Author Archives: broks

Autorkurss DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA 2022-2023 (anno 2002)

View Post

Rit 2022/2023. skolas gads, kad  visiem interesentiem kārtējo reiz tiek piedāvātāts LU izvēles studiju kurss “Domāšanas sistemoloģija”.  Šajā sakarībā kursa  autors – LU emeritētais profesors Andris Broks  uz  dotajā blogā sakopoto materiālu pamata visiem interesentiem  faktiski piedāvā ieskatu savu gandrīz nu jau 60 gadu LU ilgušajās darba gaitās nobriedušajā digitalizētajā monogrāfijā “CILVĒKS, DZĪVE, VISUMS” jeb “Cilvēka Dzīve Visumā”.  Savukārt studiju kurss “DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA” kā īsa pamācība sakārtotas jeb sistēmiskas domāšanas un dzīvošanas attīstībai ir šīs monogrāfijas kodoldaļa – autora gūtās dzīves  pieredzes galveno atziņu vispārīgs apkopojums, kas varētu būt viņa garīgais mantojums jaunāko paaudžu LU studentiem un ne tikai viņiem.

Lai LU visu bakalaura studiju programmu studenti varētu pamatoti izdarīt savu izvēli, kā arī savlaicīgi reģistrētos un uzsāktu kursa studijas, ieteicu iepazīties ar šo kursu, pārlūkojot šeit (aiz jaunā semestra materiāliem < DS(2)22-23>  piedāvātos aizvadītā gada rudens semestra studiju materiālus <DS(1)22-23>. Tos var izmantot arī semestra laikā visi, kuri  vēlas apzināt piedāvātās tēmas, apsteidzot šī semestra studiju plānoto norisi.

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA  2022/ 2023. studiju gada 2.semestris <DS(2)22-23 >

U Z M A N Ī B U : visas studiju kursa iknedēļas nodarbības (lekcijas un semināri) kursa apguvei reģistrētajiem LU studentiem notiek attālinātā tiešsaistē OTRDIENĀS no plkst. 16:30 līdz 19:00  LU e-studiju nodrošinātajā Microsoft Teams interaktīvās saziņas sistēmā.

 

Iknedēļas tiešsaistēs  laikā no 16:30 līdz 18:00 saskaņā ar  studiju kalendāro plānu notiek  atbilstošā tematiskā prezentācija –  lekcija. Līdztekus veidojas  tās audio-video ieraksts. Pēc tam – no plkst. 18:00 ar īpaši nenoteiktu laika ierobežojumu un, nu jau bez audio-video ieraksta, notiek studentu uzdoto jautājumu un atziņu apspriešana – interaktīvais seminārs. Līdz nākamās darba nedēļas otrdienai notiek studentu patstāvīgais radoši pētnieciskais darbs, apzinot atbilstošo nedēļas tēmu.

Iknedēļas studiju darba tematisko materiālu kopas, kas visiem interesentiem pieejamas internetā kursa materiālu krātuvē, kuras  galvenās sastāvdaļas ir: tematiskās lekcijas vizuālais uzskates materiāls kā domu karšu komplekts pptx formātā; lekcijas audio (mp3) un video (mp4) ieraksti, kā arī lekcijas vizuālais uzskates materiāls docx un pdf formātos.  Inerneta vietne var saturēt arī dažādus citus, aug\šminētos materiālus papildinošus materiālus (piem. metodiskās norādes, padomus, atbilstošas publikācijas, video un audio ierakstus).

Visi DS(2)22-23  pavasara semestra patstāvīgajam studiju darbam piedāvātie materiāli pēc atbilstošās tematiskās attālinātās tiešsaistes nodarbības īstenošanas kļūst pieejami kursa materiālu krātuvē  http://CDV-2023 https://failiem.lv/u/vn9j9ekbu       

Kā studijām ieteicamie galvenie informācijas avoti vispirms ir minamas divas kursa autora monogrāfijas un atbilstošās starptautiskās publikācijas .

  1. Populārzinātniska monogrāfija “SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS”, 1988  (Var lasīt šeit tieši uz ekrāna vai arī lejuplādēt uz ekrāna atvērto pdf failu uz savu datoru).                                                        A.Broks_SIST.AP MUMS-1988-(fotokopija) pdf
  2. Monogrāfija “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA”, 2000  (Arhivēta pdf failu mape, kuru ieteicams lejuplādēt uz savu datoru, atarhivēt un tad lasīt katru atsevišķo pdf failu).                                           A.Broks_IZGL.STML-2000 (manuskripts) pdf
  3. Publikācijas žurnālā Journal of Baltic Science Education (2002 – 2020). kas pieejamas mana bloga sadaļā My materials in English. https://blogi.lu.lv/broks/category/materials-in-english/

Studiju kursam kā galvenie informācijas avoti ir ieteicami arī citu autoru sagatavotie materiāli, sākotnējā informācija par kuriem pieejama lasīšanai un/vai lejupielādei šeit:

4. V.Palamarčukas grāmata  SKOLA MĀCA DOMĀT. Rīga, „Zvaigzne“, 1984 (109 lpp.) – fotokopija   V.Palamarčuka_SKOLA MĀCA_DOMĀT, 1984 -1.puse (17.3MB pdf)   V.Palamarčuka_SKOLA_MĀCA_DOMĀT, 1984 -2.puse (21.7MB pdf)

5. Info par E.de Bono grāmatu “Domā kamēr nav par vēlu”. Rīga, „Zvaigzne ABC”, 2012 (255 lpp.) E.de Bono_DOMĀ KAMĒR NAV PAR VĒLU,_2012 (3.94MB pdf)

6. Info par J. Muraškovska grāmatu “Talantīgās domāšanas “noslēpumi””, 2015 (430 lpp.) J.Muraškovskis TALANTĪGĀ DOMĀŠANA, 2015 (5.87MB pdf)

7. Info par R.Lanzas un B.Bermana grāmatu “Biocentrisms”, Rīga, “Jumava”, 2017 (222 lpp.)  R.Lanza, B. Bermans BIOCENTRISMS, 2009 (13.8MB pdf)

8. Info par K. Vordermanes grāmatu “Mācīšanās prasmes” Rīga, “ZVAIGZNE ABC”, 2019 (256 lpp.)     Informācija par šo grāmatu atrodama pirmās studiju darba nedēļas materiālos  https://failiem.lv/u/dx8hprynb

    SEMESTRA STUDIJU PROCESS  —  16 studiju darba nedēļu materiāli

PIRMĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Pirmās studiju darba nedēļas materiāli:  https://failiem.lv/u/48gy3nars

OTRĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

TREŠĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

CETURTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

PIEKTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

SESTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

SEPTĪTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

ASTOTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

DEVĪTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

DESMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

VIENPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

DIVPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

TRĪSPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

ČETRPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

PIECPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

SEŠPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Apsveicu visus kursa “Domāšanas sistemoloģija” interesentus – esam pabeiguši 2022/2023. studiju gada pavasara semestra tēmu apzināšanu! Gaidām šī semestra eksāmenu sesiju un  vasaras saulgriežus.

************************************************************

Turpinājumā iepriekšējā semestra studiju darba materiāli

    DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA  2022/ 2023. studiju gada 1.semestris    < DS(1)22-23 >

Klāt gadu mija un Ziemas eksāmenu sesija. Gatavojamies attālinātā   tiešsaistē īstenotajiem eksāmeniem.EKSĀMENU GRAFIKA piepildījums 23.01.23 plkst. 00:00 ir redzams šeit: 9-DS(1)22-23 Sesijas GRAFIKS 23.01.23 plkst. 00-00

***************************

SEMESTRA STUDIJU PROCESS  —  16 studiju darba nedēļu materiāli

PIRMĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Pirmās studiju darba nedēļas materiāli:  https://failiem.lv/u/cwg9p7yd6

 

 

OTRĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Otrās studiju darba nedēļas materiāli: https://failiem.lv/u/3u3pftex6

TREŠĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Trešās  studiju nedēļas materiāli :  https://failiem.lv/u/ge3ft38fe

CETURTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Ceturtās  studiju nedēļas materiāli : https://failiem.lv/u/d4dnn6ft9 

PIEKTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Piektās  studiju nedēļas materiāli : https://failiem.lv/u/wjjw84cdb

SESTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Sestās  studiju darba nedēļas materiāli : https://failiem.lv/u/94svdg4m2

SEPTĪTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Septītās  studiju darba nedēļas materiāli : https://failiem.lv/u/keawwfwbe

ASTOTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Astotās  studiju darba nedēļas materiāli : https://failiem.lv/u/rnmhggxq2

DEVĪTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Devītās studiju darba nedēļas materiāli :  https://failiem.lv/u/ttkb5gc6t

DESMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Desmitās studiju darba nedēļas materiāli :  https://failiem.lv/u/cv3d6pttd

VIENPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Vienpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli : https://failiem.lv/u/b9vgjm5hc

DIVPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Divpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli : https://failiem.lv/u/b7pzqtqrr

TRĪSPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Trīspadsmitās studiju darba nedēļas materiāli : https://failiem.lv/u/2k2j363vq

ČETRPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Četrpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli :https://failiem.lv/u/am5qmh9p9

PIECPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Piecpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli : https://failiem.lv/u/s57rh4wpt

SEŠPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Sešpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli : https://failiem.lv/u/976tnhzch

               ******************************************************************************************************************************************

Senākie kursa studiju materiāli blogā nav saglabāti.

My recent selected materials in English

Second International Baltic Symposium on Science and Technology Education (BalticSTE-2017) 12-15 June 2017, Siauliai, Lithuania                                                                                                                 A.Broks Plenary report material “Systems Thinking : joint philosophical and psychological basis for modern science and technologu education”    A.Broks Systems Thinking 15.06.17

 Twenty-third National Scientific-Practical conference “Natural Science Education in a comprehensive school 2017”, 21-22 April, 2017, Pakruojis, Lithuania                                                                                 A.Broks Report material “Thinking about Thinking”    A.Broks Thinking about Thinking 21.04.2017

New Year 2017  INVITATION to brainwork session “EDUCATION for TOMORROW”                                    A.Broks Invitation to brainwork “Education for tomorrow” 2017                                                     Corresponding audio and video records for download are available from  https://failiem.lv/u/u7yywffc

My recent publications 

A.Broks. GENERAL  REMARKS ON BASIC ACTUALITIES WITHIN OUR LIFE AND EDUCATION DURING FIRST 20 YEARS OF 21st CENTURY- Journal of Baltic Science Education, vol.19(5), 2020 (pp. 692-695).    A.Broks EDITORIAL JBSE Vol.19,No.5,2020

A.Broks. CHANGES ALL AROUND US AND WITHIN SCIENCE EDUCATION.  Proceedings of the 3rd International Baltic Symposium on Science and Technology Education (BalticSTE2019), Šiauliai, 17–20 June, 2019 (pp.35-40).     A.Broks Short paper BalticSTE2019

A.Broks  THINKING ABOUT THINKING: START-UP FOR MODERN EDUCATION FOR TOMORROW    Gamtamokslinis ugdimas/Natural Science Education, vol.13, No 3, 2016 (pp.94-95)                            A.Broks NSE vol.13(3),2016

Editorial_JBSE Vol.15(4),2016 :  A.Broks  SYSTEMS THEORY OF SYSTEMS THINKING – GENERAL AND PARTICULAR WITHIN MODERN SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION (STE)                                           Editorial JBSE-vol.15(4),2016

Editorial_JBSE Vol.13(6),2014 :  A.Broks SCIENTIFIC THINKING  – THE  BACKBONE OF MODERN SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION                                                                                                     Editorial_JBSE-vol.13(6),2014

Autorkurss_DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA_2014-2015_anno 2002

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2014/ 2015. studiju gads

AB_DS 2014-15

Operatīvā informācija

Nodarbību plānojums – DS 14-15 Nod.plāns

Informācija par klātienes nodarbību materiāliem internetā – DS 14-15 Info par stud.mat. 16.12.14

Ziņojumu pieteikumi – eks. grafiks   DS_eks.grafiks 14-15 

P R I E K Š V Ā R D S

Studiju kursa vispārīgs raksturojums, kas iepazīstina gan ar kursa būtību un sūtību, mērķi un uzdevumiem, gan studiju procesa organizāciju ( nodarbību kalendārais plāns, metodiskie norādījumi studiju procesa kā izglītojošā zinātniskā pētījuma īstenošanai, studiju materiālu pieejamība internetā u.c.)

Lekciju shematiskais konspekts :    DS_PRIEKŠVĀRDS 14-15

1.lekcijas audio ieraksts  –   1_DS-audio 2.09.14  (priekšvārda 1.puse – 64 min.)

2.lekcijas  audio ieraksts  –  2_DS-audio 9.09.14 (priekšvārda 2.puse – 85 min.)

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

I E V A D S

Kursa pamatjēdzienu – DOMĀŠANA, SISTĒMU TEORIJA,  SISTEMOLOĢIJA – skaidrojums

Lekciju shematiskais konspekts :    DS-IEVADS 14-15

3.lekcijas  audio ieraksts  – –  3_DS-audio 16.09.14 (ievada 1.puse)

4.lekcijas  audio ieraksts  – 4_DS-audio 23.09.14   (ievada 2.puse)

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

Pirmā DAĻA  (PCDS)

Domāsim sistēmiski Cilvēces Lielo Domu kvadrātā kopsaistībā sakārtotās Lielās Domas  :                       PASAULE, CILVĒKS, DZĪVE, SABIEDRĪBA

Lekciju shematiskais konspekts :    DS-STV_1.d._PCDS 14-15

5.lekcijas  audio ieraksts  –     5_DS-audio 30.09.14 (Cilvēks Pasaulē)

6.lekcijas  audio ieraksts  –  6_DS-audio 7.10.14 ( Pasaule Cilvēkā)

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

7.lekcijas  audio ieraksts  –  7_DS-audio 14.10.14 (Cilvēka Dzīve Pasaulē, Sabiedrībā)

8.lekcijas  audio ieraksts  – (Cilvēka Dzīve Pasaulē, Sabiedrībā)

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

9_S E M I N Ā R S – studentu ziņojumi par  pētījuma pirmo pusi (pētījuma pārskata ievads un 1.daļa). Teksta materiāls:  bijušo studentu atziņas no viņu ziņojumiem, to apspriešana  (bez audio, video ierakstiem)                           9_DS,IS-bijušo stud.atziņas

Otrā DAĻA  (Sistēmu Teorija  – ST)

SISTĒMU TEORIJA –  konspektīvs galveno vispārteorētisko atziņu apkopojums

10. lekcijas shematiskais konspekts :   10_DS-IS-STV (2.daļa-ST) 14-15

10. lekcijas  (sistēmu teorija) audio ieraksts

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

Trešā DAĻA  (Sistēmu Teorija Praksē  –  STP)

SISTĒMU TEORIJA PRAKSĒ  – ieskats izvēlētu nozaru sistemoloģijās

11. lekcijas shematiskais konspekts : VALSTS SISTEMOLOĢIJA –  11_DS-STV_VALSTS 11.11.14

11.lekcijas  audio ieraksts  –   11_DS-audio 11.11.14 (Valsts sistemoloģija)

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

12. lekcijas shematiskais konspekts : PĒTNIECĪBAS SISTEMOLOĢIJA  – 12_DS-STV_PĒTNIECĪBA 18.11.14

UZMANĪBU! 18.novembris ir Valsts svētku diena un 12.lekcija šogad nenotika – taču plānoto tēmu var studēt patstāvīgi, izmantojot līdzvērtīgu studiju kursa IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA  atbilstošās 19.novembra lekcijas materiālu.

12. lekcijas audio ieraksts :      12_DS-IS_audio 19.11.14 (10.0 MB).mp3  (Pētniecības sistemoloģija)

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

13. lekcijas shematiskais konspekts : VADĪBAS SISTEMOLOĢIJA  – 13_DS-STV_VADĪBA_25.11.12

13.lekcijas  audio ieraksts  -13_DS-audio 25.11.14 (19.6MB).mp3   (Vadības sistemoloģija)

14.lekcijas  audio ieraksts  –  14_DS-audio 2.12.14  (18.2 MB)  Ilgums 1:19:51

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

15. lekcijas shematiskais konspekts : PERSONĪBAS SISTEMOLOĢIJA  15_D5-STV_PERSONIBA 9.12.14

15.lekcijas  audio ieraksts  – 15_DS-audio 9.12.14 (17.8 MB) Ilgums 1:18:03

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

 N O B E I G U M S

16. lekcijas shematiskais konspekts : NOBEIGUMS   16_DS_NOBEIGUMS (vērtēšana) 16.12.14

16.lekcijas  audio ieraksts  – 16_DS-audio 16.12.14  (13.6 MB)  Ilgums 59:46

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

NOBEIGUMS – VĒRTĒŠANA – atskats paveiktajā, gatavošanās kursa eksāmenam.  Ievas Timmas Bērziņas maģistra darbs  – ieskats teicami veikta izglītojošās zinātniskās pētniecības darba pārskatā Ieva T-B. MD_2011

Senāko studiju gadu materiāli internetā vairs nav pieejami

############################################################

 

 

Autorkurss IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA 2015-2016_anno 1997

 Esiet sveicināti studiju kursa IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA 2015-2016 studenti un interesenti!

Šis kurss radās, noslēdzoties 1998.gadā pieņemtā un pašlaik spēkā esošā Latvijas Izglītības likuma izstrādei. Kursa autors aktīvi piedalījās šī likuma veidošanā, galveno uzmanību veltot Latvijas izglītības sistēmas pamatstruktūras izstrādei un tās iestrādei likumā, līdztekus veicot arī virknes izglītojošo darbību raksturojošo pamatjēdzienu precizēšanu un skaidrošanu.  Šis bija konsekvents sistēmu teorijas  lietojums valsts izglītības sistēmas strukturēšanā, lai pēc tam sekojošā sistēmas praktiskā attīstība būtu mūsdienīga, ilgspējīga un efektīva.

Tieši šim praktiskajam Latvijas izglītības sistēmas tālākattīstības nodrošinājumam,  to atbilstoši detalizējot un pilnveidojot,  1997./1998. studiju gadā LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē tika uzsākta kursa IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA īstenošana.  Studiju kurss ir veltīt sistēmiskai izglītības nozares jautājumu skaidrošanai, kas lieti noder ne tikai atbilstošo studiju programmu studentiem, bet arī visiem citiem, kas interesējas par mūsdienu izglītības sistēmas organizācijas un attīstības jautājumiem. Tie ir īpaši ieteicami, izstrādājot attiecīgo studiju bakalaura,  maģistra un promocijas darbus, kā arī strādājot visdažādākajās Latvijas izglītības sistēmas iestādēs, īstenojot gan izglītojošās darbības vadības funkcijas, gan veicot atbilstošo pedagoģisko darbību.

Blogā ir pieejami gan tieši šī kursa studijām sagatavotie materiāli, gan autora publicētie raksti atbilsošajos rakstu krājumos un žurnālos, gan arī referāti atbilstošajās konferencēs.  Visi šie materiāli ir latviešu valodā, bet tēmai atbilstošie materiāli angļu un krievu valodā ir rodami šī bloga kategorijās “My materials in English” un “Мои материалы на русском языке”. Izņemot monogāfijas “Izglītības sistemoloģija” manuskriptu un rakstus žurnālā “Skolotājs”, pārējiem materiāli ir sakārtoti to izveides hronoloģijai apgrieztā secībā, tādēļ senākie materiāli ir rodami sadaļu dziļumā.

IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA    2015 -2016. studiju gads

Rudens sveiciens 2015

Vispirms aktuāla informācija par kursa studiju organizāciju un norisi šajā studiju gadā – Klātienes nodarbību plāns, info avoti internetā, studiju procesa raksturojums:  00_Ziņa IS 7.09.15                                               Turpinājumā Jums  šeit ir pieejami Jaunā 2015-2016. skolas gada klātienes nodarbību shematiskie konspekti un lekciju audio ieraksti, kā arī dotas saites uz portālā Failiem.lv lejupielādei pieejamajiem lekciju materiāliem (shematiskie konspekti PDF formātā, audio un video ieraksti (atbilstoši MP3 un MP4 formātos).

P R I E K Š V Ā R D S :  1.lekcija 7.09.15    un   2.lekcija 14.09.15

Lekciju shematiskais konspekts: 1,2_IS_PRIEKŠVĀRDS 15-16

Pirmās lekcijas audio ieraksts – 1_IS 7.09.15 (16.0MB – 70 minūtes).mp3

Otrās lekcijas audio ieraksts – 2_IS 14.09.15 (17.3MB – 76 minūtes).mp3

AUDIO un VIDEOsaite uz 1. un 2.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 1.mapē https://failiem.lv/u/bluignj

I E V A D S : 3.lekcija 21.09.15  un  4.lekcija 28.09.15

Lekciju shematiskais konspekts:   3,4-IS_IEVADS 15-16

Trešās lekcijas audio ieraksts – 3_IS 21.09.15 (16.1MB – 70 minūtes).mp3

Ceturtās lekcijas audio ieraksts – 4_IS 28.09.15 (18.1MB – 79 minūtes).mp3

AUDIO un VIDEOsaite uz 3. un 4.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 1.mapē https://failiem.lv/u/bluignj

                  1. d a ļ a  Pasaule-Cilvēks-Dzīve-Sabiedrība (PCDS)                                      6.10.15,  13.10.15,   20.10.15,  27.10.15

Lekciju shematiskais konspekts: 5,6,7,8-IS_STV-PCDS 15-16

Piektās lekcijas audio ieraksts – 5_IS 5.10.15 (12.8MB – 56 minūtes).mp3

Sestās lekcijas audio ieraksts – 6_IS 12.10.15 (19.6MB – 86 minūtes).mp3

Septītās lekcijas audio ieraksts – 7_IS 19.10.15 (18.3MB – 58 minūtes).mp3

AUDIO un VIDEOsaite uz 5.,6,,7.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 1.mapē https://failiem.lv/u/bluignj

Astotās lekcijas audio ieraksts – 8_IS 26.10.15 (9.26MB – 40 minūtes).mp3

AUDIO un VIDEOsaite uz 8.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 2.mapē https://failiem.lv/u/4pj77tff

Zelta rudens 2015 sveic studentus novembra mēnesi uzsākot – IS_ZIŅA semināram 2.11.15 Zelta rudens 02

9.klātienes nodarbība – SEMINĀRNODARBĪBA    2.11.15  (studentu ziņojumi par paveikto) – Audio un video ieraksti netiek izdarīti. Šeit pieejami bijušo studentu rakstiski formulēto atziņu fragmenti:  9_DS,IS_Bijušo stud.atziņas 15.10.15

2. d a ļ a   S I S T Ē M U  T E O R I J A   (ST)     9.11.15

Lekcijas shematiskais konspekts:  10_IS-STV_(2.daļa-ST) 15-16

Desmitās lekcijas  10_IS 9.11.15  (SISTĒMU TEORIJA (9.36MB – 41 minūte).mp3) audio ieraksts

AUDIO un VIDEOsaite uz 10.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 2.mapē https://failiem.lv/u/4pj77tff

3. d a ļ a   S I S T Ē M U  T E O R I J A  P R A K S Ē  (STP)

11.lekcijas shematiskais konspekts: 11_IS_STV VALSTS 16.11.15

11.lekcijas audio ieraksts – 11_IS 16.11.15 VALSTS (13.3MB, 58 min)

AUDIO un VIDEOsaite uz 11.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 2.mapē https://failiem.lv/u/4pj77tff

12.lekcijas shematiskais konspekts:  12_IS-STV VADĪBA 30.11.15

12.lekcijas audio ieraksts – 12_IS 30.11.15 VADĪBA (15.3MB – 67 min)

AUDIO un VIDEO saite uz 12.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 2.mapē https://failiem.lv/u/4pj77tff

13.lekcijas shematiskais konspekts:  13_IS_IZGLĪTĪBA_7.12.15

13.lekcijas audio ieraksts – 13_IS 7.12.15 IZGLĪTĪBA (16.4MB – 72 min)

AUDIO un VIDEOsaite uz 13.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 2.mapē https://failiem.lv/u/4pj77tff

14.lekcijas shematiskais konspekts:  14_IS-STV PĒTNIECĪBA 7.12.15

14.lekcijas audio ieraksts – 14_IS 7.12.15 PĒTNIECĪBA (12.3MB – 54 min)

AUDIO un VIDEOsaite uz 14.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 2.mapē https://failiem.lv/u/4pj77tff

15.lekcijas shematiskais konspekts:    15_I5-STV_PERSONIBA 14.12.15

15.lekcijas audio ieraksts – 15_IS 14.12.15 PERSONĪBA (9.23MB – 41 min)

AUDIO un VIDEO saite uz 15.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 3.mapē  https://failiem.lv/u/plexjlm

16.lekcijas shematiskais konspekts:  16_IS_NOBEIGUMS 21.12.15 

16.lekcijas audio ieraksts – 16_IS 21.12.15 NOBEIGUMS (6.08MB – 22 min)

AUDIO un VIDEO saite uz 16.lekc.audio un video ierakstu, arī filmas “Konfūcijs”  lejupielādi materiālu krātuves 3.mapē  https://failiem.lv/u/plexjlm

####################################################################                                                                                                                                                     Iepriekšējā 2014/2015. studiju gada klātienes nodarbību materiāli

IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA    2014-2015. studiju gads


AB_DS 2014-15

Vispirms aktuāla informācija par kursa studiju organizāciju un norisi šajā studiju gadā

Klātienes nodarbību kalendārais plāns:  IS 2014-15 Nod.plāns                                                          Lekciju shematisko konspektu kopa : IS 2014-15 Sh.konsp                                                                Info par klātienes nodarbību materiālu pieejamību internetā:  IS 14-15 info par stud.mat. 17.12.14

Turpinājumā Jums  šeit ir pieejami Jaunā 2014-2015. skolas gada klātienes nodarbību shematiskie konspekti un lekciju audio ieraksti, kā arī dotas saites uz portālā Failiem.lv lejupielādei pieejamajiem lekciju materiāliem (shematiskie konspekti PDF formātā, audio un video ieraksti (atbilstoši MP3 un MP4 formātos).

P R I E K Š V Ā R D S :  1.lekcija 3.09.14    un   2.lekcija 10.09.14

Lekciju shematiskais konspekts:  IS_PRIEKŠVĀRDS 14-15

Pirmās lekcijas audio ieraksts –

Otrās lekcijas audio ieraksts-

AUDIO un VIDEOsaite uz 1. un 2.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 1.mapē https://failiem.lv/u/bpbnicl

I E V A D S : 3.lekcija 17.09.14  un  4.lekcija 24.09.14

Lekciju shematiskais konspekts:   IS_IEVADS 14-15

Trešās lekcijas audio ieraksts –

Ceturtās lekcujas audio ieraksts –

AUDIO un VIDEOsaite uz 3. un 4.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 1.mapē https://failiem.lv/u/bpbnicl

1. d a ļ a  Pasaule-Cilvēks-Dzīve-Sabiedrība (PCDS)  1.10.14,  8.10.14,   15.10.14,  22.10.14

Lekciju shematiskais konspekts:   IS-STV_1.daļa_PCDS 14-15

Piektās lekcijas audio ieraksts-

Sestās lekcijas audio ieraksts-

AUDIO un VIDEO saite uz 5. un 6.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 1.mapē https://failiem.lv/u/bpbnicl

Septītās lekcijas audio ieraksts-

Astotās lekcijas audio ieraksts-

AUDIO un VIDEO saite uz 7. un 8.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 2.mapē https://failiem.lv/u/mlhnnlc

9.klātienes nodarbība – SEMINĀRNODARBĪBA    29.10.14  (studentu ziņojumi par paveikto)           – Audio un video ieraksti netiek izdarīti. Šeit bijušo studentu rakstiski formulētās atziņas:                    9_DS-IS_bijušo stud.atziņas 28.10.14

 2. d a ļ a   S I S T Ē M U  T E O R I J A   (ST)     5.11.14

Lekcijas shematiskais konspekts:   IS-STV 2.daļa_ST 14-15

Desmitās lekcijas  5.11.14  (SISTĒMU TEORIJA) audio ieraksts-

AUDIO un VIDEO saite uz 10.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 2.mapē  https://failiem.lv/u/mlhnnlc

3. d a ļ a   S I S T Ē M U  T E O R I J A  P R A K S Ē     12.11.14,  19.11.14, 26.11.14, 3.12.14,  10.12.14

11.lekcijas shematiskais konspekts: 11_IS_STV_VALSTS 12.11.14

11.lekcijas audio ieraksts –

AUDIO un VIDEO saite uz 11.lekc,audio un video ierakstu lejupielādi IS kursa materiālu krātuves 2.mapē https://failiem.lv/u/mlhnnlc

12.lekcijas sh.konspekts: 12_IS-STV_PĒTNIECĪBA 19.11.14

12.lekcijas audio ieraksts –

AUDIO un VIDEO saite uz 12.lekc,audio un video ierakstu lejupielādi IS kursa materiālu krātuves 2.mapē https://failiem.lv/u/mlhnnlc

13.lekcijas shematiskais konspekts: 13_IS-STV_VADĪBA_26.11.12

13.lekcijas audio ieraksts –

AUDIO un VIDEO saite uz 13.lekc,audio un video ierakstu lejupielādi IS kursa materiālu krātuves 2.mapē https://failiem.lv/u/mlhnnlc

14.lekcijas shematiskais konspekts:   14_IS-STV_IZGLĪTĪBA_3.12.14

14.lekcijas audio ieraksts –

AUDIO un VIDEO saite uz 14.lekc,audio un video ierakstu lejupielādi IS kursa materiālu krātuves 3.mapē https://failiem.lv/u/vhxndqi

15.lekcijas shematiskais konspekts:  15_IS-STV_PERSONIBA 10.12.14

15.lekcijas audio ieraksts –

AUDIO un VIDEO saite uz 15.lekc,audio un video ierakstu lejupielādi IS kursa materiālu krātuves 3.mapē https://failiem.lv/u/vhxndqi

N O B E I G U M S (vērtēšana, vērtības)       16.lekcija 17.12.2014

16.lekcijas shematiskais konspekts:  16_IS_NOBEIGUMS_Vērtēšana 17.12.14

16.lekcijas audio ieraksts –

AUDIO un VIDEO saite uz 16.lekc,audio un video ierakstu lejupielādi IS kursa materiālu krātuves 3.mapē https://failiem.lv/u/vhxndqi

+++++++++++++++++++++++++   U Z M A N Ī B U   +++++++++++++++++++++

Tiešās SAITES  no bloga uz klātienes nodarbību audio un VIDEO ierakstu mapēm, kurās pieejamie ieraksti ir ērti to lejupielādei :    Pirmā mape         Otrā mape         Trešā mape

Pieeja minētajām materiālu krātuves mapēm ir veicama arī ievadot pārlūkprogrammā šādas adreses:

https://failiem.lv/u/bpbnicl   –
1.MAPE (priekšvārds, ievads, kursa 1.daļas 5. un 6.lekcijas materiāli)

https://failiem.lv/u/mlhnnlc   –                                                                                             2.MAPE   (1.daļas 7. un 8.lekc.materiāli, 2.daļas 10.lekc. materiāli, 3.daļas 11., 12. 13. lekc.materiāli)

https://failiem.lv/u/vhxndqi                                                                                                  3.MAPE (atlikušie kursa 3.daļas 14.,15.,16.lekc., kā arī vēl daži papildus materiāli)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                          2014-15. skolas gada PĀRSKATA LEKCIJU audio un video ieraksti                                LU izglītības zinātņu maģistrantūras neklātienes studiju formas studentiem

Četras lekcijas kursa neklātienes studijas uzsākot                                                                                     PRIEKŠVĀRDS-shematiskie lekciju konspekti atbilst klātienes studiju materiālam                       IS_PRIEKŠVĀRDS 14-15

1.lekcijas audio ieraksts –

2.lekcijas audio ieraksts –

IEVADS – shematiskie lekciju konspekti atbilst klātienes studiju materiālam                                            IS_IEVADS 14-15

3.lekcijas audio ieraksts –

4.lekcijas audio ieraksts –

Visi pārējie materiāli neklātienes studijām ņemami no klātienes nodarbību studiju materiālu krātuvēm.

##################################################################

IZVĒLĒTI  kursa autora STUDIJU MATERIĀLI

Kursa studijas uzsākt, iepazīstot jau 1988.gadā izdoto bloga autora populārzinātnisko grāmata  – SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS. Rīga, “Zinātne”, 1988 (96 lpp.) A.Broks SMMS -1988 (fotokopija) 

Kā vēsturisks kursa materiāls Jums tiek piedāvāts raksts žurnāla “Skolotājs” pirmajā numurā, kas izvāca nu jau tik tālajā 1997.gada sākumā. Šis raksts sniedz ieskatu Latvijas Izglītības likuma tapšanā, lai to pieņemtu nākamajā, 1998.gadā.  LATVIJAS IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBA (izglītības likuma projektam trīs gadi)    A.Broks_Sk,Nr.1,1997

Nākamais materiāls ir mana 2000.gadā apgādā RaKa iznākusī monogrāfija “Izglītības sistemoloģija” (175 lpp.). Tajā ir apkopota autora uzkrātā pieredze (1993-1998), veidojot Latvijas izglītības sistēmas juridiskā pamata – Izglītības likuma pamatstruktūru. Šī pieredze bija pamatā   arī  atbilstošā obligātā studiju kursa izstrādei un īstenošanai LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē, no 1997/1998. akadēmiskā gada uzsākot  jaunizveidoto Izglītības zinātņu maģistrantūras studiju programmu.       A.Broks Izglītības sistemoloģija, 2000. Monogrāfijas manuskripts

Sekojošā materiālu kopa iever rakstus, kuri publicēti žurnālā “Skolotājs” un kuri uzlūkojami kā secīgi monogrāfijas papildinājumi (2002-2006).

SISTEMOLOĢIJA MŪSU DZĪVES UN IZGLĪTĪBAS PILNVEIDEI      A.Broks_Sk,Nr.4,2002

LATVIJAS IZGLĪTĪBAS SISTĒMA MAINĪBĀ: 1993-1998-2003 A.Broks_Sk Nr.4,2003

KĀDU KAM IZGLĪTĪBU KĀDAI DZĪVEI    A.Broks_Sk,Nr.50,2005

ONTODIDAKTIKA IZGLĪTĪBAS SATURA PILNVEIDEI      A.Broks_Sk,Nr.58,2006

Systemology of Thinking

You are welcome to my study course “Systemology of Thinking” – what is English version of my traditional course “Domāšanas sistemoloģija” in Latvian

This is a course about our World of Thoughts and Systemic way of our Thinking – let us start gaining new Life Experience for our individual as well as collective Life

Study course program in English : Stml.Th Program 15-16

Study materials – Prologue     1,2_Stml.Th PROLOGUE 15-16

Other materials will be added as soon as they will become ready for publishing in internet

Link to video and audio records  what are available for downloading –  https://failiem.lv/u/pp49k7um

 

Systemology of Scientific Research

Welcome to study course “Systemology of Scientific Resaearch” –                                                       applied Systems Theory in Scientific Research

Course program : SSR_Course Program 3.02.16

Study material “General Systemic awareness of our Life and Education today”  Report material 6.11.13

SSR_Lecture materials 28-29.10.14.pdf     SSR_Lecture materials 28-29.10.14

Link to video records available for downloading       Systemology of Scientific Research 28-29.10.14
https://failiem.lv/u/uep8vsdh

Autorkurss ZINĀTNISKĀS DARBĪBAS SISTEMOLOĢIJA 2014-2015

Studiju kurss jau daudzus gadus īstenots LU Izglītības vadības zinātņu doktorantūras studentiem, īpašu uzmanību veltot zinātniskās darbības organizācijas un īstenošanas sistēmiskumam. Šeit visiem interesentiem pieejami 2014-2015.studiju gadā īstenoto lekciju shematiskie konspekti un audio ieraksti.

Kursa ZDS satura shematiskais konspekti :  Priekšvārds    ZDS_PRIEKŠVĀRDS 14-15                                Ievads     ZDS_IEVADS 14-15         1.daļa      ZDS -1.daļa PCD 14-15                                                   2.daļa     ZDS-STV_ST 14-15           3.daļa  ZDS-STV_PĒTNIECĪBA 14-15                           ZDS-STV_IZGLĪTĪBA 14-15              ZDS-STV_VADĪBA_14-15                                                         Nobeigums    ZDS NOBEIGUMS 14-15 (20.03.15)

 Dotā studiju gada lekciju audio ieraksti  to īstenošanas secībā ( 1. un 2. lekcija 20.02.15, 3. un 4.lekcija 6.03.15, 5. un 6.lekcija 20.03.15 ) :

 

Visi materiāli, ieskaitot arī lekciju video ierakstus, ir pieejami lejupielādei interneta vietnē                https://failiem.lv/u/vyesygz

Autorkurss VISPĀRĪGĀ FIZIKA skolotājiem (anno 1997)

Studiju kursa VISPĀRĪGĀ FIZIKA skolotājiem (VFS)  īstenošanas pirmsākumi aizsauc mūs 1997/98. studiju gadā, kad bloga autors  sāka veidot savu vispārīgās fizikas autorkursu topošajiem matemātikas skolotājiem. Jau tad uzkrātā pieredze rosināja visai būtiski inovēt tradicionālo vispārīgās fizikas kursu, īpaši akcentējot kursa sūtību vispārizglītojošo skolu skolotājiem. Laika gaitā šī kursa specifika attīstījās un kurss tika iekļauts arī fizikas skolotāju profesionālajā studiju programmā.

Īss mūsdienu ieskats piedāvātā kursa konceptuālajos pamatos rodams LU Fizikas nodaļas 2012.gada 16.janvāra  semināra vizuālajā  materiālā   AB_VF konc.pamati 16.01.12    un  kursa autora pārskata  ziņojuma audio ierakstā (30 min.)  VF KONC.PAMATI-6.01.12

Plašāks un detalizētāks ieskats kursa saturā un metodikā pašlaik rodams šajā blogā pieejamā autorkursa FIZIKAS IZGLĪTĪBAS ORGANIZĀCIJA materiālos, kā arī bloga sadaļā MANA VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ FIZIKA (pamatā raksti žurnālā “Skolotājs” un atbilstošo konferencu rakstu krājumos). Atbilstošie materiāli krievu un angļu valodā pieejami bloga sadaļās “Мои материапы на русском языке”  un “My materials in English”. Laikposmā no 2010 – 2013. gadam bloga autors aktīvi strādāja vairākos skolotāju izglītības attīstības projektos un viss līdz šim vispārizglītojošās fizikas jomā paveiktais un turpmākās inovatīvās darbības ieceres ir apvienojamas vispārīgā tēmā FIZIKAS ONTODIDAKTIKA.

Kursa VFS īstenojums trīs daļās (sākotnējie LUIS kodi Fizi3002, Fizi3003, Fizi4004, šobrīd FiziP00x, FiziP00x, FiziP00x) līdz šim pamatā bija pieejams tikai LU studentiem, kuri reģistrēti šo kursu studijām. Lai ievērojami paplašinātu visu interesentu piekļuvi sudiju kursa materiāliem, šie materiāli tagad tiks ievietori arī šajā blogā. Studējiet tos, vērtējiet un lūdzu sniedzat savas atsauksmes,sūtut tās uz e-pasta adresi andris.broks@lu.lv .

Turpinājumā Jums šeit ir pieejami dotā studiju kursa 2012-2013. skolas gada klātienes nodarbību materiāli: lekciju shematiskie konspekti PDF formātā (pagaidām vēl sagatavošanā), lekciju  audio ieraksti MP3 formātā (arī pagaidām vēl sagatavošanā) un saites uz lejupielādei sagatavotajiem lekciju video ierakstiem MP4 formātā (kursa sadaļai MEHĀNIKA, sadaļu ELEKTRĪBA un STAROJUMI video ieraksti vēl atrodas sagatavošanā).

VFS – 2012/2013. skolas gads

Materiālu kopums vēl atrodas noformēšanas stadijā, taču atsevišķi materiāli jau ir šeit pieejami.

PRIEKŠVĀRDS :  studiju kursa programma, prasības vērtējuma ieguvei    VF kursa.progr.8.09.11

I E V A D S

Izvēlēti studiju kursa materiāli:

U.Grīnlelds, T.Romanovskis, E.Šilters. MODEĻI MATEMĀTIKAS UN FIZIKAS MĀCĪŠANĀ. Rīga, “Zvaigzne”,1983 (106 lpp.)  Grīnfelds u.c.- MMFM,1983

A. Broks, L. Jonāne, I. Vilks, A. Salītis, A. Krons, P. Paulins, J. Harja, A. Voitkāns  – VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ FIZIKA PROFESIONĀLAJĀS VIDUSKOLĀS. Rīga, Latvijas Universitāte,2013 (237 lpp.)                            Broks u.c.-VFPV,2013

A.Broks – IZGLĪTĪOBAS SISTEMOLOĢIJA. Rīga, IU “Raka”,2000 (175 lpp.)                      A.Broks_IZGL.STML. 2000 (manuskr.) PDF

A.Broks – SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS. Rīga,”Zinātne”,1988 (96 lpp.)                       A.Broks.SMMS-1988 fotokopija

 

M E H Ā N I K A

VIDEO : saites uz lejupielādei pieejamajiem lekciju video ierakstiem

1. – 5.lekcija     VFS_2012-13_1.mape

6.-12.lekcija     VFS_2012-13   2.mape

13.- 17.lekcija  VFS_2012-13    3.mape

ELEKTRĪBA

STAROJUMI

NOSLĒGUMS

PĒCVĀRDS

 

Autorkurss FIZIKAS IZGLĪTĪBAS ORGANIZĀCIJA 2012-2013

Ilggadīgi strādājot fizikas skolotāju sākotnējās un tālākizglītības jomā, viens no maniem studiju kursiem ir veltīts fizikas izglītības sistēmiskās organizācijas un īstenošanas apzināšanai. Dotais kurss FIZIKAS IZGLĪTĪBAS ORGANIZĀCIJA (Fizi4023) šodien faktiski ir manu kursu  “Domāšanas sistemoloģija” (SDSK1034) un “Izglītības sistemoloģija” (Peda6091) atbilstoša  konkretizācija fizikas izglītības jomā.  Visus šos kursus vieno to autora konsekventi  īstenotā filozofiski pshiholoģiskā metodoloģija, īpaši akcentējot domāšanas sistēmiskuma studijas. Proti,  sistēmu teorijas kā domāšanas sistēmiskuma  teorijas  izzināšanu un   izmantošanu mūsu dzīves praksē.

Esiet sveicināti, cien. bloga apmeklētāji jauno 2012/2013. skolas gadu uzsākot! Sākas arī studiju kursa FIO īstenošana un šeit pieejamo materiālu izmantošana studentu patstāvīgajā darbā. Attiecīgie materiāli tiek atbilstoši pilnveidoti, taču pamatā tie ir jau aizvadītajos gados sekmīgi izmantotie materiāli. Jauni materiāli tiek pievienoti tikai tad, ja līdzšinējos materiālos tiek izdarītas būtiskas izmaiņas. Veiksmīgu visiem interesentiem jauno studiju gadu!

Turpinājumā Jums ir pieejami  2011-2012. studiju gada rudens semestrī īstenotā kursa FIZIKAS IZGLĪTĪBAS ORGANIZĀCIJA materiāli. Kā parasti, izvēlēti ieteicamie citu autoru materiāli ir raksturoti bloga atbilstošajās  lapās (pages).

PRIEKŠVĀRDS  (kursa un studiju procesa vispārīgs raksturojums)          Lekcijas vizuālais materiāls  FIO-priekšvārds 11-12   ,     lekcijas audio ieraksts    1_FIO_10.09.11

IEVADS (pamatjēdzienu “fizika”, “izglītība”, fizikas izglītība” skaidrojums)                          Vizuālie materiāli                                                       FIO-ievads I_17.09.11FIO-ievads II_17.09.11,    FIO_ievads III_24.09.11,         Audio ieraksti    2_FIO_17.09.03     3_FIO_24.09.11               Video ieraksts:  Kas tā tāda fizika?                Video ieraksts: Kas tā tāda izglītība?

1.DAĻA   Pasaule – Cilvēks  – Fizika  ( fizikas filozofiskie un psiholoģiskie pamati)      Vizuālais materiāls  DS_PCSD 11-12                                  Audio ieraksti     4_FIO_8.10.11      5_FIO_8.10.11      6_FIO_15.10.11       7_FIO_15.11.11       8_FIO_15.11.11                                          Video ieraksts   Fizika un sabiedrība 

2. DAĻA  Sistēmu teorija   ( domāšanas sistēmiskuma vispārīgs raksturojums)    Vizuālais materiāls  DS_2.daļa_ST 11-12                       Audio ieraksts    9_FIO_5.11.11

3. DAĻA  Fizikas izglītības mūsdienu inovācijas ( problēmas, to risinājumi)           Vizuālais materiāls   DS_PĒTNIECĪBA 7.11.11              A.Broks_Raksts SK_Nr.2_80_2010             VFPI-VeF_PRIEKŠVĀRDS 2011               Projekta VFPI-VeF materiāli           D.Namsone_DZskolā atb.laikam_2010                       Audio ieraksti      10_FIO_12.11.11                  11_FIO_26.11.11

NOBEIGUMS         Vizuālais materiāls   A.Broks_IOSTE symp.report_2.12.11                                              Audio ieraksts       A.Broks_IOSTE symp.report_2.12.11

PĒCVĀRDS            OECD pētījums 6.12.10

Kursa lekciju nodarbību audio ierakstu satura rādītājs:             FIO_nod.satura rādītājs_11-12

****************************************************************************************************************

2010/2011.studiju gada pavasara semestrī LU Fizikas un matemātikas fakultātē tika īstenots  neformāls studiju kurss  “FIZIKAS  IZGLĪTĪBAS  SISTEMOLOĢIJA (FIS)”.  Šis studiju kurss atbilstoši konkretizē vispārīgās atziņas, kas tiek studētas LU studiju kursos “DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA (DS)”  [SDSK1034] un “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA (IS)” [Peda6091), saistot tās ar fizikas izglītību.

Šajā bloga sadaļā piedāvātā  materiālu kopa”Fizikas izglītības sistemoloģija (FIS)”  atrodas ciešā saistībā ar LU studiju kursu “FIZIKAS IZGLĪTĪBAS ORGANIZĀCIJA (FIO)”  [Fizi4023], kurā faktiski tiek studēta fizikas izglītības sistēmiskā organizācija. Proti, abus radniecīgos studiju kursus FIS un FIO vieno  sistēmiskās domāšanas jeb sistēmu teorijas lietojums fizikas izglītības organizācijā un īstenošanā.  Bloga daļas (category) FIZIKAS IZGLĪTĪBA sadaļā “Fizikas izglītības sistemoloģija – FIS” (post) pašlaik ievietoti 2011.gada pavasara semestrī  īstenotā FIS kursa izvēlēti materiāli.  2011/2012. gada rudens semestrī īstenotajam FIO kursam veltītie materiāli pieejami šīs pašas daļas sadaļā  “Autorkurss FIZIKAS IZGLĪTĪBAS ORGANIZĀCIJA – FIO”.

PRIEKŠVĀRDS    FIS_Priekšvārds 8.02.11

********************************************************************************************************************

SEMINĀRI par fizikas izglītību LU FMF studentiem

Nu jau daudzus gadus LU Fizikas un matemātikas fakultātē  studiju 1.semestrī  tiek organizēti semināri fizikas bakalaura studiju programmas studentiem, kuros viņus iepazīstina ar dažādiem aktuālām fizikas problēmām. Viena no tradicionālajām semināru tēmām ir saistīta ar fizikas izglītības attīstību, akcentējot augstvērtīgu  fizikas skolotāju sagatavošanas aktuālās problēmas un  iespējas fizikas skolotāja kvalifikācijas ieguvei pēc fizikas bakalaura vai maģistra  akadēmiskā grāda iegūšanas.   Šeit Jums ir pieejami bloga autora materiāli šīs tēmas apspriešanai.

2013/2014. studiju gada seminārs 25.11.13 : viz.mat. Fiz.bak.sem.25.11.13 (10 lpp.) un audio ieraksts

2012/2013. studiju gada seminārs 2012.gada 26.novembrī:   viz.materiāls    Fiz.bak.sem.26.11.12      audio ieraksts   Fiz.bak.sem.26.11.12

TIKŠANĀS ar Latvijas skolēniem un skolotājiem (2009 – 2018)

2017/2018. skolas gads

Tikšanās ar Rīgas 84.vidusskolas devīto klašu skolēniem – saruna par tēmu “Atvadas pirmajai bērnībai, sveika pirmā jaunība” 19.02.2018. Šeit Jums skatīšanai un lejupielādei ir pieejams sarunas shematiskais konspekts PDF formātā, kā arī varat klausīties tikšanās ar 9.c klasi audio ierakstu (80 min. ilgs). Shematiskais konspekts arī PPTX formātā, kā arī visi izdarītie audio un video ieraksti  (attiecīgi mp3 un mp4 formātos) lejupielādei Jums ir pieejami manam blogam piesaistītajā datu krātuvē, ejot uz interneta vietni  https://failiem.lv/u/98qct3ah

Informācija par tikšanos:Info par tikšanos R.84.vsk.19.02.18

Tikšanās shematiskais konspekts: TSS Rīgas 84.vsk.19.02.18

Tikšanās ar 9.c klasi audio ieraksta 1.daļa (63 min.)-  R.84.vsk.9.c 19.02.18 1.daļa (63 min.-14.4MB) .mp3

Tikšanās ar 9.c klasi audio ieraksta 2.daļa (63 min.)-  R.84.vsk.9.c 19.02.18 2.daļa (16 min. -3.65MB) .mp3

2016/2017. skolas gads

* Tradicionālā tikšanās ar skolēniem vasaras nometnē ALFA-50, kas šogad atzīmē savas darbības    50 gadu jubileju (1967-2017). Šīs tikšanās tēma  “Zinātnes filozofiskie un psiholoģiskie pamati”, 7. un 8.jūlijā  īstenojot 5 lekcijas, kas raksturo materiālās pasaules atveidošanos cilvēka domu pasaulē.  Īpašs akcents tradicionāli tika likts uz zinātniskā pasaules uzskata veidošanos, kā arī mūsdienu zinātnes un tehnikas attīstības  aktuālajām problēmām, zinātniskās izglītības būtības un sūtības apzināšanu.  Šeit pieejami lekciju shematisko konspekti un saites uz interneta vietni, no kurienes visi interesenti var lejuplādēt atbilstošo lekciju video un audio ierakstus.

Piektdien, 7.07.2017 īstenoto lekciju materiāli:                                                                                              1., 2. un 3. lekciju shematiskais konspekts:       1.,2.,3.lekcija 7.07.17 (pptx-pdf)

Klausieties šeit 1., 2., 3. lekcijas audio ierakstus:

ALFA 1.lekc.7.07.17 (78 min -17,7 MB).mp3

ALFA 2.lekc.7.07.17 (71 min – 16,1MB).mp3

ALFA 3.lekc.7.07.17 (90 min – 20,5MB).mp3

Sestdien,8.07.2017 īstenoto lekciju materiāli:                                                                                             4. un 5. lekcijas shematiskais konspekts:    4.,5.lekcija 8.07.17 (pptx-pdf)

Klausieties šeit 4. un 5. lekcijas audio ierakstus:

ALFA 4.lekc.8.07.17 (80 min – 18,2MB).mp3

ALFA 5.lekc.8.07.17 (86 min.- 19,6MB).mp3

Šo piecu lekciju video un audio ierakstu, kā arī shematisko konspektu (pdf un/vai pptx formātā) lejupielādei dodaties uz https://failiem.lv/u/jr6kz5pj

2015/2016. skolas gads

* Tradicionālā tikšanās ar skolēniem vasaras nometnē ALFA-49, līdzīgi kā visos citos gados pārrunājot divas vispārizglītojošās tēmas: 4.jūlijā  saruna par pasauli un cilvēku, dzīvi un izglītību, bet 5.jūlijā saruna par zinātni – zinātnisko darbību, fizikas filozofiskajiem un psiholoģiskajiem pamatiem.
Šeit pieejami paplašināti lekciju shematisko konspekti un saite uz interneta vietni, no kurienes visi interesenti var lejuplādēt atbilstošo lekciju video un audio ierakstus.

4.07.2016 Sh.konsp.: A.Broks ALFA_4.07.16     5.07.2016 Sh.konsp.: A.Broks ALFA_5.07.16

Klausieties šeit lekciju audio ierakstus:  Alfa-49 1.lekc.4.07.16 (12.7MB).mp3

                                                       Alfa-49 2.lekc.4.07.16 (18.5MB).mp3 

                                                      Alfa-49 3.lekc.4.07.16 (20.9MB).mp3

                                                     Alfa-49 4.lekc.5.07.16 (20.2MB).mp3

      Alfa-49 5.lekc.5.07.16 (13.9MB).mp3

                                                    Alfa-49 6.lekc.5.07.16 (18.6MB).mp3

Saite lekciju video, audio ierakstu (arī citu materiālu) lejupielādei –  Alfa-49  https://failiem.lv/u/ueeu4udr

Visbeidzot arī Jums lasāma vēstule alfiešiem   Vēstule Alfiešiem 8.07.15                                               un neliela fotoreportāža par nometnes pirmo dienu notikumiem   Alfa-49 ZASA 4-5.07.16

* TIKŠANĀS ar 11.klašu skolēniem un skolotājiem Rīgas Āgenskalna valsts ģimnāzijā                   2016.g. 17.maijā:  Lielais Jautājums: kādu kam izglītību kādai dzīvei?

Tikšanās shematiskais konspekts:      ĀVĢ 17.05.16           ĀVĢ 17.05.16 FOTO 

Klausieties šeit tikšanās audio ierakstu:  ĀVĢ 17.05.16 (6.65MB).mp3

Saite tikšanās video un audio ierakstu (arī teksta un foto materiālu) lejupielādei: https://failiem.lv/u/atuuzxg

* TIKŠANĀS ar Latvijas 40.skolēnu zinātniskās konferences dalībniekiem LU 2016.g. 23-24.aprīlī    Video un foto reportāža no konferences atklāšanas un noslēguma sēdēm https://failiem.lv/u/jjv8xr58

Izdales materiāls konferences  noslēguma plenārsēdes dalībniekiem – SkZKonf-40 Pl.sēdes mat. izdalei

2014/2015.skolas gads

* Tradicionālā tikšanās ar skolēniem vasaras nometnē ALFA-48, līdzīgi kā visos citos gados pārrunājot divas vispārizglītojošās tēmas: 14.jūlijā  saruna par pasauli un cilvēku, dzīvi un izglītību, bet 15.jūlijā saruna par zinātni – zinātnisko darbību, fizikas filozofiskajiem un psiholoģiskajiem pamatiem.
Šeit pieejami paplašināti lekciju shematisko konspekti un saite uz interneta vietni, no kurienes visi interesenti var lejuplādēt atbilstošo lekciju video ierakstus. Atsevišķi audio ieraksti netiek piedāvāti.

14.07.2015 Sh.konsp.:  A.Broks ALFA_14.07.15    15.07.2015 Sh.konsp.: A.Broks ALFA_15.07.15

Saite lekciju video ierakstu (arī citu materiālu) lejupielādei –   https://failiem.lv/u/xkylplm

Visbeidzot arī Jums lasāma vēstule alfiešiem   Vēstule Alfiešiem 31.07.15                                                 un neliela fotoreportāža par nometnes pirmo dienu notikumiem    ALFA-48 2015

* Trīs tikšanās ar Rīgas pilsētas Mežciema pamatskolas 9.klašu skolēniem                                                                        ( 16.02.15, 30.03.15, 13.04.15 )

16.02.2015 Tēma “Atvadas bērnībai, ieeja jaunībā” – saruna par dzīvi un izglītību. Šeit ir pieejams sarunas shematiskais konspekts    A.Broks Mežciema psk.16.02.15  un atsevišķo tematisko tikšanos ar 9a.kl. un 9b.kl. skolēniem audio ieraksti :

30.03.2015 Tēma “Ieskats fizikas pamatu pamatos” – saruna par mūsdienīgu fiziku pamatskolā. Šeit ir pieejams sarunas shematiskais konspekts     A.Broks Mežciema psk.30.03.15    un atsevišķo tematisko tikšanos ar 9a.kl. un 9b.kl. skolēniem audio ieraksti :

13.04.2015 Tēma “Makropasaules mehānika” – saruna par makropasaules ķermeņu kustības aprakstu. Šeit ir pieejams sarunas shematiskais konspekts    A.Broks Mežciema psk.13.04.15   un atsevišķo tematisko tikšanos ar 9a.kl. un 9b.kl. skolēniem audio ieraksti :

Ja vēlaties skatīties arī visu trīs tikšanos video ierakstus, kā arī lejupielādēt šeit klausāmos audio ierakstus, veicat šo ierakstu lejupielādi no interneta vietnes   http://failiem.lv/u/dfekczd

* TIKŠANĀS ar skolēniem un skolotājiem ROPAŽU VIDUSSKOLĀ 13.02.2015

Tikšanās tēma “Latvijas skolu dzīve vakar, šodien, rīt”. Šeit pieejami tematiskās lekcijas shematiskais konspekts un neliela fotoreportāža :  A.Broks Ropažu vsk. 13.02.15   un   Ropažu vsk. FOTO 13.02.15

Video ieraksts netika veikts, bet šeit ir klausāms tikšanās 1.daļas audio ieraksts :

####################################################################

2013/2014. skolas gads

* Tradicionālās lekcijas skolēnu vasaras nometnē ALFA-47 par divām autora iecienītām tēmām:  30.06.14 “Pasaule, Cilvēks, Sabiedrība, Dzīve” un 1.07.14  “Zinātniskā darbība – fizikas filozofiskie un psiholoģiskie pamati”. Šeit pieejami tematisko lekciju shematiskie konspekti

30.06.2014 :   A.Broks_ALFA_30.06.14          1.07.2014 :  A.Broks_ALFA_1.07.14

* Tikšanās ar Iecavas novada izglītības vadītājiem un skolotājiem projekta noslēguma konferencē 12.04.2014 ar lekciju “Pārmaiņas mūsu dzīvē un izgklītībā”.

Šeit pieejams lekcijas shematiskais konspekts:  A.Broks IECAVA 12.04.14   un atbilstošais lekcijas audio ieraksts (43 min.)  –

 


* Tikšanās ar Neretas vidusskolas skolēniem un skolotājiem  6.02.2014   “Zinātniskā pētniecība skolā”    īpašu uzmanību veltot zinātniskās pētniecības kā dzīves pieredzes ieguves  metodes detalizētākam apskatam.

Šeit pieejams tikšanās shematiskais konspekts  –  Nereta SkZPD 6.02.14 un tikšanās divi secīgi audio ieraksti – pirmais 30 min. ilgs,  bet otrais – 43 min. ilgs

##############################################################

2012/2013. skolas gads

Šajā skolas gadā, tiekoties ar vidusskolēniem, parasti tika īstenota lekcija “Saruna par dzīvi un izglītību”, visos gadījumos izmantojot vienotu lekcijas vizuālo materiālu, taču atšķiroties lekciju ilgumiem un konkrēto tikšanos gaisotnēm.

* Tikšanās ar skolēniem VALMIERAS  VALSTS ĢIMNĀZIJĀ   7.11.2012

Atkal esmu savas bērnības skolā Valmierā un šeit interesentiem piedāvāju lekcijā izmantoto vizuālo materiālu “Saruna par dzīvi un izglītību” (PDF formātā), kā arī lekcijas audio ierakstu (50 min.) un nelielu s fotoreportāžu.   Valmiera_7.11.12 (pdf)    Valmiera 7.11.12 (foto)   VALMIERA_7.11.12 (mp3)

* Tikšanās ar skolēniem AMATAS NOVADA NĪTAUREWS VIDUSSKOLĀ    23.10.2012

Interesentiem piedāvāju lekcijā izmantoto vizuālo materiālu “Saruna par dzīvi un izglītību”  (PDF formātā), kā arī lekcijas audio ierakstu (42 min.)    Nītaure_23.10.12    (pdf)     NĪTAURE_23.10.12    (mp3)

* Tikšanās ar skolēniem RĪGAS PILSĒTAS ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZIJĀ    16.10.2012

Interesentiem piedāvāju lekcijā izmantoto vizuālo materiālu “Saruna par dzīvi un izglītību” (PDF formātā), kā arī lekcijas audio ierakstu (28 min.)      ĀVĢ_16.10.12    (pdf)       ĀVĢ_16.10.12  (mp3)

* Tikšanās ar skolēniem un skolotājiem  NERETAS VIDUSSKOLĀ    3.10.2012

Lekcija un konsultācijas par skolēnu zinātniskās pētniecības darbības (SkZPD)  organizāciju un izpildi.  Interesentiem piedāvāju lekcijā izmantoto vizuālo materiālu “PĒTNIECĪBA mūsu dzīvē un izglītībā” (PDF formātā):       A.Broks_PĒTNIECĪBA_3.10.12   (pdf)

* Tikšanās ar dabaszinānu skolotājiem BROCĒNU VIDUSSKOLĀ    28.09.2012

Lekcija “Vispārīgā dabaszinātniskā un tehniskā izglītība (DZUTI) mūsdienu skolā”  Brocēnu novada skolotāju rudens konferencē. Interesentiem piedāvāju lekcijā izmantoto vizuālo materiālu (PDF formātā), kā arī lekcijas audio ierakstu (60 min.)      Brocēni_28.08.12  (pdf)         BROCĒNI_28.08.12

#################################################################

2011/2012. skolas gads

* Tradicionālās lekcijas skolēnu vasaras nometnē ALFA-45 par autora īpaši izkoptajām tēmām:   “Pasaule un Cilvēks – cilvēks pasaulē un pasaule cilvēkā)  un  “Fizikas filozofiskie un psiholoģiskie pamati”. Šeit dotas saite uz atbilstošo lekciju video ierakstiem to lejupielādei un sekojošai skatīšanai Jūsu datoros (mp4 formāts):         https://failiem.lv/u/myyhjvn

##################################################################

2009/2010 .skolas gads

* Tikšanās ar skolēniem un skolotājiem VALMIERAS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ   17.03.2010

Nu jau otro reizi šajā skolas gadā biju savā dzimtajā skolā – tagad Valmieras Valsts ģimnāzijā, lai 60 gadus pēc tam, kad kļuvu par šīs skolas 1.klases skolēnu, risinātu sarunas ar mūsdienu skolēniem un skolotājiem par skolu, skolēnu un skolotāju sadarbību kopīgi īstenotajā izglītojošajā darbībā.

Interesentiem piedāvāju sarunās izmantoto vizuālo materiālu (PDF formātā), kā arī manas uzrunas skolotājiem audio ierakstu (40 min.).                                                                                                                    Par skolas dzīvi 17.03.10                   Valmiera_17.03.10 Ar skolotājiem

* Tikšanās ar skolēniem LU JAUNO PEDAGOGU UN PSIHOLOGU SKOLĀ     28.11.2009

Pārrunājām skolu jauniešiem tik aktuālos  jautājumus par izglītības kā īpaši organizētas dzīves pieredzes ieguves  dzīvei  turpināšanu pēc vidusskolas beigšanas, par dzīves un izglītības  jēdzienu kopsaistītu izpratni un šīs izpratnes  praktisko izmantošanu savas dzīves saprātīgā organizācijā un īstenošanā.

Šī saruna var interesēt arī vēl daudzus citus  skolēnus un ne tikai skolēnus, tādēļ šeit ievietoju šai sarunai sagatavoto shematisko konspektu –  atbilstošo domu karti, kā arī sarunas audio ierakstu (divas secīgas sarunas daļas, katra aptuveni 50 minūtes ilga).

Stāstījuma shematiskais konspekts :     A.Broks_DZ&IZGL.28.11.09
Audio ieraksta 1.daļa:    JPPS_28.11.09(a)           Audio ieraksta 2.daļa:     JPPS_28.11.09(b)