Šis ir izvēles autorkurss “DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA” 2023-2024 (anno 2002) It’s elective study course “SYSTEMOLOGY OF THINKING” 2023 – 2024

LU emer.prof., fizikas doktors

prof. emeritus, PHD in Physics

Klāt 2023/2024. akadēmiskais gads!

Academic year 2023/2024 is here!

IEVADVĀRDI visiem interesentiem

Kārtējo reiz Jums visiem tiek piedāvātāts izvēles studiju kurss “Domāšanas sistemoloģija”.  Šī kursa  autors – LU emeritētais profesors Andris Broks  uz  dotajā blogā sakopoto materiālu pamata visiem interesentiem  faktiski piedāvā ieskatu savā digitalizētajā monogrāfijā “Cilvēks, Dzīve, Visums” jeb “CILVĒKA DZĪVE VISUMĀ”.  Studiju kurss “DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA” ir šīs monogrāfijas kodoldaļa – autora uzkrātās dzīves  pieredzes galveno atziņu vispārīgs apkopojums. Tas ir viņa garīgais mantojums jaunāko paaudžu studentiem un ne tikai viņiem.

Studiju process pāšlaik īstenojas tikai attāinātajā tiešsaistē, izmantojot LU nodrošināto Microsoft Teams datorsistēmu. Kursa studiju materiālu krātuvē pieejamie lekciju konspekti un audio/video ieraksti nodrošina iespējas studēt arī pilnīgi patstāvīgi, nepiedaloties regulārajās attaīnātajās tiešsaistēs.

Ja esiet LU studenti,tad reģistrācijas nedēļā pirms semestra studiju darba uzsākšanas savlaicīgi pazi;nojat savu izvēli Studenu servisā un reģistrējoties studiju uzsākšanai. Ja ir aktuāli jautājumi, rakstiet man e-pasta vēstuli uz andris.broks@lu.lv. Pieslēgumu MST sistēmai nodrošina LUIS e-studiju sistēma, es šeit nevaru palīdzēt

Visbeidzot – lūdzu ievērot, ka kursa studiju procesa vadības centrs ir šeit – kursa autora blogā blogā https:/blogilu.lv/broks/. LU e-studiju sitēmua netiek izmantota, jo kursu studē ne tikai LU studenti. .

. INTRODUCTURY WORDS TO ALL WHO ARE INTERESTED TO STUDY COURSE IN ENGLISH

I hope that you have got initial information about this course from our University elective (optional) course SDSK1034 program, what is available also in English. I hope also that many of you will be registered to start our first Microsoft Teams meeting. If any questions, write me e-mail to andris.broks@lu.lv and follow information provided here in my blog. This blog is center of study course process management. I am not using our University developed local MOODLE system.

Technical connections with MST system for registered students are provided by our University information service department. I am not solving corresponding technical problems.

Klāt pavasara semestris!

The spring semester is here!

Attālinātās tiešsaistes Microsoft Teams pieslēguma  links ir nodrošināts tikai  studiju kursam gan latviešu, gan angļu valodā studējošās grupās reģistrētajiem LU studentiem.

 The remote online Microsoft Teams connection link is provided only for University of Latvia students  registered in Latvian and English study groups.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a59258f0e68864f8b930f6202da8503ea%40thread.skype/Visp%25C4%2581r%25C4%25ABgi?groupId=117c4aa6-90e5-4a5e-9a65-8345e02c4d56&tenantId=26844e44-d297-4068-a329-451ce86231f1

1. NEDĒĻA WEEK No 1

1.studiju darba nedēļas materiāli 01_DS(2)23-24 latv 6.02.24 ir šeit: https://failiem.lv/u/dk9guq674r

Study week No1 materials 01_ST(2)23-24 engl 9.02.24 are here:          https://failiem.lv/u/vjmr4y3745

2.NEDĒĻA WEEK No 2

2.studiju darba nedēļas materiāli 02_DS(2)23-24 latv 13.02.24 ir šeit: https://failiem.lv/u/xvw4tac9sm

Study week No2 materials 02_ST(2)23-24 engl 16.02.24 are here:  https://failiem.lv/u/cyna7vqppq

3.NEDĒĻA WEEK No 3

3.studiju darba nedēļas materiāli 03_DS(2)23-24 latv 20.02.24 ir šeit: https://failiem.lv/u/8bzj3gw2av

Study week No3 materials 03_ST(2)23-24 engl 23.02.24 are here: https://failiem.lv/u/asmkagqnrf

4.NEDĒĻA WEEK No 4

4.studiju darba nedēļas materiāli 04_DS(2)23-24 latv 27.02.24 ir šeit:https://failiem.lv/u/25gb45sp64

Study week No4 materials 04_ST(2)23-24 engl 1.03.24 are here: https://failiem.lv/u/mmkrh2yjz2

5.NEDĒĻA WEEK No 5

***********************************

************************************

Turpinājumā 2023/2024. akad. gada rudens semestra studiju darbs DS(1)23-24 latv

In continuation it’s autumn semester of academic year 2023/2024 study work ST(1)23-24 engl

Elective study course “SYSTEMOLOGY OF THINKING” It is first or autumn semester of current academic study year 2023/2024

1.studiju nedēļa Study week No 1

Pirmās studiju darba nedēļas materiālu mape 01_DS(1)23-24 latviski visiem ir pieejama šeit : https://failiem.lv/u/hyuy5p346

Study week No 1 materials are available to all of you here : open folder 01_ST(1)23-24 english 8.09.23 https://failiem.lv/u/xqmv97a7d

2.studiju nedēļa Study week No 2

Otrās studiju darba nedēļas materiālu mape 02_DS(1)23-24 latviski 12.09.23 visiem ir pieejama šeit : https://failiem.lv/u/b86kasrwk

Study week No 2 materials are available to all of you here : open folder 02_ST(1)23-24 english 15.09.23 – https://failiem.lv/u/79hws8vqd

3.studiju nedēļa Study week No 3

Trešās studiju darba nedēļas materiālu mape 03_DS(1)23-24 latviski 19.09.23 visiem ir pieejama šeit : https://failiem.lv/u/zwdvbf35h

Study week No 3 materials are available to all of you here : open folder 03_ST(1)23-24 english 22.09.23 https://failiem.lv/u/psjjarba3

4.studiju nedēļa Study week No 4

Ceturtās studiju darba nedēļas materiālu mape 04_DS(1)23-24 latviski 26.09.23 visiem ir pieejama šeit : https://failiem.lv/u/jjwgac3wva

Study week No 4 materials are available to all of you here : open folder 04_ST(1)23-24 english 29.09.23 https://failiem.lv/u/twtexe2tv8

5.studiju nedēļa Study week No 5

U Z M A N Ī B U ! Laikposmā no 3. – 22. oktobrim (5., 6., 7. studiju darba nedēļas) regulārās iknedēļas tiešsaistes nenotiek un šo nedēļu studiju atjaunotie materiāli netiek sagatavoti. Taču 17.okt. latviešu valodā studējōšo grupai notiks neformāla attālinātā tiešsaiste, kurā tika apspriesti septembra mēnesī studētie aizvad;ito četru nedēļu materiāli. Skatiet materiālu mapi 07(neformāla tiešsaiste)DS(1)23-24 17.10.23 internetā https://failiem.lv/u/hwkc33xkay

Ja kāds no studentiem vēlas turpināt kursa studijas atbilstoši šī semestra sākotnējam kalendārajam plānam (bez pārteukuma), tad var izmantot iepriekšējā studiju gada pavasara semestra atbilstošos tematiskos materiālus. Minētie materiāli ir ievietoti šī semestra atbilstošo nedēļu materiālu interneta vietnēs. 5.nedēļas studiju materiāli par tēmas “Sistēmu teoriju ābece” pirmo sadaļu “Sistēmas, sistēnu vispārīgās īpašības” ir pieejami šeit: 05((atcelta tiešsaiste)DS(1)23-24 latviski 3.10.23  + 05_DS(2)22-23)   https://failiem.lv/u/j45crc2567

Regulārās plānotās tiešsaistes latviešu valodā atsāksies 8. studiju darba nedēļā (24.10.23)

Regular meetings will start again from week No8 (27.10.23 – 3.11.23). Chech corresponding changes in our course study Time-table.

6.studiju nedēļa Study week No6

Iepriekšējā semestra 6.nedēļas studiju materiāli par tēmas “Sistēmu teoriju ābece” otro sadaļu “Sistēmu uzbūve, telpiskās struktūras” ir pieejami šeit: 06((atcelta tiešsaiste)DS(1)23-24 latviski 10.10.23  + 06_DS(2)22-23) https://failiem.lv/u/dvw7hnx88c

Study week No6 informal meeting materials are here – open folder 06(canselled)ST(1)23-24 english 13.09.23 https://failiem.lv/u/4ertdjakr3

7.studiju nedēļa Study week No7

Iepriekšējā semestra 7.nedēļas studiju materiāli par tēmas “Sistēmu teoriju ābece” trešo sadaļu “Sistēmu mainība, procesuālās sistēmas” ir pieejami šeit: 07((atcelta tiešsaiste)DS(1)23-24 latviski 17.10.23   + 07_DS(2)22-23), kur ir arī 7.nedēļas neformālās tiešsaistes materiāli – https://failiem.lv/u/hwkc33xkay

Study week No7 informal meeting materials are here – open folder 07(canselled)ST(1)23-24 english 20.09.23 https://failiem.lv/u/dtq85squ3a

8.studiju nedēļa Study week No8

Mēs atsākam regulāro studiju procesu atbilstoši 6.10.23 precizētajam kalendārajam plānam.

Astotās studiju darba nedēļas materiālu mape 08_DS(1)23-24 latviski 24.10.23 visiem ir pieejama šeit : https://failiem.lv/u/uc8f9pqarx

We are restating our regulat study process according reconstructed (6.10.23) time table.

Study week No8 materials are here – open folder 08_ST(1)23-24 english 27.10.23   https://failiem.lv/u/4vshfab863

9.studiju nedēļa Study week No9

Devītās studiju darba nedēļas materiālu mape 09_DS(1)23-24 latviski 31.10.23 visiem ir pieejama šeit : https://failiem.lv/u/9x94bhhjep

Study week No9 materials are here – open folder 09_ST(1)23-24 english 3.11.23.23  https://failiem.lv/u/nb2458hugb

10.studiju nedēļa Study week No10

Desmitās studiju darba nedēļas materiālu mape 10_DS(1)23-24 latviski 7.11.23 visiem ir pieejama šeit : https://failiem.lv/u/yptkendk7f

Study week No10 materials are here – open folder 10_ST(1)23-24 english 10.11.23.23 https://failiem.lv/u/q588rc4q3g

11.studiju nedēļa Study week No11

Vienpadsmitās studiju darba nedēļas materiālu mape 11_DS(1)23-24 latviski 14.11.23 visiem ir pieejama šeit : https://failiem.lv/u/sf3xgxk5u7

Study week No11 materials are here – open folder 11_ST(1)23-24 english 17.11.23.23 https://failiem.lv/u/w7y98pxs6w

12.studiju nedēļa Study week No12

Divpadsmitās studiju darba nedēļas materiālu mape 12_DS(1)23-24 latviski 21.11.23 visiem ir pieejama šeit : https://failiem.lv/u/n4j3ewk2fw

Study week No12 materials are here – open folder 12_ST(1)23-24 english 24.11.23.23 https://failiem.lv/u/b84pfb9dg6

13.studiju nedēļa Study week No13

Trīspadsmitās studiju darba nedēļas materiālu mape 13_DS(1)23-24 latviski 28.11.23 visiem ir pieejama šeit : https://failiem.lv/u/4h5dphqz5x

Study week No13 materials are here – open folder 13_ST(1)23-24 english 1.12.23 : https://failiem.lv/u/pr69jdhcy2

Methodical LETTER 5.12.23 is here: https://failiem.lv/f/f5zgjnftjn

14.studiju nedēļa Study week No14

Četrpadsmitās studiju darba nedēļas materiālu mape 14_DS(1)23-24 latviski 5.12.23 visiem ir pieejama šeit : https://failiem.lv/u/j9bst2bbyr

Study week No14 materials are here – open folder 14_ST(1)23-24 english 8.12.23 : https://failiem.lv/u/rn4wksshzs

15.studiju nedēļa Study week No15

Piecpadsmitās studiju darba nedēļas materiālu mape 15_DS(1)23-24 latviski 12.12.23 visiem ir pieejama šeit : https://failiem.lv/u/xkm2bv3vcg

Study week No15 materials are here – open folder 15_ST(1)23-24 english 15.12.23 : https://failiem.lv/u/wjyzcnz7db

16.studiju nedēļa Study week No16

Sešpadsmitās studiju darba nedēļas materiālu mape 16_DS(1)23-24 latviski 19.12.23 visiem ir pieejama šeit : https://failiem.lv/u/udh4xh8tne

Study week No16 materials are here – open folder 16_ST(1)23-24 english 22.12.23 : https://failiem.lv/u/5trqrrbky8

Ziemas eksāmenu sesija ir klāt! The winter exam session is here!

INFORMĀCIJA par sesijas organiz;aciju un norisi ir pieejama kursa datu krātuvē šeit: https://failiem.lv/u/hkwq7ad79b

INFORMATION about the organization and progress of the session is available in the course database here: https://failiem.lv/u/kuvhqpv5a7

************************************

Autorkurss “DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA” 2022-2023 pavasara jeb otrais semestris.

Sorry, course was not realized also in English!

U Z M A N Ī B U : visas studiju kursa iknedēļas nodarbības (lekcijas un semināri) kursa apguvei reģistrētajiem LU studentiem notiek attālinātā tiešsaistē latviešu valodā OTRDIENĀS no plkst. 16:30 līdz 18:30  LU e-studiju nodrošinātajā Microsoft Teams interaktīvās saziņas sistēmā.

Pirmā org-met. VĒSTULE 12.02.23.pdf  Pirmā VĒSTULE 12.02.23

Otrā org-met. VĒSTULE 27.02.23.pdf       Otrā VĒSTULE 27.02.23

Trešā org-met. VĒSTULE 11.04.23.pdf    Trešā VĒSTULE 11.04.23

Ceturtā org.-met. VĒSTULE 21.05.23.pdf    Ceturtā.VĒSTULE 21.05.23

Iknedēļas tiešsaistēs  laikā no 16:30 līdz 18:00 saskaņā ar  studiju kalendāro plānu notiek  atbilstošā tematiskā prezentācija –  lekcija. Līdztekus veidojas  tās audio-video ieraksts. Pēc tam līdz  plkst. 18:30, nu jau bez audio-video ieraksta, notiek interaktīvais seminārs – studentu izteikto atziņu un uzdoto jautājumu apspriešana. Līdz nākamās darba nedēļas tiešsaistei notiek studentu patstāvīgais pētnieciskais darbs, radoši apzinot atbilstošo nedēļas tēmu.

Iknedēļas studiju darba tematisko materiālu kopas, kas visiem interesentiem pieejamas internetā kursa materiālu krātuvē, kuras  galvenās sastāvdaļas ir: tematiskās lekcijas vizuālais uzskates materiāls kā domu karšu komplekts pptx formātā; lekcijas audio (mp3) un video (mp4) ieraksti, kā arī lekcijas vizuālais uzskates materiāls docx un pdf formātos.  Inerneta vietne var saturēt arī dažādus citus, aug\šminētos materiālus papildinošus materiālus (piem. metodiskās norādes, padomus, atbilstošas publikācijas, video un audio ierakstus).

Visi DS(2)22-23  pavasara semestra patstāvīgajam studiju darbam piedāvātie materiāli pēc atbilstošās tematiskās attālinātās tiešsaistes nodarbības īstenošanas kļūst pieejami kursa materiālu krātuvē  https://failiem.lv/u/vn9j9ekbu

Īpaši jāievēro, kā šī studiju kursa SDSK1034 “Domāšanas sistemoloģija” īstenošanas vadības centrs ir tikai autora blogā http://blogi.lu.lv/broks/ ! LU e-studiju sistēma netiek izmantota.    

Kā studijām ieteicamie galvenie informācijas avoti vispirms ir minamas divas kursa autora monogrāfijas un atbilstošās starptautiskās publikācijas .

  1. Populārzinātniska monogrāfija “SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS”, 1988  (Var lasīt šeit tieši uz ekrāna vai arī lejuplādēt uz ekrāna atvērto pdf failu uz savu datoru).                                                        A.Broks_SIST.AP MUMS-1988-(fotokopija) pdf
  2. Monogrāfija “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA”, 2000  (Arhivēta pdf failu mape, kuru ieteicams lejuplādēt uz savu datoru, atarhivēt un tad lasīt katru atsevišķo pdf failu).                                           A.Broks_IZGL.STML-2000 (manuskripts) pdf
  3. Publikācijas žurnālā Journal of Baltic Science Education (2002 – 2020). kas pieejamas mana bloga sadaļā My materials in English. https://blogi.lu.lv/broks/category/materials-in-english/

Studiju kursam kā galvenie informācijas avoti ir ieteicami arī citu autoru sagatavotie materiāli, sākotnējā informācija par kuriem pieejama lasīšanai un/vai lejupielādei šeit:

4. V.Palamarčukas grāmata  SKOLA MĀCA DOMĀT. Rīga, „Zvaigzne“, 1984 (109 lpp.) – fotokopija   V.Palamarčuka_SKOLA MĀCA_DOMĀT, 1984 -1.puse (17.3MB pdf)   V.Palamarčuka_SKOLA_MĀCA_DOMĀT, 1984 -2.puse (21.7MB pdf)

5. Info par E.de Bono grāmatu “Domā kamēr nav par vēlu”. Rīga, „Zvaigzne ABC”, 2012 (255 lpp.) E.de Bono_DOMĀ KAMĒR NAV PAR VĒLU,_2012 (3.94MB pdf)

6. Info par J. Muraškovska grāmatu “Talantīgās domāšanas “noslēpumi””, 2015 (430 lpp.) J.Muraškovskis TALANTĪGĀ DOMĀŠANA, 2015 (5.87MB pdf)

7. Info par R.Lanzas un B.Bermana grāmatu “Biocentrisms”, Rīga, “Jumava”, 2017 (222 lpp.)  R.Lanza, B. Bermans BIOCENTRISMS, 2009 (13.8MB pdf)

8. Info par K. Vordermanes grāmatu “Mācīšanās prasmes” Rīga, “ZVAIGZNE ABC”, 2019 (256 lpp.)     Informācija par šo grāmatu atrodama pirmās studiju darba nedēļas materiālos  https://failiem.lv/u/dx8hprynb

    SEMESTRA STUDIJU PROCESS  —  16 studiju darba nedēļu materiāli

PIRMĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Pirmās studiju darba nedēļas materiāli:  https://failiem.lv/u/48gy3nars

Šeit  pieejama organizatoriski – metodiskajiem  jautājumiem veltīta 12. februāra vēstule visiem kursa īetenošanai reģistrētajiem studentiem –       Pirmā org-met. VĒSTULE 12.02.23.pdf    Pirmā VĒSTULE 12.02.23

OTRĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

     Otrās studiju darba nedēļas materiāli – aktīvā saite ir šeit: https://failiem.lv/u/bag7bm9w4

TREŠĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Trešās studiju darba nedēļas materiāli – aktīvā saite ir šeit: https://failiem.lv/u/xmb699uur

Otrā org-met. VĒSTULE 27.02.23.pdf       Otrā VĒSTULE 27.02.23

CETURTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Ceturtās studiju darba nedēļas materiāli – aktīvā saite ir šeit: https://failiem.lv/u/ek5bxp5ur

PIEKTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Piektās studiju darba nedēļas materiāli – aktīvā saite ir šeit:   https://failiem.lv/u/297mvekdn

SESTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Sestās studiju darba nedēļas materiāli – aktīvā saite ir šeit:  https://failiem.lv/u/m2jsczprf  

SEPTĪTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Septītās studiju darba nedēļas materiāli – aktīvā saite ir šeit:  https://failiem.lv/u/9bn2s3gp6

ASTOTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Astotās studiju darba nedēļas materiāli – aktīvā saite ir šeit: https://failiem.lv/u/28974ga5y

DEVĪTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Trešā org-met. VĒSTULE 11.04.23.pdf    Trešā VĒSTULE 11.04.23

Devītās studiju darba nedēļas materiāli – aktīvā saite ir šeit: https://failiem.lv/u/m7mngsgkr

DESMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Desmitās studiju darba nedēļas materiāli – aktīvā saite ir šeit: https://failiem.lv/u/zhpnrw6h8

VIENPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Vienpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli – aktīvā saite ir šeit: https://failiem.lv/u/gushkwvnz

DIVPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Divpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli – aktīvā saite ir šeit: https://failiem.lv/u/kka2m92ca

TRĪSPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Trīspadsmitās studiju darba nedēļas materiāli – aktīvā saite ir šeit: https://failiem.lv/u/jaaau6kcf

ČETRPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Četrpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli – aktīvā saite ir šeit: https://failiem.lv/u/a3c8enbrp

PIECPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Ceturtā org.-met. VĒSTULE 21.05.23.pdf    Ceturtā.VĒSTULE 21.05.23

Piecpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli – aktīvā saite ir šeit: https://failiem.lv/u/9t6q3tjh4

SEŠPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Sešpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli – aktīvā saite ir šeit: https://failiem.lv/u/ttdcv2cm8

Apsveicu visus kursa “Domāšanas sistemoloģija” interesentus – esam pabeiguši 2022/2023. studiju gada pavasara semestra tēmu apzināšanu! Gaidām šī semestra eksāmenu sesiju un  vasaras saulgriežus.

************************************************************

Senākie kursa studiju materiāli blogā nav saglabāti.

Leave a Comment