Info par grāmatām, kas ir saistībā ar domāšanas attīstību

Vispirms iepazīstinu Jūs ar divām angļu autora R.Fišera grāmatām par bērnu mācīšanu mācīties un domāt, kuras 2005.gadā kā tulkojumus latviešu valodā ir izdevis apgāds RaKa.

R.Fishers-Maacisim_beerniem_maaciities,2005 R.Fishers-Maaciisim_beernieem_domaat,2005

Vēl  rosinu iepazīt Jura Riņķa grāmatu par cilvēka intelektuālo attīstību       J.Riņķis_Int.spēju attīstīšana,2007

Visbeidzot, ir interesanti ielūkoties arī Ēvalda Iļjenkova grāmatas raksturojumā, kuru ir devis mūsu filozofs Māris Grīnblats 1989.gadā,  Atmodas laikam sākoties           E.Iljenkovs- Maacieties_domaat_no jaunīibas. 1989

Leave a Comment