Info par grāmatu – Edwards de Bono DOMĀ! KAMĒR NAV PAR VĒLU – Zvaigzne ABC,2012

Edwards de Bono – viens no pasaules labāko darbu autoriem par cilvēku domāšanas procesiem.  Latviešu valodā ir izdoti vairāku viņa grāmatu tulkojumi. Turpinājumā varat ielūkoties viņa grāmatas DOMĀ! KAMĒR NAV PAR VĒLU satura rādītājā un dažos fragmentos no šīs grāmatas ievaddaļas, kā arī viņa atziņās par kritisko domāšanu un radošo domāšanu.               E.Bono_DOMĀ!_2012                                  E.Bono Krit.domāšana                          E.Bono_Rad.domāšana

Leave a Comment