis klasiskā laikmeta Hellādā. Kopš tā laika un līdz šai dienai katram, kas nodarbojas ar radošu darbu, ir jāatbild sev pašam uz jautājumu: kam kalpo viņa daiļrade – viņam pašam, vai citiem cilvēkiem, t.i, paideijai? Un protams, šodien, kad mūsu izglītības sistēma stāv kārtējo reformu priekšā, mums kā nekad ir aktuāls seno grieķu diskutētais jautājums par izglītības mērķiem – vai tai ir jākalpo paideijas cēlajiem ideāliem, vai tai ir jākļūst par naudas pelnīšanas instrumentu?

 

Dr. Hist. Harijs Tumans

Hellenic discussion about paideia

Here paideia will be understood more broadly – not only as an education / learning, but also as upbringing, which has always been a very important task of education. Therefore, the Hellene discussion about paideia in this context means the debate about purpose and meaning of upbringing / education. For a long time there was no public discussion on this topic in the Greek cultural space, because the nature of paideia seemed self-evident. In short it can be formulated very simply: to teach goodness ( ajrethv ). As demonstrated by Werner Jaeger, the whole ancient Greek culture in point of fact was dealing with paideia in this sense.

Since the art of word was considered by Greeks as the most important field of art literature, gives us the best opportunity to follow how concepts of goals and tasks of paideia were developed in the Hellada land.

From the very beginning, the Greek literature served the ideal of goodness, although the perception of goodness changed with time and from author to author. Beginning with Homer and Hesiod poets tried to teach listeners goodness, each according to his own understanding and topicality. Of course, not all of the poets dealt with the paideia in their works and many of them turned to the expression of subjective emotions, often with hedonistic motives. Therefore, it is natural that in the early classical era drama took over the functions of paideia. And, it’s significant that not only tragedy, what is natural, dealt with paideia, but comedy as well, as it can be seen in the works of Aristophanes.

Rational era that advocated new values and proposed a new educational concept had begun in V century BC. These new concepts were brought by sophists, who undertook teaching, but no longer upbringing. So, upbringing was removed from education, or in other words, moral aspect was taken out of education. As a result, the question about education, its tasks and aims aroused in the Greek cultural area. The oldest text that erects the matter is a comedy “Clouds” by Aristophanes. It shows a young man, for whom the start of learning means the choice between righteousness and unrighteousness. The question was formulated very similarly in the famous allegory of Prodicus about Heracles at the crossroads, who had to choose what to learn – probity or benefit. Also in this case the choice of paideia means the choice of path of life.

The question was raised once again in the play “Philoctetes“ by Sophocles which shows a young man choosing between probity and dishonesty. Here as well the choice of the young man means the simultaneous choice of paideia and life path. That’s how two possible paideia’s were marked in drama.

The first open debate about both paideia’s is shown in Aristophanes comedy “Frogs”, culmination of which is discussion between Aischylos and Euripides about the tasks of poets` creative works in the underground kingdom. In the words of Aishil, the new art without upbringing, represented by Euripides, is combated and the traditional conception of paideia, the purpose of which is moral upbringing, is praised.

Eiripīda portrets

Serious ideological confrontation about the meaning of paideia developed in the polemics between Socrates and sophists, as it is reflected in the works of Plato and Xenophon. First of all, the issue about the studies` payment was discussed: Socrates was reproached for not taking money for his lessons. During the discussion it was revealed, that two opposite systems of values which also defined opposite points of view about paideia, collided in this question.

If Socrates represents the traditional point of view and believes that the main purpose of education is the moral upbringing, then sophists considered making money, fame and gaining power as the main goals of their work, regardless of moral norms. Socrates (and / or Plato) proclaims paideia that brings people up and makes them better, and rejects the concept of paideia of sophists, from which the moral was removed and the goal of which was set to be personal benefit.

In summary it can be concluded that the Greek concepts of paideia experienced major evolution throughout time, and as a result the initial consensus was replaced by polemics of two radically opposite views. At first, dramatists, according to the requirements of the time, erected the question about sense of paideia, but in the end the discussion between Socrates/Plato and sophists turned into a confrontation of two concepts of paideia. The analysis of this discussion shows that the polemics of Socrates and sophists was basically a confrontation of two world-views. That means that the breach had happened not only in the understanding of paidea but in the culture in general. Not only individual realities of life had changed but also the fundamental values, the old ideals were replaced by the new ones. As a result, discussions of Hellenes about paideia let us understand the meaning of the cultural break, happening in the Hellada of classical era, more deeply…

———–

[1] Jaeger 1934. Turpmāk šis darbs tiek citēts no krievu tulkojuma: Йегер1997 – 2001.

[2] Par cieņu, ko baudīja dzejnieki, liecina šāda epizode Homēra eposā: kad Odisejs izrēķinājās ar preciniekiem, viņš atstāja dzīvu vienīgi dzejnieku Tēmiju un ziņnesi Medontu, par kuru bija lūdzis Telemaks ( Оd., XXII, 330 – 377 ).

[3] Burtiski tas būtu tā: „dievs man ielika dvēselē dažādas dziesmas” ( qeo;” dev moi oi[ma” pantoiva” ejnevfusen).

[4] Йегер2001, 41 – 56.

[5] Seybold, Ungern-Sternberg1993, 215–239.

[6] Skat.: Jaeger1970, 7–31; Manuwald1989, 12ff.

[7] Tādā veidā tika radītas asociācijas ar šodienu, kas aktualizēja lugas problemātiku skatītāja acīs – sīkāk par to skat.: Easterling1997, 22 – 25. Turklāt bieži vien traģēdiju tekstā tika iepītas norādes uz tā laika politiskajām aktualitātēm : Podlecki 1996. Skat. arī: Ehrenberg 1954, 12 – 24 etc.

[8] Sīkāk skat.: Йегер2001, 127 – 154.

[9] Ibid 196– 210.

[10] Skat.: Donlan1973, 145 – 154.

[11] Egermann1979, 6f; Ярхо 2005, 208.

[12] Roisman2005, 92f; sal.: Melchinger1979, 153.

[13] Ibid.153f.

[14] Protams, sociālais konteksts šeit ir acīmredzams: ja Neoptolems viennozīmīgi iemieso senu aristokrātisko pozīciju, tad Odisejs pārstāv jauna tipa racionālo pragmatismu, jeb, tās saucamo „demokrātisko skatupunktu” ( democratic viewpoint ) – skat.: Knox1964, 122.

[15] Kā trāpīgi atzīmēja Jēgers, problēmas sāls ir noteikt, no kuras vietas tekstā ir vairāk Platona nekā Sokrāta: Йегер1997, 67. Skat. arī: Chroust 1957,1ff; Guardini. 1987, 12f, 80 – 99; Stone1990, 17; Martens, 1992, 13f; Böhme1992, 17; Navia1993; Wallach 2001, 86ff. etc…Par cik avoti sniedz mums neskaidru un brīžiem pat pretrunīgu ainu, šodien netrūkst autoru, kuri cenšas ar vienu cirtienu pārcirst Gordija mezglu un visu literatūru par Sokrātu pasludina par literāru fikciju, kas ļaujot mums runāt tikai par Sokrāta tēlu, nevis par viņu pašu: Martens 1992, 13; Böhme1992, 25f, 31; Gigon 1947, 14; Dupréel1922; Fischer1969; Waterfield 2009., 10ff; Рассел 2002, 107. etc…Šāda hiperkritiska pieeja man liekas nepieņemama, jo tā balstās nevis uz stingriem pierādījumiem, bet autoru brīvas interpretācijas, kuras par pamatu ņem „avotu vainas prezumpciju´.

[16] Attieksme pret Ksenofonta liecībām parasti ir kritiska – sīkāk skat.: Jöel1893 – 1901; Maier1913, 20 – 77;Pleger W. Sokrates. Der Beginn des philosophischen Dialogs. Hamburg, 1998. S. 80ff, 99; Chroust1957. 2ff; Mosse 1999, 65; Böhme 1992, 29f;Colaiaco2001, 2f, 17 – 21 etc.; Йегер1997, 54. Es piekrītu S. Sobolevksa viedoklim, kurš Ksenofonta „Atmiņas” uzskatīja par vērtīgu avotu par Sokrātu: Соболевский1993, 285 – 291. Galvenais arguments par labu Ksenofontam ir tas, ka viņam nebija savas filozofijas, kuru viņš varētu ielikt Sokrāta mutē. Turklāt viņa dialogi ir īsi un vairāk izskatās pēc sarunu pierakstiem, nekā garie un stipri literarizētie Platona dialogi. Fakts, ka Ksenofonts centās attaisnot savu skolotāju, vēl nenozīmē, ka viņš būtu melojis. Viņš rakstīja par lietām, kas bija labi pazīstamas plašai publikai, un varēja tikai izpušķot vai interpretēt, nevis melot. Pie tam, kā zināms, lai attaisnotu godīgu cilvēku no meliem, ir vajadzīga tikai patiesība, nevis citi meli.

[17] Skat.: Burnet 1914; Maier1913, 103f, 147f,156; Pohlenz1913;Guthrie 1971, 29 – 35; Pleger1998, 96f.; Benson2000; Йегер1997, 108 слл. Etc.,etc.,etc…

[18] Protams, skeptiski noskaņoti pētnieki liek akcentu uz pretrunām Platona un Ksenofonta liecībās: Dorion2006, 93 – 109. Taču jāņem vērā divas lietas: pirmkārt, abos tekstos ir vairāk sakritību, nekā pretrunu, un otrkārt, tie paši fakti atkarībā no pētnieka pozīcijas var tikt izskaidroti pavisam citā, pat pretējā veidā, jo visas interpretācijas ir atkarīgas tikai no paša zinātnieka subjektivitātes.

[19] Maier 1913, 254.

[20] Jādomā, ka tas ir tādēļ, ka grieķi bija pieraduši vērtēt visas nodarbes vispirms no morālā viedokļa. Piemēram, ir labi zināms, kā klasiskie teksti slavē zemkopību par to, ka tā apmierina visas pilsoņu svarīgākās vajadzības, reizē arī stiprinot viņu miesu un garu. Šie paši teksti nosoda amatniecību un tirdzniecību par to, ka tās kaitē garīgai un fiziskai veselībai (Od., XVIII. 366 – 379; Xen.Oec., IV, 2 – 4;V, 1 – 12; Arist. Pol.,1277 a 36 – 1277 b 3; 1278a 6 – 7 ).

[21] Tā informācija, ko mēs zinām par Antifontu, liecina par to, ka šāds domu gājiens patiešām varēja būt raksturīgs viņam: piemēram, ir saglabājies fragments no Platona ( komēdiju autora, ne filozofa ) komēdijas „Pisandrs”, kurā tiek apsmieta Antifonta alkatība ( Ps. Plut. Antiph. ). Turklāt, Antifonts pauda radikālas, pat revolucionāras idejas ( piemēram, ideju par visu cilvēku vienlīdzību pēc dzimšanas: Fragm. 44B. Col. 2 DK ) un aktīvi nostājās pret dižciltīgiem aristokrātiem ( sīkāk skat.: Лурье2009;Суриков2008,77 слл.). Tas viss raksturo viņu kā radikālas antiaristokrātiskās ideoloģijas pārstāvi. Ja tam pievienot klāt vēl arī konkurences faktoru, tad Antifonta konfrontācija ar Sokrātu, kurš aizstāvēja tradicionālās vērtības, kļūst ļoti likumsakarīga un dabiska. Kā zināms, Plutarham pat slaveno tēlnieku un dzejnieku darbs liekas brīva cilvēka necienīgs ( Plut. Per., II ).

[22] Protams, mūsdienās valdošā tendence ir noraidīt Platona liecības par sofistiem kā neobjektīvas un tēlot sofistus „baltus un pūkainus”, kā speciālistus retorikas un tiesību nozarēs – skat.: Maier 1913, 198ff, 201ff; Martens 1992, 28f.; Böhme1992, 28; Irmscher1985, 69; Johnson1998, 203ff;Woodruf 2011, 37ff. etc., etc…Tomēr liekas, ka tas ir pārspīlēti un ka mums nav pamata neticēt Platona liecībām. Protams, viņš asi polemizēja ar sofistiem, bet tas vēl nenozīmē, ka viņš būtu viņus apmelojis. Jāņem vērā tomēr tas apstāklis, ka mazas face to face sabiedrības apstākļos nav iespējams publiski apmelot sabiedrībā labi pazīstamus cilvēkus bez negatīvām sekām pašam priekš sevis. Šādā situācijā cilvēks, kurš iesaistās publiskā polemikā ar citiem, ir spiests korekti atveidot savu oponentu argumentus. Platons bija nopietns autors un nevēlējās iegūt meļa vai Minhauzena reputāciju, tādēļ ir jādomā, ka viņš sniedz mums visai korektu informāciju par sofistiem. Viņš varēja sabiezināt krāsas, bet ne melot un sagrozīt faktus. Un uz kāda pamata mūsdienu pētnieki var apgalvot, ka viņi labāk pazīst sofistus kā Platons? Tas viss liek domāt, ka šodienas pētnieku simpātijas pret sofistiem un antipātijas pret Platonu / Sokrātu ir ideoloģiski nosacītas. Ir acīmredzami, ka sofistu pasaules uzskats ir ļoti tuvs mūsdienās valdošajam, un ka Platona uzskati un vērtības ir krasā pretrunā ar mūsu uzskatu sistēmu…

[23] Vienā fragmentā no nesaglabājušās Eiripīda traģēdijas ir šādi vārdi: „es neieredzu gudro, kurš nav gudrs priekš sevis” ( Fragm. 95 N. – Sn. ). Tā ir vēl viena liecība par labu tam, ka Eiripīdam bija līdzīgi priekšstati par gudrību un radošu darbu kā sofistiem. Tas ļauj labāk saprast, kādēļ Aristofāns tik ļoti viņam uzbruka savās komēdijās.

[24] Piemēram: Maier 1913, 241f, 253, 257f; Лосев 2000, 11.

[25] Skat.: Romilly 2002, 134 – 161.

[26] Šodien, politkorektuma valodā šī sofistikas morālā bezatbildība tiek dēvēta par „ētiski neitrālo”, tīro mākslu, jeb meistarību: Johnson 1998, 201, 204.

[27] Lai gan Protagors bija liels meistars šajās lietās, tomēr viens viņa skolnieks, vārdā Euatls izrādījās vēl veiklāks par viņu un atrada veidu, kā ar viltības un retorikas palīdzību nesamaksāt skolotājam pusi no solītās summas par apmācību ( Aul. Gell., V, 10; Apul., Flor., XVIII; Diog. Laert., IX, 54 ). Tātad, sofisti patiešām visvairāk vērtēja māku panākt savu mērķi, bez jebkādiem morāles ierobežojumiem.

[28]Šis dialogs satur tik daudz principiālu uzstādījumu, ka to var uzskatīt par Sokrāta ( un sokrātiskās ) domas manifestu. Tādēļ tas piesaista īpašu pētnieku uzmanību: Kahn 1983, 75 – 121; Klosko 1984, 126 – 139; Йегер 1997,140 – 168. Etc., еtc., etc…

[29] Protams, mūsdienās tiek veikti mēģinājumi pierādīt, ka dialoga jēga ir cita, nekā tas liekas no pirmās izlasīšanas, un ka Kallikls – Sokrāta galvenais oponents – nemaz nav tāds hedonists, kāds viņš liekas, un ka Sokrāts grib teikt ne to, ko viņš saka utt. – skat. piemēram:Stauffer 2002, 647f, 654ff. Taču, lasot šo dialogu bez ideoloģiskās ievirzes, visi šie prātuļojumi izskatās pēc nepamatotas sofistiskas retorikas, kas cenšas ieraudzīt tekstā to, kā tur nav. Šķiet, ka tam visam ir tikai viens mērķis – padarīt sofistus vēl „baltākus un pūkainākus”, un apšaubīt Sokrāta autoritāti, parādot viņu pēc iespējas „ne tādu”, „neīstu”. Tomēr tas viss ir baltiem diegiem šūts.

[30] Šis „Gorgija” aspekts jau vairākkārtīgi ticis apspriests, velkot paralēles ar Eirpīda „Antiopi”, kur slavenajā Zeta un Amfiona dialogā tika uzstādīts šis jautājums: Nightingale1992, 121 – 141; Stauffer2002, 627 – 657; Фестюжьер2009, 35слл.

[31] Par audzināšanas vietu un nozīmi Sokrāta sistēmā īpaši skat.: Йегер1997, 59 – 100.

[32] Starp citu, iespējams, ka tieši tādēļ Sokrāts, atšķirībā no sofistiem, kuri klīda pa pasauli naudas meklējumos, nekad nepameta savu dzimto pilsētu, pat riskējot ar dzīvi. Tas kļūst saprotams, ja pieņemam, ka par savas dzīves jēgu viņš uzskatīja kalpošanu savai pilsētai.

27 Responses to “Paideija”

 1. dzimmijs13

  Labrīt, atvainojos ka nevietā, bet nu ļooooti vēlos pateikt paldies par Jūsu lielisko grāmatu! Šobrīd to lasu, un vienkārši – baudu.

 2. dzimmijs13

  Jā, tomēr nav miers – esmu ticis līdz Batta Kirēnas dibināšanai – labi, visu saprotu par Batta un tēriešu motivāciju, bet – kāda “interese” visā šajā bija pašam Delfu orākulam?
  Protams, tā šodienas pragmatiķa neizpratne, varu iebraukt harizmātisko varoņu kultu reliģiozajā motivācijā (starp citu, vai nedaudz neatsit vikingu Odina “asiņaino” kultu – asiņainais apziņā iegājis visdrīzāk tāpēc ka upuri bija kristieši, savādāk normāls “zobena kults”), labi, bet – tad orākulam iznāk kā vairāk vai mazāka apzināta varoņu kulta veicināšana? Tas ir, vai orākuls pats bija aristokrāts?

 3. harijs

  Labdien!
  Paldies par labiem vārdiem! Jūsu jautājums ir vietā un jāsaka, ka uz to neviens nevar atbildēt… visticamāk, ka šeit apakšā tiešām ir kāds reliģisks fenomens. Un Jūs pareizi pamānījāt, ka orākuls atbalsta aristokrātu kultūru, to starpā arī harismas koncepciju – tas arī ir fakts. Orākuls ir aristokrātiskās kultūras sastāvdaļa un tādēļ demokrātijas laikos tas zaudēja savu popularitāti un ietekmi. Patīkamu Jums lasīšanu!

 4. dzimmijs13

  Gandrīz vai atļaušos ierosināt Aristīdu dēvēt ne par politiķi, bet šobrīd maz lietotā, novecojušā saliktenī – valstsvīrs. Pēc valstsvīriem tad nāktu politiķi, vēl zemāk politikāņi… diemžēl šobrīd Latvijas “politiskajā vidē” notiekošajam pat pēdējais jēdziens būtu pa lepnu, drīzāk kā bābu (bābas pat ne tikai kā dzimuma apzīmējums) savstarpējs gāganu karš dubļu peļķē. Un tas šodien, valsts apdraudējuma laikā.
  Labi, turpinu lasīt Jūsu grāmatu. Starp citu, vēl viena ļoti interesanta tēma – runa ir par tā dēvēto grieķu Baktriju, vai Gandharas kultūru – kur sintezējās helēnisms ar budismu (varbūt sintēze pārāk skaļš vārds). Personīgi man kas tāds vispār būtu brīnišķīgi – pusaudža gados aizrautīgi lasītā un pārlasītā Nikolaja Kūna attēlotā grieķu pasaule kopā ar manu šodienas apzināto izvēli… lai arī jāatzīst, daudz arī nezinu par šo kultūrvēsturisko fenomenu.

 5. dzimmijs13

  Atvainojos, lasu par morāles un ētikas sabrukumu Peloponēsas kara laikā, kur esiet izteicis domu, ka visdrošākais līdzeklis kā atturēt cilvēku no nozieguma ir bailes no Dieva vai dievu soda (piezīmē kā iespējamo ētikas avotu vēl minējāt ideoloģiju). Bet atļaušos iebilst, ka iespējams vēl viens morālās ētikas avots, proti neizbēgamais karmas likums, vai visaptverošais, attiecīgi neizbēgamais cēloņu seku likums (precīzāk,sarežģītu kauzalitātes kopu mijiedarbība, kam nav nekā kopīga ar mūsu dažādo ezotēriķu vulgarizāciju) .
  Savādāk iznāk ka vienīgais veids sabiedrības sekmīgai izdzīvošanai ir nepārtraukti mākslīgi postulēt ko līdzīgu kā “augstākās būtnes sodu”, bet tas jau būtu neizbēgams strupceļš līdzīgi kā… hm, kā varonības kults bez “mietpilsonības” – kā situatīvs piemērs, ne jau tieša analoģija, protams.
  Bet tad būtu nepārtraukti “jādedzina Bruno”. Domāju izeja – neteistiska reliģija. Reliģiozās morāles normas, kuras teorētiski iespējams (protams, nevaru apgalvot ka tas tiešām “strādās”) gan ar “Multivisumiem”, gan “melnajiem caurumiem”.

 6. harijs

  Pilnīgi Jums piekritu! Par Baktriju arī piekritu – tā ir ļoti interesanta tēma un maz zināma, publiskā telpā gandrīz vispār nav zināma… Klīst baumas, ka Agfganistāna visi okupanti – gan padomju laiks, gan tagad ir meklējuši grieķu Baktrijas zeltu, kura esot bijis ļoti daudz… tēma kārtējai asa sižeta filmai 🙂

 7. harijs

  Piekritu Jums tajā ziņā, ka karmas likumam šeit arī būtu vieta, lai to pieminētu. Taču mans uzdevums bija nevis uzskaitīt visas reliģiskās koncepcijas, bet nosaukt idejas, kas Eiropas kultūras telpā ir aktuālākas un labāk pazīstamas. Principā esmu pārliecināts, ka tas viss – gan ticība Dievam / dieviem, gan karmas likums, gan ideoloģijas dogmas – ir ticības paveidi. Visas šīs koncepcijas savā būtībā ir ticība, un, ka jau ticība, tā uzliek cilvēkam zināmus grožus un rāmjus, kas nepieciešami, lai dzīvotu sabiedrībā. Vissliktākais stāvoklis ir tad, kad cilvēkam nav nekādas pozitīvas ticības sistēmas un nav nekādu nedz reliģisku, nedz morāles rāmju – tad plaukst amoralitāte un noziedzība. Bet, kādu ticību izvēlas katrs konkrēts cilvēks – tas ir ļoti intīms jautāms, katra inidivīda iekšēja izvēle.

 8. dzimmijs13

  Protams, skaidrs ka Jūsu jau tā apjomīgajā darbā nekādi nebija iespējams nosaukt visas reliģiozās morāles koncepcijas! Tad jau darbs būtu praktiski neuzrakstāms…
  Jā, lasu par Filokētu, “Mērķis attaisno līdzekļus” pamatoti esiet nodēvējis par “visu neliešu koncepciju”. Uzreiz atmiņā, tas taču arī jezuītu princips – un doma, cik viegli, “odisejiski” cilvēks savā apziņā var attaisnot nelietību cēla mērķa vārdā. Lūk, grieķu pasaulē izvēle starp nelietību sociuma labā, un varonības reliģiozo principu ievērošanu – jā, ļoti smaga un grūta izvēle, ko tikai patiess varonis spēj izturēt.
  Bet ja piemēram, “Filokēts” būtu godīgs un pārliecināts katolis, un “Odisejs” rafinēts Jēzus ordeņa biedrs, un “Filokētam” – nelietība jāveic reliģijas vārdā, visaugstākā Dieva vārdā? Mjā, domāju, neatbildams jautājums…
  Kaut gan – Marka Tvena “bērnu grāmatiņa”, par Haklberiju Finu, kur Fins šaubījās, vai var palīdzēt aizbēgt draugam nēģerim, jo tā taču būtu zādzība, sekojoši, vieta ellē nodrošināta – Fins veic izvēli ar domu “labi, tad braukšu pa taisno ellē”.

 9. harijs

  Godīgi sakot es šaubos, vai SJ brālības vārdu šeit ir korekti iepīt… īpaši ņemot vērā, ka šī organizācija ir mākslīgi demonizēta masu apziņā ( un tas ir saprotams kādēļ ), bet kāda ir vēsturiskā realitāte zina tikai retais – lai to noskaisrotu vajadzīgs vesels petījums… Taču jautājuma uzstādījums Jums ir precīzs: vai drīkst rīkoties nelietīgi Dieva vārdā? Domāju, ka ikviens teologs un adekvāts garīdznieks teiks, ka nedrīkst. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka vienmēr ir bijuši un arī ir cilvēki, kas atļauas tā rīkoties, neatkārīgi no viņu konfesionālas vai kādas citas piederības. Te arī ir tā izvēle. Tieši kā Jūs teicāt.

 10. dzimmijs13

  Jā, neliels pārsteigums, kad lasu par dažu labu šodienas pētnieku vēlmi attaisnot atēniešus par nāves sodu Sokrātam! Protams, pārsteigts acīmredzot esmu tikai tāpēc, ka neesmu sekojis un neesmu pazīstams ar publikācijām šajā jomā. Bet vienalga īpatnēji – lai arī tomēr uzskatu demokrātiju par vienu no labākajām pārvaldes formām (salīdzinot ar totalitārajiem režīmiem – nejaucot uzreiz ar autokrātiskajiem, tas atkal cits), taču pilnīgi skaidrs ka demokrātiskā pārvalde nav un nevar būt kā “nemainīga, vai kā absolūti nemaldīgs ideāls”. Apgalvot ka demokrātija jau apriori ir toleranta, savā ziņā pat kā viszzinoša, protams ka ir vislielākās iespējamās muļķības. Taču demokrātija jau pēc savas būtības ir nepilnīga, “pilnību” demonstrē hierarhiski režīmi (tas nenozīmē ka tie tādi ir), demokrātija nepārtraukti jāvētī, jākritizē, un galvenais – jāattīsta. Attiecīgi, demokrātijā idiotiski, destruktīvi lēmumi neizbēgami – tāpat kā jebkurā citā pārvaldes formā. Un principā nav atšķirības, vai “favorītus” maina viens neirastēnisks valdnieks, vai piectūkstoš neirestēniķu kopā savākušies.
  Nezinu, tā šķiet tik acīmredzama patiesība, ka neizprotamo Sokrāta nomelnošanu atļaušos izteikt kā dažu labu pētnieku psiholoģisko vēlmi “tieši man pateikt kaut ko jaunu, ierakstīt savu vārdu pētniecības annālēs”- kaut gan atkārtoju, neesmu pazīstams ar šo “domas” fenomenu, un protams, neesmu īsti tiesīgs izteikt spriedumus.
  Ak jā, gan reiz tīmeklī kontaktējoties ar vienu “tradicionālās kristietības” aizstāvi, viņš arī, pat vairs neatceros kādā sakarā, vienā komentārā bija minējis ka Sokrāts esot bijis tas, kurš sagrāvis tradicionālo grieķu reliģiozitāti. Šī doma jau tad likās tik ļoti neloģiska, ka vien paraustīju plecus un vienkārši ignorēju. Starp citu, tieši no kristieša ļoti īpatnēja pieeja! Bet lai kā, jā, par Sokrātu acīm redzot ļaužu apziņā ir visīpatnējākie murgi – tieši murgi.
  Ok, jāskrien, vienīgi ātrumā – tomēr nav īsti tā, ka austrumu meditatīvās prakses paredzētas vienīgi individuālajai atbrīvošanās. Mahajana principā izveidota uz bodhisatvu ideju, tās ir apgaismību sasniegušās personas, bet apzināti atteikušās no nirvānas, lai palīdzētu visām dzīvajām būtnēm – un bodhisatvu pamats ir tieši metodes un gudrības apvienojums. Gudrība – tukšuma izpratne, savukārt metode – bodhičita, tas ir, altruistiskā aktīvā līdzjūtība. Labi, bet tā protams, pavisam cita tēma, nav nekāda sakara ar Sokrātu.

 11. harijs

  Paldies Jums par nopietnu un pārdomātu komentāru. Un es atkal konstātēju, ka piekrītu Jums! Lai gan atsevišķos jautājumos es pat mēdzu būt vēl kritiskāks 🙂 Un man, tāpat kā Jums, savulaik bija liels pārsteigums uzzināt, ka arī šodien pret Sokrātu tiek vērstas tādas apsūdzības… taču palasot tekstus es saprtu, ka aiz tā visa stāv ideoloģija un man viss palika skaidrs.

 12. dzimmijs13

  Vēlreiz paldies par grāmatu, izlasīju neatraudamies!
  Protams, galvenā ir vērtību skala (varbūt neveikls apzīmējums) apziņā, ko veicina grāmata. Noteikti domās pie Jūsu grāmatas atgriezīšos vēl un vēl, arī pārlasot, bet jau tagad pārdomu jaunums ir divi varonības tipi, spilgtākie personāži Sokrāts un Aleksandrs. Protams, par Aleksandru mēs varam sajūsmināties, bet skaidrs ka dzīvē paraugu mēs varam ņemt no Sokrāta (jau pusaudža gados kaut kā spilgti aizķērās tā paša Bēdīgā Izskata Bruņinieka pārdomas kā šaujamieroči iznīcinājuši varonību). Šajā kontekstā tik loģisks arī ir Džordano Bruno…
  Labi, vēlreiz paldies par Jūsu darbu… un gaidīšu grāmatu, kas būs tieši veltīta Aleksandram!

 13. harijs

  Paldies par labiem vārdiem! Man prieks, ka grāmata ir atradusi tik uzmanīgu un domājošu lasītāju. Lai Jums veicas!

 14. dzimmijs13

  Atvainojos vēl, bet viens jautājums tomēr vēl tā īsti nedod miera… Patreiz iepazīstos ar budisma domātāja Šantidevas šlokām, krievu valodā protams, un lūk, redzu ka tulkojumā izmantots jēdziens “atoms”. Tulkojot – “Viens atoms nevar iekļūt otrā; tāpēc ka viņiem nav iekšējās telpas, un izmērā vienādi.” Ok, pirms sāku meklēt, kāds sanskrita jēdziens tulkots kā “atoms” (pieļauju, oriģinālā bijusi par dharmas nedalāmajām daļiņām), vēlētos, ja iespējams, apziņā sakārtot “atoma” pamatizpratni. Un atvainojos vēl, bet jautājums – vai ir pareizi ka grieķu atomistu izveidoto jēdzienu automātiski izdentificējam ar mūsdienu fizikā lietoto “atoms”? Proti, ja pareizi saprotu, atomistiem atoms taču bija tālāk nedalāms, pasaules uzbūves pamatķieģelītis. Savukārt fizikā atomu, kā zināms, var dalīt.
  Vai tur nav kāda putra ar terminiem? Vēlreiz atvainojos par uzbāzību.

 15. harijs

  Protams, Jums taisnība: budisma tekstos vārds “atoms” var būt tikai dharma. Tas nozīmē ka tulkotāji ērtības labad liek vārdu “atoms” – lai lasītājam būtu vieglāk saprast un lai dharmas vārds, kas nozīmē vēl daudz ko citu, nejauktu galvu. Bet ar grieķu atomu viss ir vienkārši: atomisti tik tiešām bija “izskaitļojuši” atoma esamību un sapratuši to kā nedalāmu daļiņu. Modernie fiziķi pārņēma šo vārdu un iekļāva to savā leksikonā tajā laikā, kad vēl bija pārliecināti par to, ka atomā nekā iekšā vairs nav; vēlāk tajā atomā atrada vēl visu ko, bet vārdu nolēma atstāt to pašu, jo vienalga sanāk, ka šāds atoms ar visiem protoniem un neitroniem ir tomēr pēdēja mikro vienība kā vesela struktūra. Un tā tas paliek. Laikam tā ir labi, es neredzu šeit problēmu 🙂

 16. dzimmijs13

  Problēmu nekādu – ja iedziļinās. Bet ja savu izpratni veido steigā, virspusēji izlasot – tikai tāpēc lai apstiprinātu savu pašam sev pieņemto spriedumu – tad viegli var iekrist zināmā… hm, vēstures, vai filozofijas “flinstonizācijā”.
  Tas ir, paņemt šodienas terminus, un automātiski tos attiecināt uz sev tīkamāko filozofiski ētisko, vai reliģiski filozofisko mācību, vai uzskatu sistēmu. Piemēram – man pašam ļoti patīk dažādie jutubes klipiņi, kur šunjatas tukšuma izpratne tiek salīdzināta ar kvantu fizikas atklājumiem, atrasts kopīgais. Tas ir ļoti pozitīvi – galu galā, ja mācība dzīva, tad to var – un vajag attīstīt. Bet – tad skaidri jāpasaka, ka tā ir klipa autora izpratnē, mācības būtībai atbilstoša interpretācija mūsdienu zinātnes kontekstā. Nevis apgalvot apmēram kā “Nagardžuna rakstīja par kvantu fiziku”. Bet gan ka “Nagardžunas rakstīto var savietot ar kvantu fizikas atklājumiem”.
  Nu ja, zinu pēc sevis, cik viegli iekrist izpratnes flinstonizācijā, un izveidojušos maldīgu uzskatu diemžēl, diezgan pasmagi pārvarēt. īpaši, ja vienkāršojums psiholoģiski patīkams. Tāpēc visu labāk pārbaudīt div – un vairāk reižu.

 17. harijs

  Tā tas ir, pilnīgi precīzi, man nav ko piebilst. Vienkārši man tas ir automātiski manā pētniecības darbā: vispirms noskaidrot un precizēt jēdzienus. Jo bieži ir tā, ka pat nerunājot par zinātni, bet par ikdienišķām lietām, sarunu biedri vienā jēdzienā mēdz ielikt dažādas jēgas un pēc tam brinās, ka nevar saprast viens otru 🙂

 18. dzimmijs13

  Jā, tikai vēlējos atzīmēt, cik lieliski Sokrāts Faidona 81 un 82 pantā izklāsta karmas idejas pamatprincipus! Nemaz nerunājot par apcerējumu beigās (vai arī Platons, bet kā rakstījāt savā grāmatā, tas nav tik būtiski).
  Protams, saskatīt Sokrātā kādu nebūt “budistu” būtu tik nepamatoti, personīgajā apziņā pieņemtu priekšstatu diktēti maldi, kā dēvēt viņu par, lai arī nosacītu “pirmo kristieti”. Drīzāk – brīvais cilvēka meklētāja gars (lai cik banāli neskanētu). Dogmatisku ticības postulātu neierobežots. Vien varu salīdzināt, Buda Šakjamuni lika izraidīt divus pietuvinātus mūkus, kuri piedāvāja viņa mācību klasificēt stingros postulātos, visiem saprotamās dogmās. Lai neviens pat neiedomājas ko tādu… tiesa, šai pasaulē kas tāds ir diezgan neiespējami.
  Ok, patiesa bauda sekot Faidona argumentiem, cilvēku domas… hm, manifestācijai. Un tomēr – vēsturiskā kontekstā, salīdzinot jāatzīst arī atēniešu demokrātijas toleranci, Sokrātam (starp citu, vai viņš neiznāk pirmais zināmais par “ķecerību” notiesātais – lai arī ķecerība vien iegansts, iemesls politisks) tomēr bija atļauts brīvi kontaktēties, notiesātam izteikt savas domas (kuras, atļaušos domāt, ietekmējušas visas Eiropas attīstību). Kā labi zinām, nekas tāds vairs citādi domājošajiem nebija iespējams vēlāk, kad cilvēces doma no “vieglās argumentu laivas” pārkāpa “lielajā ticības kuģī”.

 19. harijs

  Jā, par Sokrāta / Platona ideju tuvību atsevišķām Austrumu koncepcijām ir jau daudz domāts un runāts. Ir pētījumi, kas velk paralēles ar Indijas un Irānas reliģijām. Lai gan mums nav nekādu pamatu runāt par aizguvumiem: reinkarnācijas idejas un līdzīgas ienāca Platonā no pitagoriešiem, bet par tiem spriež, ka viņi atklāja tās paši, neatkārīgi no Austrumiem, jo ir arī būtsikas atšķirības.
  Kas attiecas uz Sokrātu, tad jāsaka, ka viņu visai pamatoti sauc par “pirmo kristieti” – tas ir gan mācības dēļ ( Sokrāta ētika kā mīlestības ētika ir ļoti tuva kristīgai ētikai ), gan arī viņa moceklības dēļ ( sevis upurēšana patiesības vārdā ). Bet Sokrāta brīvībā nav nekādu demokrātijas nopelnu – taisni otrādi: šī viņa brīvība ir iepriekšēja aristokrātijas laikmeta auglis, bet demokrātija lika tam galu… Atēnu demokrātija vispār ir pirmais neiecietīgais un pret citiem viedokļiem netolerantais politiskais režīms. Un jāatzīst, ka Sokrāta iespēja brīvi runāt kādu laiku ( ! ) privātajā telpā ir raksturīga visiem normāliem režīmiem, atskaitot tikai pašus drastiskos..
  Bet vispār, man šķiet, ka nav produktīvi salīdzināt un konfrontēt Austrumu un Rietumu reliģijas – to pamatā ir radikāli atšķirīgi pasaules modeļi ( starp citu, vislabāk šīs principiālās atšķirības nodefinējis un aprakstījis tieši Špenglers ). Rietumu kultūras visas un vienmēr ir bijušas dogmātiskas un vairāk vai mazāk misioniskās. Ierpetī tam Austrumos izveidojās dogmātisks pasaules redzējums, kas balstīts meditācijā. Kā teikts – katram savs…

 20. dzimmijs13

  Jā, protams ka bezjēdzīgi meklēt aizguvumus, cilvēku apziņa nosacīti vienāda, neapgalvoju ka Sokrāta un pitagoriešu idejas aizgūtas no Indijas (dažos labos “ezotēriskajos” sacerējumos nācies ar šo nepamatoto apgalvojumu sastapties).
  Gan atļaušos apstrīdēt ka “pirmais kristietis” tomēr aiz matiem pavilkts. Jūsu grāmatā izteiktais salīdzinājums ar Homēra varoņu varonības ideālu, kā karotāju varonības turpinātājs “patiesības laukā” – tas pieņemams pilnībā. Attīstot domu tālāk, tad jau par “pirmo kristieti” jānosauc Ahileju, kurš taču arī sevi apzināti ziedoja varoņa harismas vārdā… Te atkal drīzāk lomu spēlē cilvēku apziņas līdzība, ne tieša analoģija.
  Interesanti ir par Rietumu reliģiju misionārismu – te tomēr būtu vietā pētījums, vai misionisms tomēr nav atnācis no austrumiem (Palestīna taču ir austrumos). Vai tad par misionismu var uzskatīt cēzaru dievišķošanu Impērijas teritorijā? Neatceros ka galli vai balti būtu izplatījuši savu ticību.

 21. harijs

  Labi saprotu Jūsu skepsi, bet jāsaka, ka kultūras lietas nav viendimensionālas. Ir vairāki līmeņi, aspekti un skatupunkti – starp citu tieši to apgalvo tālie Austrumi. Par Sokrātu ir tā, ka grāmatā es prezentēju savu pozīciju, bet šeit es saku, ka es saprotu arī citas pozīcijas. Un es saprotu kādēļ Sokrāts tiek saukts par “pirmo kristieti”, jo uzskatu, ka tam ir pamatojums. Ar Ahilleju ir cits stāsts – viņš kalpoja idejai / ideālam, bet viņš bija egoists. Sokrāts kalpoja patiesībvai citu cilvēku labā, vinš sludināja mīlestības likumu un mira mocekļa nāvē patiesības vārdā – tas tiešām tuvina viņu kristīgajam ideālam.
  Bet, kas attiecas uz Rietumu civilizācijas misionārismu, ta jāsaka, ka tam ir divas skanes: senā Roma un Pelestīna. Jā, tieši tā, nopietnie kultūroloģi pieskaita kristietību un islāmu ( arī senās Ēģiptes kultūru ) pie Rietumu tipa reliģijām / kultūrām, un tam ir pamatojums…. Bet vispirms es tiešām iesaku izlasīt Špengleru, jo viņš labi ievada problēmas telpā un iemāca domāt plašās kategorijās.

 22. dzimmijs13

  Ja kristietību uzskata par rietumu reliģiju – tad par islāmu protams skaidrs ka tas arī pieder pie tās pašas klasifikācijas (šajā ziņā smieklīgi ir mūsu mīļo mācītāju publikācijas, kurās viņi brīdina par visādu austrumu mācību – islāma, budisma un Indijas kaitīgo ietekmi, tās sametot vienā maisā), jo analīze taču rāda ka bez kristietības nebūtu islāma, vai citiem vārdiem, islāms ir kristietības bērns. Pilnīgi iespējams, pat tiešā nestoriešu ietekmē… protams, zināmu iemeslu pēc nopietni akadēmiski pētījumi šeit tā īsti nav iespējami, nezinu vai pīle, bet kaut kur lasīju ka vācu valodnieks, kurš vienā no senākajiem korāna manuskriptiem it kā izlasījis ka Muhameds neesot paģērējis sievietēm apsegt galvu, bet gan gurnus, spiests slēpt savu vārdu. Un no sērijas “pirmais iespaids svarīgākais”, jāatceras ka arī viduslaiku kristieši islāmu uzskatīja par shizmu (kaut vai Dante, kurš Muhamedu ielika šķeltnieku ellē – “skaties, kā te sevi plosu!”). Tātad, par islāmu skaidrs, par Ēģipti – arī jā, pat nemaz nerunājot par tā dēvētiem ebreju esēņiem Ēģiptē, kuru mācību, pēc vienas hipotēzes, Jēzus esot mēģinājis apzināti iedzīvināt praksē – arī vēl viena hipotēze, gan domāju, no nepierādāmo kategorijas, ka bez Ehnatona arī ebreji varbūt nemaz nebūtu aizdomājušies par kādu tur viendievību. Bet pat arī bez Ehnatona, tikai palasot VD, skaidrs ka Ēģiptes ietekme Bībelē bijusi ievērojama, sekojoši ietekmējusi kristietību un rietumus… pag, bet tad jau arī Babilona jāpievelk klāt pie rietumiem! Nu labi, labi, aprobežosimies ar Ēģipti.
  Jā, vien baidos, ka lielum lielais vairums kristiešu tam tā ka īsti nevēlēsies piekrist… nemaz nerunājot par musulmaņiem.
  Tātad, vēl par Sokrātu – redziet, šeit atkal jautājums, tad ko īsti uzskata par “kristietības ideālu”. Un – vai primārais ir kādā mācībā deklarētais ideāls, vai mācībai “nokļūstot pie šprices” tās adeptu reālā darbība. Un jā, visu cieņu kristiešu mocekļiem. Bet reiz skatījos manuprāt, labu filmu par Aleksandrijas Hipātiju (jā, jā, zinu visu par Holivudas “vēsturiskumu”, bet filmu vien pieminu kā domas ilustrāciju, nu nav jau tā ka tikai pēc filmām veidoju savus uzskatus), kā vajātie un apspiestie kristieši nekavējoties paši uzsāka vajāšanas – un galvenais to saprata kā pilnīgi pašsaprotamu. Un vai tad bija kaut viens no kristiešu teoloģiskās domas veidotājiem, kurš attapās – pag, bet mēs taču esam kļuvuši tādi paši kā Nerons? Vai arī bija tik ļoti aizņemti ar strīdiem par theotokos vai cristotokos ka neatlika laika paskatīties uz sevi no malas.
  Tātad, pamatoju savu nepatiku pret Sokrātu kā “pirmo kristieti” – nu nevaru, nevaru iztēloties Sokrātu kā Aleksandrijas bibliotēkas dedzinātāju.
  Nu ja, bet Špengleru apsolu kaut kad izlasīt.

 23. harijs

  Nu jā, šeit tiešām vainīga attieksme, personīga nepatika, antipatija etc. Taču tas, kas balstīts emocijās, nav konstruktīvs, drīzāk otrādi. Racionāli domājot viss ir kārtībā gan ar Sokrātu, gan ar kristietību. Tam var piebilst, ka Jūs nonācāt spēcīga “melna piāra” ietekmē, kas ir vērsts pret kristietību, un ka tieši tādēl nesanāk runāt par šo tēmu objektīvi un racionāli. Tas ir tipiski šodien. Faktiski ir tā, ka mūsdienu Rietumu pasaulē vienīga reliģija, kura tiek apkarota un kuras būtība ir noslēpta ( zem liela kalna anti – mītu ) ir kristietība – lai cik tas nebūtu paradoksāli. Bet tas ir fakts. Un tam ir izskaidrojums: mūsu civilizācija šodien balstās vērtībās, diametrāli pretējās kristīgām vērtībām, un tā ir radusies kristietības nolieguma razultātā. Šados apstākļos ir naivi cerēt, ka ideoloģiskais karš pret krstietību varētu beigties. Un šī kara sastāvdaļa ir arī minētā filma par Hipātiju – izteikts propgandas gabals ar mērķi diskreditēt kristietību ( esmu to redzējis ). Lai gan Jūs pat Wikipēdijā variet izlasīt, ka Hipātijas nāve ir diezgan neskaidra un mīklaina, un ka tajā nav jēmeklē kristiešu naids pret sievieti – zinātnieci, bet drīzāk politiskās intrīgas etc. Un tā visos jautājumos: lai saprastu, kas tad īsti ir bijis, ir jālaužas cauri melnajam mītam un katru reizi jāveic spec. pētījums. Bet kurš to var atļauties? Rezultātā ir tā, ka mums šodien ir pieejama vislabākā informācija apr visām pasaules reliģijām, atskaitot kristietību, kas, starp citu, šodien paliek vienīga reliģija, kas tiek apkarota. Tādēļ es ieteiktu Jums, kā domājošam, zinošam un nopietnam cilvēkam, atturēties no pārsteidzīgiem spriedumiem par šo tēmu, ja tā nav simpātiska, vai arī – ķerties pie studēšanas.
  Bet, kas attiecas uz islāmu, tad pareizāk būtu teikt, ka tas ir jūdaisma bērns, jo tajā ir tas pats Dievs – tēvs, bet nav Pestītāja….
  Starp citu: runājot par reliģijām es pieturos pie principa respektēt visas, redzot visās saikni ar metafizisko pasauli. Ja tas tiek atzīts pret vienu reliģiju, tad pareizi būtu atzīt to pašu arī attiecībā pret citām reliģijām.

 24. dzimmijs13

  Jā, piekrītu, nav “absolūti ļaunu”, vai pretēji, “absolūtu labu” reliģiju, vai mācību. Nekad neesmu noliedzis kristietības pozitīvos aspektus, un salīdzinājumā tā nebūt nav sliktākā reliģija. Drīzāk teiksim tā – ikvienā mācībā ir gan pozitīvie, gan negatīvie aspekti. Kaut kā nedaudz pašsuģestīvi šķiet, kad sākam runāt par “kristīgajām vērtībām”, vai arī “budisma vērtībām” (par pēdējo, regulāri pieķeru pats sevi ka kaut kā nemanot kādā kontaktēšanās reizē esmu sācis tās slavēt… tas taču tik cilvēcīgi pašsaprotami!), jo ētiskās normas, vai vērtības tomēr ir visas cilvēces domas attīstības rezultāts, reliģijas vērtības nerada, bet izved to kvintesenci, vai kā tā. Jo “nenogalināt, nezagt, … u.t.t” visās pasaules reliģijās (neskaitot specifiskos “šamananiskos” kultus). Jāskatās uz reliģiju adeptu darbībām vēsturiskajā kontekstā. Un nenoliedzami kristietībā bijuši neskaitāmi pozitīvie veikumi, tas skaidrs ikvienam nedaudz domājošiem. Taču – domāju ka kristietība būtu bijusi daudz labāka, ja tajā nebūtu iekodēts “es esmu vienīgā absolūtā patiesība, un viss pārējais ir iznīcināmi maldi”. Un tas nenoliedzami iekodēts gan kristietībā, gan manuprāt vēl lielākā mērā – islāmā. Un, ja runājam par “apkarošanu”, tad šķiet ka pēdējais laiks pienācis atklāti runāt par šās reliģijas nodarītajām negācijām. Islāma piekritēji pat atklāti izaicina “civilizācijas sabiedrisko domu”, kā tādi niķīgi puišeļi. Vienīgā atšķirība ka šo “puišeļu” rokās ieroči.
  Jā, par to var runāt daudz un ilgi, no dažādiem aspektiem, vien par “islāmu kā judaisma bērnu” – tomēr, varbūt vienkārši cilvēcīgi maldi jā, bet kaut kā – tātad, vēsturiskajā kontekstā primārais bija arābu cilšu apvienošana un mobilizācija. Vienojoša stingra reliģija. Un kaut kā ļoti šaubos (atkārtoju, nepretendēju ka tā tiešām bija, pārdomas) ka Muhameds būtu izvēlējies par pamatu ebreju VD, ja kā paraugs nebūtu tolaik spēcīgā kristīgā Bizantija, bet galvenais – gan viņa laika biedru (gan arī šodienas cilvēku, mūsu) apziņā spēcīgā vīzija par vareno Romas impēriju. Un tā taču bija kristīga. Nu, persu Zaratustas mācību zināmu politisku iemeslu kā pamatu viņš vienalga nevarēja ņemt. Un par Jēzu kā pravieti, ne pestītāju – viņš taču pats sevi kā pravieti, un piedevām, vai te nav arī nestoriešu ietekme. Ja ne tieši, tad netieši islāms visdrīzāk ir kristietības bērns.
  Bet protams, neesmu mācīts pētnieks, tās tikai autodidakta pārdomas. Varbūt, realitātei pilnīgi neatbilstošas, un Muhameds savu reliģiju veidoja tiešā judaisma ietekmē, nedomājot ne par kādu tur impērisko mirāžu. Jā, vien – ja piekrītam ka viņam to nodiktēja erceņģelis… tad uzreiz pretjautājums – tad jau tik pat labi arī varam kā absolūto patiesību pieņemt un piekrist visām tām modīgajām kontaktpersonām, ar kurām sazinās tā tur “kosmiskā hierarhija”. A ko, hierarhija sliktāka kā erceņģelis, vai?!
  Par matafizisko sakņu respektēšanu – jā, tur atliek tikai piekrist.

 25. harijs

  Protams, reliģija ir ļoti sarežģīts un to nevar reducēt uz vienu formulu. Arī Muhameda gadījumā spēkā ir bijuši vairāki aspekti – gan reliģiskais ( atklāsme ), gan politiskais. Tālāk viss atākrīgs no mums – uz ko mēs vairāk skatāmies. Es dodu priekšroku reliģiskajam. Muhameds acīmredzami balstījās VD ar kristietības iespaidu reizē. Rezultātā viņš nostājās Kristus vietā. Un ar tām modernām sektām arī nav vienkārši: nevar izslēgt, ka viņi arī pieslēdzas kaut kādai garīgai realitātei, ko citās reliģijās sauc par dēmonu pasauli, piemēram… Savukārt tas, vai ir “aiz ādas” kāda metafiziskā realitāte, vai nav, to rāda laiks – falsifikāti ātri iznīkst.
  Vispār Jūsu domu gājiens rāda Jūs kā tipisku Rietumu cilvēku – uz to norāda tieksme visu kategorizēt un sašķirot: “pareizi – nepareizi”, “labi – ļauni” utt. Tas nav budisma piegājiens 🙂 Nepiekritu par kritēriju, proti, par to, ka reliģijas būtību rāda cilvēku darbi. Ja mēs skatītos tikai uz cilvēku darbiem, tad mums būtu jānosvītro visas reliģijas un visas idejas un vispār visu, ko cilvēki ir darījuši, jo tie visu ir pamānījušies sacūkot. Un vēl: ļoti būtiski ir, uz ko skatās: ja gribi redzēt ļauno, tu redzēsi tikai to, un otrādi. Ja islāmā tu redzi tikai fanātiķus, tu neredzi neko citu un neredzi islāmu. Tāpat ar kristietību: ja galvā jau no bērnības ir ielikta matrica, ka tā ir slikta ( ideoloģiskā kara auglis ), tad tu redzēsi tikai slikto un tikai sliktos kristiešus un neko nesapratīsi par kristietību un napamānīsi, ka lielākā daļa bija un ir pavisam cita etc. Starp citu, esmu mazliet ieskatījies savā laikā atsevišķās problēmās ( krusta kari, inkvizīcija ) un atklāju, ka vēsturiskā realitāte stipri aršķirās no sabiedrībā valodšā melnā mīta ( lai gan melnie traipi šeit tāpat ir, tas ir skaidrs, jo tie ir visur, kas arī dabiski ). Vārdu sakot, nevar un nedrīkst spriest pavirši: ja ir vēlme kaut ko saprast, tad ir jāiedziļinās, jāpēta utt. Bet daudz vieglāk dzīvot ar gataviem sterotipiem – tas fakts. Vēl tikai jāpiebilst, ka kristietības būtība nereducējas uz 10 baušļiem. Un arī tas ir fakts, ka visas lielās reliģijas pretendē uz absloūto patiesību un tas ir dabiski: kāda jēga ticēt kaut kam un pieņemt kaut ko, ja nav pārliecības, ka tā ir patiesība?

 26. dzimmijs13

  Nu, tikai cenšos dzīvē realizēt budisma filozofijas pamatprincipus… šķībi, greizi, nepareizi, bet varbūt gala rezultātā nedaudz “taisnošos”.
  Par metafiziku – “absolūtā realitāte viņpus vārdiem, viņpus jēdzieniem”, vai “pāri jēdzieniem”, ja tā labāk tīk – sekojoši, līdzko sāc neaptveramo klasificēt kā “dievišķos likumus”, tā neizbēgami, atrazdamies nosacītajā realitātē, šajos “dievišķajos likumos” iekļauj savus priekšstatus, tradīcijas. Tas ir neizbēgami. Jo nav iespējams aptvert neaptveramo! Un – tradīcijas postulē kā “Dieva likumus”.
  Teiktais nenozīmē ka šādi tradīcijā balstītie it kā “dievišķie likumi” ir slikti, vai nepareizi principā, ne par to runa. Bet – tie ir nosacītās, ne absolūtās pasaules realitāte. Sekojoši – tradīcijas nav negrozāmas. Protams, nav jāgroza grozīšanas pēc (nu nekādi nesaprotu, kāpēc piemēram, ja uzskata ka Bībelē teiktais par homoseksuālismu nav “Dieva teiktais”, uzreiz automātiski jāpiekrīt praidistu prasībām. Kāpēc? Vai tad bez dusmīgā un bargā Dieva uzreiz vairs kā mazi bērni neko nespējam paši izdomāt, vien nelīdzsvaroti jāraustās visos virzienos?), bet izvērtējot. Protams, izvērtējuma kritēriji reizēm var būt ļoti šaubīgi…
  Par negatīvo attieksmi pret islāmu – kā teica Imants Kalniņš, ir politiskais islāms, un Dieva islāms. Pēdējo personīgi neuzskatu par patiesībai atbilstošu – bet tā mana problēma, un nav nekādu iebildumu, un arī nedrīkst būt, pret cilvēkiem, kuri tam tic. Un tāpat nedrīkstu sākt viņus pārliecināt pretēji.
  Par ticību… nu tomēr nevēlos (labi, lai ir rietumu cilvēka īpašība, nebūt nekaunos no rietumnieciskuma – starp citu, tad jau arī Nagardžuna, Čandrakirti, Congkapa arī iznāk rietumnieki – arī viņi prāta loģikas analīzei pakļāva pilnīgi visu – tāpēc par ļoti nosacītu uzskatu “austrumu” un “rietumu” pretnostatījumu) ticēt tāpēc ka “tā vajag”. Vai “tā labi”. Bet gan tikai pēc skrupulozas analīzes. Un neizslēdzot no analīzes vēsturisko aspektu.
  Jā, vien īsumā par krusta kariem Palestīnā, tos nedemonizēju – kaut kā visi aizmirst ka, ja atmiņa neviļ, tikai divdesmit gadus pirms pirmā krusta kara saracēņi Itālijā jau bija izveidojuši iebrukuma placdarmu. Un nevar teikt kā ļoti bieži cilvēki apgalvo, pilnīgi nepamatots eiropiešu iebrukums mieru mīlošo musulmaņu pasaulē…

 27. harijs

  Viss pareizi: tā arī jābūt – katrs tic atbisltoši savai pārliecībai. Tas ir dabiski un tā tam ir jābūt. Viens tic Budam un Nagardžunas aprakstītam pasaules modelim, un viņa garīga pieredze to aptiprina. Cits tic, ka Dieva Likums ir tieši Dieva Likums, nevis cilvēku un kultūras radītais teksts. un viņa garīga pieredze apstiprina šo pārliecību. Un dabiski ir arī tas, ka cilvēks ejot savu ceļu apzinās, ka šis un tas iet greizi, un cenšas “taisnoties” – tas arī ir tipiski visās lielajās reliģijās. Lai gan daudzi uzskata, ka visu dara pareizi, ja vien izpilda obligātos rituālus, par sirds tīrību pat nedomājot. Utt. un tā jopr…. aspektu un nianšu ir ļoti daudz. Un vēl kas ir tipiski: gan indiešu ( gan budistu gan hinduistu ) gudrās shēmas un teorijas par pasaules uzbūvi ( par realitāti un ilūziju/maiju, par dharmām, dživu un adživu utt. ) nespēj pārliecināt nevienu, kas jau pirms tam savā sirdī nav pieņēmis šo ceļu kā savu, tā arī Rietumu teologu konstrukcijas un Dieva pierādījumi, lai cik tie būtu perfekti, nevienu nevar pārliecināt pieņemt ticību, ja tas pirms tam nav noticis viņa sirdī. Tātad prātam šeit ir sekundāra nozīme. Vismaz es esmu par to pārliecināts.
  Starp citu: Jūsu piemērs par musulmāņiem Eiropā ir ļoti lbas – tas parāda krusta karu politisko aspektu, uzrādot to vēsturisko nepieciešamību ( stulbs formulējums, bet ar to vēlos tikai pateikt, ka, ja krustneši nebūtu karojuši Palestīnā, tad musulmāņi ( “mieru mīlošie” ) būtu jau tad karojuši Eiropā. Un ja eiropieši ar grūtībām un mokām izturēja musulmāņu invāziju XVI, grūti teikt, kā tas būtu bijis, ja musulmāņi iebrūktu Eiropā pāris gadsimtus ātrāk…


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.