Author Archives: broks

Autorkurss DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA 2021-2022 (anno 2002)

View Post

Šis skolas gads ir savdabīgs jubilejas gads – bloga autors uzsāk savas dzīves 80. gadu, līdztekus īstenojot sava autorkursa “Domāšanas sistemoloģija” 20. gadu. Šajā sakarībā uz dotajā blogā sakopoto materiālu pamata autors visiem interesentiem šeit faktiski piedāvā digitalizēto jeb datorizēto monogrāfiju “CILVĒKS, DZĪVE, VISUMS” jeb, citādi izsakoties, “Cilvēka Dzīve Visumā”. Monogrāfijas kodolu veido augšminētais autorkurss “Domāšanas sistemoloģija”, kurā sistēmiski apkopota autora ilggadīgi uzkrātā un vispārinātā dzīves pieredze.

Lai  mums visiem veiksmīgs  Jaunais akadēmiskais studiju  gads!

*******************************

                                       DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA                                                                2021/ 2022. studiju gada 2.semestris        < DS(2)21-22 >

UZMANĪBU – rit LU pavasara eksāmenu sesija!

Šeit  pieejams sesijas  attālinātā tiešsaistē kārtojamo eksāmenu grafiks, kā arī  eksāmenam nepieciešamā pētījuma “SISTĒMISKĀ DOMĀŠANA” pārskata un galveno rezulātu ziņojuma  izstrādes metodiskie norādījumi – DS(2)21-22 SESIJA –   (grafika piepildījums 25.06.22 plkst. 18:30)

DS(2)21-22 Oper. SESIJAS grafiks 25.06.22 18-30)

*********************************************************************

U Z M A N Ī B U : visas studiju kursa iknedēļas nodarbības (lekcijas/semināri) kursa apguvei reģistrētajiem LU studentiem notiek attālinātā tiešsaistē otrdienās no plkst. 16:30 līdz 18:00 LU e-studiju nodrošinātajā Microsoft Teams interaktīvās saziņas sistēmā.

Visi DS(2)21-22  rudens semestra patstāvīgajam studiju darbam piedāvātie materiāli pēc notikušajām attālinātās tiešsaistes lekcijām/semināriem  ir pieejami kursa materiālu krātuvē šeit – aktīvā saite – https://failiem.lv/u/zatjaz9qb

PIRMĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Kā studijām ieteicamie galvenie informācijas avoti vispirms ir minamas divas kursa autora monogrāfijas un atbilstošās starptautiskās publikācijas .

 1. Populārzinātniska monogrāfija “SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS”, 1988  (Var lasīt šeit tieši uz ekrāna vai arī lejuplādēt uz ekrāna atvērto pdf failu uz savu datoru).                                                        A.Broks_SIST.AP MUMS-1988-(fotokopija) pdf
 2. Monogrāfija “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA”, 2000  (Arhivēta pdf failu mape, kuru ieteicams lejuplādēt uz savu datoru, atarhivēt un tad lasīt katru atsevišķo pdf failu).                                           A.Broks_IZGL.STML-2000 (manuskripts) pdf
 3. Publikācijas žurnālā Journal of Baltic Science Education (2002 – 2020). kas pieejamas mana bloga sadaļā My materials in English. https://blogi.lu.lv/broks/category/materials-in-english/

Studiju kursam kā galvenie informācijas avoti ir ieteicami arī citu autoru sagatavotie materiāli, sākotnējā informācija par kuriem pieejama lasīšanai un/vai lejupielādei šeit:

4. V.Palamarčukas grāmata  SKOLA MĀCA DOMĀT. Rīga, „Zvaigzne“, 1984 (109 lpp.) – fotokopija   V.Palamarčuka_SKOLA MĀCA_DOMĀT, 1984 -1.puse (17.3MB pdf)   V.Palamarčuka_SKOLA_MĀCA_DOMĀT, 1984 -2.puse (21.7MB pdf)

5. Info par E.de Bono grāmatu “Domā kamēr nav par vēlu”. Rīga, „Zvaigzne ABC”, 2012 (255 lpp.) E.de Bono_DOMĀ KAMĒR NAV PAR VĒLU,_2012 (3.94MB pdf)

6. Info par J. Muraškovska grāmatu “Talantīgās domāšanas “noslēpumi””, 2015 (430 lpp.) J.Muraškovskis TALANTĪGĀ DOMĀŠANA, 2015 (5.87MB pdf)

7. Info par R.Lanzas un B.Bermana grāmatu “Biocentrisms”, Rīga, “Jumava”, 2017 (222 lpp.)  R.Lanza, B. Bermans BIOCENTRISMS, 2009 (13.8MB pdf)

8. Info par K. Vordermanes grāmatu “Mācīšanās prasmes” Rīga, “ZVAIGZNE ABC”, 2019 (256 lpp.)     Informācija par šo grāmatu atrodama pirmās studiju darba nedēļas materiālos  https://failiem.lv/u/dx8hprynb

Iknedēļas studiju darbs sākas ar attālināto interaktīvo tiešsaistē īstenoto datorizēto saziņu, kurā pēc iepriekšējās nedēļas veikuma apspriešanas (jautājumi–atbildes) notiek iepazīšanās ar nākamās nedēļas patstāvīgi radošā  darba tēmu.

 Pirmās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

1. attālinātās tiešsaistes  konspekts 01_DS(2)21-22 Tiešsaiste IEVADS konsp.portrets 8.02.22 (4.89 MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  01_DS(2)21-22 Tiešsaiste IEVADS konsp.portrets 8.02.22 (4.89 MB)

1. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  01_DS(2)21-22 IEVADS audio 8.02.22 (20.3MB-89min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi pirmās studiju darba nedēļas materiāli <01_DS(2)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –               https://failiem.lv/u/3a779rghb

OTRĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Otrās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

2. attālinātās tiešsaistes  konspekts 02_DS(2)21-22 Tiešsaiste DOMU PASAULE konsp.portrets 15.02.22 (4.11 MB).pdf   skatīšanai un lejupielādei ir šeit –   02_DS(2)21-22 Tiešsaiste DOMU PASAULE konsp.portrets 15.02.22 (4.11 MB)

2. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  02_DS(2)21-22 DOMU PASAULE audio 15.02.22 (20.4MB-90min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi otrās studiju darba nedēļas materiāli <02_DS(2)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit – https://failiem.lv/u/vu4qwh3d7

TREŠĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Trešās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

3. attālinātās tiešsaistes  konspekts  03_DS(2)21-22 Tiešsaiste DOMU APRITE konsp.portrets 22.02.22 (4.63MB).pdf   skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 03_DS(2)21-22 Tiešsaiste DOMU APRITE konsp.portrets 22.02.22 (4.63MB)

3. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  03_DS(2)21-22 DOMU APRITE audio 22.02.22 (20.8MB)-91min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –   

Visi trešās studiju darba nedēļas materiāli <03_DS(2)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit – https://failiem.lv/u/zrtf89s9u

CETURTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Ceturtās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

4. attālinātās tiešsaistes  konspekts   04_DS(2)21-22 Tiešsaiste DP SAKĀRTOTĪBA konsp.portrets 1.03.22 (3.79MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  04_DS(2)21-22 Tiešsaiste DP SAKĀRTOTĪBA konsp.portrets 1.03.22 (3.79MB)

4. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  04_DS(2)21-22 DP SAKĀRTOTĪBA audio 1.03.22 (20.3MB)-89min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi ceturtās studiju darba nedēļas materiāli <04_DS(2)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit – https://failiem.lv/u/36xbyw263

PIEKTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Piektās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

5. attālinātās tiešsaistes  konspekts   05_DS(2)21-22 Tiešsaiste ST ābece A konsp.portrets 8.03.22 (5.38MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit –   05_DS(2)21-22 Tiešsaiste ST ābece A konsp.portrets 8.03.22 (5.38MB)

5. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  05_DS(2)21-22 ST abece A audio 8.03.22 (19.7MB)-86min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit – 

Visi piektās studiju darba nedēļas materiāli <05_DS(2)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit – https://failiem.lv/u/h3utw37wf

SESTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Sestās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

6. attālinātās tiešsaistes  konspekts  06_DS(2)21-22 Tiešsaiste ST ābece A konsp.portrets 15.03.22 (3.56MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  06_DS(2)21-22 Tiešsaiste ST ābece A konsp.portrets 15.03.22 (3.56MB)

6. attālinātās tiešsaistes audio 06_DS(2)21-22 ST abece B audio 15.03.22 (20.7MB)-91min).mp3 ieraksts  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi sestās studiju darba nedēļas materiāli <06_DS(2)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit – https://failiem.lv/u/3t7j9m4p3

SEPTĪTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Septītās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

7. attālinātās tiešsaistes  konspekts   07_DS(2)21-22 Tiešsaiste ST ābece C konsp.portr.22.03.22 (4.79MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  07_DS(2)21-22 Tiešsaiste ST ābece C konsp.portr. 22.03.22 (4,79MB)

7 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  07_DS(2)21-22 ST abece C audio 22.03.22 (21.0MB)-92min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi septītās studiju darba nedēļas materiāli <07_DS(2)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit – https://failiem.lv/u/ew6u7qs3z

ASTOTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Astotās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

8. attālinātās tiešsaistes  konspekts 08_DS(2)21-22 Tiešsaiste CILVĒKS konsp. 29.03.22 (4,96MB).pdf   skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  08_DS(2)21-22 Tiešsaiste CILVĒKS konsp. 29.03.22 (4,96MB)

8. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 08_DS(2)21-22 CILVĒKS audio 29.03.22 (20.5MB)-90min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi astotās studiju darba nedēļas materiāli <08_DS(2)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit – https://failiem.lv/u/n9upvx3zx

DEVĪTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Devītās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

9. attālinātās tiešsaistes  konspekts   09_DS(2)21-22 Tiešsaiste Cilvēka DZĪVE konsp. 5.04.22 (4.08MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  09_DS(2)21-22 Tiešsaiste Cilvēka DZĪVE konsp. 5.04.22 (4.08MB)

9. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 09_DS(2)21-22 Cilvēka DZĪVE audio 5.04.22 (20.6MB-90min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi devītās studiju darba nedēļas materiāli <09_DS(2)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit – https://failiem.lv/u/6n6zgyevd

DESMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Desmitās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

10. attālinātās tiešsaistes  konspekts 10_DS(2)21-22 Tiešsaiste SABIEDRĪBA konsp.portrets 19.04.22(4.18MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  10_DS(2)21-22 Tiešsaiste SABIEDRĪBA konsp.portrets 19.04.22(4.18MB)

10 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  10_DS(2)21-22 SABIEDRĪBA audio19.04.22.22 (20.8MB)-91min.mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

 

Visi desmitās studiju darba nedēļas materiāli <10_DS(2)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit – https://failiem.lv/u/qwm4gt97d

VIENPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Vienpadsmitās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

11. attālinātās tiešsaistes  konspekts 11_DS(2)21-22 Tiešsaiste SD konsp. 26.04.22 (5.57MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit –   11_DS(2)21-22 Tiešsaiste SD konsp. 26.04.22 (5.57MB)

11 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 11_DS(2)21-22 SD audio 26.04.22.22 (20,6MB)-90min.mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi vienpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli <11_DS(2)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit – https://failiem.lv/u/mmhn4f29g

DIVPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Divpadsmitās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

12. attālinātās tiešsaistes  konspekts 12_DS(2)21-22 Tiešsaiste VALSTS konsp.portrets 3.05.22(4.08MB).pdf   skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 12_DS(2)21-22 Tiešsaiste VALSTS konsp.portrets 3.05.22(4.08MB)

12 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 12_DS(2)21-22 VALSTS stml. audio 3.05.22 (20.6MB-90min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi divpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli <12_DS(2)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –  https://failiem.lv/u/4mb3ramsn

 

TRĪSPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Trīspadsmitās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

13. attālinātās tiešsaistes  konspekts 13_DS(2)21-22 Tiešsaiste IZGLĪTĪBA konsp.10.05.22 4.55MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 13_DS(2)21-22 Tiešsaiste IZGLĪTĪBA konsp.10.05.22 4.55MB)

13 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 13_DS(2)21-22 IZGLĪTĪBAS stml. audio10.05.22 (20.3MB-89min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi trīspadsmitās studiju darba nedēļas materiāli <13_DS(2)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –  https://failiem.lv/u/azgqyffvg

ČETRPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Četrpadsmitās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

14 attālinātās tiešsaistes  konspekts 14_DS(2)21-22 Tiešsaiste PĒTNIECĪBA konsp. 17.05.22(3.88MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 14_DS(2)21-22 Tiešsaiste PĒTNIECĪBA konsp. 17.05.22(3.88MB)

14. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 14_DS(2)21-22 PĒTNIECĪBAS stml. audio17.05.22 (20.8MB)-91min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

 

Visi četrpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli <14_DS(2)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –  https://failiem.lv/u/ww428nvt5

PIECPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Piecpadsmitās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

15 attālinātās tiešsaistes  konspekts 15_DS(2)21-22 Tiešsaiste GARĪGUMA stml. konsp.portrets 24.05.22 (5.30MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  15_DS(2)21-22 Tiešsaiste GARĪGUMA stml. konsp.portrets 24.05.22 (5.30MB)

15. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 15_DS(2)21-22 GARĪGUMA stml. audio 24.05.22 (19.7MB)-86min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi piecpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli <15_DS(2)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –  https://failiem.lv/u/fpjn2jtpj

SEŠPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

 

Sešpadsmitās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

16 attālinātās tiešsaistes  konspekts skatīšanai un lejupielādei ir šeit –

16. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

 

Visi sešpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli <16_DS(2)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit – https://failiem.lv/u/yykxqj6wz

Apsveicu visus kursa “Domāšanas sistemoloģija” interesentus – esam pabeiguši 2021/2022. studiju gada pavasara semestra tēmu apzināšanu! Gaidām šī semestra eksāmenu sesiju un  vasaras saulgriežus.

************************************************

************************************************

                                            DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA                                              2021/ 2022. studiju gada 1.semestris     < DS(1)21-22 >

UZMANĪBU : visas studiju kursa iknedēļas nodarbības (lekcijas/semināri) kursa apguvei reģistrētajiem LU studentiem notiek attālinātā tiešsaistē otrdienās no plkst. 16:30 līdz 18:00 LU e-studiju nodrošinātajā Microsoft Teams interaktīvās saziņas sistēmā.

Visi DS(1)21-22  rudens semestra patstāvīgajam studiju darbam piedāvātie materiāli pēc notikušajām attālinātās tiešsaistes lekcijām/semināriem  ir pieejami kursa materiālu krātuvē šeit – aktīvā saite – https://failiem.lv/u/87kykmyhk

 
 

PIRMĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

 Pirmās studiju darba nedēlas attālinātās tiešsaistes materiāli

1. attālinātās tiešsaistes  konspekts  01_DS(1)21-22 Tiešsaiste IEVADS konsp.ainava 7.09.21 (3.93 MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 01_DS(1)21-22 Tiešsaiste IEVADS konsp.ainava 7.09.21 (3.93 MB)

1. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  01_DS(1)21-22 Tiešsaiste IEVADS audio 7.09.21 (20.7MB-91min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi pirmās studiju darba nedēļas materiāli <01_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –  https://failiem.lv/u/dx8hprynb 

OTRĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

2. attālinātās tiešsaistes  konspekts  02_DS(1)21-22 Tiešsaiste DOMAS,DOMĀŠANA konsp.ainava 14.09.21 (3.50 MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  02_DS(1)21-22 Tiešsaiste DOMAS,DOMĀŠANA konsp.ainava 14.09.21 (3.50 MB)

2. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  02_DS(1)21-22 Tiešsaiste DOMAS,DOMĀŠANA audio (20.5MB-90min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi otrās studiju darba nedēļas materiāli <02_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –   https://failiem.lv/u/thcdyhtaz

TREŠĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

3. attālinātās tiešsaistes  konspekts 03_DS(1)21-22 Tiešsaiste DOMU APRITE konsp.ainava 21.09.21 (5.51MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  03_DS(1)21-22 Tiešsaiste DOMU APRITE konsp.ainava 21.09.21 (5.51MB)

3. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  03_DS(1)21-22 Tiešsaiste DOMU APRITE audio (20.6MB-90 min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi trešās studiju darba nedēļas materiāli <03_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –      https://failiem.lv/u/n9gdhfwm5

CETURTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

4. attālinātās tiešsaistes  konspekts 04_DS(1)21-22 Tiešsaiste DP SAKĀRTOTĪBA konsp.ainava (4.92MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  04_DS(1)21-22 Tiešsaiste DP SAKĀRTOTĪBA konsp.ainava (4.92MB)

4 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  04_DS(1)21-22 Tiešsaiste DP SAKĀRTOTĪBA audio (20.5MB-90min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi ceturtās studiju darba nedēļas materiāli <04_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –     https://failiem.lv/u/bwcbc4qus 

                              

PIEKTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

5. attālinātās tiešsaistes  konspekts 05_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST ābece-A konsp.ainava 5.10.21 (4,77MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 05_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST ābece-A konsp.ainava 5.10.21 (4,77MB)

5 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 05_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST ābece-A audio 5.10.21 (20.6MB-90min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi piektās studiju darba nedēļas materiāli <05_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –    https://failiem.lv/u/r7tgwveya

SESTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

6. attālinātās tiešsaistes  konspekts 06_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST ābece-B konsp.ainava(4.46MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit06_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST ābece-B konsp.ainava(4.46MB)

6 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 06_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST ābece-B audio (20.3MB-89min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi sestās studiju darba nedēļas materiāli <06_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –   https://failiem.lv/u/qjyjjsmrm

SEPTĪTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

7. attālinātās tiešsaistes  konspekts 07_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST ābece-C konsp.ainava 19.10.21(6.06MB.pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit 07_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST ābece-C konsp.ainava 19.10.21(6.06MB

7 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 07_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST ābece-C audio (20.4MB-89min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi septītās studiju darba nedēļas materiāli <07_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –   https://failiem.lv/u/zpv45vjt8

ASTOTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

8. attālinātās tiešsaistes  konspekts  08_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST ābece-C konsp.ainava 26.10.21 (8.30MB) .pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit: 08_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST ābece-C konsp.ainava 26.10.21 (8.30MB)

Uzmanību! 8 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes, tāpat arī atbilstošais video ieraksts diemžēl tehnisku iemeslu dēļ 26.10.21 netika veikts. Taču ir pieejams  atbilstošais  tematiskais studiju materiāls, kas tika izmantots kursa 2019/20. studiju gada 8.studiju darba nedēļā. Lūdzu izmantot šo materiālu.

Tematiskās savulaik klātienes lekcijas konspekts 07_DS(2)18-19 CILVĒKS 19.03.19 (3.65MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit:  07_DS(2)18-19 CILVĒKS 19.03.19 (3.65MB)

Tematiskās savulaik klātienes lekcijas audio ieraksts 07_DS(2) 18-19 19.03.19 (21.3MB-93min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi astotās studiju darba nedēļas materiāli <08_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei  (ieskaitot arī 19.03.21 izdarīto video ierakstu) ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit – https://failiem.lv/u/nm5pmmvum

DEVĪTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

9. attālinātās tiešsaistes  konspekts 09_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST DZĪVE konsp.ainava 2.11.21 (4.91MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 09_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST DZĪVE konsp.ainava 2.11.21 (4.91MB)

9 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 09_DS(1)21-22 Tiešsaiste DZĪVE kā sistēma audio 2.11.21 (20.8MB-91min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi devītās studiju darba nedēļas materiāli <09_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –   https://failiem.lv/u/n8tkmb5zn

DESMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

10. attālinātās tiešsaistes  konspekts 10_DS(1)21-22 Tiešsaiste SABIEDRĪBA konsp.ainava 9.11.21 (5.36MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 10_DS(1)21-22 Tiešsaiste SABIEDRĪBA konsp.ainava 9.11.21 (5.36MB)

10 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  10_DS(1)21-22 Tiešsaiste SABIEDRĪBA kā sistēma audio 9.11.21 (20.7MB-91min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi desmitās studiju darba nedēļas materiāli <10_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –   https://failiem.lv/u/v8nmvgq4j

VIENPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

11. attālinātās tiešsaistes  konspekts 11_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST konsp.ainavas 16.11.21(9.30MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 11_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST konsp.ainavas 16.11.21(9.30MB)

11 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 12_DS(1)21-22 Tiešsaiste VALSTS audio 23.11.21 (20.6MB-90min).mp3

klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi vienpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli <11_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit – https://failiem.lv/u/9a42e7at9 

DIVPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

12. attālinātās tiešsaistes  konspekts 12_DS(1)21-22 Tiešsaiste VALSTS konsp.ainava 23.11.21 (5.71MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 12_DS(1)21-22 Tiešsaiste VALSTS konsp.ainava 23.11.21 (5.71MB)

12 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  12_DS(1)21-22 Tiešsaiste VALSTS audio 23.11.21 (20.6MB-90min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi divpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli <12_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –  https://failiem.lv/u/22cjbbz66

TRĪSPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

13. attālinātās tiešsaistes  konspekts  13_DS(1)21-22 Tiešsaiste IZGLĪTĪBA konsp.ainava 30.11.21 (6.96MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 13_DS(1)21-22 Tiešsaiste IZGLĪTĪBA konsp.ainava 30.11.21 (6.96MB)

13 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  13_DS(1)21-22 Tiešsaiste IZGLĪTĪBA audio 30.11.21 (20.5MB-90min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi trīspadsmitās studiju darba nedēļas materiāli <13_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –   https://failiem.lv/u/shk5qsya4

ČETRPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

14. attālinātās tiešsaistes  konspekts 14_DS(1)21-22 Tiešsaiste PĒTNIECĪBA konsp.ainava 7.12.21(6.13MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit 14_DS(1)21-22 Tiešsaiste PĒTNIECĪBA konsp.ainava 7.12.21(6.13MB)

14 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  14_DS(1)21-22 Tiešsaiste PĒTNIECĪBA audio 7.12.21 (20.5MB-90min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi četrpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli <14_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –  https://failiem.lv/u/bgh99xr88

PIECPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

15. attālinātās tiešsaistes  konspekts 15_DS(1)21-22 Tiešsaiste GARĪGUMS konsp.ainava 14.12.21(5.43MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  15_DS(1)21-22 Tiešsaiste GARĪGUMS konsp.ainava 14.12.21(5.43MB)

15. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  15_DS(1)21-22 Tiešsaiste GARĪGUMS audio 14.12.21 (20.7MB-91min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit – 

Visi piecpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli <15_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –  https://failiem.lv/u/4hestpuvj

SEŠPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

16. attālinātās tiešsaistes  konspekts 16_DS(1)21-22 Tiešsaiste NOBEIGUMS konsp.portrets 21.12.21 (8.66MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  16_DS(1)21-22 Tiešsaiste NOBEIGUMS konsp.portrets 21.12.21 (8.66MB)

16. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  16_DS(1)21-22 Tiešsaiste NOBEIGUMS audio 21.12.21 (21.2MB-93min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi sešpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli <16_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit – https://failiem.lv/u/k9qyf5c88

 

Apsveicu visus kursa “Domāšanas sistemoloģija” interesentus – esam pabeiguši 2021/2022. studiju gada rudens semestra tēmu apzināšanu! Esam sagaidījuši Ziemu – Ziemas saulgriežus, pavisam drīz Ziemassvētki un gadu mija – klāt Jaunais 2022. gads. 

************************************************************************

Šeit Jūsu interesei un izmantošanai  pieejami  iepriekšējā 2020/21. studiju gada pavasara semestrī  izmantotie studiju materiāli

    ————————————————————————————————————-

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2020/ 2021. studiju gads   2.semestris

     Turpinās 2020/2021. studiju gads, diemžēl joprojām tikai attālināti, saziņā izmantojot atbilstošās datortehnoloģijas.     

All-focus                                   AKTUĀLAS ZIŅAS

Klāt kursa noslēgums – šeit eksāmenu grafika aizpildījums 27.jūnījā plkst. 14:30    DS(2)20-21 Eks.grafiks 27.06.21 14-30   

Kursa īstenošanas sākums – IEVADS –  attālinētā tiešsaistē īstenota  iepazīšanās ar studiju kursu  9. un 16.februārī no plkst. 16:30 līdz 18:00  LU e-studiju Microsoft Teams nodrošinātajā tiešsaistē. Pec tam katras studiju darba nedēļas otrdienā augšminētajā laikā attālinētā tiešsaistē sekos tematiskās kolektīvās nodarbības – lekcijas un semināri. 

Kursa studiju procesā izteikti dominē patstāvīgi radošs regulārs studiju darbs – kursam “DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA” īpaši sagatavoto nodarbību un ieteikto papildus materiālu   studijas, semestra laikā veicot vispārizglītojošu zinātnisku pētījumu “SISTĒMISKĀ DOMĀŠANA”

Visu kursa tematisko nodarbību shematiskie konspekti   PDF formātā skatāmi un pieejami lejupielādei šeit blogā, Tematiskie audio ieraksti šeit blogā ir tikai klausāmi. 

Visu semestra studiju darba nedēļu  materiāli (shematiskie konspekti PDF formātā, audio ieraksti MP3  formātā un videoieraksti MP4 formātā) ir pieejami skatīšanai, klausīšanai un lejupielādei šeit –             https://failiem.lv/u/ry2pwd7tc


Kā studijām ieteicamie galvenie informācijas avoti vispirms ir minamas divas kursa autora monogrāfijas un atbilstošās starptautiskās publikācijas .

 1. Populārzinātniska monogrāfija “SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS”, 1988  (Var lasīt šeit tieši uz ekrāna vai arī lejuplādēt uz ekrāna atvērto pdf failu uz savu datoru).                                                        A.Broks_SIST.AP MUMS-1988-(fotokopija) pdf
 2. Monogrāfija “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA”, 2000  (Arhivēta pdf failu mape, kuru ieteicams lejuplādēt uz savu datoru, atarhivēt un tad lasīt katru atsevišķo pdf failu).                                           A.Broks_IZGL.STML-2000 (manuskripts) pdf
 3. Publikācijas žurnālā Journal of Baltic Science Education (2002 – 2020). kas pieejamas mana bloga sadaļā My materials in English. https://blogi.lu.lv/broks/category/materials-in-english/

Studiju kursam kā galvenie informācijas avoti ir ieteicami arī citu autoru sagatavotie materiāli, sākotnējā informācija par kuriem pieejama šeit  lasīšanai un/vai lejupielādei šeit:

4. V.Palamarčukas grāmata  SKOLA MĀCA DOMĀT. Rīga, „Zvaigzne“, 1984 (109 lpp.) – fotokopija   V.Palamarčuka_SKOLA MĀCA_DOMĀT, 1984 -1.puse (17.3MB pdf)   V.Palamarčuka_SKOLA_MĀCA_DOMĀT, 1984 -2.puse (21.7MB pdf)

5. Info par E.de Bono grāmatu “Domā kamēr nav par vēlu”. Rīga, „Zvaigzne ABC”, 2012 (255 lpp.) E.de Bono_DOMĀ KAMĒR NAV PAR VĒLU,_2012 (3.94MB pdf)

6. Info par J. Muraškovska grāmatu “Talantīgās domāšanas “noslēpumi””, 2015 (430 lpp.) J.Muraškovskis TALANTĪGĀ DOMĀŠANA, 2015 (5.87MB pdf)

7. Info par R.Lanzas un B.Bermana grāmatu “Biocentrisms”, Rīga, “Jumava”, 2017 (222 lpp.)  R.Lanza, B. Bermans BIOCENTRISMS, 2009 (13.8MB pdf)

8. Info par K. Vordermanes grāmatu “Mācīšanās prasmes” Rīga, “ZVAIGZNE ABC”, 2019 (256 lpp.)      <Info sagatavošanā>

Iknedēļas studiju darbs sākas attālināto interaktīvo tiešsaistē īstenoto datorizēto saziņu, kurā pēc iepriekšējās nedēļas veikuma apspriešanas (jautājumi–atbildes) notiek iepazīšanās ar nākamās nedēļas patstāvīgi radošā  darba tēmu.

Kursa STUDIJU MATERIĀLI

PIRMĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA   “Iepazīšanās ar studiju kursa būtību un sūtību, tā autoru, galvenajiem ieteicamajiem studiju informācijas avotiem”  

1. attālinātās tiešsaistes  konspekts 01_DS(2)20-21 Tiešsaiste IEVADS-1 konspekts. 9.02.21(4.28MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 

1. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 01_DS(2)20-21 Tiešsaiste audio 9.02.21 (20.7MB-90min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi pirmās studiju darba nedēļas materiāli <DS(2)20-21> skatīšanai un lejupielādei ir piejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/7abhyxxvh

OTRĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “Studiju procesa īstenošanas organizācija:  kalendārais plāns, metodika, tehnoloģija”.

2. attālinātās tiešsaistes  konspekts 02_DS(2)20-21 Tiešsaiste IEVADS-2 konspekts 16.02.21 (4.90MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 02_DS(2)20-21 Tiešsaiste IEVADS-2 konspekts 16.02.21 (4.90MB)

2. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  02_DS(2)20-21 Tiešsaiste audio 16.02.21 (20.6MB-90min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi otrās studiju darba nedēļas materiāli <DS(2)20-21> skatīšanai un lejupielādei ir piejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/qvx2eecng

TREŠĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “DOMU PASAULE – domas, domāšana”.

3. attālinātās tiešsaistes  konspekts 03_DS(2) 20-21 Tiešsaiste DOMU PASAULE konspekts 23.02.21 (5.19MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  03_DS(2) 20-21 Tiešsaiste DOMU PASAULE konspekts 23.02.21 (5.19MB) 

3. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 03_DS(2)20-21 Tiešsaiste DOMU PASAULE audio 23.02.21 (20.5MB-90min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi trešās studiju darba nedēļas materiāli <DS(2)20-21> skatīšanai un lejupielādei ir piejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/s7cyuk5ve  

CETURTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “DOMU PASAULE – domu aprite”.

4. attālinātās tiešsaistes  konspekts 04_DS(2) 20-21 Tiešsaiste DOMU APRITE konspekts 2.03.21 (5.77MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  04_DS(2) 20-21 Tiešsaiste DOMU APRITE konspekts 2.03.21 (5.77MB) –

4. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 04_DS(2)20-21 Tiešsaiste DOMU APRITE audio 2.03.21 (21.0MB-93min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi ceturtās studiju darba nedēļas materiāli <DS(2)20-21> skatīšanai un lejupielādei ir piejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/2sm8ezhuu

PIEKTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “SISTĒMU TEORIJAS ĀBECE – 1”.

5. attālinātās tiešsaistes  konspekts 05_DS(2) 20-21 Tiešsaiste ST ĀBECE-1 konspekts 9.03.21 (4.78MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 05_DS(2) 20-21 Tiešsaiste ST ĀBECE-1 konspekts 9.03.21 (7.93MB)

5. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  05_DS(2) 20-21 Tiešsaiste ST ĀBECE-1 audio 9.03.21 (19.6MB).mp3   klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi PIEKTĀS studiju darba nedēļas materiāli <DS(2)20-21> skatīšanai un lejupielādei ir piejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/fb24td7js

SESTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “SISTĒMU TEORIJAS ĀBECE – 2”.

6. attālinātās tiešsaistes  konspekts 06_DS(2)20-21 Tiešsaiste ST ĀBECE-2 16.03.21 (3.46MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 06_DS(2)20-21 Tiešsaiste ST ĀBECE-2 16.03.21 (3.46MB)

6. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  06_DS(2)20-21 Tiešsaiste ST ĀBECE-2 audio 16.03.21 (20.4MB-89min).mp3   klausīšanai bez lejupielādes ir šeit – 

Visi SESTĀS studiju darba nedēļas materiāli <DS(2)20-21> skatīšanai un lejupielādei ir piejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/b539zfzee

SEPTĪTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “SISTĒMU TEORIJAS ĀBECE – 3”.

7. attālinātās tiešsaistes  konspekts  07_DS(2)20-21 TiešsaisteST ĀBECE-3 konspekts 23.03.21 (5.56MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 07_DS(2)20-21 TiešsaisteST ĀBECE-3 konspekts 23.03.21 (5.56MB)

7. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 07_DS(2)20-21 Tiešsaiste ST ĀBECE-3 audio 23.03.21 ( 20.6MB-91min).mp3     klausīšanai bez lejupielādes ir šeit – 

Visi SEPTĪTĀS studiju darba nedēļas materiāli <07_DS(2)20-21 ST ĀBECE-3> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/4tm9my5fp

STUDIJU DARBA BRĪVDIENU NEDĒĻA  “Pavasaris 2021”.

Attālinātās tiešsaistes  konspekts 07p_DS(2)20-21 Tiešsaiste PAVASARA vēstule 30.03.21 (1.76MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit –07p_DS(2)20-21 Tiešsaiste PAVASARA vēstule 30.03.21 (1.76MB)

Attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 07p_DS(2)20-21 Tiešsaiste PAVASARIS audio 30.03.21 (12.8MB-56min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi  studiju darba brīvdienu nedēļas materiāli <07p_DS(2)20-21 PAVASARIS  30.03.21> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/2ydvmxb3s

ASTOTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “CILVĒLS kā sistēma”.

8. attālinātās tiešsaistes  konspekts 08_DS(2)20-21 Tiešsaiste CILVĒKS konsp.(ainava) 6.04.21 (4.41MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit 08_DS(2)20-21 Tiešsaiste CILVĒKS konsp.(ainava) 6.04.21 (4.41MB)

8. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  08_DS(2)20-21 Tiešsaiste CILVĒKS audio 6.04.21 (19.5MB-86min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

8. nedēļas tematiskās  videolekcijas konspekts 07_DS(2)19-20 CILVĒKS kā sistēma konspekts 17.03.20 (3.80MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 07_DS(2)19-20 CILVĒKS kā sistēma konspekts 17.03.20 (3.80MB)

8. nedēļas tematiskās videolekcijas audio ieraksts  07_DS(2)19-20 CILVĒKS kā sistēma audio 17.03.20 (16.6MB-73min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi ASTOTĀS studiju darba nedēļas materiāli <08_DS(2)20-21 CILVĒKS kā sistēma> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/wfa4qghwt

DEVĪTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “DZĪVE kā sistēma”.

9. attālinātās tiešsaistes  konspekts  09_DS(2)20-21 Tiešsaiste DZĪVE konsp.ainava 13.04.21 (3.09MB) .pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  09_DS(2)20-21 Tiešsaiste DZĪVE konsp.ainava 13.04.21 (3.09MB)

9. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  09_DS(2)20-21 Tiešsaiste DZĪVE audio 13.04.21 (21.1MB -92min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

9. nedēļas tematiskās  videolekcijas konspekts 08_DS(2)19-20 DZĪVE kā sistēma konspekts 24.03.20 (2.64MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit  – 08_DS(2)19-20 DZĪVE kā sistēma konspekts 24.03.20 (2.64MB)

9. nedēļas tematiskās videolekcijas audio ieraksts 08_DS(2)19-20 DZĪVE kā sistēma audio 24.03.20 (19.6MB-86min).mp3   klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –  

Visi DEVĪTĀS studiju darba nedēļas materiāli <09_DS(2)20-21 DZĪVE kā sistēma> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/8bnww9hyq

DESMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “SABIEDRĪBA kā sistēma”.

10. attālinātās tiešsaistes  konspekts 10_DS(2)20-21 Tiešsaiste SABIEDRĪBA konsp.(ainava) 20.04.21 (3.15MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  10_DS(2)20-21 Tiešsaiste SABIEDRĪBA konsp.(ainava) 20.04.21 (3.15MB)

10. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 10_DS(2)20-21 Tiešsaiste SABIEDRĪBA audio 20.04.21 (20.7MB-91min).mp3   klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

10. nedēļas tematiskās  videolekcijas konspekts 09_DS(2)19-20 SABIEDRĪBA kā sistēma konspekts 31.03.20 (4.76MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit  – 09_DS(2)19-20 SABIEDRĪBA kā sistēma konspekts 31.03.20 (4.76MB)

10. nedēļas tematiskās videolekcijas audio ieraksts 09_DS(2)19-20 SABIEDRĪBA kā sistēma audio 31.03.20 (20.3 MB-89min).mp3   klausīšanai bez lejupielādes ir šeit – 

Visi DESMITĀS studiju darba nedēļas materiāli <10_DS(2)20-21 SABIEDRĪBA kā sistēma> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/mz8se6rfe

VIENPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “SISTĒMU TEORIJA”.

11. attālinātās tiešsaistes  konspekts 11_DS(2)20-21 Tiešsaiste ST konsp.(ainava) 27.04.21 (2.61MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  11_DS(2)20-21 Tiešsaiste ST konsp.(ainava) 27.04.21 (2.61MB)

11. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 11_DS(2)20-21 Tiešsaiste ST audio 27.04.21 (20.7MB-91min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit – 

11. nedēļas tematiskās  videolekcijas konspekts 10_DS(2)19-20 SISTĒMU TEORIJA konspekts 14.04.20 (4.00MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit  –  10_DS(2)19-20 SISTĒMU TEORIJA konspekts 14.04.20 (4.00MB)

11. nedēļas tematiskās videolekcijas audio ieraksts 10_DS(2)19-20 SISTĒMU TEORIJA audio 14.04.20 (20.6MB-90 min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit – 

Visi VIENPADSMITĀS studiju darba nedēļas materiāli <11_DS(2)20-21  SISTĒMU TEORIJA> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/p7vrkxxsv

DIVPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “VALSTS sistemoloģija”.

12. attālinātā tiešsaiste 2021.gada 4.maijā  nenotika – tā ir Valsts svētku diena.  Taču šī diena šogad ievadīja mūsu kursa 12. studiju darba nedēļu un tās tematiskie studiju materiāli ir pieejami šeit:

12. nedēļas tematiskās  videolekcijas konspekts  13_DS(2) VALSTS stml. konsp. 5.05.20 (4.43MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit  – 13_DS(2) VALSTS stml. konsp. 5.05.20 (4.43MB)

12. nedēļas tematiskās videolekcijas audio ieraksts  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –  13_DS(2) VALSTS stml. audio 5.05.20 (21,5MB-94min).mp3 

Visi DIVPADSMITĀS studiju darba nedēļas materiāli <12_DS(2)20-21  VALSTS sistemoloģija> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami skatīšanai un lejuplādei šeit –  https://failiem.lv/u/7q8gj7cv3

TRĪSPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “IZGLĪTĪBAS sistemoloģija”

13. attālinātās tiešsaistes  konspekts 13_DS(2)20-21 Tiešsaiste IZGLĪTĪBAS stml.konsp.(ainava) 11.05.21 (3.34MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  13_DS(2)20-21 Tiešsaiste IZGLĪTĪBAS stml.konsp.(ainava) 11.05.21 (3.34MB)

13. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 13_DS(2)20-21 Tiešsaiste IZGLĪTĪBA audio 11.05.21 (20.9MB-92min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

13. nedēļas tematiskās  videolekcijas konspekts  12_DS(2) 19-20 IZGLĪTĪBAS stml. konspekts 24.04.20 (3.56MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit  – 12_DS(2) 19-20 IZGLĪTĪBAS stml. konspekts 24.04.20 (3.56MB)

13. nedēļas tematiskās videolekcijas audio ieraksts  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit – 12_DS(2)19-20 IZGLĪTĪBAS stml. audio 24.04.20 (21.0MB-92min).mp3

 

Visi TRĪSPADSMITĀS studiju darba nedēļas materiāli <13_DS(2)20-21  IZGLĪTĪBAS sistemoloģija> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/b36f7ds53

ČETRPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA “PĒTNIECĪBAS  sistemoloģija”

14. attālinātās tiešsaistes  konspekts 14_DS(2) 20-21 Tiešsaiste PĒTNIECĪBAS stml.konsp.(ainava)18.05.21 (2.50MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  14_DS(2) 20-21 Tiešsaiste PĒTNIECĪBAS stml.konsp.(ainava)18.05.21 (2.50MB)

14. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 14_DS(2)20-21 Tiešsaiste PĒTNIECĪBA audio 18.05.21 (20.8MB-91min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

14. nedēļas tematiskās  videolekcijas konspekts  11_DS(2)19-20 PĒTNIECĪBAS stml. konspekts 21.04.20 (6.22MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit  – 11_DS(2)19-20 PĒTNIECĪBAS stml. konspekts 21.04.20 (6.22MB)

14. nedēļas tematiskās videolekcijas audio ieraksts 11_DS(2)19-20 PĒTNIECIBAS stml. audio 21.04.20 (20,4MB-90min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit – 

 

Visi ČETRPADSMITĀS studiju darba nedēļas materiāli <14_DS(2)20-21  PĒTNIECĪBAS sistemoloģija> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/67r3zpwup

PIECPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA “PERSONĪBAS sistemoloģija”

15. attālinātās tiešsaistes  konspekts 15_DS(2) 20-21 Tiešsaiste PERSONĪBAS stml.konsp.(ainava) 25.05.21 (2.71MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  15_DS(2) 20-21 Tiešsaiste PERSONĪBAS stml.konsp.(ainava) 25.05.21 (2.71MB)

15. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 15_DS(2)20-21 Tiešsaiste PERSONĪBA audio 25.05.21 (21MB-92 min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

15. nedēļas tematiskās  videolekcijas konspekts 14_DS(2)19-20 PERSONĪBA konsp. 12.05.20 (2.93MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit  –14_DS(2)19-20 PERSONĪBA konsp. 12.05.20 (2.93MB)

15. nedēļas tematiskās videolekcijas audio ieraksts 14_DS(2)19-20 PERSONĪBA audio 12.05.20 (19.1MB-84min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

 

Visi PIECPADSMITĀS studiju darba nedēļas materiāli <15_DS(2)20-21  PERSONĪBAS sistemoloģija> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/defy4bftk 

SEŠPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA “NOBEIGUMS”.

16. attālinātās tiešsaistes  konspekts  16_DS(2) 20-21 Tiešsaiste NOBEIGUMS konsp.(ainava) 1.06.21 (2.95MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  16_DS(2) 20-21 Tiešsaiste NOBEIGUMS konsp.(ainava) 1.06.21 (2.95MB)

16. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 16_DS(2)20-21 Tiešsaiste NOBEIGUMS audio 1.06.21 (20.1MB-88min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

16. nedēļas tematiskās  videolekcijas konspekts  16_DS(2)19-20 NOBEIGUMS konspekts 26.05.20 (2.82MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit  –  16_DS(2)19-20 NOBEIGUMS konspekts 26.05.20 (2.82MB)

16. nedēļas tematiskās videolekcijas audio ieraksts 16_DS(2)19-20 NOBEIGUMS audio 26.05.20 (16.3MB-72min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

 

Visi SEŠPADSMITĀS studiju darba nedēļas materiāli <16_DS(2)20-21  NOBEIGUMS> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami skatīšanai un lejuplādei šeit –  https://failiem.lv/u/5zfs4cg8q

Līdz ar to esam pabeiguši šī semestra studiju darbu – kursa tematisko materiālu apzināšanu. Lai sokas un izdodas  mūsu studiju kursa “Domāšanas sistemoloģija ” atbilstošā izglītojošā zinātniskā pētījuma “Sistēmiskā domāšana” pētījuma pārskata pabeigšana un pētījuma rezultātu ziņojuma izstrāde un īstenošana – prezentācija kā kursa noslēguma eksāmens.

PALDIES VISIEM PAR SADARBĪBU, lai gūtās teorētiskās atziņas labi kalpo Jūsu turpmākās dzīves praksē!

******************************************************************************************************************************************

Ejot lejup –  te pieejami dažu iepriekšējo semestru studiju materiāli

*********************************************************************

  DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA   2020/ 2021. studiju gads    1.semestris

AKTUĀLAS ZIŅAS

Esam kursa īstenošanas noslēguma posmā, proti pavisam drīz sāksies ziemas eksāmenu sesija – studiju gaitā sasniegto rezultātu vērtēšana. Šeit turpinājumā ieskatam informācija par mūsu kursa noslēguma organizāciju janvārī, eksāmenu sesijas laikā no 2021.gada 4. līdz 29.janvārim.   

Informatīva vēstule      Īp.v.Nr.5 16.12.20

DS(1)20-21 Eks.grafiks 16.12.20

*********************************************************

                             Kursa īstenošanas sākums –  pirmā attālinātā iepazīšanās nodarbība otrdien, 8. septembrī no plkst. 16:30 līdz 18:00  LU e-studiju Microsoft Teams nodrošinātajā tiešsaistē. 

Kursa studiju procesā izteikti dominē patstāvīgi radošs studiju darbs

Visu kursa tematisko nodarbību shematiskie konspekti   PDF formātā skatāmi un pieejami lejupielādei šeit blogā, Tematiskie audio ieraksti šeit blogā ir tikai klausāmi. 

Visu  nodarbību materiāli (shematiskie konspekti PDF formātā, audio ieraksti MP3  formātā un videoieraksti MP4 formātā) ir pieejami skatīšanai, klausīšanai un lejupielādei šeit –                               https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Sākot ar šo semestri atbilstoši studiju kalendārajam plānam otrdienās no plkst. 16:30 līdz 18:00  LU e-studiju Microsoft Teams vidē īstenojas attālinātas interaktīvas tiešsaistes semināri, kas noslēdz aizvadītās un ievada uzsāktās  studiju darba nedēlas patstāvīgo darbu.

   Jūsu piedalīšanās attālinātā interaktīvā tiešsaistes saziņā visai būtiski atšķirsies no tradicionālo lekciju apmeklēšanas, tiekoties gan ar lektoru, gan savstarpēji  tiešsaistē klātienē. Proti, lekcijas attālinātā tiešsaistē netiks lasītas, tās tiek Jums piedāvātas jau esošu atbilstošo lekciju videoierakstu veidā (mp4 formātā). Līdztekus arī lekciju shematiskie konspekti (pdf vai pptx formātā) un atbilstošie audio ieraksti (mp3 formātā).

    Iknedēļas studiju darbu sākot ar  augšminēto attālināto interaktīvo tiešsaistē īstenoto saziņu, pēc iepriekšējās nedēļas veikuma apspriešanas (jautājumi–atbildes) notiek vispārīga iepazīšanās ar nākamās nedēļas patstāvīgi radošā  darba tēmu (arī jautājumi-atbildes)  

  Kursa studiju procesā izteikti dominē patstāvīgi radošs studiju darbs

Kā studijām ieteicamie galvenie informācijas avoti vispirms ir minamas divas kursa autora monogrāfijas un ziņojums starptautiskajā simpozijā BalticSTE2019 :

 1. Populārzinātniska monogrāfija “SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS”, 1988  (Var lasīt šeit tieši uz ekrāna vai arī lejuplādēt uz ekrāna atvērto pdf failu uz savu datoru).                                                        A.Broks_SIST.AP MUMS-1988-(fotokopija) pdf
 2. Monogrāfija “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA”, 2000  (Arhivēta pdf failu mape, kuru ieteicams        lejuplādēt uz savu datoru, atarhivēt un tad lasīt katru atsevišķo pdf failu).                                           A.Broks_IZGL.STML-2000 (manuskripts) pdf
 3. Starptautiskā zinātniskā simpozija BalticSTE2019 interaktīvās plenārsēdes ziņojuma shematiskais konspekts:   A.Broks BalticSTE2019 Key-note speech paper

Studiju kursam kā galvenie informācijas avoti ir ieteicami arī citu autoru sagatavotie materiāli, sākotnējā informācija par kuriem pieejama šeit  lasīšanai un/vai lejupielādei šeit

4. V.Palamarčukas grāmata  SKOLA MĀCA DOMĀT. Rīga, „Zvaigzne“, 1984 (109 lpp.) – fotokopija   V.Palamarčuka_SKOLA MĀCA_DOMĀT, 1984 -1.puse (17.3MB pdf)     V.Palamarčuka_SKOLA_MĀCA_DOMĀT, 1984 -2.puse (21.7MB pdf)

5.Info par R.Lanzas un B.Bermana grāmatu “Biocentrisms”, Rīga, “Jumava”, 2017 (222 lpp.)  R.Lanza, B. Bermans BIOCENTRISMS, 2009 (13.8MB pdf)

6. Info par J. Muraškovska grāmatu “Talantīgās domāšanas “noslēpumi””, 2015 (430 lpp.) J.Muraškovskis TALANTĪGĀ DOMĀŠANA, 2015 (5.87MB pdf)

7. Info par E.de Bono grāmatu “Domā kamēr nav par vēlu”. Rīga, „Zvaigzne ABC”,2012 (255 lpp.) E.de Bono_DOMĀ KAMĒR NAV PAR VĒLU,_2012 (3.94MB pdf)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kursa STUDIJU MATERIĀLI

PIRMĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA   “Iepazīšanās ar studiju kursa būtību un sūtību, tā autoru, galvenajiem ieteicamajiem studiju informācijas avotiem”  

Pirmās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāls 

1. attālinātās tiešsaistes  konspekts 01_DS(1)20-21 Tiešsaiste IEVADS-1 konspekts 8.09.20 (4.96MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  01_DS(1)20-21 Tiešsaiste IEVADS-1 konspekts 8.09.20 (4.96MB)

1. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 01_DS(1)20-21 Tiešsaiste IEVADS-1 audio 8.09.20 (20.5MB-90min).mp3   klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

1. attālinātās tiešsaistes videoieraksts 01_DS(1)20-21 Tiešsaiste IEVADS-1 video 8.09.20 (372MB-94min).mp4 skatīšanai un lejupielādei ir šeit:   https://failiem.lv/u/kanvd2a8

 Pirmās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

1.tēmas shematiskais konspekts  01_DS(2) 18-19 IEVADS-1 5.02.190(2.82MB).pdf skatīšanai un lejupielādei būs pieejami šeit – 01_DS(2) 18-19 IEVADS-1 5.02.190(2.82MB)

1.tēmas audio ieraksts 01_DS(2) 18-19 IEVADS-1 5.0219 (19.9MB-87min).mp3 ir pieejams šeit –

1. tēmas videoieraksts 01_DS(2) 18-19 IEVADS-1 video 5.02.19 (1.46GB -88min).mp4 skatīšanaI un lejupielādei ir šeit :  https://failiem.lv/u/kanvd2a8

OTRĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “Iepazīšanās ar studiju kursa īstenošanas sistēmisko organizāciju”  

Otrās studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaisttes materiāli

2. attālinātās tiešsaistes konspekts 02_DS(1)20-21 Tiešsaiste IEVADS-2 konspekts 15.09.20 (2.62MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 02_DS(1)20-21 Tiešsaiste IEVADS-2 konspekts 15.09.20 (2.62MB)

2. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 02_DS(1)20-21 Tiešsaiste IEVADS-2 audio 15.09.20 (21.4MB-94min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

2. attālinātās tiešsaistes video ieraksts skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8– 

Otrās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

2.tēmas shematiskais konspekts  02_DS(2) IEVADS-2 konspekts 11.02.20 (3.67MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir pieejami šeit –   02_DS(2) IEVADS-2 konspekts 11.02.20 (3.67MB)     

2.tēmas audio ieraksts  02_DS(2)19-20 IEVADS-2 audio 11.02.20 (18.7MB-82min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit: 

2.tēmas video ieraksts  02_DS(2) 19-20 IEVADS-2 video 11.02.20 (1.45GB-87min).mp4 skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

TREŠĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “Domas, domāšana – DOMU PASAULE” 

Trešās  studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli                      

  3. attālinātās tiešsaistes konspekts   03_DS(1)20-21 Tiešsaiste DOMU PASAULE konspekts 22.09.20 (4.63MB).pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit –   03_DS(1)20-21 Tiešsaiste DOMU PASAULE konspekts 22.09.20 (4.63MB)

3. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit – 03_DS(1)20-21 Tiešsaiste DOMU PASAULE audio 22.09.20 (21.3MB-93min).mp3 

 3. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 03_DS(1)20-21 Tiešsaiste DOMU PASAULE video 22.09.20 (806MB-143min).mp4  skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8 – 

Trešās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

3.tēmas shematiskais konspekts 03_DS(2)19-20 DOMU PASAULE konspekts (3.75MB)18.02.20.pdf  skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit –   03_DS(2)19-20 DOMU PASAULE konspekts (3.75MB)18.02.20

3.tēmas audio ieraksts  03_DOMU PASAULE audio18.02.20 (19.6MB-86min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit:   

3.tēmas tematiskais video ieraksts  03_DS(2)19-20 DOMU PASAULE video18.02.20 (1.58GB-95min).MP4 skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

ĪPAŠĀ VĒSTULE VISIEM : par pētījuma pārskata IEVADA izstrādi Īp.vēstule Nr.1 24.09.20

CETURTĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “Sistēmu teorijas ābece – A” 

Ceturtās  studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

4. attālinātās tiešsaistes konspekts 04_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece (A) konspekts 29.09.20 (4.13MB).pdf  skatīšanai un un lejupielādei ir šeit – 04_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece (A) konspekts 29.09.20 (4.13MB) 

4. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  04_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece (A) audio 29.09.29 (20.8MB).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

 4. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 04_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece (A) video 29.09.29 (262MB).mp4  skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8 – 

Ceturtās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

4.tēmas shematiskais konspekts 04_DS(2)19-20 ST ābece (A) konspekts 25.02.20 (3.17MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit –  04_DS(2)19-20 ST ābece (A) konspekts 25.02.20 (3.17MB)

4.tēmas audio ieraksts  04_DS(2)19-20 ST ābece (A) audio 25.02.20 (10,4MB-46 min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit:  

4.tēmas tematiskais video ieraksts 04_DS(2)19-20 ST ābece (A) video 25.02.20 (808MB-47 min).MP4  skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

 

PIEKTĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “Sistēmu teorijas ābece – B” 

Piektās  studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

5. attālinātās tiešsaistes konspekts 05_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece (B) konspekts 6.10.20 (4.17MB).pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit – 05_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece (B) konspekts 6.10.20 (4.17MB)  

5. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 05_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece (B) audio 6.10.20 (20.6MB-90 min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

 5. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 05_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece (B) video 6.10.20 (303MB-95 min).mp4   skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8 – 

Piektās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

5. tēmas shematiskais konspekts 05_DS(2) ST ābece-B konspekts 3.03.20 (3.25MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit –  05_DS(2) ST ābece-B konspekts 3.03.20 (3.25MB)

5. tēmas audio ieraksts   05_DS(2) ST ābece-B audio 3.03.20 (15.1MB-66 min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit: 

5.tēmas tematiskais video ieraksts 05_DS(2) ST ābece-B video 3.03.20 (1.11GB-67 min).MP4 skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Otrā ĪPAŠĀ VĒSTULE VISIEM : par aizvadītajās nedēļas paveikto studiju darbu                                     Īp.vēstule Nr.2 8.10.20 2.15MB).pdf                 Īp.vēstule Nr.2 8.10.20 2.15MB)

SESTĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “Sistēmu teorijas ābece – C1” 

Sestās  studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

6. attālinātās tiešsaistes konspekts 06_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece C1 konspekts 13.10.20.pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit –  06_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece C1 konspekts 13.10.20

6. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 06_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece C1 audio 13.10.20 (21.7MB-95min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

 6. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 06_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece C1 video 13.10.20 (309MB).mp4   skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8 – 

Sestās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

6. tēmas shematiskais konspekts  06_DS(2)19-20 ST ābece C-MAINĪBA konspekts 10.03.20 (3.65MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit 06_DS(2)19-20 ST ābece C-MAINĪBA konspekts 10.03.20 (3.65MB) 

6. tēmas audio ieraksts  06_DS(2)19-20 ST ābece C-MAINĪBA audio 10.03.20 (13.9-61min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit: 

6.tēmas tematiskais video ieraksts 06_DS(2)19-20 ST ābece C-MAINĪBA video 10.03.20 (1.03GB 62min).MP4 skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

SEPTĪTĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “Sistēmu teorijas ābece – C2” 

Septītās  studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

7. attālinātās tiešsaistes konspekts 07_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece C2 ATTĪSTĪBA konspekts 20.10.20 (5.07MB) .pdf  skatīšanai un un lejupielādei ir šeit –  07_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece C2 ATTĪSTĪBA konspekts 20.10.20 (5.07MB)

7. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 07_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece C2 ATTĪSTĪBA audio 20.10.20 (20.5MB-90min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

 7. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 07_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece C2 ATTĪSTĪBA video 20.10.20 (305MB).mp4  skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8 – 

Septītās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

7. tēmas shematiskais konspekts 15_DS(2)19-20 ATTĪSTĪBA konspekts 19.05.20 (3.78MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit  15_DS(2)19-20 ATTĪSTĪBA konspekts 19.05.20 (3.78MB)

7. tēmas audio ieraksts   klausīšanai 15_DS(2)19-20 ATTĪSTĪBA audio19.05.20 (21.2MB-93min).mp3 bez lejupielādes ir pieejams šeit:

7.tēmas tematiskais video ieraksts  15_DS(2)19-20 ATTĪSTĪBA video 19.05.20 (1.56GB-94min).mp4 skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

ASTOTĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “CILVĒKS kā sistēma” 

Astotās  studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

8. attālinātās tiešsaistes konspekts 08_DS(1)20-21 Tiešsaiste CILVĒKS kā sistēma konspekts(4.97MB).pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit –  08_DS(1)20-21 Tiešsaiste CILVĒKS kā sistēma konspekts(4.97MB)

8. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 08_DS(1)20-21 Tiešsaiste CILVĒKS kā sistēma audio (20.1MB-88min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

 8. attālinātās tiešsaistes video ieraksts  08_DS(1)20-21 Tiešsaiste CILVĒKS kā sistēma video (263MB).mp4 skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Astotās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

8. tēmas shematiskais konspekts  07_DS(2)19-20 CILVĒKS kā sistēma konspekts 17.03.20 (3.80MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit  07_DS(2)19-20 CILVĒKS kā sistēma konspekts 17.03.20 (3.80MB)

8. tēmas audio ieraksts 07_DS(2)19-20 CILVĒKS kā sistēma16.03.20 audio 16.6MB-73min).mp3  klausīšanai  bez lejupielādes ir pieejams šeit:

8.tēmas tematiskais video ieraksts 07_DS(2)19-20 CILVĒKS kā sistēma 17.03.20 video (1.21GB -73min).MP4  skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

DEVĪTĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “DZĪVE kā sistēma” 

Devītās  studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

9. attālinātās tiešsaistes konspekts 09_DS(1)20-21 Tiešsaiste DZĪVE kā sistēma konspekts 3.11.20 (4.15MB).pdf  skatīšanai un un lejupielādei ir šeit –  09_DS(1)20-21 Tiešsaiste DZĪVE kā sistēma konspekts 3.11.20 (4.15MB)

9. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  09_DS(1)20-21 Tiešsaiste DZĪVE kā sistēma audio 3.11.20 (20.5MB-90min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

9. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 09_DS(1)20-21 Tiešsaiste DZĪVE kā sistēma video 3.11.20 (263MB).mp4  skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Devītās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

9. tēmas shematiskais konspekts  08_DS(2)19-20 DZĪVE kā sistēma konspekts 24.03.20 (2.64MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit : 08_DS(2)19-20 DZĪVE kā sistēma konspekts 24.03.20 (2.64MB)

9. tēmas audio ieraksts 08_DS(2)19-20 DZĪVE kā sistēma audio 24.03.20 (19.6MB-86min).mp3   klausīšanai  bez lejupielādes ir pieejams šeit:

9.tēmas tematiskais video ieraksts 08_DS(2)19-20 DZĪVE kā sistēma video 24.03.20 (1.46GB-88min).mp4  skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

DESMITĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “SABIEDRĪBA kā sistēma” 

Desmitās studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

10. attālinātās tiešsaistes konspekts  10_DS(1)20-21 Tiešsaiste SABIEDRĪBA kā sistēma konspekts 10.11.20 (5.56MB).pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit –  10_DS(1)20-21 Tiešsaiste SABIEDRĪBA kā sistēma konspekts 10.11.20 (5.56MB)

10. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 10_DS(1)20-21 Tiešsaiste SABIEDRĪBA kā sistēma audio 10.11.20 (20.5MB-90mi).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

10. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 10_DS(1)20-21 Tiešsaiste SABIEDRĪBA kā sistēma video 10.11.20 (281MB).mp4  skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Desmitās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

10. tēmas shematiskais konspekts 09_DS(2)19-20 SABIEDRĪBA kā sistēma konspekts 31.03.20 (4.76MB) .pdf  skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit :  09_DS(2)19-20 SABIEDRĪBA kā sistēma konspekts 31.03.20 (4.76MB)

10. tēmas audio ieraksts  09_DS(2)19-20 SABIEDRĪBA kā sistēma audio 31.03.20 (20.3 MB-89min).mp3  klausīšanai  bez lejupielādes ir pieejams šeit:

10.tēmas tematiskais video ieraksts 09_DS(2)19-20 SABIEDRĪBA kā sistēma video 31.03.20 (1.61GB-97min).mp4  skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

VIENPADSMITĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA   “Sistēmu teorijas vispārīgs pārskats”

Vienpadsmitās studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

11. attālinātās tiešsaistes konspekts  11_DS(1)20-21 Tiešsaiste SISTĒMU TEORIJA konspekts 17.11.20 (5.69MB).pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit –  11_DS(1)20-21 Tiešsaiste SISTĒMU TEORIJA konspekts 17.11.20 (5.69MB)

11. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit – 11_DS(1)20-21 Tiešsaiste SISTĒMU TEORIJA audio 17.11.20 (20.3MB).mp3

 

11. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 11_DS(1)20-21 Tiešsaiste SISTĒMU TEORIJA video 17.11.20 (265MB).mp4 skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Vienpadsmitās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

11. tēmas shematiskais konspekts  10_DS(2)19-20 SISTĒMU TEORIJA konspekts 14.04.20 (4.00MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit : 10_DS(2)19-20 SISTĒMU TEORIJA konspekts 14.04.20 (4.00MB)

11. tēmas audio ieraksts  10_DS(2)19-20 SISTĒMU TEORIJA audio 14.04.20 (20.6MB-90 min).mp3  klausīšanai  bez lejupielādes ir pieejams šeit:

11.tēmas tematiskais video ieraksts 10_DS(2)19-20 SISTĒMU TEORIJA video 14.04.20 (1.50GB-90 min).mp4   skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

DIVPADSMITĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA   “VALSTS sistemoloģija”

Divpadsmitās studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

12. attālinātās tiešsaistes konspekts 12_DS(1)20-21 Tiešsaiste VALSTS stml konspekts 24.11.20 (4.81MB).pdf   skatīšanai un un lejupielādei ir šeit – 12_DS(1)20-21 Tiešsaiste VALSTS stml konspekts 24.11.20 (4.81MB)

12 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 12_DS(1)20-21 Tiešsaiste VALSTS stml. audio 24.11.20 (20.3MB-89min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit  

12. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 12_DS(1)20-21 Tiešsaiste VALSTS stml. video 24.11.20 (327MB-93min).mp4   skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Divpadsmitās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

12. tēmas shematiskais konspekts  13_DS(2)19-20 VALSTS konspekts 5.05.20.pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit :  13_DS(2)19-20 VALSTS konspekts 5.05.20

12. tēmas audio ieraksts   klausīšanai  bez lejupielādes ir pieejams šeit:  13_DS(2)19-20 VALSTS stml. audio 5.05.20 (21,5MB-94min).mp3 

12.tēmas tematiskais video ieraksts  13_DS(2)19-20 VALSTS stml. video 5.05.20 (1.65GB-99min).mp4 skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

TRĪSPADSMITĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA   “IZGLĪTĪBAS sistemoloģija”

Trīspadsmitās studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

13. attālinātās tiešsaistes konspekts 13_DS(1)20-21 Tiešsaiste IZGLĪTĪBAS stml konspekts 1.12.20 (5.47MB).pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit – 13_DS(1)20-21 Tiešsaiste IZGLĪTĪBAS stml konspekts 1.12.20 (5.47MB)

13 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 13_DS(1)20-21 Tiešsaiste IZGLĪTĪBAS stml audio 1.12.20 (20.4MB-89min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

13. attālinātās tiešsaistes video ieraksti 13_DS(1)20-21 Tiešsaiste IZGLĪTĪBAS stml video 1.12.20 (304MB-93min).mp4 un A.Broks Educ.for Tomorrow (5-33min 95MB) 28.11.16(1).mp4 skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Trīspadsmitās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

13. tēmas shematiskais konspekts  12_DS(2) 19-20 IZGLĪTĪBAS stml. konspekts 24.04.20 (3.56MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit :  12_DS(2) 19-20 IZGLĪTĪBAS stml. konspekts 24.04.20 (3.56MB)

13. tēmas audio ieraksts 12_DS(2)19-20 IZGLĪTĪBAS stml. audio 24.04.20 (21.0MB-92min).mp3 klausīšanai  bez lejupielādes ir pieejams šeit:

13.tēmas tematiskais video ieraksts 12_DS(2)19-20 IZGLĪTĪBAS stml. video 24.04.20 (1.55GB-93min).mp4  skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

ČETRPADSMITĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “PĒTNIECĪBAS sistemoloģija”

Četrpadsmitās studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

14. attālinātās tiešsaistes konspekts 14_DS(1)20-21 Tiešsaiste PĒTNIECIBAS stml. konspekts 8.12.20 (3.75MB).pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit –14_DS(1)20-21 Tiešsaiste PĒTNIECIBAS stml. konspekts 8.12.20 (3.75MB)

14. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 14_DS(1)20-21 Tiešsaiste PĒTNIECIBAS stml. audio 8.12.20.20 (20.8MB-91min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

14. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 14_DS(1)20-21 Tiešsaiste PĒTNIECIBAS stml. video 8.12.20.20 (254MB-92min).mp4 skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Četrpadsmitās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

14. tēmas shematiskais konspekts  11_DS(2)19-20 PĒTNIECĪBAS stml. konspekts 21.04.20 (6.22MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit :  11_DS(2)19-20 PĒTNIECĪBAS stml. konspekts 21.04.20 (6.22MB)

14. tēmas audio ieraksts  klausīšanai 11_DS(2)19-20 PĒTNIECIBAS stml. audio 21.04.20 (20,4MB-90min).mp3 bez lejupielādes ir pieejams šeit:

14. tēmas tematiskais video ieraksts 11_DS(2)19-20 PĒTNIECIBAS stml. video 21.04.20 (1.48GB-90min).mp4  skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

PIECPADSMITĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “PERSONĪBAS sistemoloģija”

Piecpadsmitās studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

15. attālinātās tiešsaistes konspekts 15_DS(1)20-21 Tiešsaiste PERSONĪBAS stml. konspekts (3.12MB) 15.12.20.pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit – 15_DS(1)20-21 Tiešsaiste PERSONĪBAS stml. konspekts (3.12MB) 15.12.20

15 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 15_DS(1)20-21 Tiešsaiste PERSONĪBA audio 15.12.20 (89 min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

15. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 15_DS(1)20-21 Tiešsaiste PERSONĪBAS stml. video (255MB) 15.12.20.mp4 skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Piecpadsmitās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

15. tēmas shematiskais konspekts  14_DS(2)19-20 PERSONĪBA 12.05.20 (2.93MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit :   14_DS(2)19-20 PERSONĪBA 12.05.20 (2.93MB)

15. tēmas audio ieraksts 14_DS(2)19-20 PERSONĪBA audio 12.05.20 (19.1MB-84min).mp3  klausīšanai  bez lejupielādes ir pieejams šeit:

15.tēmas tematiskais video ieraksts 14_DS(2)19-20 PERSONĪBA video 12.05.20 (1.47GB-99min).mp4 skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

SEŠPADSMITĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA   “NOBEIGUMS”

Sešpadsmitās studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

16. attālinātās tiešsaistes konspekts 16_DS(1)20-21 Tiešsaiste NOBEIGUMS konspekts 22.12.20 (6.31MB).pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit – 16_DS(1)20-21 Tiešsaiste NOBEIGUMS konspekts 22.12.20 (6.31MB)

16 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 16_DS(1)20-21 Tiešsaiste NOBEIGUMS audio 22.12.20 (17.7MB-78min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

 16. attālinātās tiešsaistes video ieraksts  16_DS(1)20-21 Tiešsaiste NOBEIGUMS video 22.12.20 (295MB-78min).mp4 skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Sešpadsmitās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

16. tēmas shematiskais konspekts  16_DS(2)19-20 NOBEIGUMS konspekts 26.05.20 (2.82MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit :    16_DS(2)19-20 NOBEIGUMS konspekts 26.05.20 (2.82MB)

16. tēmas audio ieraksts 16_DS(2)19-20 NOBEIGUMS audio 26.05.20 (16.3MB-72min).mp3  klausīšanai  bez lejupielādes ir pieejams šeit:

  16.tēmas tematiskais video ieraksts 16_DS(2)19-20 NOBEIGUMS video 26.05.20 (1.19GB-72min).mp4 skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Apsveicu – esam pabeiguši 2020-2021. skolas gada 1.semestra studiju darbu! Novēlu jaukas Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas, kā arī Laimīgu Jauno 2021. gadu!

 STUDIJU KURSA    “N O S L Ē G U M S”

Attālinātās tiešsaistes  materiāli

17. attālinātās tiešsaistes konspekts 17_DS(1)20-21 Tiešsaiste NOSLĒGUMS konspekts 29.12.20 4.71MB).pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit –   17_DS(1)20-21 Tiešsaiste NOSLĒGUMS konspekts 29.12.20 4.71MB)

17 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  17_DS(1)20-21 Tiešsaiste NOSLĒGUMS audio 29.12.20 (16.6MB-73min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

17. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 17_DS(1)20-21 Tiešsaiste NOSLĒGUMS video (274MB-74min) 29.12.20.mp4  skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8

**************************************************************

Ejot lejup –  te pieejami iepriekšējo semestru studiju materiāli

**************************************************************

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2019/ 2020. studiju gads    2.semestris

Studiju kalendārais plāns

Visu klātienes nodarbību shematiskie konspekti PDF formātā skatāmi un pieejami lejupielādei šeit blogā, bet visi audio ieraksti šeit blogā ir tikai klausāmi,

Visu klātienes nodarbību materiāli (shematiskie konspekti PDF formātā, audio ieraksti MP3  formātā un videoieraksti MP4 formātā) ir pieejami skatīšanai, klausīšanai un lejupielādei šeit                              https://failiem.lv/u/2dfuzmy2

+++++++++++++++++++++++++++

         I E V A D S    

Pirmā klātienes nodarbība  “Iepazīšanās ar studiju kursa būtību un sūtību, tā autoru, galvenajiem ieteicamajiem studiju informācijas avotiem”  4.02.2020    Nodarbības shematiskais konspekts skatīšanai un lejupielādei ir pieejami šeit – 01 DS(2)19-20 IEVADS-1 4.02.20

 1. nod. audio ieraksts   01_DS(2)19-20 IEVADS -1 (14.7MB-64 min)   klausīšanai bez lejupielādes  ir pieejams šeit:

Kā studijām ieteicamie galvenie informācijas avoti vispirms ir minamas divas kursa autora monogrāfijas un ziņojums starptautiskajā simpozijā BalticSTE2019 :

 1. Populārzinātniska monogrāfija “SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS”, 1988  (Var lasīt šeit tieši uz ekrāna vai arī lejuplādēt uz ekrāna atvērto pdf failu uz savu datoru).                                                        A.Broks_SIST.AP MUMS-1988-(fotokopija) pdf
 2. Monogrāfija “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA”, 2000  (Arhivēta pdf failu mape, kuru ieteicams        lejuplādēt uz savu datoru, atarhivēt un tad lasīt katru atsevišķo pdf failu).                                           A.Broks_IZGL.STML-2000 (manuskripts) pdf
 3. Starptautiskā zinātniskā simpozija BalticSTE2019 interaktīvās plenārsēdes ziņojuma shematiskais konspekts:   A.Broks BalticSTE2019 Key-note speech paper

Studiju kursam kā galvenie informācijas avoti ir ieteicami arī citu autoru sagatavotie materiāli, sākotnējā informācija par kuriem pieejama šeit  lasīšanai un/vai lejupielādei šeit –

4. V.Palamarčukas grāmata  SKOLA MĀCA DOMĀT. Rīga, „Zvaigzne“, 1984 (109 lpp.) – fotokopija   V.Palamarčuka_SKOLA MĀCA_DOMĀT, 1984 -1.puse (17.3MB pdf)     V.Palamarčuka_SKOLA_MĀCA_DOMĀT, 1984 -2.puse (21.7MB pdf)

5.Info par R.Lanzas un B.Bermana grāmatu “Biocentrisms”, Rīga, “Jumava”, 2017 (222 lpp.)  R.Lanza, B. Bermans BIOCENTRISMS, 2009 (13.8MB pdf)

6. Info par J. Muraškovska grāmatu “Talantīgās domāšanas “noslēpumi””, 2015 (430 lpp.) J.Muraškovskis TALANTĪGĀ DOMĀŠANA, 2015 (5.87MB pdf)

7. Info par E.de Bono grāmatu “Domā kamēr nav par vēlu”. Rīga, „Zvaigzne ABC”,2012 (255 lpp.) E.de Bono_DOMĀ KAMĒR NAV PAR VĒLU,_2012 (3.94MB pdf)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Otrā  nodarbība  “Iepazīšanās ar studiju kursa īstenošanas sistēmisko organizāciju”  15.09.2020   Nodarbības shematiskais konspekts skatīšanai un lejupielādei – 02_DS(2) IEVADS-2 11.02.20 (3.67MB) Read more »

My recent selected materials in English

Second International Baltic Symposium on Science and Technology Education (BalticSTE-2017) 12-15 June 2017, Siauliai, Lithuania                                                                                                                 A.Broks Plenary report material “Systems Thinking : joint philosophical and psychological basis for modern science and technologu education”    A.Broks Systems Thinking 15.06.17

 Twenty-third National Scientific-Practical conference “Natural Science Education in a comprehensive school 2017”, 21-22 April, 2017, Pakruojis, Lithuania                                                                                 A.Broks Report material “Thinking about Thinking”    A.Broks Thinking about Thinking 21.04.2017

New Year 2017  INVITATION to brainwork session “EDUCATION for TOMORROW”                                    A.Broks Invitation to brainwork “Education for tomorrow” 2017                                                     Corresponding audio and video records for download are available from  https://failiem.lv/u/u7yywffc

My recent publications 

A.Broks. GENERAL  REMARKS ON BASIC ACTUALITIES WITHIN OUR LIFE AND EDUCATION DURING FIRST 20 YEARS OF 21st CENTURY- Journal of Baltic Science Education, vol.19(5), 2020 (pp. 692-695).    A.Broks EDITORIAL JBSE Vol.19,No.5,2020

A.Broks. CHANGES ALL AROUND US AND WITHIN SCIENCE EDUCATION.  Proceedings of the 3rd International Baltic Symposium on Science and Technology Education (BalticSTE2019), Šiauliai, 17–20 June, 2019 (pp.35-40).     A.Broks Short paper BalticSTE2019

A.Broks  THINKING ABOUT THINKING: START-UP FOR MODERN EDUCATION FOR TOMORROW    Gamtamokslinis ugdimas/Natural Science Education, vol.13, No 3, 2016 (pp.94-95)                            A.Broks NSE vol.13(3),2016

Editorial_JBSE Vol.15(4),2016 :  A.Broks  SYSTEMS THEORY OF SYSTEMS THINKING – GENERAL AND PARTICULAR WITHIN MODERN SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION (STE)                                           Editorial JBSE-vol.15(4),2016

Editorial_JBSE Vol.13(6),2014 :  A.Broks SCIENTIFIC THINKING  – THE  BACKBONE OF MODERN SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION                                                                                                     Editorial_JBSE-vol.13(6),2014

Autorkurss_DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA_2014-2015_anno 2002

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2014/ 2015. studiju gads

AB_DS 2014-15

Operatīvā informācija

Nodarbību plānojums – DS 14-15 Nod.plāns

Informācija par klātienes nodarbību materiāliem internetā – DS 14-15 Info par stud.mat. 16.12.14

Ziņojumu pieteikumi – eks. grafiks   DS_eks.grafiks 14-15 

P R I E K Š V Ā R D S

Studiju kursa vispārīgs raksturojums, kas iepazīstina gan ar kursa būtību un sūtību, mērķi un uzdevumiem, gan studiju procesa organizāciju ( nodarbību kalendārais plāns, metodiskie norādījumi studiju procesa kā izglītojošā zinātniskā pētījuma īstenošanai, studiju materiālu pieejamība internetā u.c.)

Lekciju shematiskais konspekts :    DS_PRIEKŠVĀRDS 14-15

1.lekcijas audio ieraksts  –   1_DS-audio 2.09.14  (priekšvārda 1.puse – 64 min.)

2.lekcijas  audio ieraksts  –  2_DS-audio 9.09.14 (priekšvārda 2.puse – 85 min.)

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

I E V A D S

Kursa pamatjēdzienu – DOMĀŠANA, SISTĒMU TEORIJA,  SISTEMOLOĢIJA – skaidrojums

Lekciju shematiskais konspekts :    DS-IEVADS 14-15

3.lekcijas  audio ieraksts  – –  3_DS-audio 16.09.14 (ievada 1.puse)

4.lekcijas  audio ieraksts  – 4_DS-audio 23.09.14   (ievada 2.puse)

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

Pirmā DAĻA  (PCDS)

Domāsim sistēmiski Cilvēces Lielo Domu kvadrātā kopsaistībā sakārtotās Lielās Domas  :                       PASAULE, CILVĒKS, DZĪVE, SABIEDRĪBA

Lekciju shematiskais konspekts :    DS-STV_1.d._PCDS 14-15

5.lekcijas  audio ieraksts  –     5_DS-audio 30.09.14 (Cilvēks Pasaulē)

6.lekcijas  audio ieraksts  –  6_DS-audio 7.10.14 ( Pasaule Cilvēkā)

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

7.lekcijas  audio ieraksts  –  7_DS-audio 14.10.14 (Cilvēka Dzīve Pasaulē, Sabiedrībā)

8.lekcijas  audio ieraksts  – (Cilvēka Dzīve Pasaulē, Sabiedrībā)

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

9_S E M I N Ā R S – studentu ziņojumi par  pētījuma pirmo pusi (pētījuma pārskata ievads un 1.daļa). Teksta materiāls:  bijušo studentu atziņas no viņu ziņojumiem, to apspriešana  (bez audio, video ierakstiem)                           9_DS,IS-bijušo stud.atziņas

Otrā DAĻA  (Sistēmu Teorija  – ST)

SISTĒMU TEORIJA –  konspektīvs galveno vispārteorētisko atziņu apkopojums

10. lekcijas shematiskais konspekts :   10_DS-IS-STV (2.daļa-ST) 14-15

10. lekcijas  (sistēmu teorija) audio ieraksts

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

Trešā DAĻA  (Sistēmu Teorija Praksē  –  STP)

SISTĒMU TEORIJA PRAKSĒ  – ieskats izvēlētu nozaru sistemoloģijās

11. lekcijas shematiskais konspekts : VALSTS SISTEMOLOĢIJA –  11_DS-STV_VALSTS 11.11.14

11.lekcijas  audio ieraksts  –   11_DS-audio 11.11.14 (Valsts sistemoloģija)

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

12. lekcijas shematiskais konspekts : PĒTNIECĪBAS SISTEMOLOĢIJA  – 12_DS-STV_PĒTNIECĪBA 18.11.14

UZMANĪBU! 18.novembris ir Valsts svētku diena un 12.lekcija šogad nenotika – taču plānoto tēmu var studēt patstāvīgi, izmantojot līdzvērtīgu studiju kursa IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA  atbilstošās 19.novembra lekcijas materiālu.

12. lekcijas audio ieraksts :      12_DS-IS_audio 19.11.14 (10.0 MB).mp3  (Pētniecības sistemoloģija)

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

13. lekcijas shematiskais konspekts : VADĪBAS SISTEMOLOĢIJA  – 13_DS-STV_VADĪBA_25.11.12

13.lekcijas  audio ieraksts  -13_DS-audio 25.11.14 (19.6MB).mp3   (Vadības sistemoloģija)

14.lekcijas  audio ieraksts  –  14_DS-audio 2.12.14  (18.2 MB)  Ilgums 1:19:51

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

15. lekcijas shematiskais konspekts : PERSONĪBAS SISTEMOLOĢIJA  15_D5-STV_PERSONIBA 9.12.14

15.lekcijas  audio ieraksts  – 15_DS-audio 9.12.14 (17.8 MB) Ilgums 1:18:03

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

 N O B E I G U M S

16. lekcijas shematiskais konspekts : NOBEIGUMS   16_DS_NOBEIGUMS (vērtēšana) 16.12.14

16.lekcijas  audio ieraksts  – 16_DS-audio 16.12.14  (13.6 MB)  Ilgums 59:46

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

NOBEIGUMS – VĒRTĒŠANA – atskats paveiktajā, gatavošanās kursa eksāmenam.  Ievas Timmas Bērziņas maģistra darbs  – ieskats teicami veikta izglītojošās zinātniskās pētniecības darba pārskatā Ieva T-B. MD_2011

Senāko studiju gadu materiāli internetā vairs nav pieejami

############################################################

 

 

Autorkurss IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA 2015-2016_anno 1997

 Esiet sveicināti studiju kursa IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA 2015-2016 studenti un interesenti!

Šis kurss radās, noslēdzoties 1998.gadā pieņemtā un pašlaik spēkā esošā Latvijas Izglītības likuma izstrādei. Kursa autors aktīvi piedalījās šī likuma veidošanā, galveno uzmanību veltot Latvijas izglītības sistēmas pamatstruktūras izstrādei un tās iestrādei likumā, līdztekus veicot arī virknes izglītojošo darbību raksturojošo pamatjēdzienu precizēšanu un skaidrošanu.  Šis bija konsekvents sistēmu teorijas  lietojums valsts izglītības sistēmas strukturēšanā, lai pēc tam sekojošā sistēmas praktiskā attīstība būtu mūsdienīga, ilgspējīga un efektīva.

Tieši šim praktiskajam Latvijas izglītības sistēmas tālākattīstības nodrošinājumam,  to atbilstoši detalizējot un pilnveidojot,  1997./1998. studiju gadā LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē tika uzsākta kursa IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA īstenošana.  Studiju kurss ir veltīt sistēmiskai izglītības nozares jautājumu skaidrošanai, kas lieti noder ne tikai atbilstošo studiju programmu studentiem, bet arī visiem citiem, kas interesējas par mūsdienu izglītības sistēmas organizācijas un attīstības jautājumiem. Tie ir īpaši ieteicami, izstrādājot attiecīgo studiju bakalaura,  maģistra un promocijas darbus, kā arī strādājot visdažādākajās Latvijas izglītības sistēmas iestādēs, īstenojot gan izglītojošās darbības vadības funkcijas, gan veicot atbilstošo pedagoģisko darbību.

Blogā ir pieejami gan tieši šī kursa studijām sagatavotie materiāli, gan autora publicētie raksti atbilsošajos rakstu krājumos un žurnālos, gan arī referāti atbilstošajās konferencēs.  Visi šie materiāli ir latviešu valodā, bet tēmai atbilstošie materiāli angļu un krievu valodā ir rodami šī bloga kategorijās “My materials in English” un “Мои материалы на русском языке”. Izņemot monogāfijas “Izglītības sistemoloģija” manuskriptu un rakstus žurnālā “Skolotājs”, pārējiem materiāli ir sakārtoti to izveides hronoloģijai apgrieztā secībā, tādēļ senākie materiāli ir rodami sadaļu dziļumā.

IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA    2015 -2016. studiju gads

Rudens sveiciens 2015

Vispirms aktuāla informācija par kursa studiju organizāciju un norisi šajā studiju gadā – Klātienes nodarbību plāns, info avoti internetā, studiju procesa raksturojums:  00_Ziņa IS 7.09.15                                               Turpinājumā Jums  šeit ir pieejami Jaunā 2015-2016. skolas gada klātienes nodarbību shematiskie konspekti un lekciju audio ieraksti, kā arī dotas saites uz portālā Failiem.lv lejupielādei pieejamajiem lekciju materiāliem (shematiskie konspekti PDF formātā, audio un video ieraksti (atbilstoši MP3 un MP4 formātos).

P R I E K Š V Ā R D S :  1.lekcija 7.09.15    un   2.lekcija 14.09.15

Lekciju shematiskais konspekts: 1,2_IS_PRIEKŠVĀRDS 15-16

Pirmās lekcijas audio ieraksts – 1_IS 7.09.15 (16.0MB – 70 minūtes).mp3

Otrās lekcijas audio ieraksts – 2_IS 14.09.15 (17.3MB – 76 minūtes).mp3

AUDIO un VIDEOsaite uz 1. un 2.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 1.mapē https://failiem.lv/u/bluignj

I E V A D S : 3.lekcija 21.09.15  un  4.lekcija 28.09.15

Lekciju shematiskais konspekts:   3,4-IS_IEVADS 15-16

Trešās lekcijas audio ieraksts – 3_IS 21.09.15 (16.1MB – 70 minūtes).mp3

Ceturtās lekcijas audio ieraksts – 4_IS 28.09.15 (18.1MB – 79 minūtes).mp3

AUDIO un VIDEOsaite uz 3. un 4.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 1.mapē https://failiem.lv/u/bluignj

                  1. d a ļ a  Pasaule-Cilvēks-Dzīve-Sabiedrība (PCDS)                                      6.10.15,  13.10.15,   20.10.15,  27.10.15

Lekciju shematiskais konspekts: 5,6,7,8-IS_STV-PCDS 15-16

Piektās lekcijas audio ieraksts – 5_IS 5.10.15 (12.8MB – 56 minūtes).mp3

Sestās lekcijas audio ieraksts – 6_IS 12.10.15 (19.6MB – 86 minūtes).mp3

Septītās lekcijas audio ieraksts – 7_IS 19.10.15 (18.3MB – 58 minūtes).mp3

AUDIO un VIDEOsaite uz 5.,6,,7.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 1.mapē https://failiem.lv/u/bluignj

Astotās lekcijas audio ieraksts – 8_IS 26.10.15 (9.26MB – 40 minūtes).mp3

AUDIO un VIDEOsaite uz 8.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 2.mapē https://failiem.lv/u/4pj77tff

Zelta rudens 2015 sveic studentus novembra mēnesi uzsākot – IS_ZIŅA semināram 2.11.15 Zelta rudens 02

9.klātienes nodarbība – SEMINĀRNODARBĪBA    2.11.15  (studentu ziņojumi par paveikto) – Audio un video ieraksti netiek izdarīti. Šeit pieejami bijušo studentu rakstiski formulēto atziņu fragmenti:  9_DS,IS_Bijušo stud.atziņas 15.10.15

2. d a ļ a   S I S T Ē M U  T E O R I J A   (ST)     9.11.15

Lekcijas shematiskais konspekts:  10_IS-STV_(2.daļa-ST) 15-16

Desmitās lekcijas  10_IS 9.11.15  (SISTĒMU TEORIJA (9.36MB – 41 minūte).mp3) audio ieraksts

AUDIO un VIDEOsaite uz 10.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 2.mapē https://failiem.lv/u/4pj77tff

3. d a ļ a   S I S T Ē M U  T E O R I J A  P R A K S Ē  (STP)

11.lekcijas shematiskais konspekts: 11_IS_STV VALSTS 16.11.15

11.lekcijas audio ieraksts – 11_IS 16.11.15 VALSTS (13.3MB, 58 min)

AUDIO un VIDEOsaite uz 11.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 2.mapē https://failiem.lv/u/4pj77tff

12.lekcijas shematiskais konspekts:  12_IS-STV VADĪBA 30.11.15

12.lekcijas audio ieraksts – 12_IS 30.11.15 VADĪBA (15.3MB – 67 min)

AUDIO un VIDEO saite uz 12.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 2.mapē https://failiem.lv/u/4pj77tff

13.lekcijas shematiskais konspekts:  13_IS_IZGLĪTĪBA_7.12.15

13.lekcijas audio ieraksts – 13_IS 7.12.15 IZGLĪTĪBA (16.4MB – 72 min)

AUDIO un VIDEOsaite uz 13.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 2.mapē https://failiem.lv/u/4pj77tff

14.lekcijas shematiskais konspekts:  14_IS-STV PĒTNIECĪBA 7.12.15

14.lekcijas audio ieraksts – 14_IS 7.12.15 PĒTNIECĪBA (12.3MB – 54 min)

AUDIO un VIDEOsaite uz 14.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 2.mapē https://failiem.lv/u/4pj77tff

15.lekcijas shematiskais konspekts:    15_I5-STV_PERSONIBA 14.12.15

15.lekcijas audio ieraksts – 15_IS 14.12.15 PERSONĪBA (9.23MB – 41 min)

AUDIO un VIDEO saite uz 15.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 3.mapē  https://failiem.lv/u/plexjlm

16.lekcijas shematiskais konspekts:  16_IS_NOBEIGUMS 21.12.15 

16.lekcijas audio ieraksts – 16_IS 21.12.15 NOBEIGUMS (6.08MB – 22 min)

AUDIO un VIDEO saite uz 16.lekc.audio un video ierakstu, arī filmas “Konfūcijs”  lejupielādi materiālu krātuves 3.mapē  https://failiem.lv/u/plexjlm

####################################################################                                                                                                                                                     Iepriekšējā 2014/2015. studiju gada klātienes nodarbību materiāli

IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA    2014-2015. studiju gads


AB_DS 2014-15

Vispirms aktuāla informācija par kursa studiju organizāciju un norisi šajā studiju gadā

Klātienes nodarbību kalendārais plāns:  IS 2014-15 Nod.plāns                                                          Lekciju shematisko konspektu kopa : IS 2014-15 Sh.konsp                                                                Info par klātienes nodarbību materiālu pieejamību internetā:  IS 14-15 info par stud.mat. 17.12.14

Turpinājumā Jums  šeit ir pieejami Jaunā 2014-2015. skolas gada klātienes nodarbību shematiskie konspekti un lekciju audio ieraksti, kā arī dotas saites uz portālā Failiem.lv lejupielādei pieejamajiem lekciju materiāliem (shematiskie konspekti PDF formātā, audio un video ieraksti (atbilstoši MP3 un MP4 formātos).

P R I E K Š V Ā R D S :  1.lekcija 3.09.14    un   2.lekcija 10.09.14

Lekciju shematiskais konspekts:  IS_PRIEKŠVĀRDS 14-15

Pirmās lekcijas audio ieraksts –

Otrās lekcijas audio ieraksts-

AUDIO un VIDEOsaite uz 1. un 2.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 1.mapē https://failiem.lv/u/bpbnicl

I E V A D S : 3.lekcija 17.09.14  un  4.lekcija 24.09.14

Lekciju shematiskais konspekts:   IS_IEVADS 14-15

Trešās lekcijas audio ieraksts –

Ceturtās lekcujas audio ieraksts –

AUDIO un VIDEOsaite uz 3. un 4.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 1.mapē https://failiem.lv/u/bpbnicl

1. d a ļ a  Pasaule-Cilvēks-Dzīve-Sabiedrība (PCDS)  1.10.14,  8.10.14,   15.10.14,  22.10.14

Lekciju shematiskais konspekts:   IS-STV_1.daļa_PCDS 14-15

Piektās lekcijas audio ieraksts-

Sestās lekcijas audio ieraksts-

AUDIO un VIDEO saite uz 5. un 6.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 1.mapē https://failiem.lv/u/bpbnicl

Septītās lekcijas audio ieraksts-

Astotās lekcijas audio ieraksts-

AUDIO un VIDEO saite uz 7. un 8.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 2.mapē https://failiem.lv/u/mlhnnlc

9.klātienes nodarbība – SEMINĀRNODARBĪBA    29.10.14  (studentu ziņojumi par paveikto)           – Audio un video ieraksti netiek izdarīti. Šeit bijušo studentu rakstiski formulētās atziņas:                    9_DS-IS_bijušo stud.atziņas 28.10.14

 2. d a ļ a   S I S T Ē M U  T E O R I J A   (ST)     5.11.14

Lekcijas shematiskais konspekts:   IS-STV 2.daļa_ST 14-15

Desmitās lekcijas  5.11.14  (SISTĒMU TEORIJA) audio ieraksts-

AUDIO un VIDEO saite uz 10.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 2.mapē  https://failiem.lv/u/mlhnnlc

3. d a ļ a   S I S T Ē M U  T E O R I J A  P R A K S Ē     12.11.14,  19.11.14, 26.11.14, 3.12.14,  10.12.14

11.lekcijas shematiskais konspekts: 11_IS_STV_VALSTS 12.11.14

11.lekcijas audio ieraksts –

AUDIO un VIDEO saite uz 11.lekc,audio un video ierakstu lejupielādi IS kursa materiālu krātuves 2.mapē https://failiem.lv/u/mlhnnlc

12.lekcijas sh.konspekts: 12_IS-STV_PĒTNIECĪBA 19.11.14

12.lekcijas audio ieraksts –

AUDIO un VIDEO saite uz 12.lekc,audio un video ierakstu lejupielādi IS kursa materiālu krātuves 2.mapē https://failiem.lv/u/mlhnnlc

13.lekcijas shematiskais konspekts: 13_IS-STV_VADĪBA_26.11.12

13.lekcijas audio ieraksts –

AUDIO un VIDEO saite uz 13.lekc,audio un video ierakstu lejupielādi IS kursa materiālu krātuves 2.mapē https://failiem.lv/u/mlhnnlc

14.lekcijas shematiskais konspekts:   14_IS-STV_IZGLĪTĪBA_3.12.14

14.lekcijas audio ieraksts –

AUDIO un VIDEO saite uz 14.lekc,audio un video ierakstu lejupielādi IS kursa materiālu krātuves 3.mapē https://failiem.lv/u/vhxndqi

15.lekcijas shematiskais konspekts:  15_IS-STV_PERSONIBA 10.12.14

15.lekcijas audio ieraksts –

AUDIO un VIDEO saite uz 15.lekc,audio un video ierakstu lejupielādi IS kursa materiālu krātuves 3.mapē https://failiem.lv/u/vhxndqi

N O B E I G U M S (vērtēšana, vērtības)       16.lekcija 17.12.2014

16.lekcijas shematiskais konspekts:  16_IS_NOBEIGUMS_Vērtēšana 17.12.14

16.lekcijas audio ieraksts –

AUDIO un VIDEO saite uz 16.lekc,audio un video ierakstu lejupielādi IS kursa materiālu krātuves 3.mapē https://failiem.lv/u/vhxndqi

+++++++++++++++++++++++++   U Z M A N Ī B U   +++++++++++++++++++++

Tiešās SAITES  no bloga uz klātienes nodarbību audio un VIDEO ierakstu mapēm, kurās pieejamie ieraksti ir ērti to lejupielādei :    Pirmā mape         Otrā mape         Trešā mape

Pieeja minētajām materiālu krātuves mapēm ir veicama arī ievadot pārlūkprogrammā šādas adreses:

https://failiem.lv/u/bpbnicl   –
1.MAPE (priekšvārds, ievads, kursa 1.daļas 5. un 6.lekcijas materiāli)

https://failiem.lv/u/mlhnnlc   –                                                                                             2.MAPE   (1.daļas 7. un 8.lekc.materiāli, 2.daļas 10.lekc. materiāli, 3.daļas 11., 12. 13. lekc.materiāli)

https://failiem.lv/u/vhxndqi                                                                                                  3.MAPE (atlikušie kursa 3.daļas 14.,15.,16.lekc., kā arī vēl daži papildus materiāli)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                          2014-15. skolas gada PĀRSKATA LEKCIJU audio un video ieraksti                                LU izglītības zinātņu maģistrantūras neklātienes studiju formas studentiem

Četras lekcijas kursa neklātienes studijas uzsākot                                                                                     PRIEKŠVĀRDS-shematiskie lekciju konspekti atbilst klātienes studiju materiālam                       IS_PRIEKŠVĀRDS 14-15

1.lekcijas audio ieraksts –

2.lekcijas audio ieraksts –

IEVADS – shematiskie lekciju konspekti atbilst klātienes studiju materiālam                                            IS_IEVADS 14-15

3.lekcijas audio ieraksts –

4.lekcijas audio ieraksts –

Visi pārējie materiāli neklātienes studijām ņemami no klātienes nodarbību studiju materiālu krātuvēm.

##################################################################

IZVĒLĒTI  kursa autora STUDIJU MATERIĀLI

Kursa studijas uzsākt, iepazīstot jau 1988.gadā izdoto bloga autora populārzinātnisko grāmata  – SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS. Rīga, “Zinātne”, 1988 (96 lpp.) A.Broks SMMS -1988 (fotokopija) 

Kā vēsturisks kursa materiāls Jums tiek piedāvāts raksts žurnāla “Skolotājs” pirmajā numurā, kas izvāca nu jau tik tālajā 1997.gada sākumā. Šis raksts sniedz ieskatu Latvijas Izglītības likuma tapšanā, lai to pieņemtu nākamajā, 1998.gadā.  LATVIJAS IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBA (izglītības likuma projektam trīs gadi)    A.Broks_Sk,Nr.1,1997

Nākamais materiāls ir mana 2000.gadā apgādā RaKa iznākusī monogrāfija “Izglītības sistemoloģija” (175 lpp.). Tajā ir apkopota autora uzkrātā pieredze (1993-1998), veidojot Latvijas izglītības sistēmas juridiskā pamata – Izglītības likuma pamatstruktūru. Šī pieredze bija pamatā   arī  atbilstošā obligātā studiju kursa izstrādei un īstenošanai LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē, no 1997/1998. akadēmiskā gada uzsākot  jaunizveidoto Izglītības zinātņu maģistrantūras studiju programmu.       A.Broks Izglītības sistemoloģija, 2000. Monogrāfijas manuskripts

Sekojošā materiālu kopa iever rakstus, kuri publicēti žurnālā “Skolotājs” un kuri uzlūkojami kā secīgi monogrāfijas papildinājumi (2002-2006).

SISTEMOLOĢIJA MŪSU DZĪVES UN IZGLĪTĪBAS PILNVEIDEI      A.Broks_Sk,Nr.4,2002

LATVIJAS IZGLĪTĪBAS SISTĒMA MAINĪBĀ: 1993-1998-2003 A.Broks_Sk Nr.4,2003

KĀDU KAM IZGLĪTĪBU KĀDAI DZĪVEI    A.Broks_Sk,Nr.50,2005

ONTODIDAKTIKA IZGLĪTĪBAS SATURA PILNVEIDEI      A.Broks_Sk,Nr.58,2006

Systemology of Thinking

You are welcome to my study course “Systemology of Thinking” – what is English version of my traditional course “Domāšanas sistemoloģija” in Latvian

This is a course about our World of Thoughts and Systemic way of our Thinking – let us start gaining new Life Experience for our individual as well as collective Life

Study course program in English : Stml.Th Program 15-16

Study materials – Prologue     1,2_Stml.Th PROLOGUE 15-16

Other materials will be added as soon as they will become ready for publishing in internet

Link to video and audio records  what are available for downloading –  https://failiem.lv/u/pp49k7um

 

Systemology of Scientific Research

Welcome to study course “Systemology of Scientific Resaearch” –                                                       applied Systems Theory in Scientific Research

Course program : SSR_Course Program 3.02.16

Study material “General Systemic awareness of our Life and Education today”  Report material 6.11.13

SSR_Lecture materials 28-29.10.14.pdf     SSR_Lecture materials 28-29.10.14

Link to video records available for downloading       Systemology of Scientific Research 28-29.10.14
https://failiem.lv/u/uep8vsdh

Autorkurss ZINĀTNISKĀS DARBĪBAS SISTEMOLOĢIJA 2014-2015

Studiju kurss jau daudzus gadus īstenots LU Izglītības vadības zinātņu doktorantūras studentiem, īpašu uzmanību veltot zinātniskās darbības organizācijas un īstenošanas sistēmiskumam. Šeit visiem interesentiem pieejami 2014-2015.studiju gadā īstenoto lekciju shematiskie konspekti un audio ieraksti.

Kursa ZDS satura shematiskais konspekti :  Priekšvārds    ZDS_PRIEKŠVĀRDS 14-15                                Ievads     ZDS_IEVADS 14-15         1.daļa      ZDS -1.daļa PCD 14-15                                                   2.daļa     ZDS-STV_ST 14-15           3.daļa  ZDS-STV_PĒTNIECĪBA 14-15                           ZDS-STV_IZGLĪTĪBA 14-15              ZDS-STV_VADĪBA_14-15                                                         Nobeigums    ZDS NOBEIGUMS 14-15 (20.03.15)

 Dotā studiju gada lekciju audio ieraksti  to īstenošanas secībā ( 1. un 2. lekcija 20.02.15, 3. un 4.lekcija 6.03.15, 5. un 6.lekcija 20.03.15 ) :

 

Visi materiāli, ieskaitot arī lekciju video ierakstus, ir pieejami lejupielādei interneta vietnē                https://failiem.lv/u/vyesygz

Autorkurss VISPĀRĪGĀ FIZIKA skolotājiem (anno 1997)

Studiju kursa VISPĀRĪGĀ FIZIKA skolotājiem (VFS)  īstenošanas pirmsākumi aizsauc mūs 1997/98. studiju gadā, kad bloga autors  sāka veidot savu vispārīgās fizikas autorkursu topošajiem matemātikas skolotājiem. Jau tad uzkrātā pieredze rosināja visai būtiski inovēt tradicionālo vispārīgās fizikas kursu, īpaši akcentējot kursa sūtību vispārizglītojošo skolu skolotājiem. Laika gaitā šī kursa specifika attīstījās un kurss tika iekļauts arī fizikas skolotāju profesionālajā studiju programmā.

Īss mūsdienu ieskats piedāvātā kursa konceptuālajos pamatos rodams LU Fizikas nodaļas 2012.gada 16.janvāra  semināra vizuālajā  materiālā   AB_VF konc.pamati 16.01.12    un  kursa autora pārskata  ziņojuma audio ierakstā (30 min.)  VF KONC.PAMATI-6.01.12

Plašāks un detalizētāks ieskats kursa saturā un metodikā pašlaik rodams šajā blogā pieejamā autorkursa FIZIKAS IZGLĪTĪBAS ORGANIZĀCIJA materiālos, kā arī bloga sadaļā MANA VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ FIZIKA (pamatā raksti žurnālā “Skolotājs” un atbilstošo konferencu rakstu krājumos). Atbilstošie materiāli krievu un angļu valodā pieejami bloga sadaļās “Мои материапы на русском языке”  un “My materials in English”. Laikposmā no 2010 – 2013. gadam bloga autors aktīvi strādāja vairākos skolotāju izglītības attīstības projektos un viss līdz šim vispārizglītojošās fizikas jomā paveiktais un turpmākās inovatīvās darbības ieceres ir apvienojamas vispārīgā tēmā FIZIKAS ONTODIDAKTIKA.

Kursa VFS īstenojums trīs daļās (sākotnējie LUIS kodi Fizi3002, Fizi3003, Fizi4004, šobrīd FiziP00x, FiziP00x, FiziP00x) līdz šim pamatā bija pieejams tikai LU studentiem, kuri reģistrēti šo kursu studijām. Lai ievērojami paplašinātu visu interesentu piekļuvi sudiju kursa materiāliem, šie materiāli tagad tiks ievietori arī šajā blogā. Studējiet tos, vērtējiet un lūdzu sniedzat savas atsauksmes,sūtut tās uz e-pasta adresi andris.broks@lu.lv .

Turpinājumā Jums šeit ir pieejami dotā studiju kursa 2012-2013. skolas gada klātienes nodarbību materiāli: lekciju shematiskie konspekti PDF formātā (pagaidām vēl sagatavošanā), lekciju  audio ieraksti MP3 formātā (arī pagaidām vēl sagatavošanā) un saites uz lejupielādei sagatavotajiem lekciju video ierakstiem MP4 formātā (kursa sadaļai MEHĀNIKA, sadaļu ELEKTRĪBA un STAROJUMI video ieraksti vēl atrodas sagatavošanā).

VFS – 2012/2013. skolas gads

Materiālu kopums vēl atrodas noformēšanas stadijā, taču atsevišķi materiāli jau ir šeit pieejami.

PRIEKŠVĀRDS :  studiju kursa programma, prasības vērtējuma ieguvei    VF kursa.progr.8.09.11

I E V A D S

Izvēlēti studiju kursa materiāli:

U.Grīnlelds, T.Romanovskis, E.Šilters. MODEĻI MATEMĀTIKAS UN FIZIKAS MĀCĪŠANĀ. Rīga, “Zvaigzne”,1983 (106 lpp.)  Grīnfelds u.c.- MMFM,1983

A. Broks, L. Jonāne, I. Vilks, A. Salītis, A. Krons, P. Paulins, J. Harja, A. Voitkāns  – VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ FIZIKA PROFESIONĀLAJĀS VIDUSKOLĀS. Rīga, Latvijas Universitāte,2013 (237 lpp.)                            Broks u.c.-VFPV,2013

A.Broks – IZGLĪTĪOBAS SISTEMOLOĢIJA. Rīga, IU “Raka”,2000 (175 lpp.)                      A.Broks_IZGL.STML. 2000 (manuskr.) PDF

A.Broks – SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS. Rīga,”Zinātne”,1988 (96 lpp.)                       A.Broks.SMMS-1988 fotokopija

 

M E H Ā N I K A

VIDEO : saites uz lejupielādei pieejamajiem lekciju video ierakstiem

1. – 5.lekcija     VFS_2012-13_1.mape

6.-12.lekcija     VFS_2012-13   2.mape

13.- 17.lekcija  VFS_2012-13    3.mape

ELEKTRĪBA

STAROJUMI

NOSLĒGUMS

PĒCVĀRDS

 

Autorkurss FIZIKAS IZGLĪTĪBAS ORGANIZĀCIJA 2012-2013

Ilggadīgi strādājot fizikas skolotāju sākotnējās un tālākizglītības jomā, viens no maniem studiju kursiem ir veltīts fizikas izglītības sistēmiskās organizācijas un īstenošanas apzināšanai. Dotais kurss FIZIKAS IZGLĪTĪBAS ORGANIZĀCIJA (Fizi4023) šodien faktiski ir manu kursu  “Domāšanas sistemoloģija” (SDSK1034) un “Izglītības sistemoloģija” (Peda6091) atbilstoša  konkretizācija fizikas izglītības jomā.  Visus šos kursus vieno to autora konsekventi  īstenotā filozofiski pshiholoģiskā metodoloģija, īpaši akcentējot domāšanas sistēmiskuma studijas. Proti,  sistēmu teorijas kā domāšanas sistēmiskuma  teorijas  izzināšanu un   izmantošanu mūsu dzīves praksē.

Esiet sveicināti, cien. bloga apmeklētāji jauno 2012/2013. skolas gadu uzsākot! Sākas arī studiju kursa FIO īstenošana un šeit pieejamo materiālu izmantošana studentu patstāvīgajā darbā. Attiecīgie materiāli tiek atbilstoši pilnveidoti, taču pamatā tie ir jau aizvadītajos gados sekmīgi izmantotie materiāli. Jauni materiāli tiek pievienoti tikai tad, ja līdzšinējos materiālos tiek izdarītas būtiskas izmaiņas. Veiksmīgu visiem interesentiem jauno studiju gadu!

Turpinājumā Jums ir pieejami  2011-2012. studiju gada rudens semestrī īstenotā kursa FIZIKAS IZGLĪTĪBAS ORGANIZĀCIJA materiāli. Kā parasti, izvēlēti ieteicamie citu autoru materiāli ir raksturoti bloga atbilstošajās  lapās (pages).

PRIEKŠVĀRDS  (kursa un studiju procesa vispārīgs raksturojums)          Lekcijas vizuālais materiāls  FIO-priekšvārds 11-12   ,     lekcijas audio ieraksts    1_FIO_10.09.11

IEVADS (pamatjēdzienu “fizika”, “izglītība”, fizikas izglītība” skaidrojums)                          Vizuālie materiāli                                                       FIO-ievads I_17.09.11FIO-ievads II_17.09.11,    FIO_ievads III_24.09.11,         Audio ieraksti    2_FIO_17.09.03     3_FIO_24.09.11               Video ieraksts:  Kas tā tāda fizika?                Video ieraksts: Kas tā tāda izglītība?

1.DAĻA   Pasaule – Cilvēks  – Fizika  ( fizikas filozofiskie un psiholoģiskie pamati)      Vizuālais materiāls  DS_PCSD 11-12                                  Audio ieraksti     4_FIO_8.10.11      5_FIO_8.10.11      6_FIO_15.10.11       7_FIO_15.11.11       8_FIO_15.11.11                                          Video ieraksts   Fizika un sabiedrība 

2. DAĻA  Sistēmu teorija   ( domāšanas sistēmiskuma vispārīgs raksturojums)    Vizuālais materiāls  DS_2.daļa_ST 11-12                       Audio ieraksts    9_FIO_5.11.11

3. DAĻA  Fizikas izglītības mūsdienu inovācijas ( problēmas, to risinājumi)           Vizuālais materiāls   DS_PĒTNIECĪBA 7.11.11              A.Broks_Raksts SK_Nr.2_80_2010             VFPI-VeF_PRIEKŠVĀRDS 2011               Projekta VFPI-VeF materiāli           D.Namsone_DZskolā atb.laikam_2010                       Audio ieraksti      10_FIO_12.11.11                  11_FIO_26.11.11

NOBEIGUMS         Vizuālais materiāls   A.Broks_IOSTE symp.report_2.12.11                                              Audio ieraksts       A.Broks_IOSTE symp.report_2.12.11

PĒCVĀRDS            OECD pētījums 6.12.10

Kursa lekciju nodarbību audio ierakstu satura rādītājs:             FIO_nod.satura rādītājs_11-12

****************************************************************************************************************

2010/2011.studiju gada pavasara semestrī LU Fizikas un matemātikas fakultātē tika īstenots  neformāls studiju kurss  “FIZIKAS  IZGLĪTĪBAS  SISTEMOLOĢIJA (FIS)”.  Šis studiju kurss atbilstoši konkretizē vispārīgās atziņas, kas tiek studētas LU studiju kursos “DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA (DS)”  [SDSK1034] un “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA (IS)” [Peda6091), saistot tās ar fizikas izglītību.

Šajā bloga sadaļā piedāvātā  materiālu kopa”Fizikas izglītības sistemoloģija (FIS)”  atrodas ciešā saistībā ar LU studiju kursu “FIZIKAS IZGLĪTĪBAS ORGANIZĀCIJA (FIO)”  [Fizi4023], kurā faktiski tiek studēta fizikas izglītības sistēmiskā organizācija. Proti, abus radniecīgos studiju kursus FIS un FIO vieno  sistēmiskās domāšanas jeb sistēmu teorijas lietojums fizikas izglītības organizācijā un īstenošanā.  Bloga daļas (category) FIZIKAS IZGLĪTĪBA sadaļā “Fizikas izglītības sistemoloģija – FIS” (post) pašlaik ievietoti 2011.gada pavasara semestrī  īstenotā FIS kursa izvēlēti materiāli.  2011/2012. gada rudens semestrī īstenotajam FIO kursam veltītie materiāli pieejami šīs pašas daļas sadaļā  “Autorkurss FIZIKAS IZGLĪTĪBAS ORGANIZĀCIJA – FIO”.

PRIEKŠVĀRDS    FIS_Priekšvārds 8.02.11

********************************************************************************************************************

SEMINĀRI par fizikas izglītību LU FMF studentiem

Nu jau daudzus gadus LU Fizikas un matemātikas fakultātē  studiju 1.semestrī  tiek organizēti semināri fizikas bakalaura studiju programmas studentiem, kuros viņus iepazīstina ar dažādiem aktuālām fizikas problēmām. Viena no tradicionālajām semināru tēmām ir saistīta ar fizikas izglītības attīstību, akcentējot augstvērtīgu  fizikas skolotāju sagatavošanas aktuālās problēmas un  iespējas fizikas skolotāja kvalifikācijas ieguvei pēc fizikas bakalaura vai maģistra  akadēmiskā grāda iegūšanas.   Šeit Jums ir pieejami bloga autora materiāli šīs tēmas apspriešanai.

2013/2014. studiju gada seminārs 25.11.13 : viz.mat. Fiz.bak.sem.25.11.13 (10 lpp.) un audio ieraksts

2012/2013. studiju gada seminārs 2012.gada 26.novembrī:   viz.materiāls    Fiz.bak.sem.26.11.12      audio ieraksts   Fiz.bak.sem.26.11.12

TIKŠANĀS ar Latvijas skolēniem un skolotājiem (2009 – 2018)

2017/2018. skolas gads

Tikšanās ar Rīgas 84.vidusskolas devīto klašu skolēniem – saruna par tēmu “Atvadas pirmajai bērnībai, sveika pirmā jaunība” 19.02.2018. Šeit Jums skatīšanai un lejupielādei ir pieejams sarunas shematiskais konspekts PDF formātā, kā arī varat klausīties tikšanās ar 9.c klasi audio ierakstu (80 min. ilgs). Shematiskais konspekts arī PPTX formātā, kā arī visi izdarītie audio un video ieraksti  (attiecīgi mp3 un mp4 formātos) lejupielādei Jums ir pieejami manam blogam piesaistītajā datu krātuvē, ejot uz interneta vietni  https://failiem.lv/u/98qct3ah

Informācija par tikšanos:Info par tikšanos R.84.vsk.19.02.18

Tikšanās shematiskais konspekts: TSS Rīgas 84.vsk.19.02.18

Tikšanās ar 9.c klasi audio ieraksta 1.daļa (63 min.)-  R.84.vsk.9.c 19.02.18 1.daļa (63 min.-14.4MB) .mp3

Tikšanās ar 9.c klasi audio ieraksta 2.daļa (63 min.)-  R.84.vsk.9.c 19.02.18 2.daļa (16 min. -3.65MB) .mp3

2016/2017. skolas gads

* Tradicionālā tikšanās ar skolēniem vasaras nometnē ALFA-50, kas šogad atzīmē savas darbības    50 gadu jubileju (1967-2017). Šīs tikšanās tēma  “Zinātnes filozofiskie un psiholoģiskie pamati”, 7. un 8.jūlijā  īstenojot 5 lekcijas, kas raksturo materiālās pasaules atveidošanos cilvēka domu pasaulē.  Īpašs akcents tradicionāli tika likts uz zinātniskā pasaules uzskata veidošanos, kā arī mūsdienu zinātnes un tehnikas attīstības  aktuālajām problēmām, zinātniskās izglītības būtības un sūtības apzināšanu.  Šeit pieejami lekciju shematisko konspekti un saites uz interneta vietni, no kurienes visi interesenti var lejuplādēt atbilstošo lekciju video un audio ierakstus.

Piektdien, 7.07.2017 īstenoto lekciju materiāli:                                                                                              1., 2. un 3. lekciju shematiskais konspekts:       1.,2.,3.lekcija 7.07.17 (pptx-pdf)

Klausieties šeit 1., 2., 3. lekcijas audio ierakstus:

ALFA 1.lekc.7.07.17 (78 min -17,7 MB).mp3

ALFA 2.lekc.7.07.17 (71 min – 16,1MB).mp3

ALFA 3.lekc.7.07.17 (90 min – 20,5MB).mp3

Sestdien,8.07.2017 īstenoto lekciju materiāli:                                                                                             4. un 5. lekcijas shematiskais konspekts:    4.,5.lekcija 8.07.17 (pptx-pdf)

Klausieties šeit 4. un 5. lekcijas audio ierakstus:

ALFA 4.lekc.8.07.17 (80 min – 18,2MB).mp3

ALFA 5.lekc.8.07.17 (86 min.- 19,6MB).mp3

Šo piecu lekciju video un audio ierakstu, kā arī shematisko konspektu (pdf un/vai pptx formātā) lejupielādei dodaties uz https://failiem.lv/u/jr6kz5pj

2015/2016. skolas gads

* Tradicionālā tikšanās ar skolēniem vasaras nometnē ALFA-49, līdzīgi kā visos citos gados pārrunājot divas vispārizglītojošās tēmas: 4.jūlijā  saruna par pasauli un cilvēku, dzīvi un izglītību, bet 5.jūlijā saruna par zinātni – zinātnisko darbību, fizikas filozofiskajiem un psiholoģiskajiem pamatiem.
Šeit pieejami paplašināti lekciju shematisko konspekti un saite uz interneta vietni, no kurienes visi interesenti var lejuplādēt atbilstošo lekciju video un audio ierakstus.

4.07.2016 Sh.konsp.: A.Broks ALFA_4.07.16     5.07.2016 Sh.konsp.: A.Broks ALFA_5.07.16

Klausieties šeit lekciju audio ierakstus:  Alfa-49 1.lekc.4.07.16 (12.7MB).mp3

                                                       Alfa-49 2.lekc.4.07.16 (18.5MB).mp3 

                                                      Alfa-49 3.lekc.4.07.16 (20.9MB).mp3

                                                     Alfa-49 4.lekc.5.07.16 (20.2MB).mp3

      Alfa-49 5.lekc.5.07.16 (13.9MB).mp3

                                                    Alfa-49 6.lekc.5.07.16 (18.6MB).mp3

Saite lekciju video, audio ierakstu (arī citu materiālu) lejupielādei –  Alfa-49  https://failiem.lv/u/ueeu4udr

Visbeidzot arī Jums lasāma vēstule alfiešiem   Vēstule Alfiešiem 8.07.15                                               un neliela fotoreportāža par nometnes pirmo dienu notikumiem   Alfa-49 ZASA 4-5.07.16

* TIKŠANĀS ar 11.klašu skolēniem un skolotājiem Rīgas Āgenskalna valsts ģimnāzijā                   2016.g. 17.maijā:  Lielais Jautājums: kādu kam izglītību kādai dzīvei?

Tikšanās shematiskais konspekts:      ĀVĢ 17.05.16           ĀVĢ 17.05.16 FOTO 

Klausieties šeit tikšanās audio ierakstu:  ĀVĢ 17.05.16 (6.65MB).mp3

Saite tikšanās video un audio ierakstu (arī teksta un foto materiālu) lejupielādei: https://failiem.lv/u/atuuzxg

* TIKŠANĀS ar Latvijas 40.skolēnu zinātniskās konferences dalībniekiem LU 2016.g. 23-24.aprīlī    Video un foto reportāža no konferences atklāšanas un noslēguma sēdēm https://failiem.lv/u/jjv8xr58

Izdales materiāls konferences  noslēguma plenārsēdes dalībniekiem – SkZKonf-40 Pl.sēdes mat. izdalei

2014/2015.skolas gads

* Tradicionālā tikšanās ar skolēniem vasaras nometnē ALFA-48, līdzīgi kā visos citos gados pārrunājot divas vispārizglītojošās tēmas: 14.jūlijā  saruna par pasauli un cilvēku, dzīvi un izglītību, bet 15.jūlijā saruna par zinātni – zinātnisko darbību, fizikas filozofiskajiem un psiholoģiskajiem pamatiem.
Šeit pieejami paplašināti lekciju shematisko konspekti un saite uz interneta vietni, no kurienes visi interesenti var lejuplādēt atbilstošo lekciju video ierakstus. Atsevišķi audio ieraksti netiek piedāvāti.

14.07.2015 Sh.konsp.:  A.Broks ALFA_14.07.15    15.07.2015 Sh.konsp.: A.Broks ALFA_15.07.15

Saite lekciju video ierakstu (arī citu materiālu) lejupielādei –   https://failiem.lv/u/xkylplm

Visbeidzot arī Jums lasāma vēstule alfiešiem   Vēstule Alfiešiem 31.07.15                                                 un neliela fotoreportāža par nometnes pirmo dienu notikumiem    ALFA-48 2015

* Trīs tikšanās ar Rīgas pilsētas Mežciema pamatskolas 9.klašu skolēniem                                                                        ( 16.02.15, 30.03.15, 13.04.15 )

16.02.2015 Tēma “Atvadas bērnībai, ieeja jaunībā” – saruna par dzīvi un izglītību. Šeit ir pieejams sarunas shematiskais konspekts    A.Broks Mežciema psk.16.02.15  un atsevišķo tematisko tikšanos ar 9a.kl. un 9b.kl. skolēniem audio ieraksti :

30.03.2015 Tēma “Ieskats fizikas pamatu pamatos” – saruna par mūsdienīgu fiziku pamatskolā. Šeit ir pieejams sarunas shematiskais konspekts     A.Broks Mežciema psk.30.03.15    un atsevišķo tematisko tikšanos ar 9a.kl. un 9b.kl. skolēniem audio ieraksti :

13.04.2015 Tēma “Makropasaules mehānika” – saruna par makropasaules ķermeņu kustības aprakstu. Šeit ir pieejams sarunas shematiskais konspekts    A.Broks Mežciema psk.13.04.15   un atsevišķo tematisko tikšanos ar 9a.kl. un 9b.kl. skolēniem audio ieraksti :

Ja vēlaties skatīties arī visu trīs tikšanos video ierakstus, kā arī lejupielādēt šeit klausāmos audio ierakstus, veicat šo ierakstu lejupielādi no interneta vietnes   http://failiem.lv/u/dfekczd

* TIKŠANĀS ar skolēniem un skolotājiem ROPAŽU VIDUSSKOLĀ 13.02.2015

Tikšanās tēma “Latvijas skolu dzīve vakar, šodien, rīt”. Šeit pieejami tematiskās lekcijas shematiskais konspekts un neliela fotoreportāža :  A.Broks Ropažu vsk. 13.02.15   un   Ropažu vsk. FOTO 13.02.15

Video ieraksts netika veikts, bet šeit ir klausāms tikšanās 1.daļas audio ieraksts :

####################################################################

2013/2014. skolas gads

* Tradicionālās lekcijas skolēnu vasaras nometnē ALFA-47 par divām autora iecienītām tēmām:  30.06.14 “Pasaule, Cilvēks, Sabiedrība, Dzīve” un 1.07.14  “Zinātniskā darbība – fizikas filozofiskie un psiholoģiskie pamati”. Šeit pieejami tematisko lekciju shematiskie konspekti

30.06.2014 :   A.Broks_ALFA_30.06.14          1.07.2014 :  A.Broks_ALFA_1.07.14

* Tikšanās ar Iecavas novada izglītības vadītājiem un skolotājiem projekta noslēguma konferencē 12.04.2014 ar lekciju “Pārmaiņas mūsu dzīvē un izgklītībā”.

Šeit pieejams lekcijas shematiskais konspekts:  A.Broks IECAVA 12.04.14   un atbilstošais lekcijas audio ieraksts (43 min.)  –

 


* Tikšanās ar Neretas vidusskolas skolēniem un skolotājiem  6.02.2014   “Zinātniskā pētniecība skolā”    īpašu uzmanību veltot zinātniskās pētniecības kā dzīves pieredzes ieguves  metodes detalizētākam apskatam.

Šeit pieejams tikšanās shematiskais konspekts  –  Nereta SkZPD 6.02.14 un tikšanās divi secīgi audio ieraksti – pirmais 30 min. ilgs,  bet otrais – 43 min. ilgs

##############################################################

2012/2013. skolas gads

Šajā skolas gadā, tiekoties ar vidusskolēniem, parasti tika īstenota lekcija “Saruna par dzīvi un izglītību”, visos gadījumos izmantojot vienotu lekcijas vizuālo materiālu, taču atšķiroties lekciju ilgumiem un konkrēto tikšanos gaisotnēm.

* Tikšanās ar skolēniem VALMIERAS  VALSTS ĢIMNĀZIJĀ   7.11.2012

Atkal esmu savas bērnības skolā Valmierā un šeit interesentiem piedāvāju lekcijā izmantoto vizuālo materiālu “Saruna par dzīvi un izglītību” (PDF formātā), kā arī lekcijas audio ierakstu (50 min.) un nelielu s fotoreportāžu.   Valmiera_7.11.12 (pdf)    Valmiera 7.11.12 (foto)   VALMIERA_7.11.12 (mp3)

* Tikšanās ar skolēniem AMATAS NOVADA NĪTAUREWS VIDUSSKOLĀ    23.10.2012

Interesentiem piedāvāju lekcijā izmantoto vizuālo materiālu “Saruna par dzīvi un izglītību”  (PDF formātā), kā arī lekcijas audio ierakstu (42 min.)    Nītaure_23.10.12    (pdf)     NĪTAURE_23.10.12    (mp3)

* Tikšanās ar skolēniem RĪGAS PILSĒTAS ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZIJĀ    16.10.2012

Interesentiem piedāvāju lekcijā izmantoto vizuālo materiālu “Saruna par dzīvi un izglītību” (PDF formātā), kā arī lekcijas audio ierakstu (28 min.)      ĀVĢ_16.10.12    (pdf)       ĀVĢ_16.10.12  (mp3)

* Tikšanās ar skolēniem un skolotājiem  NERETAS VIDUSSKOLĀ    3.10.2012

Lekcija un konsultācijas par skolēnu zinātniskās pētniecības darbības (SkZPD)  organizāciju un izpildi.  Interesentiem piedāvāju lekcijā izmantoto vizuālo materiālu “PĒTNIECĪBA mūsu dzīvē un izglītībā” (PDF formātā):       A.Broks_PĒTNIECĪBA_3.10.12   (pdf)

* Tikšanās ar dabaszinānu skolotājiem BROCĒNU VIDUSSKOLĀ    28.09.2012

Lekcija “Vispārīgā dabaszinātniskā un tehniskā izglītība (DZUTI) mūsdienu skolā”  Brocēnu novada skolotāju rudens konferencē. Interesentiem piedāvāju lekcijā izmantoto vizuālo materiālu (PDF formātā), kā arī lekcijas audio ierakstu (60 min.)      Brocēni_28.08.12  (pdf)         BROCĒNI_28.08.12

#################################################################

2011/2012. skolas gads

* Tradicionālās lekcijas skolēnu vasaras nometnē ALFA-45 par autora īpaši izkoptajām tēmām:   “Pasaule un Cilvēks – cilvēks pasaulē un pasaule cilvēkā)  un  “Fizikas filozofiskie un psiholoģiskie pamati”. Šeit dotas saite uz atbilstošo lekciju video ierakstiem to lejupielādei un sekojošai skatīšanai Jūsu datoros (mp4 formāts):         https://failiem.lv/u/myyhjvn

##################################################################

2009/2010 .skolas gads

* Tikšanās ar skolēniem un skolotājiem VALMIERAS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ   17.03.2010

Nu jau otro reizi šajā skolas gadā biju savā dzimtajā skolā – tagad Valmieras Valsts ģimnāzijā, lai 60 gadus pēc tam, kad kļuvu par šīs skolas 1.klases skolēnu, risinātu sarunas ar mūsdienu skolēniem un skolotājiem par skolu, skolēnu un skolotāju sadarbību kopīgi īstenotajā izglītojošajā darbībā.

Interesentiem piedāvāju sarunās izmantoto vizuālo materiālu (PDF formātā), kā arī manas uzrunas skolotājiem audio ierakstu (40 min.).                                                                                                                    Par skolas dzīvi 17.03.10                   Valmiera_17.03.10 Ar skolotājiem

* Tikšanās ar skolēniem LU JAUNO PEDAGOGU UN PSIHOLOGU SKOLĀ     28.11.2009

Pārrunājām skolu jauniešiem tik aktuālos  jautājumus par izglītības kā īpaši organizētas dzīves pieredzes ieguves  dzīvei  turpināšanu pēc vidusskolas beigšanas, par dzīves un izglītības  jēdzienu kopsaistītu izpratni un šīs izpratnes  praktisko izmantošanu savas dzīves saprātīgā organizācijā un īstenošanā.

Šī saruna var interesēt arī vēl daudzus citus  skolēnus un ne tikai skolēnus, tādēļ šeit ievietoju šai sarunai sagatavoto shematisko konspektu –  atbilstošo domu karti, kā arī sarunas audio ierakstu (divas secīgas sarunas daļas, katra aptuveni 50 minūtes ilga).

Stāstījuma shematiskais konspekts :     A.Broks_DZ&IZGL.28.11.09
Audio ieraksta 1.daļa:    JPPS_28.11.09(a)           Audio ieraksta 2.daļa:     JPPS_28.11.09(b)