Iepazīsimies ar bloga autoru!

Esiet sveicināti,  cienītie mana bloga apmeklētāji!

Izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģiju radītās iespējas mūsu savstarpējai saziņai, 2009.gada martā esmu pamazām sācis veidot savu blogu PAR DZĪVI UN IZGLĪTĪBU. To pirmoreiz apmeklējot, daudziem var rasties pamatots jautājums – kas ir šis Andris Broks un ko gan varēs atrast viņa blogā. Tāpēc ir jāsāk ar vismaz ļoti īsu iepazīšanos.

Esmu ilggadīgs Latvijas Universitātes darbinieks – esmu nogājis savu “ilgo ceļu kāpās” no Fizikas un matemātikas fakultātes studenta (1960) līdz pašlaik šīs pašas fakultātes asociētā profesora statusam un pašlaik turpinu savu akadēmisko darbību fizikas izglītībās jomā.

Formālais darba dzīves gājums ir redzams LU Personāla daļas dokumentos, taču īsumā to raksturo mana lietišķā autobiogrāfija jeb, kā tagad pieņemts teikt, mans CV. Līdz ar manu CV te pieejams arī neliels neformāls ieskats Andronkuļa dzīves ritumā

A.B._CV 15.08.11          Par bloga autoru 

Uzsākot jauno gadu simteni, esmu iegājis un pašlaik atrodos savā otrās jaunības dzīves posmā (vecumposms no 60 līdz  80 gadiem). Šogad (2009) man aprit tikai 67 gadi, taču vēl pēc gada es būšu pavadījis savā Latvijas Universitātē nu jau 50 gadus! It kā nemanot būs aizritējis vesels pusgadsimts, kas pavadīts radošā darbībā Latvijas zinātnes un augstākās izglītības templī!

Par manu akadēmisko darbību manā otrajā jaunībā Jūs variet gūt ieskatu no inervijas, kas publicēta Univeritātes Avīzē 2003.gadā. Tāda tā ir arī pašlaik, 2009.gada pavasarī, un es ceru to sekmīgi turpināt arī vismaz tuvākajā nākotnē.

M.Sadovskas intervija ar A.Broku UA 25.03.2003

Ar to tad  nu lai pagaidām arī pietiek. Darbs ir tas mērs, kas nosver pats – tāpēc es būšu Jums ļoti pateicīgs par blogā saņemtajiem komentāriem saistībā ar tajā izvietotajiem manas pieredzes un manu uzmanību īpaši piesaistījušiem materiāliem. Ceru, ka šie materiāli  var  būt Jums lieti noderīgi,  kalpojot arī Jūsu radošās domas rosināšanai. Tādēļ novēlu mums visiem  saturīgu, abpusēji bagātinošu saziņu, iespējami efektīvi  izmantojot šī bloga piedāvātās mūsdienu tehniskās iespējas.

Patiesā cieņā, Jūsu Andris Broks                 24.03.2009

Laiks rit strauji – no bloga izveides ir aizvadīti jau 3 gadi, kuri ir bijuši visai ražīgi un devuši papildinājumu arī blogā ievietoto materiālu kopai. Pašvērtējoši ir  jāatzīst, ka faktiski ir veikta daudzu līdzšinējo materiālu pilnveide vai precizēšana, jaunus velosipēdus īpaši neizgudrojot. Taču ir radušies arī daži nozīmīgi  jauninājumi (piemērām Fizikas Lielo Domu Kvadrāts), kurus pašlaik ievietoju arī atbilstošajās bloga daļās (categories)  un sadaļās (post). Blogā sāku ievietot arī izvēļētus studiju materiālus, lai tie būtu brīvi pieejami visiem iespējamiem interesentiem.

Visbeidzot,  šis 2012.gads man ir īpaši nozīmīgs – būšu aizvadījis savas dzīves 70 gadus un 50 gadi no tiem būs pavadīti Latvijas Universitātē. Tas raisa daudzas pārdomas, rosina sakārtot uzkrāto dzīves pieredzi un, manuprāt vērtīgāko un interesantāko, izvietot arī šajā blogā. Pateicībā atceros un pieminu  savus skolotājus, darba kolēģus, domu biedrus, studentus un skolēnus,  sadarbībā ar kuriem šī pieredze ir veidojusies. Mūsu dzīvi uztur trīs vaļi – darbs, ģimene un izglītība, kuru īstenošanai  ir nepieciešama mūsu garīgā un fiziskā veselība.  Lai mums visiem laba veselība, labi sokas darbi, rit laba ģimenes dzīve un nemitīgi vairojas arī laba izglītība – laba dzīves pieredze labai dzīvei.

Patiesā cieņā, Jūsu Andris Broks                 10.03.2012

Leave a Comment