Info par grāmatu – Dž.Blasovičs, Dž. Beilensons “BEZGALĪGĀ REALITĀTE – avatāri, nemirstība un virtuālās revolūcijas rītausma”, 2012

Domāšanas procesu mūsdienu datorizācija rada virtuālo domu pasauli, kurā dabiski caur novērojumiem rosinātās reālās un nereālās domas papildina datoru mākslīgi rosinātās domas – šo domu vizualizācija, liekot darboties mākslīgiem nereāli dzīviem ķermeņiem – avatāriem. Citiem vārdiem, cilvēka dabiskajai domu pasaulei pieslēdzas datori, kuri caur cilvēka dabisko redzi, dzirdi, tausti ieved cilvēku datoru producētā virtuālā vidē. Taču datoru galu galā programmē cilvēki – tātad cilvēku attiecībās (mijiedarbībā) ienāk mākslīgi rosinātas domas, kuras nāk no virtuālās domu pasaules.

Grāmata iepazīstina ar gadsimtu mijā īpaši aktualizējušos datortehnoloģiju ienākšanu cilvēku garīgas dzīves procesos. Turpinājumā sniegts ieskats grāmatas ievadā, kā arī pievienots neliels materiās, kas  atsedz grāmatas problemātikas kopsaistību ar bloga autora studiju kursiem – tajos piedāvāto  cilvēkdarbību universālo strukturu IZZIŅA-APDOMA-RĪCĪBA. Īpaši nozīmīga šajā kontekstā ir e-izglītības vides attīstība un tās saprātīga izmantošana mūsdienu dzīvei nepieciešamās izglītības ieguvē.

Dž.B.,Dž.B.Bezg.realitāte                            Realitāte un virtuālā domu pasaule

 

Leave a Comment