J.Raipulis UZVEDĪBA UN IEDZIMTĪBA , 2009

Īss, skaidrs un izsmeļošs raksts par cilvēka uzvedības bioloģisko un sociālo noteiktību.

J.Raipulis par uzvedību un iedzimtību

Leave a Comment