Info par grāmatu – IEVADS PĒTNIECĪBĀ : stratēģijas, dizaini, metodes

Pētniecība ir sena un mūsdienīga cilvēkdarbība j a u n a s  dzīves pieredzes iegūšanai. Pētniecība ir nozīmīga  ne tikai profesionālajā fundamentālajā un lietišķajā zinātniskajā darbībā, šodien tā ir īpaši aktualizējama arī izglītojošajā darbībā. Izglītojošā zinātniskā pētniecība ienāk mūsdienu labākajās skolās un tas prasa skolotāju kā skolēnu izglītojošās pētniecības darbības vadītāju ļoti nopietnu sagatavotību.   Pētnieciskās darbības organiz;acijas un īstenošanas prasmju apguve ir mūsdienīga dzīves prasība arī ikvienam augstskolas studentam, gūstot sev jaunu dzīves pieredzi studiju procesā.  Dotā grāmata ir vērtīgs materiāls visiem censoņiem šo uzdevumi sekmīgai risināšanai.     

K.Mārtinsone Ievads pētn.2011

Leave a Comment