Info par dažu autoru pasaules sistēmisko skatījumu

Līdztekus daudzajiem citiem pasaules uzskatu paudējiem īpaši interesanti ir tie autori, kuri īpaši akcentē cilvēka pasaules uztveres  sistēmisko raksturu – visu lietu un ar tām notiekošo procesu lielākā vai mazākā mērā izteikto  sakārtotību. Piedāvāju iepazīt kaut tikai dažus no tiem, kuri ir pauduši šādu atziņu.

A.Kalme_par pasaules_sistēmismu-2.04.08

K.Wilber-The integral_vision,2007

P.Schreiner-Holistic_education…-2007

Leave a Comment