Category Archives: Sistēmiskā domāšana

Autorkurss DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA 2021-2022 (anno 2002)

View Post

Šis skolas gads ir savdabīgs jubilejas gads – bloga autors uzsāk savas dzīves 80. gadu, līdztekus īstenojot sava autorkursa “Domāšanas sistemoloģija” 20. gadu. Šajā sakarībā uz dotajā blogā sakopoto materiālu pamata autors visiem interesentiem šeit faktiski piedāvā digitalizēto jeb datorizēto monogrāfiju “CILVĒKS, DZĪVE, VISUMS” jeb, citādi izsakoties, “Cilvēka Dzīve Visumā”. Monogrāfijas kodolu veido augšminētais autorkurss “Domāšanas sistemoloģija”, kurā sistēmiski apkopota autora ilggadīgi uzkrātā un vispārinātā dzīves pieredze.

Lai  mums visiem veiksmīgs  Jaunais akadēmiskais studiju  gads!

*******************************

                                       DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA                                                                2021/ 2022. studiju gada 2.semestris        < DS(2)21-22 >

UZMANĪBU – rit LU pavasara eksāmenu sesija!

Šeit  pieejams sesijas  attālinātā tiešsaistē kārtojamo eksāmenu grafiks, kā arī  eksāmenam nepieciešamā pētījuma “SISTĒMISKĀ DOMĀŠANA” pārskata un galveno rezulātu ziņojuma  izstrādes metodiskie norādījumi – DS(2)21-22 SESIJA –   (grafika piepildījums 25.06.22 plkst. 18:30)

DS(2)21-22 Oper. SESIJAS grafiks 25.06.22 18-30)

*********************************************************************

U Z M A N Ī B U : visas studiju kursa iknedēļas nodarbības (lekcijas/semināri) kursa apguvei reģistrētajiem LU studentiem notiek attālinātā tiešsaistē otrdienās no plkst. 16:30 līdz 18:00 LU e-studiju nodrošinātajā Microsoft Teams interaktīvās saziņas sistēmā.

Visi DS(2)21-22  rudens semestra patstāvīgajam studiju darbam piedāvātie materiāli pēc notikušajām attālinātās tiešsaistes lekcijām/semināriem  ir pieejami kursa materiālu krātuvē šeit – aktīvā saite – https://failiem.lv/u/zatjaz9qb

PIRMĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Kā studijām ieteicamie galvenie informācijas avoti vispirms ir minamas divas kursa autora monogrāfijas un atbilstošās starptautiskās publikācijas .

 1. Populārzinātniska monogrāfija “SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS”, 1988  (Var lasīt šeit tieši uz ekrāna vai arī lejuplādēt uz ekrāna atvērto pdf failu uz savu datoru).                                                        A.Broks_SIST.AP MUMS-1988-(fotokopija) pdf
 2. Monogrāfija “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA”, 2000  (Arhivēta pdf failu mape, kuru ieteicams lejuplādēt uz savu datoru, atarhivēt un tad lasīt katru atsevišķo pdf failu).                                           A.Broks_IZGL.STML-2000 (manuskripts) pdf
 3. Publikācijas žurnālā Journal of Baltic Science Education (2002 – 2020). kas pieejamas mana bloga sadaļā My materials in English. https://blogi.lu.lv/broks/category/materials-in-english/

Studiju kursam kā galvenie informācijas avoti ir ieteicami arī citu autoru sagatavotie materiāli, sākotnējā informācija par kuriem pieejama lasīšanai un/vai lejupielādei šeit:

4. V.Palamarčukas grāmata  SKOLA MĀCA DOMĀT. Rīga, „Zvaigzne“, 1984 (109 lpp.) – fotokopija   V.Palamarčuka_SKOLA MĀCA_DOMĀT, 1984 -1.puse (17.3MB pdf)   V.Palamarčuka_SKOLA_MĀCA_DOMĀT, 1984 -2.puse (21.7MB pdf)

5. Info par E.de Bono grāmatu “Domā kamēr nav par vēlu”. Rīga, „Zvaigzne ABC”, 2012 (255 lpp.) E.de Bono_DOMĀ KAMĒR NAV PAR VĒLU,_2012 (3.94MB pdf)

6. Info par J. Muraškovska grāmatu “Talantīgās domāšanas “noslēpumi””, 2015 (430 lpp.) J.Muraškovskis TALANTĪGĀ DOMĀŠANA, 2015 (5.87MB pdf)

7. Info par R.Lanzas un B.Bermana grāmatu “Biocentrisms”, Rīga, “Jumava”, 2017 (222 lpp.)  R.Lanza, B. Bermans BIOCENTRISMS, 2009 (13.8MB pdf)

8. Info par K. Vordermanes grāmatu “Mācīšanās prasmes” Rīga, “ZVAIGZNE ABC”, 2019 (256 lpp.)     Informācija par šo grāmatu atrodama pirmās studiju darba nedēļas materiālos  https://failiem.lv/u/dx8hprynb

Iknedēļas studiju darbs sākas ar attālināto interaktīvo tiešsaistē īstenoto datorizēto saziņu, kurā pēc iepriekšējās nedēļas veikuma apspriešanas (jautājumi–atbildes) notiek iepazīšanās ar nākamās nedēļas patstāvīgi radošā  darba tēmu.

 Pirmās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

1. attālinātās tiešsaistes  konspekts 01_DS(2)21-22 Tiešsaiste IEVADS konsp.portrets 8.02.22 (4.89 MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  01_DS(2)21-22 Tiešsaiste IEVADS konsp.portrets 8.02.22 (4.89 MB)

1. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  01_DS(2)21-22 IEVADS audio 8.02.22 (20.3MB-89min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi pirmās studiju darba nedēļas materiāli <01_DS(2)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –               https://failiem.lv/u/3a779rghb

OTRĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Otrās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

2. attālinātās tiešsaistes  konspekts 02_DS(2)21-22 Tiešsaiste DOMU PASAULE konsp.portrets 15.02.22 (4.11 MB).pdf   skatīšanai un lejupielādei ir šeit –   02_DS(2)21-22 Tiešsaiste DOMU PASAULE konsp.portrets 15.02.22 (4.11 MB)

2. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  02_DS(2)21-22 DOMU PASAULE audio 15.02.22 (20.4MB-90min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi otrās studiju darba nedēļas materiāli <02_DS(2)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit – https://failiem.lv/u/vu4qwh3d7

TREŠĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Trešās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

3. attālinātās tiešsaistes  konspekts  03_DS(2)21-22 Tiešsaiste DOMU APRITE konsp.portrets 22.02.22 (4.63MB).pdf   skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 03_DS(2)21-22 Tiešsaiste DOMU APRITE konsp.portrets 22.02.22 (4.63MB)

3. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  03_DS(2)21-22 DOMU APRITE audio 22.02.22 (20.8MB)-91min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –   

Visi trešās studiju darba nedēļas materiāli <03_DS(2)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit – https://failiem.lv/u/zrtf89s9u

CETURTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Ceturtās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

4. attālinātās tiešsaistes  konspekts   04_DS(2)21-22 Tiešsaiste DP SAKĀRTOTĪBA konsp.portrets 1.03.22 (3.79MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  04_DS(2)21-22 Tiešsaiste DP SAKĀRTOTĪBA konsp.portrets 1.03.22 (3.79MB)

4. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  04_DS(2)21-22 DP SAKĀRTOTĪBA audio 1.03.22 (20.3MB)-89min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi ceturtās studiju darba nedēļas materiāli <04_DS(2)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit – https://failiem.lv/u/36xbyw263

PIEKTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Piektās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

5. attālinātās tiešsaistes  konspekts   05_DS(2)21-22 Tiešsaiste ST ābece A konsp.portrets 8.03.22 (5.38MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit –   05_DS(2)21-22 Tiešsaiste ST ābece A konsp.portrets 8.03.22 (5.38MB)

5. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  05_DS(2)21-22 ST abece A audio 8.03.22 (19.7MB)-86min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit – 

Visi piektās studiju darba nedēļas materiāli <05_DS(2)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit – https://failiem.lv/u/h3utw37wf

SESTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Sestās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

6. attālinātās tiešsaistes  konspekts  06_DS(2)21-22 Tiešsaiste ST ābece A konsp.portrets 15.03.22 (3.56MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  06_DS(2)21-22 Tiešsaiste ST ābece A konsp.portrets 15.03.22 (3.56MB)

6. attālinātās tiešsaistes audio 06_DS(2)21-22 ST abece B audio 15.03.22 (20.7MB)-91min).mp3 ieraksts  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi sestās studiju darba nedēļas materiāli <06_DS(2)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit – https://failiem.lv/u/3t7j9m4p3

SEPTĪTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Septītās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

7. attālinātās tiešsaistes  konspekts   07_DS(2)21-22 Tiešsaiste ST ābece C konsp.portr.22.03.22 (4.79MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  07_DS(2)21-22 Tiešsaiste ST ābece C konsp.portr. 22.03.22 (4,79MB)

7 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  07_DS(2)21-22 ST abece C audio 22.03.22 (21.0MB)-92min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi septītās studiju darba nedēļas materiāli <07_DS(2)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit – https://failiem.lv/u/ew6u7qs3z

ASTOTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Astotās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

8. attālinātās tiešsaistes  konspekts 08_DS(2)21-22 Tiešsaiste CILVĒKS konsp. 29.03.22 (4,96MB).pdf   skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  08_DS(2)21-22 Tiešsaiste CILVĒKS konsp. 29.03.22 (4,96MB)

8. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 08_DS(2)21-22 CILVĒKS audio 29.03.22 (20.5MB)-90min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi astotās studiju darba nedēļas materiāli <08_DS(2)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit – https://failiem.lv/u/n9upvx3zx

DEVĪTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Devītās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

9. attālinātās tiešsaistes  konspekts   09_DS(2)21-22 Tiešsaiste Cilvēka DZĪVE konsp. 5.04.22 (4.08MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  09_DS(2)21-22 Tiešsaiste Cilvēka DZĪVE konsp. 5.04.22 (4.08MB)

9. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 09_DS(2)21-22 Cilvēka DZĪVE audio 5.04.22 (20.6MB-90min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi devītās studiju darba nedēļas materiāli <09_DS(2)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit – https://failiem.lv/u/6n6zgyevd

DESMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Desmitās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

10. attālinātās tiešsaistes  konspekts 10_DS(2)21-22 Tiešsaiste SABIEDRĪBA konsp.portrets 19.04.22(4.18MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  10_DS(2)21-22 Tiešsaiste SABIEDRĪBA konsp.portrets 19.04.22(4.18MB)

10 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  10_DS(2)21-22 SABIEDRĪBA audio19.04.22.22 (20.8MB)-91min.mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

 

Visi desmitās studiju darba nedēļas materiāli <10_DS(2)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit – https://failiem.lv/u/qwm4gt97d

VIENPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Vienpadsmitās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

11. attālinātās tiešsaistes  konspekts 11_DS(2)21-22 Tiešsaiste SD konsp. 26.04.22 (5.57MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit –   11_DS(2)21-22 Tiešsaiste SD konsp. 26.04.22 (5.57MB)

11 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 11_DS(2)21-22 SD audio 26.04.22.22 (20,6MB)-90min.mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi vienpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli <11_DS(2)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit – https://failiem.lv/u/mmhn4f29g

DIVPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Divpadsmitās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

12. attālinātās tiešsaistes  konspekts 12_DS(2)21-22 Tiešsaiste VALSTS konsp.portrets 3.05.22(4.08MB).pdf   skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 12_DS(2)21-22 Tiešsaiste VALSTS konsp.portrets 3.05.22(4.08MB)

12 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 12_DS(2)21-22 VALSTS stml. audio 3.05.22 (20.6MB-90min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi divpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli <12_DS(2)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –  https://failiem.lv/u/4mb3ramsn

 

TRĪSPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Trīspadsmitās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

13. attālinātās tiešsaistes  konspekts 13_DS(2)21-22 Tiešsaiste IZGLĪTĪBA konsp.10.05.22 4.55MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 13_DS(2)21-22 Tiešsaiste IZGLĪTĪBA konsp.10.05.22 4.55MB)

13 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 13_DS(2)21-22 IZGLĪTĪBAS stml. audio10.05.22 (20.3MB-89min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi trīspadsmitās studiju darba nedēļas materiāli <13_DS(2)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –  https://failiem.lv/u/azgqyffvg

ČETRPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Četrpadsmitās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

14 attālinātās tiešsaistes  konspekts 14_DS(2)21-22 Tiešsaiste PĒTNIECĪBA konsp. 17.05.22(3.88MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 14_DS(2)21-22 Tiešsaiste PĒTNIECĪBA konsp. 17.05.22(3.88MB)

14. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 14_DS(2)21-22 PĒTNIECĪBAS stml. audio17.05.22 (20.8MB)-91min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

 

Visi četrpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli <14_DS(2)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –  https://failiem.lv/u/ww428nvt5

PIECPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Piecpadsmitās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

15 attālinātās tiešsaistes  konspekts 15_DS(2)21-22 Tiešsaiste GARĪGUMA stml. konsp.portrets 24.05.22 (5.30MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  15_DS(2)21-22 Tiešsaiste GARĪGUMA stml. konsp.portrets 24.05.22 (5.30MB)

15. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 15_DS(2)21-22 GARĪGUMA stml. audio 24.05.22 (19.7MB)-86min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi piecpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli <15_DS(2)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –  https://failiem.lv/u/fpjn2jtpj

SEŠPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

 

Sešpadsmitās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

16 attālinātās tiešsaistes  konspekts skatīšanai un lejupielādei ir šeit –

16. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

 

Visi sešpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli <16_DS(2)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit – https://failiem.lv/u/yykxqj6wz

Apsveicu visus kursa “Domāšanas sistemoloģija” interesentus – esam pabeiguši 2021/2022. studiju gada pavasara semestra tēmu apzināšanu! Gaidām šī semestra eksāmenu sesiju un  vasaras saulgriežus.

************************************************

************************************************

                                            DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA                                              2021/ 2022. studiju gada 1.semestris     < DS(1)21-22 >

UZMANĪBU : visas studiju kursa iknedēļas nodarbības (lekcijas/semināri) kursa apguvei reģistrētajiem LU studentiem notiek attālinātā tiešsaistē otrdienās no plkst. 16:30 līdz 18:00 LU e-studiju nodrošinātajā Microsoft Teams interaktīvās saziņas sistēmā.

Visi DS(1)21-22  rudens semestra patstāvīgajam studiju darbam piedāvātie materiāli pēc notikušajām attālinātās tiešsaistes lekcijām/semināriem  ir pieejami kursa materiālu krātuvē šeit – aktīvā saite – https://failiem.lv/u/87kykmyhk

 
 

PIRMĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

 Pirmās studiju darba nedēlas attālinātās tiešsaistes materiāli

1. attālinātās tiešsaistes  konspekts  01_DS(1)21-22 Tiešsaiste IEVADS konsp.ainava 7.09.21 (3.93 MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 01_DS(1)21-22 Tiešsaiste IEVADS konsp.ainava 7.09.21 (3.93 MB)

1. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  01_DS(1)21-22 Tiešsaiste IEVADS audio 7.09.21 (20.7MB-91min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi pirmās studiju darba nedēļas materiāli <01_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –  https://failiem.lv/u/dx8hprynb 

OTRĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

2. attālinātās tiešsaistes  konspekts  02_DS(1)21-22 Tiešsaiste DOMAS,DOMĀŠANA konsp.ainava 14.09.21 (3.50 MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  02_DS(1)21-22 Tiešsaiste DOMAS,DOMĀŠANA konsp.ainava 14.09.21 (3.50 MB)

2. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  02_DS(1)21-22 Tiešsaiste DOMAS,DOMĀŠANA audio (20.5MB-90min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi otrās studiju darba nedēļas materiāli <02_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –   https://failiem.lv/u/thcdyhtaz

TREŠĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

3. attālinātās tiešsaistes  konspekts 03_DS(1)21-22 Tiešsaiste DOMU APRITE konsp.ainava 21.09.21 (5.51MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  03_DS(1)21-22 Tiešsaiste DOMU APRITE konsp.ainava 21.09.21 (5.51MB)

3. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  03_DS(1)21-22 Tiešsaiste DOMU APRITE audio (20.6MB-90 min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi trešās studiju darba nedēļas materiāli <03_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –      https://failiem.lv/u/n9gdhfwm5

CETURTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

4. attālinātās tiešsaistes  konspekts 04_DS(1)21-22 Tiešsaiste DP SAKĀRTOTĪBA konsp.ainava (4.92MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  04_DS(1)21-22 Tiešsaiste DP SAKĀRTOTĪBA konsp.ainava (4.92MB)

4 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  04_DS(1)21-22 Tiešsaiste DP SAKĀRTOTĪBA audio (20.5MB-90min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi ceturtās studiju darba nedēļas materiāli <04_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –     https://failiem.lv/u/bwcbc4qus 

                              

PIEKTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

5. attālinātās tiešsaistes  konspekts 05_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST ābece-A konsp.ainava 5.10.21 (4,77MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 05_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST ābece-A konsp.ainava 5.10.21 (4,77MB)

5 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 05_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST ābece-A audio 5.10.21 (20.6MB-90min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi piektās studiju darba nedēļas materiāli <05_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –    https://failiem.lv/u/r7tgwveya

SESTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

6. attālinātās tiešsaistes  konspekts 06_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST ābece-B konsp.ainava(4.46MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit06_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST ābece-B konsp.ainava(4.46MB)

6 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 06_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST ābece-B audio (20.3MB-89min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi sestās studiju darba nedēļas materiāli <06_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –   https://failiem.lv/u/qjyjjsmrm

SEPTĪTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

7. attālinātās tiešsaistes  konspekts 07_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST ābece-C konsp.ainava 19.10.21(6.06MB.pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit 07_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST ābece-C konsp.ainava 19.10.21(6.06MB

7 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 07_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST ābece-C audio (20.4MB-89min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi septītās studiju darba nedēļas materiāli <07_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –   https://failiem.lv/u/zpv45vjt8

ASTOTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

8. attālinātās tiešsaistes  konspekts  08_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST ābece-C konsp.ainava 26.10.21 (8.30MB) .pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit: 08_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST ābece-C konsp.ainava 26.10.21 (8.30MB)

Uzmanību! 8 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes, tāpat arī atbilstošais video ieraksts diemžēl tehnisku iemeslu dēļ 26.10.21 netika veikts. Taču ir pieejams  atbilstošais  tematiskais studiju materiāls, kas tika izmantots kursa 2019/20. studiju gada 8.studiju darba nedēļā. Lūdzu izmantot šo materiālu.

Tematiskās savulaik klātienes lekcijas konspekts 07_DS(2)18-19 CILVĒKS 19.03.19 (3.65MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit:  07_DS(2)18-19 CILVĒKS 19.03.19 (3.65MB)

Tematiskās savulaik klātienes lekcijas audio ieraksts 07_DS(2) 18-19 19.03.19 (21.3MB-93min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi astotās studiju darba nedēļas materiāli <08_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei  (ieskaitot arī 19.03.21 izdarīto video ierakstu) ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit – https://failiem.lv/u/nm5pmmvum

DEVĪTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

9. attālinātās tiešsaistes  konspekts 09_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST DZĪVE konsp.ainava 2.11.21 (4.91MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 09_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST DZĪVE konsp.ainava 2.11.21 (4.91MB)

9 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 09_DS(1)21-22 Tiešsaiste DZĪVE kā sistēma audio 2.11.21 (20.8MB-91min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi devītās studiju darba nedēļas materiāli <09_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –   https://failiem.lv/u/n8tkmb5zn

DESMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

10. attālinātās tiešsaistes  konspekts 10_DS(1)21-22 Tiešsaiste SABIEDRĪBA konsp.ainava 9.11.21 (5.36MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 10_DS(1)21-22 Tiešsaiste SABIEDRĪBA konsp.ainava 9.11.21 (5.36MB)

10 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  10_DS(1)21-22 Tiešsaiste SABIEDRĪBA kā sistēma audio 9.11.21 (20.7MB-91min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi desmitās studiju darba nedēļas materiāli <10_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –   https://failiem.lv/u/v8nmvgq4j

VIENPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

11. attālinātās tiešsaistes  konspekts 11_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST konsp.ainavas 16.11.21(9.30MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 11_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST konsp.ainavas 16.11.21(9.30MB)

11 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 12_DS(1)21-22 Tiešsaiste VALSTS audio 23.11.21 (20.6MB-90min).mp3

klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi vienpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli <11_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit – https://failiem.lv/u/9a42e7at9 

DIVPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

12. attālinātās tiešsaistes  konspekts 12_DS(1)21-22 Tiešsaiste VALSTS konsp.ainava 23.11.21 (5.71MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 12_DS(1)21-22 Tiešsaiste VALSTS konsp.ainava 23.11.21 (5.71MB)

12 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  12_DS(1)21-22 Tiešsaiste VALSTS audio 23.11.21 (20.6MB-90min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi divpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli <12_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –  https://failiem.lv/u/22cjbbz66

TRĪSPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

13. attālinātās tiešsaistes  konspekts  13_DS(1)21-22 Tiešsaiste IZGLĪTĪBA konsp.ainava 30.11.21 (6.96MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 13_DS(1)21-22 Tiešsaiste IZGLĪTĪBA konsp.ainava 30.11.21 (6.96MB)

13 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  13_DS(1)21-22 Tiešsaiste IZGLĪTĪBA audio 30.11.21 (20.5MB-90min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi trīspadsmitās studiju darba nedēļas materiāli <13_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –   https://failiem.lv/u/shk5qsya4

ČETRPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

14. attālinātās tiešsaistes  konspekts 14_DS(1)21-22 Tiešsaiste PĒTNIECĪBA konsp.ainava 7.12.21(6.13MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit 14_DS(1)21-22 Tiešsaiste PĒTNIECĪBA konsp.ainava 7.12.21(6.13MB)

14 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  14_DS(1)21-22 Tiešsaiste PĒTNIECĪBA audio 7.12.21 (20.5MB-90min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi četrpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli <14_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –  https://failiem.lv/u/bgh99xr88

PIECPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

15. attālinātās tiešsaistes  konspekts 15_DS(1)21-22 Tiešsaiste GARĪGUMS konsp.ainava 14.12.21(5.43MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  15_DS(1)21-22 Tiešsaiste GARĪGUMS konsp.ainava 14.12.21(5.43MB)

15. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  15_DS(1)21-22 Tiešsaiste GARĪGUMS audio 14.12.21 (20.7MB-91min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit – 

Visi piecpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli <15_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –  https://failiem.lv/u/4hestpuvj

SEŠPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

16. attālinātās tiešsaistes  konspekts 16_DS(1)21-22 Tiešsaiste NOBEIGUMS konsp.portrets 21.12.21 (8.66MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  16_DS(1)21-22 Tiešsaiste NOBEIGUMS konsp.portrets 21.12.21 (8.66MB)

16. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  16_DS(1)21-22 Tiešsaiste NOBEIGUMS audio 21.12.21 (21.2MB-93min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi sešpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli <16_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit – https://failiem.lv/u/k9qyf5c88

 

Apsveicu visus kursa “Domāšanas sistemoloģija” interesentus – esam pabeiguši 2021/2022. studiju gada rudens semestra tēmu apzināšanu! Esam sagaidījuši Ziemu – Ziemas saulgriežus, pavisam drīz Ziemassvētki un gadu mija – klāt Jaunais 2022. gads. 

************************************************************************

Šeit Jūsu interesei un izmantošanai  pieejami  iepriekšējā 2020/21. studiju gada pavasara semestrī  izmantotie studiju materiāli

    ————————————————————————————————————-

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2020/ 2021. studiju gads   2.semestris

     Turpinās 2020/2021. studiju gads, diemžēl joprojām tikai attālināti, saziņā izmantojot atbilstošās datortehnoloģijas.     

All-focus                                   AKTUĀLAS ZIŅAS

Klāt kursa noslēgums – šeit eksāmenu grafika aizpildījums 27.jūnījā plkst. 14:30    DS(2)20-21 Eks.grafiks 27.06.21 14-30   

Kursa īstenošanas sākums – IEVADS –  attālinētā tiešsaistē īstenota  iepazīšanās ar studiju kursu  9. un 16.februārī no plkst. 16:30 līdz 18:00  LU e-studiju Microsoft Teams nodrošinātajā tiešsaistē. Pec tam katras studiju darba nedēļas otrdienā augšminētajā laikā attālinētā tiešsaistē sekos tematiskās kolektīvās nodarbības – lekcijas un semināri. 

Kursa studiju procesā izteikti dominē patstāvīgi radošs regulārs studiju darbs – kursam “DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA” īpaši sagatavoto nodarbību un ieteikto papildus materiālu   studijas, semestra laikā veicot vispārizglītojošu zinātnisku pētījumu “SISTĒMISKĀ DOMĀŠANA”

Visu kursa tematisko nodarbību shematiskie konspekti   PDF formātā skatāmi un pieejami lejupielādei šeit blogā, Tematiskie audio ieraksti šeit blogā ir tikai klausāmi. 

Visu semestra studiju darba nedēļu  materiāli (shematiskie konspekti PDF formātā, audio ieraksti MP3  formātā un videoieraksti MP4 formātā) ir pieejami skatīšanai, klausīšanai un lejupielādei šeit –             https://failiem.lv/u/ry2pwd7tc


Kā studijām ieteicamie galvenie informācijas avoti vispirms ir minamas divas kursa autora monogrāfijas un atbilstošās starptautiskās publikācijas .

 1. Populārzinātniska monogrāfija “SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS”, 1988  (Var lasīt šeit tieši uz ekrāna vai arī lejuplādēt uz ekrāna atvērto pdf failu uz savu datoru).                                                        A.Broks_SIST.AP MUMS-1988-(fotokopija) pdf
 2. Monogrāfija “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA”, 2000  (Arhivēta pdf failu mape, kuru ieteicams lejuplādēt uz savu datoru, atarhivēt un tad lasīt katru atsevišķo pdf failu).                                           A.Broks_IZGL.STML-2000 (manuskripts) pdf
 3. Publikācijas žurnālā Journal of Baltic Science Education (2002 – 2020). kas pieejamas mana bloga sadaļā My materials in English. https://blogi.lu.lv/broks/category/materials-in-english/

Studiju kursam kā galvenie informācijas avoti ir ieteicami arī citu autoru sagatavotie materiāli, sākotnējā informācija par kuriem pieejama šeit  lasīšanai un/vai lejupielādei šeit:

4. V.Palamarčukas grāmata  SKOLA MĀCA DOMĀT. Rīga, „Zvaigzne“, 1984 (109 lpp.) – fotokopija   V.Palamarčuka_SKOLA MĀCA_DOMĀT, 1984 -1.puse (17.3MB pdf)   V.Palamarčuka_SKOLA_MĀCA_DOMĀT, 1984 -2.puse (21.7MB pdf)

5. Info par E.de Bono grāmatu “Domā kamēr nav par vēlu”. Rīga, „Zvaigzne ABC”, 2012 (255 lpp.) E.de Bono_DOMĀ KAMĒR NAV PAR VĒLU,_2012 (3.94MB pdf)

6. Info par J. Muraškovska grāmatu “Talantīgās domāšanas “noslēpumi””, 2015 (430 lpp.) J.Muraškovskis TALANTĪGĀ DOMĀŠANA, 2015 (5.87MB pdf)

7. Info par R.Lanzas un B.Bermana grāmatu “Biocentrisms”, Rīga, “Jumava”, 2017 (222 lpp.)  R.Lanza, B. Bermans BIOCENTRISMS, 2009 (13.8MB pdf)

8. Info par K. Vordermanes grāmatu “Mācīšanās prasmes” Rīga, “ZVAIGZNE ABC”, 2019 (256 lpp.)      <Info sagatavošanā>

Iknedēļas studiju darbs sākas attālināto interaktīvo tiešsaistē īstenoto datorizēto saziņu, kurā pēc iepriekšējās nedēļas veikuma apspriešanas (jautājumi–atbildes) notiek iepazīšanās ar nākamās nedēļas patstāvīgi radošā  darba tēmu.

Kursa STUDIJU MATERIĀLI

PIRMĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA   “Iepazīšanās ar studiju kursa būtību un sūtību, tā autoru, galvenajiem ieteicamajiem studiju informācijas avotiem”  

1. attālinātās tiešsaistes  konspekts 01_DS(2)20-21 Tiešsaiste IEVADS-1 konspekts. 9.02.21(4.28MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 

1. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 01_DS(2)20-21 Tiešsaiste audio 9.02.21 (20.7MB-90min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi pirmās studiju darba nedēļas materiāli <DS(2)20-21> skatīšanai un lejupielādei ir piejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/7abhyxxvh

OTRĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “Studiju procesa īstenošanas organizācija:  kalendārais plāns, metodika, tehnoloģija”.

2. attālinātās tiešsaistes  konspekts 02_DS(2)20-21 Tiešsaiste IEVADS-2 konspekts 16.02.21 (4.90MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 02_DS(2)20-21 Tiešsaiste IEVADS-2 konspekts 16.02.21 (4.90MB)

2. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  02_DS(2)20-21 Tiešsaiste audio 16.02.21 (20.6MB-90min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi otrās studiju darba nedēļas materiāli <DS(2)20-21> skatīšanai un lejupielādei ir piejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/qvx2eecng

TREŠĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “DOMU PASAULE – domas, domāšana”.

3. attālinātās tiešsaistes  konspekts 03_DS(2) 20-21 Tiešsaiste DOMU PASAULE konspekts 23.02.21 (5.19MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  03_DS(2) 20-21 Tiešsaiste DOMU PASAULE konspekts 23.02.21 (5.19MB) 

3. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 03_DS(2)20-21 Tiešsaiste DOMU PASAULE audio 23.02.21 (20.5MB-90min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi trešās studiju darba nedēļas materiāli <DS(2)20-21> skatīšanai un lejupielādei ir piejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/s7cyuk5ve  

CETURTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “DOMU PASAULE – domu aprite”.

4. attālinātās tiešsaistes  konspekts 04_DS(2) 20-21 Tiešsaiste DOMU APRITE konspekts 2.03.21 (5.77MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  04_DS(2) 20-21 Tiešsaiste DOMU APRITE konspekts 2.03.21 (5.77MB) –

4. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 04_DS(2)20-21 Tiešsaiste DOMU APRITE audio 2.03.21 (21.0MB-93min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi ceturtās studiju darba nedēļas materiāli <DS(2)20-21> skatīšanai un lejupielādei ir piejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/2sm8ezhuu

PIEKTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “SISTĒMU TEORIJAS ĀBECE – 1”.

5. attālinātās tiešsaistes  konspekts 05_DS(2) 20-21 Tiešsaiste ST ĀBECE-1 konspekts 9.03.21 (4.78MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 05_DS(2) 20-21 Tiešsaiste ST ĀBECE-1 konspekts 9.03.21 (7.93MB)

5. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  05_DS(2) 20-21 Tiešsaiste ST ĀBECE-1 audio 9.03.21 (19.6MB).mp3   klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi PIEKTĀS studiju darba nedēļas materiāli <DS(2)20-21> skatīšanai un lejupielādei ir piejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/fb24td7js

SESTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “SISTĒMU TEORIJAS ĀBECE – 2”.

6. attālinātās tiešsaistes  konspekts 06_DS(2)20-21 Tiešsaiste ST ĀBECE-2 16.03.21 (3.46MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 06_DS(2)20-21 Tiešsaiste ST ĀBECE-2 16.03.21 (3.46MB)

6. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  06_DS(2)20-21 Tiešsaiste ST ĀBECE-2 audio 16.03.21 (20.4MB-89min).mp3   klausīšanai bez lejupielādes ir šeit – 

Visi SESTĀS studiju darba nedēļas materiāli <DS(2)20-21> skatīšanai un lejupielādei ir piejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/b539zfzee

SEPTĪTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “SISTĒMU TEORIJAS ĀBECE – 3”.

7. attālinātās tiešsaistes  konspekts  07_DS(2)20-21 TiešsaisteST ĀBECE-3 konspekts 23.03.21 (5.56MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 07_DS(2)20-21 TiešsaisteST ĀBECE-3 konspekts 23.03.21 (5.56MB)

7. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 07_DS(2)20-21 Tiešsaiste ST ĀBECE-3 audio 23.03.21 ( 20.6MB-91min).mp3     klausīšanai bez lejupielādes ir šeit – 

Visi SEPTĪTĀS studiju darba nedēļas materiāli <07_DS(2)20-21 ST ĀBECE-3> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/4tm9my5fp

STUDIJU DARBA BRĪVDIENU NEDĒĻA  “Pavasaris 2021”.

Attālinātās tiešsaistes  konspekts 07p_DS(2)20-21 Tiešsaiste PAVASARA vēstule 30.03.21 (1.76MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit –07p_DS(2)20-21 Tiešsaiste PAVASARA vēstule 30.03.21 (1.76MB)

Attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 07p_DS(2)20-21 Tiešsaiste PAVASARIS audio 30.03.21 (12.8MB-56min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi  studiju darba brīvdienu nedēļas materiāli <07p_DS(2)20-21 PAVASARIS  30.03.21> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/2ydvmxb3s

ASTOTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “CILVĒLS kā sistēma”.

8. attālinātās tiešsaistes  konspekts 08_DS(2)20-21 Tiešsaiste CILVĒKS konsp.(ainava) 6.04.21 (4.41MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit 08_DS(2)20-21 Tiešsaiste CILVĒKS konsp.(ainava) 6.04.21 (4.41MB)

8. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  08_DS(2)20-21 Tiešsaiste CILVĒKS audio 6.04.21 (19.5MB-86min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

8. nedēļas tematiskās  videolekcijas konspekts 07_DS(2)19-20 CILVĒKS kā sistēma konspekts 17.03.20 (3.80MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 07_DS(2)19-20 CILVĒKS kā sistēma konspekts 17.03.20 (3.80MB)

8. nedēļas tematiskās videolekcijas audio ieraksts  07_DS(2)19-20 CILVĒKS kā sistēma audio 17.03.20 (16.6MB-73min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi ASTOTĀS studiju darba nedēļas materiāli <08_DS(2)20-21 CILVĒKS kā sistēma> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/wfa4qghwt

DEVĪTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “DZĪVE kā sistēma”.

9. attālinātās tiešsaistes  konspekts  09_DS(2)20-21 Tiešsaiste DZĪVE konsp.ainava 13.04.21 (3.09MB) .pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  09_DS(2)20-21 Tiešsaiste DZĪVE konsp.ainava 13.04.21 (3.09MB)

9. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  09_DS(2)20-21 Tiešsaiste DZĪVE audio 13.04.21 (21.1MB -92min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

9. nedēļas tematiskās  videolekcijas konspekts 08_DS(2)19-20 DZĪVE kā sistēma konspekts 24.03.20 (2.64MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit  – 08_DS(2)19-20 DZĪVE kā sistēma konspekts 24.03.20 (2.64MB)

9. nedēļas tematiskās videolekcijas audio ieraksts 08_DS(2)19-20 DZĪVE kā sistēma audio 24.03.20 (19.6MB-86min).mp3   klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –  

Visi DEVĪTĀS studiju darba nedēļas materiāli <09_DS(2)20-21 DZĪVE kā sistēma> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/8bnww9hyq

DESMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “SABIEDRĪBA kā sistēma”.

10. attālinātās tiešsaistes  konspekts 10_DS(2)20-21 Tiešsaiste SABIEDRĪBA konsp.(ainava) 20.04.21 (3.15MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  10_DS(2)20-21 Tiešsaiste SABIEDRĪBA konsp.(ainava) 20.04.21 (3.15MB)

10. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 10_DS(2)20-21 Tiešsaiste SABIEDRĪBA audio 20.04.21 (20.7MB-91min).mp3   klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

10. nedēļas tematiskās  videolekcijas konspekts 09_DS(2)19-20 SABIEDRĪBA kā sistēma konspekts 31.03.20 (4.76MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit  – 09_DS(2)19-20 SABIEDRĪBA kā sistēma konspekts 31.03.20 (4.76MB)

10. nedēļas tematiskās videolekcijas audio ieraksts 09_DS(2)19-20 SABIEDRĪBA kā sistēma audio 31.03.20 (20.3 MB-89min).mp3   klausīšanai bez lejupielādes ir šeit – 

Visi DESMITĀS studiju darba nedēļas materiāli <10_DS(2)20-21 SABIEDRĪBA kā sistēma> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/mz8se6rfe

VIENPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “SISTĒMU TEORIJA”.

11. attālinātās tiešsaistes  konspekts 11_DS(2)20-21 Tiešsaiste ST konsp.(ainava) 27.04.21 (2.61MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  11_DS(2)20-21 Tiešsaiste ST konsp.(ainava) 27.04.21 (2.61MB)

11. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 11_DS(2)20-21 Tiešsaiste ST audio 27.04.21 (20.7MB-91min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit – 

11. nedēļas tematiskās  videolekcijas konspekts 10_DS(2)19-20 SISTĒMU TEORIJA konspekts 14.04.20 (4.00MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit  –  10_DS(2)19-20 SISTĒMU TEORIJA konspekts 14.04.20 (4.00MB)

11. nedēļas tematiskās videolekcijas audio ieraksts 10_DS(2)19-20 SISTĒMU TEORIJA audio 14.04.20 (20.6MB-90 min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit – 

Visi VIENPADSMITĀS studiju darba nedēļas materiāli <11_DS(2)20-21  SISTĒMU TEORIJA> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/p7vrkxxsv

DIVPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “VALSTS sistemoloģija”.

12. attālinātā tiešsaiste 2021.gada 4.maijā  nenotika – tā ir Valsts svētku diena.  Taču šī diena šogad ievadīja mūsu kursa 12. studiju darba nedēļu un tās tematiskie studiju materiāli ir pieejami šeit:

12. nedēļas tematiskās  videolekcijas konspekts  13_DS(2) VALSTS stml. konsp. 5.05.20 (4.43MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit  – 13_DS(2) VALSTS stml. konsp. 5.05.20 (4.43MB)

12. nedēļas tematiskās videolekcijas audio ieraksts  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –  13_DS(2) VALSTS stml. audio 5.05.20 (21,5MB-94min).mp3 

Visi DIVPADSMITĀS studiju darba nedēļas materiāli <12_DS(2)20-21  VALSTS sistemoloģija> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami skatīšanai un lejuplādei šeit –  https://failiem.lv/u/7q8gj7cv3

TRĪSPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “IZGLĪTĪBAS sistemoloģija”

13. attālinātās tiešsaistes  konspekts 13_DS(2)20-21 Tiešsaiste IZGLĪTĪBAS stml.konsp.(ainava) 11.05.21 (3.34MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  13_DS(2)20-21 Tiešsaiste IZGLĪTĪBAS stml.konsp.(ainava) 11.05.21 (3.34MB)

13. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 13_DS(2)20-21 Tiešsaiste IZGLĪTĪBA audio 11.05.21 (20.9MB-92min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

13. nedēļas tematiskās  videolekcijas konspekts  12_DS(2) 19-20 IZGLĪTĪBAS stml. konspekts 24.04.20 (3.56MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit  – 12_DS(2) 19-20 IZGLĪTĪBAS stml. konspekts 24.04.20 (3.56MB)

13. nedēļas tematiskās videolekcijas audio ieraksts  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit – 12_DS(2)19-20 IZGLĪTĪBAS stml. audio 24.04.20 (21.0MB-92min).mp3

 

Visi TRĪSPADSMITĀS studiju darba nedēļas materiāli <13_DS(2)20-21  IZGLĪTĪBAS sistemoloģija> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/b36f7ds53

ČETRPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA “PĒTNIECĪBAS  sistemoloģija”

14. attālinātās tiešsaistes  konspekts 14_DS(2) 20-21 Tiešsaiste PĒTNIECĪBAS stml.konsp.(ainava)18.05.21 (2.50MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  14_DS(2) 20-21 Tiešsaiste PĒTNIECĪBAS stml.konsp.(ainava)18.05.21 (2.50MB)

14. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 14_DS(2)20-21 Tiešsaiste PĒTNIECĪBA audio 18.05.21 (20.8MB-91min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

14. nedēļas tematiskās  videolekcijas konspekts  11_DS(2)19-20 PĒTNIECĪBAS stml. konspekts 21.04.20 (6.22MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit  – 11_DS(2)19-20 PĒTNIECĪBAS stml. konspekts 21.04.20 (6.22MB)

14. nedēļas tematiskās videolekcijas audio ieraksts 11_DS(2)19-20 PĒTNIECIBAS stml. audio 21.04.20 (20,4MB-90min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit – 

 

Visi ČETRPADSMITĀS studiju darba nedēļas materiāli <14_DS(2)20-21  PĒTNIECĪBAS sistemoloģija> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/67r3zpwup

PIECPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA “PERSONĪBAS sistemoloģija”

15. attālinātās tiešsaistes  konspekts 15_DS(2) 20-21 Tiešsaiste PERSONĪBAS stml.konsp.(ainava) 25.05.21 (2.71MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  15_DS(2) 20-21 Tiešsaiste PERSONĪBAS stml.konsp.(ainava) 25.05.21 (2.71MB)

15. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 15_DS(2)20-21 Tiešsaiste PERSONĪBA audio 25.05.21 (21MB-92 min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

15. nedēļas tematiskās  videolekcijas konspekts 14_DS(2)19-20 PERSONĪBA konsp. 12.05.20 (2.93MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit  –14_DS(2)19-20 PERSONĪBA konsp. 12.05.20 (2.93MB)

15. nedēļas tematiskās videolekcijas audio ieraksts 14_DS(2)19-20 PERSONĪBA audio 12.05.20 (19.1MB-84min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

 

Visi PIECPADSMITĀS studiju darba nedēļas materiāli <15_DS(2)20-21  PERSONĪBAS sistemoloģija> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/defy4bftk 

SEŠPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA “NOBEIGUMS”.

16. attālinātās tiešsaistes  konspekts  16_DS(2) 20-21 Tiešsaiste NOBEIGUMS konsp.(ainava) 1.06.21 (2.95MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  16_DS(2) 20-21 Tiešsaiste NOBEIGUMS konsp.(ainava) 1.06.21 (2.95MB)

16. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 16_DS(2)20-21 Tiešsaiste NOBEIGUMS audio 1.06.21 (20.1MB-88min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

16. nedēļas tematiskās  videolekcijas konspekts  16_DS(2)19-20 NOBEIGUMS konspekts 26.05.20 (2.82MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit  –  16_DS(2)19-20 NOBEIGUMS konspekts 26.05.20 (2.82MB)

16. nedēļas tematiskās videolekcijas audio ieraksts 16_DS(2)19-20 NOBEIGUMS audio 26.05.20 (16.3MB-72min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

 

Visi SEŠPADSMITĀS studiju darba nedēļas materiāli <16_DS(2)20-21  NOBEIGUMS> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami skatīšanai un lejuplādei šeit –  https://failiem.lv/u/5zfs4cg8q

Līdz ar to esam pabeiguši šī semestra studiju darbu – kursa tematisko materiālu apzināšanu. Lai sokas un izdodas  mūsu studiju kursa “Domāšanas sistemoloģija ” atbilstošā izglītojošā zinātniskā pētījuma “Sistēmiskā domāšana” pētījuma pārskata pabeigšana un pētījuma rezultātu ziņojuma izstrāde un īstenošana – prezentācija kā kursa noslēguma eksāmens.

PALDIES VISIEM PAR SADARBĪBU, lai gūtās teorētiskās atziņas labi kalpo Jūsu turpmākās dzīves praksē!

******************************************************************************************************************************************

Ejot lejup –  te pieejami dažu iepriekšējo semestru studiju materiāli

*********************************************************************

  DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA   2020/ 2021. studiju gads    1.semestris

AKTUĀLAS ZIŅAS

Esam kursa īstenošanas noslēguma posmā, proti pavisam drīz sāksies ziemas eksāmenu sesija – studiju gaitā sasniegto rezultātu vērtēšana. Šeit turpinājumā ieskatam informācija par mūsu kursa noslēguma organizāciju janvārī, eksāmenu sesijas laikā no 2021.gada 4. līdz 29.janvārim.   

Informatīva vēstule      Īp.v.Nr.5 16.12.20

DS(1)20-21 Eks.grafiks 16.12.20

*********************************************************

                             Kursa īstenošanas sākums –  pirmā attālinātā iepazīšanās nodarbība otrdien, 8. septembrī no plkst. 16:30 līdz 18:00  LU e-studiju Microsoft Teams nodrošinātajā tiešsaistē. 

Kursa studiju procesā izteikti dominē patstāvīgi radošs studiju darbs

Visu kursa tematisko nodarbību shematiskie konspekti   PDF formātā skatāmi un pieejami lejupielādei šeit blogā, Tematiskie audio ieraksti šeit blogā ir tikai klausāmi. 

Visu  nodarbību materiāli (shematiskie konspekti PDF formātā, audio ieraksti MP3  formātā un videoieraksti MP4 formātā) ir pieejami skatīšanai, klausīšanai un lejupielādei šeit –                               https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Sākot ar šo semestri atbilstoši studiju kalendārajam plānam otrdienās no plkst. 16:30 līdz 18:00  LU e-studiju Microsoft Teams vidē īstenojas attālinātas interaktīvas tiešsaistes semināri, kas noslēdz aizvadītās un ievada uzsāktās  studiju darba nedēlas patstāvīgo darbu.

   Jūsu piedalīšanās attālinātā interaktīvā tiešsaistes saziņā visai būtiski atšķirsies no tradicionālo lekciju apmeklēšanas, tiekoties gan ar lektoru, gan savstarpēji  tiešsaistē klātienē. Proti, lekcijas attālinātā tiešsaistē netiks lasītas, tās tiek Jums piedāvātas jau esošu atbilstošo lekciju videoierakstu veidā (mp4 formātā). Līdztekus arī lekciju shematiskie konspekti (pdf vai pptx formātā) un atbilstošie audio ieraksti (mp3 formātā).

    Iknedēļas studiju darbu sākot ar  augšminēto attālināto interaktīvo tiešsaistē īstenoto saziņu, pēc iepriekšējās nedēļas veikuma apspriešanas (jautājumi–atbildes) notiek vispārīga iepazīšanās ar nākamās nedēļas patstāvīgi radošā  darba tēmu (arī jautājumi-atbildes)  

  Kursa studiju procesā izteikti dominē patstāvīgi radošs studiju darbs

Kā studijām ieteicamie galvenie informācijas avoti vispirms ir minamas divas kursa autora monogrāfijas un ziņojums starptautiskajā simpozijā BalticSTE2019 :

 1. Populārzinātniska monogrāfija “SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS”, 1988  (Var lasīt šeit tieši uz ekrāna vai arī lejuplādēt uz ekrāna atvērto pdf failu uz savu datoru).                                                        A.Broks_SIST.AP MUMS-1988-(fotokopija) pdf
 2. Monogrāfija “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA”, 2000  (Arhivēta pdf failu mape, kuru ieteicams        lejuplādēt uz savu datoru, atarhivēt un tad lasīt katru atsevišķo pdf failu).                                           A.Broks_IZGL.STML-2000 (manuskripts) pdf
 3. Starptautiskā zinātniskā simpozija BalticSTE2019 interaktīvās plenārsēdes ziņojuma shematiskais konspekts:   A.Broks BalticSTE2019 Key-note speech paper

Studiju kursam kā galvenie informācijas avoti ir ieteicami arī citu autoru sagatavotie materiāli, sākotnējā informācija par kuriem pieejama šeit  lasīšanai un/vai lejupielādei šeit

4. V.Palamarčukas grāmata  SKOLA MĀCA DOMĀT. Rīga, „Zvaigzne“, 1984 (109 lpp.) – fotokopija   V.Palamarčuka_SKOLA MĀCA_DOMĀT, 1984 -1.puse (17.3MB pdf)     V.Palamarčuka_SKOLA_MĀCA_DOMĀT, 1984 -2.puse (21.7MB pdf)

5.Info par R.Lanzas un B.Bermana grāmatu “Biocentrisms”, Rīga, “Jumava”, 2017 (222 lpp.)  R.Lanza, B. Bermans BIOCENTRISMS, 2009 (13.8MB pdf)

6. Info par J. Muraškovska grāmatu “Talantīgās domāšanas “noslēpumi””, 2015 (430 lpp.) J.Muraškovskis TALANTĪGĀ DOMĀŠANA, 2015 (5.87MB pdf)

7. Info par E.de Bono grāmatu “Domā kamēr nav par vēlu”. Rīga, „Zvaigzne ABC”,2012 (255 lpp.) E.de Bono_DOMĀ KAMĒR NAV PAR VĒLU,_2012 (3.94MB pdf)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kursa STUDIJU MATERIĀLI

PIRMĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA   “Iepazīšanās ar studiju kursa būtību un sūtību, tā autoru, galvenajiem ieteicamajiem studiju informācijas avotiem”  

Pirmās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāls 

1. attālinātās tiešsaistes  konspekts 01_DS(1)20-21 Tiešsaiste IEVADS-1 konspekts 8.09.20 (4.96MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  01_DS(1)20-21 Tiešsaiste IEVADS-1 konspekts 8.09.20 (4.96MB)

1. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 01_DS(1)20-21 Tiešsaiste IEVADS-1 audio 8.09.20 (20.5MB-90min).mp3   klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

1. attālinātās tiešsaistes videoieraksts 01_DS(1)20-21 Tiešsaiste IEVADS-1 video 8.09.20 (372MB-94min).mp4 skatīšanai un lejupielādei ir šeit:   https://failiem.lv/u/kanvd2a8

 Pirmās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

1.tēmas shematiskais konspekts  01_DS(2) 18-19 IEVADS-1 5.02.190(2.82MB).pdf skatīšanai un lejupielādei būs pieejami šeit – 01_DS(2) 18-19 IEVADS-1 5.02.190(2.82MB)

1.tēmas audio ieraksts 01_DS(2) 18-19 IEVADS-1 5.0219 (19.9MB-87min).mp3 ir pieejams šeit –

1. tēmas videoieraksts 01_DS(2) 18-19 IEVADS-1 video 5.02.19 (1.46GB -88min).mp4 skatīšanaI un lejupielādei ir šeit :  https://failiem.lv/u/kanvd2a8

OTRĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “Iepazīšanās ar studiju kursa īstenošanas sistēmisko organizāciju”  

Otrās studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaisttes materiāli

2. attālinātās tiešsaistes konspekts 02_DS(1)20-21 Tiešsaiste IEVADS-2 konspekts 15.09.20 (2.62MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 02_DS(1)20-21 Tiešsaiste IEVADS-2 konspekts 15.09.20 (2.62MB)

2. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 02_DS(1)20-21 Tiešsaiste IEVADS-2 audio 15.09.20 (21.4MB-94min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

2. attālinātās tiešsaistes video ieraksts skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8– 

Otrās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

2.tēmas shematiskais konspekts  02_DS(2) IEVADS-2 konspekts 11.02.20 (3.67MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir pieejami šeit –   02_DS(2) IEVADS-2 konspekts 11.02.20 (3.67MB)     

2.tēmas audio ieraksts  02_DS(2)19-20 IEVADS-2 audio 11.02.20 (18.7MB-82min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit: 

2.tēmas video ieraksts  02_DS(2) 19-20 IEVADS-2 video 11.02.20 (1.45GB-87min).mp4 skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

TREŠĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “Domas, domāšana – DOMU PASAULE” 

Trešās  studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli                      

  3. attālinātās tiešsaistes konspekts   03_DS(1)20-21 Tiešsaiste DOMU PASAULE konspekts 22.09.20 (4.63MB).pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit –   03_DS(1)20-21 Tiešsaiste DOMU PASAULE konspekts 22.09.20 (4.63MB)

3. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit – 03_DS(1)20-21 Tiešsaiste DOMU PASAULE audio 22.09.20 (21.3MB-93min).mp3 

 3. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 03_DS(1)20-21 Tiešsaiste DOMU PASAULE video 22.09.20 (806MB-143min).mp4  skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8 – 

Trešās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

3.tēmas shematiskais konspekts 03_DS(2)19-20 DOMU PASAULE konspekts (3.75MB)18.02.20.pdf  skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit –   03_DS(2)19-20 DOMU PASAULE konspekts (3.75MB)18.02.20

3.tēmas audio ieraksts  03_DOMU PASAULE audio18.02.20 (19.6MB-86min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit:   

3.tēmas tematiskais video ieraksts  03_DS(2)19-20 DOMU PASAULE video18.02.20 (1.58GB-95min).MP4 skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

ĪPAŠĀ VĒSTULE VISIEM : par pētījuma pārskata IEVADA izstrādi Īp.vēstule Nr.1 24.09.20

CETURTĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “Sistēmu teorijas ābece – A” 

Ceturtās  studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

4. attālinātās tiešsaistes konspekts 04_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece (A) konspekts 29.09.20 (4.13MB).pdf  skatīšanai un un lejupielādei ir šeit – 04_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece (A) konspekts 29.09.20 (4.13MB) 

4. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  04_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece (A) audio 29.09.29 (20.8MB).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

 4. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 04_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece (A) video 29.09.29 (262MB).mp4  skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8 – 

Ceturtās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

4.tēmas shematiskais konspekts 04_DS(2)19-20 ST ābece (A) konspekts 25.02.20 (3.17MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit –  04_DS(2)19-20 ST ābece (A) konspekts 25.02.20 (3.17MB)

4.tēmas audio ieraksts  04_DS(2)19-20 ST ābece (A) audio 25.02.20 (10,4MB-46 min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit:  

4.tēmas tematiskais video ieraksts 04_DS(2)19-20 ST ābece (A) video 25.02.20 (808MB-47 min).MP4  skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

 

PIEKTĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “Sistēmu teorijas ābece – B” 

Piektās  studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

5. attālinātās tiešsaistes konspekts 05_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece (B) konspekts 6.10.20 (4.17MB).pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit – 05_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece (B) konspekts 6.10.20 (4.17MB)  

5. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 05_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece (B) audio 6.10.20 (20.6MB-90 min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

 5. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 05_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece (B) video 6.10.20 (303MB-95 min).mp4   skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8 – 

Piektās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

5. tēmas shematiskais konspekts 05_DS(2) ST ābece-B konspekts 3.03.20 (3.25MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit –  05_DS(2) ST ābece-B konspekts 3.03.20 (3.25MB)

5. tēmas audio ieraksts   05_DS(2) ST ābece-B audio 3.03.20 (15.1MB-66 min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit: 

5.tēmas tematiskais video ieraksts 05_DS(2) ST ābece-B video 3.03.20 (1.11GB-67 min).MP4 skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Otrā ĪPAŠĀ VĒSTULE VISIEM : par aizvadītajās nedēļas paveikto studiju darbu                                     Īp.vēstule Nr.2 8.10.20 2.15MB).pdf                 Īp.vēstule Nr.2 8.10.20 2.15MB)

SESTĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “Sistēmu teorijas ābece – C1” 

Sestās  studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

6. attālinātās tiešsaistes konspekts 06_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece C1 konspekts 13.10.20.pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit –  06_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece C1 konspekts 13.10.20

6. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 06_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece C1 audio 13.10.20 (21.7MB-95min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

 6. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 06_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece C1 video 13.10.20 (309MB).mp4   skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8 – 

Sestās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

6. tēmas shematiskais konspekts  06_DS(2)19-20 ST ābece C-MAINĪBA konspekts 10.03.20 (3.65MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit 06_DS(2)19-20 ST ābece C-MAINĪBA konspekts 10.03.20 (3.65MB) 

6. tēmas audio ieraksts  06_DS(2)19-20 ST ābece C-MAINĪBA audio 10.03.20 (13.9-61min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit: 

6.tēmas tematiskais video ieraksts 06_DS(2)19-20 ST ābece C-MAINĪBA video 10.03.20 (1.03GB 62min).MP4 skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

SEPTĪTĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “Sistēmu teorijas ābece – C2” 

Septītās  studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

7. attālinātās tiešsaistes konspekts 07_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece C2 ATTĪSTĪBA konspekts 20.10.20 (5.07MB) .pdf  skatīšanai un un lejupielādei ir šeit –  07_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece C2 ATTĪSTĪBA konspekts 20.10.20 (5.07MB)

7. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 07_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece C2 ATTĪSTĪBA audio 20.10.20 (20.5MB-90min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

 7. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 07_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece C2 ATTĪSTĪBA video 20.10.20 (305MB).mp4  skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8 – 

Septītās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

7. tēmas shematiskais konspekts 15_DS(2)19-20 ATTĪSTĪBA konspekts 19.05.20 (3.78MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit  15_DS(2)19-20 ATTĪSTĪBA konspekts 19.05.20 (3.78MB)

7. tēmas audio ieraksts   klausīšanai 15_DS(2)19-20 ATTĪSTĪBA audio19.05.20 (21.2MB-93min).mp3 bez lejupielādes ir pieejams šeit:

7.tēmas tematiskais video ieraksts  15_DS(2)19-20 ATTĪSTĪBA video 19.05.20 (1.56GB-94min).mp4 skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

ASTOTĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “CILVĒKS kā sistēma” 

Astotās  studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

8. attālinātās tiešsaistes konspekts 08_DS(1)20-21 Tiešsaiste CILVĒKS kā sistēma konspekts(4.97MB).pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit –  08_DS(1)20-21 Tiešsaiste CILVĒKS kā sistēma konspekts(4.97MB)

8. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 08_DS(1)20-21 Tiešsaiste CILVĒKS kā sistēma audio (20.1MB-88min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

 8. attālinātās tiešsaistes video ieraksts  08_DS(1)20-21 Tiešsaiste CILVĒKS kā sistēma video (263MB).mp4 skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Astotās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

8. tēmas shematiskais konspekts  07_DS(2)19-20 CILVĒKS kā sistēma konspekts 17.03.20 (3.80MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit  07_DS(2)19-20 CILVĒKS kā sistēma konspekts 17.03.20 (3.80MB)

8. tēmas audio ieraksts 07_DS(2)19-20 CILVĒKS kā sistēma16.03.20 audio 16.6MB-73min).mp3  klausīšanai  bez lejupielādes ir pieejams šeit:

8.tēmas tematiskais video ieraksts 07_DS(2)19-20 CILVĒKS kā sistēma 17.03.20 video (1.21GB -73min).MP4  skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

DEVĪTĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “DZĪVE kā sistēma” 

Devītās  studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

9. attālinātās tiešsaistes konspekts 09_DS(1)20-21 Tiešsaiste DZĪVE kā sistēma konspekts 3.11.20 (4.15MB).pdf  skatīšanai un un lejupielādei ir šeit –  09_DS(1)20-21 Tiešsaiste DZĪVE kā sistēma konspekts 3.11.20 (4.15MB)

9. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  09_DS(1)20-21 Tiešsaiste DZĪVE kā sistēma audio 3.11.20 (20.5MB-90min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

9. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 09_DS(1)20-21 Tiešsaiste DZĪVE kā sistēma video 3.11.20 (263MB).mp4  skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Devītās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

9. tēmas shematiskais konspekts  08_DS(2)19-20 DZĪVE kā sistēma konspekts 24.03.20 (2.64MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit : 08_DS(2)19-20 DZĪVE kā sistēma konspekts 24.03.20 (2.64MB)

9. tēmas audio ieraksts 08_DS(2)19-20 DZĪVE kā sistēma audio 24.03.20 (19.6MB-86min).mp3   klausīšanai  bez lejupielādes ir pieejams šeit:

9.tēmas tematiskais video ieraksts 08_DS(2)19-20 DZĪVE kā sistēma video 24.03.20 (1.46GB-88min).mp4  skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

DESMITĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “SABIEDRĪBA kā sistēma” 

Desmitās studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

10. attālinātās tiešsaistes konspekts  10_DS(1)20-21 Tiešsaiste SABIEDRĪBA kā sistēma konspekts 10.11.20 (5.56MB).pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit –  10_DS(1)20-21 Tiešsaiste SABIEDRĪBA kā sistēma konspekts 10.11.20 (5.56MB)

10. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 10_DS(1)20-21 Tiešsaiste SABIEDRĪBA kā sistēma audio 10.11.20 (20.5MB-90mi).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

10. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 10_DS(1)20-21 Tiešsaiste SABIEDRĪBA kā sistēma video 10.11.20 (281MB).mp4  skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Desmitās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

10. tēmas shematiskais konspekts 09_DS(2)19-20 SABIEDRĪBA kā sistēma konspekts 31.03.20 (4.76MB) .pdf  skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit :  09_DS(2)19-20 SABIEDRĪBA kā sistēma konspekts 31.03.20 (4.76MB)

10. tēmas audio ieraksts  09_DS(2)19-20 SABIEDRĪBA kā sistēma audio 31.03.20 (20.3 MB-89min).mp3  klausīšanai  bez lejupielādes ir pieejams šeit:

10.tēmas tematiskais video ieraksts 09_DS(2)19-20 SABIEDRĪBA kā sistēma video 31.03.20 (1.61GB-97min).mp4  skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

VIENPADSMITĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA   “Sistēmu teorijas vispārīgs pārskats”

Vienpadsmitās studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

11. attālinātās tiešsaistes konspekts  11_DS(1)20-21 Tiešsaiste SISTĒMU TEORIJA konspekts 17.11.20 (5.69MB).pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit –  11_DS(1)20-21 Tiešsaiste SISTĒMU TEORIJA konspekts 17.11.20 (5.69MB)

11. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit – 11_DS(1)20-21 Tiešsaiste SISTĒMU TEORIJA audio 17.11.20 (20.3MB).mp3

 

11. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 11_DS(1)20-21 Tiešsaiste SISTĒMU TEORIJA video 17.11.20 (265MB).mp4 skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Vienpadsmitās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

11. tēmas shematiskais konspekts  10_DS(2)19-20 SISTĒMU TEORIJA konspekts 14.04.20 (4.00MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit : 10_DS(2)19-20 SISTĒMU TEORIJA konspekts 14.04.20 (4.00MB)

11. tēmas audio ieraksts  10_DS(2)19-20 SISTĒMU TEORIJA audio 14.04.20 (20.6MB-90 min).mp3  klausīšanai  bez lejupielādes ir pieejams šeit:

11.tēmas tematiskais video ieraksts 10_DS(2)19-20 SISTĒMU TEORIJA video 14.04.20 (1.50GB-90 min).mp4   skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

DIVPADSMITĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA   “VALSTS sistemoloģija”

Divpadsmitās studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

12. attālinātās tiešsaistes konspekts 12_DS(1)20-21 Tiešsaiste VALSTS stml konspekts 24.11.20 (4.81MB).pdf   skatīšanai un un lejupielādei ir šeit – 12_DS(1)20-21 Tiešsaiste VALSTS stml konspekts 24.11.20 (4.81MB)

12 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 12_DS(1)20-21 Tiešsaiste VALSTS stml. audio 24.11.20 (20.3MB-89min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit  

12. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 12_DS(1)20-21 Tiešsaiste VALSTS stml. video 24.11.20 (327MB-93min).mp4   skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Divpadsmitās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

12. tēmas shematiskais konspekts  13_DS(2)19-20 VALSTS konspekts 5.05.20.pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit :  13_DS(2)19-20 VALSTS konspekts 5.05.20

12. tēmas audio ieraksts   klausīšanai  bez lejupielādes ir pieejams šeit:  13_DS(2)19-20 VALSTS stml. audio 5.05.20 (21,5MB-94min).mp3 

12.tēmas tematiskais video ieraksts  13_DS(2)19-20 VALSTS stml. video 5.05.20 (1.65GB-99min).mp4 skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

TRĪSPADSMITĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA   “IZGLĪTĪBAS sistemoloģija”

Trīspadsmitās studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

13. attālinātās tiešsaistes konspekts 13_DS(1)20-21 Tiešsaiste IZGLĪTĪBAS stml konspekts 1.12.20 (5.47MB).pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit – 13_DS(1)20-21 Tiešsaiste IZGLĪTĪBAS stml konspekts 1.12.20 (5.47MB)

13 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 13_DS(1)20-21 Tiešsaiste IZGLĪTĪBAS stml audio 1.12.20 (20.4MB-89min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

13. attālinātās tiešsaistes video ieraksti 13_DS(1)20-21 Tiešsaiste IZGLĪTĪBAS stml video 1.12.20 (304MB-93min).mp4 un A.Broks Educ.for Tomorrow (5-33min 95MB) 28.11.16(1).mp4 skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Trīspadsmitās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

13. tēmas shematiskais konspekts  12_DS(2) 19-20 IZGLĪTĪBAS stml. konspekts 24.04.20 (3.56MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit :  12_DS(2) 19-20 IZGLĪTĪBAS stml. konspekts 24.04.20 (3.56MB)

13. tēmas audio ieraksts 12_DS(2)19-20 IZGLĪTĪBAS stml. audio 24.04.20 (21.0MB-92min).mp3 klausīšanai  bez lejupielādes ir pieejams šeit:

13.tēmas tematiskais video ieraksts 12_DS(2)19-20 IZGLĪTĪBAS stml. video 24.04.20 (1.55GB-93min).mp4  skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

ČETRPADSMITĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “PĒTNIECĪBAS sistemoloģija”

Četrpadsmitās studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

14. attālinātās tiešsaistes konspekts 14_DS(1)20-21 Tiešsaiste PĒTNIECIBAS stml. konspekts 8.12.20 (3.75MB).pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit –14_DS(1)20-21 Tiešsaiste PĒTNIECIBAS stml. konspekts 8.12.20 (3.75MB)

14. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 14_DS(1)20-21 Tiešsaiste PĒTNIECIBAS stml. audio 8.12.20.20 (20.8MB-91min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

14. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 14_DS(1)20-21 Tiešsaiste PĒTNIECIBAS stml. video 8.12.20.20 (254MB-92min).mp4 skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Četrpadsmitās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

14. tēmas shematiskais konspekts  11_DS(2)19-20 PĒTNIECĪBAS stml. konspekts 21.04.20 (6.22MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit :  11_DS(2)19-20 PĒTNIECĪBAS stml. konspekts 21.04.20 (6.22MB)

14. tēmas audio ieraksts  klausīšanai 11_DS(2)19-20 PĒTNIECIBAS stml. audio 21.04.20 (20,4MB-90min).mp3 bez lejupielādes ir pieejams šeit:

14. tēmas tematiskais video ieraksts 11_DS(2)19-20 PĒTNIECIBAS stml. video 21.04.20 (1.48GB-90min).mp4  skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

PIECPADSMITĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “PERSONĪBAS sistemoloģija”

Piecpadsmitās studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

15. attālinātās tiešsaistes konspekts 15_DS(1)20-21 Tiešsaiste PERSONĪBAS stml. konspekts (3.12MB) 15.12.20.pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit – 15_DS(1)20-21 Tiešsaiste PERSONĪBAS stml. konspekts (3.12MB) 15.12.20

15 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 15_DS(1)20-21 Tiešsaiste PERSONĪBA audio 15.12.20 (89 min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

15. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 15_DS(1)20-21 Tiešsaiste PERSONĪBAS stml. video (255MB) 15.12.20.mp4 skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Piecpadsmitās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

15. tēmas shematiskais konspekts  14_DS(2)19-20 PERSONĪBA 12.05.20 (2.93MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit :   14_DS(2)19-20 PERSONĪBA 12.05.20 (2.93MB)

15. tēmas audio ieraksts 14_DS(2)19-20 PERSONĪBA audio 12.05.20 (19.1MB-84min).mp3  klausīšanai  bez lejupielādes ir pieejams šeit:

15.tēmas tematiskais video ieraksts 14_DS(2)19-20 PERSONĪBA video 12.05.20 (1.47GB-99min).mp4 skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

SEŠPADSMITĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA   “NOBEIGUMS”

Sešpadsmitās studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

16. attālinātās tiešsaistes konspekts 16_DS(1)20-21 Tiešsaiste NOBEIGUMS konspekts 22.12.20 (6.31MB).pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit – 16_DS(1)20-21 Tiešsaiste NOBEIGUMS konspekts 22.12.20 (6.31MB)

16 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 16_DS(1)20-21 Tiešsaiste NOBEIGUMS audio 22.12.20 (17.7MB-78min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

 16. attālinātās tiešsaistes video ieraksts  16_DS(1)20-21 Tiešsaiste NOBEIGUMS video 22.12.20 (295MB-78min).mp4 skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Sešpadsmitās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

16. tēmas shematiskais konspekts  16_DS(2)19-20 NOBEIGUMS konspekts 26.05.20 (2.82MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit :    16_DS(2)19-20 NOBEIGUMS konspekts 26.05.20 (2.82MB)

16. tēmas audio ieraksts 16_DS(2)19-20 NOBEIGUMS audio 26.05.20 (16.3MB-72min).mp3  klausīšanai  bez lejupielādes ir pieejams šeit:

  16.tēmas tematiskais video ieraksts 16_DS(2)19-20 NOBEIGUMS video 26.05.20 (1.19GB-72min).mp4 skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Apsveicu – esam pabeiguši 2020-2021. skolas gada 1.semestra studiju darbu! Novēlu jaukas Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas, kā arī Laimīgu Jauno 2021. gadu!

 STUDIJU KURSA    “N O S L Ē G U M S”

Attālinātās tiešsaistes  materiāli

17. attālinātās tiešsaistes konspekts 17_DS(1)20-21 Tiešsaiste NOSLĒGUMS konspekts 29.12.20 4.71MB).pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit –   17_DS(1)20-21 Tiešsaiste NOSLĒGUMS konspekts 29.12.20 4.71MB)

17 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  17_DS(1)20-21 Tiešsaiste NOSLĒGUMS audio 29.12.20 (16.6MB-73min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

17. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 17_DS(1)20-21 Tiešsaiste NOSLĒGUMS video (274MB-74min) 29.12.20.mp4  skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8

**************************************************************

Ejot lejup –  te pieejami iepriekšējo semestru studiju materiāli

**************************************************************

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2019/ 2020. studiju gads    2.semestris

Studiju kalendārais plāns

Visu klātienes nodarbību shematiskie konspekti PDF formātā skatāmi un pieejami lejupielādei šeit blogā, bet visi audio ieraksti šeit blogā ir tikai klausāmi,

Visu klātienes nodarbību materiāli (shematiskie konspekti PDF formātā, audio ieraksti MP3  formātā un videoieraksti MP4 formātā) ir pieejami skatīšanai, klausīšanai un lejupielādei šeit                              https://failiem.lv/u/2dfuzmy2

+++++++++++++++++++++++++++

         I E V A D S    

Pirmā klātienes nodarbība  “Iepazīšanās ar studiju kursa būtību un sūtību, tā autoru, galvenajiem ieteicamajiem studiju informācijas avotiem”  4.02.2020    Nodarbības shematiskais konspekts skatīšanai un lejupielādei ir pieejami šeit – 01 DS(2)19-20 IEVADS-1 4.02.20

 1. nod. audio ieraksts   01_DS(2)19-20 IEVADS -1 (14.7MB-64 min)   klausīšanai bez lejupielādes  ir pieejams šeit:

Kā studijām ieteicamie galvenie informācijas avoti vispirms ir minamas divas kursa autora monogrāfijas un ziņojums starptautiskajā simpozijā BalticSTE2019 :

 1. Populārzinātniska monogrāfija “SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS”, 1988  (Var lasīt šeit tieši uz ekrāna vai arī lejuplādēt uz ekrāna atvērto pdf failu uz savu datoru).                                                        A.Broks_SIST.AP MUMS-1988-(fotokopija) pdf
 2. Monogrāfija “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA”, 2000  (Arhivēta pdf failu mape, kuru ieteicams        lejuplādēt uz savu datoru, atarhivēt un tad lasīt katru atsevišķo pdf failu).                                           A.Broks_IZGL.STML-2000 (manuskripts) pdf
 3. Starptautiskā zinātniskā simpozija BalticSTE2019 interaktīvās plenārsēdes ziņojuma shematiskais konspekts:   A.Broks BalticSTE2019 Key-note speech paper

Studiju kursam kā galvenie informācijas avoti ir ieteicami arī citu autoru sagatavotie materiāli, sākotnējā informācija par kuriem pieejama šeit  lasīšanai un/vai lejupielādei šeit –

4. V.Palamarčukas grāmata  SKOLA MĀCA DOMĀT. Rīga, „Zvaigzne“, 1984 (109 lpp.) – fotokopija   V.Palamarčuka_SKOLA MĀCA_DOMĀT, 1984 -1.puse (17.3MB pdf)     V.Palamarčuka_SKOLA_MĀCA_DOMĀT, 1984 -2.puse (21.7MB pdf)

5.Info par R.Lanzas un B.Bermana grāmatu “Biocentrisms”, Rīga, “Jumava”, 2017 (222 lpp.)  R.Lanza, B. Bermans BIOCENTRISMS, 2009 (13.8MB pdf)

6. Info par J. Muraškovska grāmatu “Talantīgās domāšanas “noslēpumi””, 2015 (430 lpp.) J.Muraškovskis TALANTĪGĀ DOMĀŠANA, 2015 (5.87MB pdf)

7. Info par E.de Bono grāmatu “Domā kamēr nav par vēlu”. Rīga, „Zvaigzne ABC”,2012 (255 lpp.) E.de Bono_DOMĀ KAMĒR NAV PAR VĒLU,_2012 (3.94MB pdf)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Otrā  nodarbība  “Iepazīšanās ar studiju kursa īstenošanas sistēmisko organizāciju”  15.09.2020   Nodarbības shematiskais konspekts skatīšanai un lejupielādei – 02_DS(2) IEVADS-2 11.02.20 (3.67MB) Read more »

Autorkurss_DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA_2014-2015_anno 2002

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2014/ 2015. studiju gads

AB_DS 2014-15

Operatīvā informācija

Nodarbību plānojums – DS 14-15 Nod.plāns

Informācija par klātienes nodarbību materiāliem internetā – DS 14-15 Info par stud.mat. 16.12.14

Ziņojumu pieteikumi – eks. grafiks   DS_eks.grafiks 14-15 

P R I E K Š V Ā R D S

Studiju kursa vispārīgs raksturojums, kas iepazīstina gan ar kursa būtību un sūtību, mērķi un uzdevumiem, gan studiju procesa organizāciju ( nodarbību kalendārais plāns, metodiskie norādījumi studiju procesa kā izglītojošā zinātniskā pētījuma īstenošanai, studiju materiālu pieejamība internetā u.c.)

Lekciju shematiskais konspekts :    DS_PRIEKŠVĀRDS 14-15

1.lekcijas audio ieraksts  –   1_DS-audio 2.09.14  (priekšvārda 1.puse – 64 min.)

2.lekcijas  audio ieraksts  –  2_DS-audio 9.09.14 (priekšvārda 2.puse – 85 min.)

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

I E V A D S

Kursa pamatjēdzienu – DOMĀŠANA, SISTĒMU TEORIJA,  SISTEMOLOĢIJA – skaidrojums

Lekciju shematiskais konspekts :    DS-IEVADS 14-15

3.lekcijas  audio ieraksts  – –  3_DS-audio 16.09.14 (ievada 1.puse)

4.lekcijas  audio ieraksts  – 4_DS-audio 23.09.14   (ievada 2.puse)

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

Pirmā DAĻA  (PCDS)

Domāsim sistēmiski Cilvēces Lielo Domu kvadrātā kopsaistībā sakārtotās Lielās Domas  :                       PASAULE, CILVĒKS, DZĪVE, SABIEDRĪBA

Lekciju shematiskais konspekts :    DS-STV_1.d._PCDS 14-15

5.lekcijas  audio ieraksts  –     5_DS-audio 30.09.14 (Cilvēks Pasaulē)

6.lekcijas  audio ieraksts  –  6_DS-audio 7.10.14 ( Pasaule Cilvēkā)

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

7.lekcijas  audio ieraksts  –  7_DS-audio 14.10.14 (Cilvēka Dzīve Pasaulē, Sabiedrībā)

8.lekcijas  audio ieraksts  – (Cilvēka Dzīve Pasaulē, Sabiedrībā)

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

9_S E M I N Ā R S – studentu ziņojumi par  pētījuma pirmo pusi (pētījuma pārskata ievads un 1.daļa). Teksta materiāls:  bijušo studentu atziņas no viņu ziņojumiem, to apspriešana  (bez audio, video ierakstiem)                           9_DS,IS-bijušo stud.atziņas

Otrā DAĻA  (Sistēmu Teorija  – ST)

SISTĒMU TEORIJA –  konspektīvs galveno vispārteorētisko atziņu apkopojums

10. lekcijas shematiskais konspekts :   10_DS-IS-STV (2.daļa-ST) 14-15

10. lekcijas  (sistēmu teorija) audio ieraksts

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

Trešā DAĻA  (Sistēmu Teorija Praksē  –  STP)

SISTĒMU TEORIJA PRAKSĒ  – ieskats izvēlētu nozaru sistemoloģijās

11. lekcijas shematiskais konspekts : VALSTS SISTEMOLOĢIJA –  11_DS-STV_VALSTS 11.11.14

11.lekcijas  audio ieraksts  –   11_DS-audio 11.11.14 (Valsts sistemoloģija)

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

12. lekcijas shematiskais konspekts : PĒTNIECĪBAS SISTEMOLOĢIJA  – 12_DS-STV_PĒTNIECĪBA 18.11.14

UZMANĪBU! 18.novembris ir Valsts svētku diena un 12.lekcija šogad nenotika – taču plānoto tēmu var studēt patstāvīgi, izmantojot līdzvērtīgu studiju kursa IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA  atbilstošās 19.novembra lekcijas materiālu.

12. lekcijas audio ieraksts :      12_DS-IS_audio 19.11.14 (10.0 MB).mp3  (Pētniecības sistemoloģija)

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

13. lekcijas shematiskais konspekts : VADĪBAS SISTEMOLOĢIJA  – 13_DS-STV_VADĪBA_25.11.12

13.lekcijas  audio ieraksts  -13_DS-audio 25.11.14 (19.6MB).mp3   (Vadības sistemoloģija)

14.lekcijas  audio ieraksts  –  14_DS-audio 2.12.14  (18.2 MB)  Ilgums 1:19:51

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

15. lekcijas shematiskais konspekts : PERSONĪBAS SISTEMOLOĢIJA  15_D5-STV_PERSONIBA 9.12.14

15.lekcijas  audio ieraksts  – 15_DS-audio 9.12.14 (17.8 MB) Ilgums 1:18:03

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

 N O B E I G U M S

16. lekcijas shematiskais konspekts : NOBEIGUMS   16_DS_NOBEIGUMS (vērtēšana) 16.12.14

16.lekcijas  audio ieraksts  – 16_DS-audio 16.12.14  (13.6 MB)  Ilgums 59:46

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

NOBEIGUMS – VĒRTĒŠANA – atskats paveiktajā, gatavošanās kursa eksāmenam.  Ievas Timmas Bērziņas maģistra darbs  – ieskats teicami veikta izglītojošās zinātniskās pētniecības darba pārskatā Ieva T-B. MD_2011

Senāko studiju gadu materiāli internetā vairs nav pieejami

############################################################

 

 

Izglītības priekšmets SISTĒMIKA skolēniem 2008-2009_anno 2001

2001.g. pēc tolaik Bauskas 1.vidusskolas direktores Antas Rudzītes iniciatīvas, ieklausoties skolotāju – maģistrantu atsauksmēs par LU docētāja Andra Broka studiju kursu “Izglītības sistemoloģija”, šī  kursa autoram tika piedāvāts izveidot un īstenot praksē principiāli līdzīgu priekšmetu “Sistēmika” vidusskolu skolēniem. Sākot ar 2001/2002. skolas gadu līdz 2007/2009. skolas gadam (ieskaitot) tas arī tika sekmīgi īstenots visiem Bauskas 1.vidusskolas 10.klašu skolēniem. Rezultātā skolēni uzkrāja sev vērtīgas dzīves pamatatziņas un apliecināja dotā priekšmeta efektivitāti vispārizglītības īstenošanā mūsdienu vidusskolā.

Turpinājumā Jums  šeit īr pieejami visi minētā  izglītības priekšmeta 2008./2009. skolas gada materiāli  – gan vizuālie uzskates materiāli (PDF formātā), gan nodarbību audio ieraksti (MP3 formātā). Materiāli sagrupēti atbilstoši notikušo skolas stundu secībai, katrai stundas tēmai pievienojot atbilstošo vizuālo un audio materiālu (attiecīgi 4 lpp. un 35 min. apjomā).

1.daļa. PASAULE, CILVĒKS, DZĪVE, SABIEDRĪBA, IZGLĪTĪBA – sistēmredzējums

1.nodarbība – priekšvārds:  SISTĒMIKA – kas tā tāda un kāpēc?       SISTEMIKA_1 SISTEMIKA_audio_1

2.nod. :  PASAULE un CILVĒKS (cilvēks pasaulē un pasaule cilvēkā)     SISTEMIKA_2 SISTEMIKA_audio_2

3.nod. DZĪVE (cilvēku apzinātā dzīve kā mērķtiecīgu cilvēkdarbību kopums: vajadzības-līdzekļi-apmierinājums, apzinātas cilvēkdarbības struktūra : izziņa, apdoma, rīcība).     SISTEMIKA_3 SISTEMIKA_audio_3

4.nod. IZGLĪTĪBA (izglītojošā darbība kā īpaši organizēta dzīves pieredzes apguve dzīvei  : zināšanas, prasmes, attieksmes – izziņai, apdomai, rīcībai; mācības un audzināšana, vispārizglītības saturs un  kvalitāte, kādu izglītību kādai dzīvei ? ).      SISTEMIKA_4 SISTEMIKA_audio_4

5.nod. VIDUSSKOLA (dzīve un izglītība mainībā – vispārizglītības satura un tā apguves principiālā organizācija vidusskolā, izglītības programmu veidi un priekšmeti  vispārizglītojošā vidusskolā, izglītota cilvēka dzīvesgatavības struktūra).  SISTEMIKA_5 SISTEMIKA_audio_5

6.nod. MAINĪBA AP MUMS UN MĒS MAINĪBĀ (mainība kā izmaiņas un pārmaiņas, mūsdienu Rietumu kopienas kultūras un civilizācijas attīstība, individuālais un kolektīvais cilvēku dzīvē, dzīves daudzveidības un tempa pieaugums, globalizācija un mūžizglītība).   SISTEMIKA_6 SISTEMIKA_audio_6

7.nod. MANAS DOMU KARTES : pasaule, cilvēks, dzīve, izglītība (patstāvīgais ieskaites darbs klasē par līdzšinējo tematiku – jēdzienu strukturēšanas prakse).     SISTEMIKA_7 SISTEMIKA_audio_7

8.nod. VĒRTĒŠANA, VĒRTĪBAS (vērtēšanas būtība un sūtība; trīs vērtēšanas ikvienas apzinātas cilvēkdarbības īstenošanā; vērtēšanas organizācijas trīs pamatjautājumi ).   SISTEMIKA_8 SISTEMIKA_audio_8

2.daļa.  SISTĒMIKAS ĀBECE ( sistēmu teorijas pamati)  – pasaules sistēmskatījums

9.nod. SISTĒMIKAS PAMATI ( sistēmikas definīcija, filosofiskās aksiomas un pamatjēdzienu kopa, galvenie pasaules parādību kā sistēmu veidi).    SISTEMIKA_9 SISTEMIKA_audio_9

10.nod. SISTĒMU ĪPAŠĪBAS ( sistēmu īpašību izcelsme; struktūra – sistēmu pamatīpašība, formālās struktūras, vienkāršas un sarežģītas sistēmas un to struktūrshēmas).     SISTEMIKA_10 SISTEMIKA_audio_10

3.daļa.  SISTĒMIKA PRAKSĒ  – mūsdienu cilvēka pasaules zinātniskais sistēmredzējums

11.nod. SISTĒMU ZINĀTNISKĀ IZZIŅA ( zinātniskā un mākslinieciskā izziņa, zinātniskās izziņas realitāte un precizitāte,  pamatjēdzienu sistēma un galvenie posmi).       SISTEMIKA_11 SISTEMIKA_audio_11

12.nod. SISTĒMU ZINĀTNISKAIS APRAKSTS – MODELĒŠANA ( parādību vispārīgais makroapraksts, determinētie un stohastiskie procesi, faktoloģija un cēlonība).       SISTEMIKA_12 SISTEMIKA_audio_12

13.nod. SOCIĀLĀS SISTĒMAS – A (valsts kā sistēma, sociālo sistēmu līdzsvarotība, sociālo parādību hierarhiskās struktūras).    SISTEMIKA_audio_13

14.nod. SOCIĀLĀS SISTĒMAS – B (sociālo sistēmu vadība, sabiedrības dzīves procesu stohastiskais raksturs, stohastisko procesu vadība).    SISTEMIKA_audio_14

15.nod. PERSONĪBAS PAMATSTRUKTŪRA (personība kā cilvēka garīgo īpašību sistēma, konkrēto struktūru daudzveidība, personības attīstība cilvēka mūža ritumā, personas garīgo īpašību ģenēze – cilvēka iekšējas un ārējās garīgās un materiālās vides loma personības attīstībā).   SISTEMIKA_15 SISTEMIKA_audio_15

16.nod. CILVĒLA PARAUGVĒRTĪBU jeb IDEĀLU SISTĒMA (ideālu vieta un loma cilvēkdarbību īstenošanā, galvenās  ideālu grupas, vērtību krīze mūsdienu cilvēku dzīves mainībā).         SISTEMIKA_16 SISTEMIKA_audio_16

17.nod.  SISTĒMIKA KĀ SISTĒMA (pārskats par īstenoto priekšmeta saturu, tā struktūru).     SISTEMIKA_17 SISTEMIKA_audio_17

Mani materiāli par SISTĒMISKO DOMĀŠANU

        Šajā tematiskajā  sadaļā (post) ievietoti mani  v i s p ā r ī g a   r a k s t u r a   m a t e r i ā l i  par sistēmisko domāšanu  (systems thinking,  системное мышление) bez noteiktas piesaistes kādam konkrētam studiju kursam.

Materiāli ir veltīti ar sistēmiskās domāšanas jeb sistēmu teorijas kā teorijas par domāšanas sistēmiskumu pamatjautājumu apskatam, kas veido  visu manu konkrēto studiju kursu filosofisko un psiholoģiskais pamatu. Materiāli tapuši ilgākā laika posmā, sākot ar fizikālo sistēmu apzināšanu – studējot fiziku LU Fizikas un matemātikas fakultātē (1960-1965), aktīvi veicot zinātnisko pētniecību segnetoelektriķu fizikas jomā (1962-1982), kā arī īstenojot  dielektriķu fizikas un cietvielu fizikas pamatu speckursus, pēc tam arī vispārīgās fizikas kursu skolotājiem. Līdztekus akadēmiskajai darbībai iesaistoties arī vēl izglītības vadības darbā –  veicot darbu LU Fizikas un matemātikas fakuktātes dekanātā (1978-1992), LVU Padomē/LU Senātā (1982-2001), kā arī LR Izglītības ministrijā ārštata līdzstrādnieka statusā (1993-1998), radās nepieciešamība atbilstoši apzināt arī dažādas sociālās sistēmas, to vadību un īpašības.  Tā visa rezultātā tapa divas nelielas monogrāfijas (1988, 2000) par sistēmām kopumā un sistēmu teorijas izmantošanu izglītībā. Atbilstoši radās un tiek īstenoti trīs autorkursi: “‘Domāšanas sistemoloģija” (SDSK1034),  “Izglītības sistemoloģija” (Peda6091) un “Zinātniskās darbības sistemoloģoija” (VadZ7014). Sistēmu teorijas lietojums īpaši akcentēts arī studiju kursā “Fizikas izglītības organizācija (Fizi4023)”.  Šiem studiju kursiem sagatavotie materiāli pieejami bloga daļas (category) SISTĒMISKĀ DOMĀŠANA attiecīgajās sadaļas (post) DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA, IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA, ZINĀTNISKĀS DARBĪBAS SISTEMOLOĢIJA un FIZIKAS IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA.

Lūkojoties pēc citu autoru piedāvātajiem materiāliem,  lūdzu ieskatieties pa labi –  bloga lapās  (pages).

Laika gaitā bloga sadaļās (post)  lapās (pages) ievietotā informācija tiek atbilstoši atjaunota un papildināta. Paldies visiem par radošo sadarbību šo materiālu izveidē. Būšu Jums ļoti pateicīgs par bloga komentāros  izteiktajām Jūsu atziņām, kas radušās iepazīstot attiecīgos šajā blogā ievietotos materiālus.

******************************************************************************************************************

Manas nu jau tālajā 1988. gadā izdotās populārzinātniskās monogāfijas  SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS  fotokopija:                A.Broks. Sistēmas ap mums un mēs sistemās,1988. Monogrāfijas fotokopija

Manas gadsimtu mijā izdotās, izglītības sistēmu analīzei, salīdzināšanai un sintēzei veltītās monogrāfijas IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA manuskripts:   A.Broks Izglītības sistemoloģija, 2000. Monogrāfijas manuskripts

Mans 2009.gada pavasarī sagatavotais pārskata raksts par sistēmisko domāšanu, kas šodien kalpo kā vispārīgs ievads dažādo manu studiju kursu īstenošanai:      A.Broks. Raksts-referāts starpt.konf.LLU,2009

 

Detalizētāki tematiski materiāli par sistēmisko domāšanu, kuri satur autora izstrādātās struktūrloģiskās shēmas jeb domu kartes, atsevišķu lekciju audio ierakstus, lietoto jēdzienu sistēmiskos skaidrojumus un šo jēdzienu veidotās struktūras, pieejami šīs bloga daļas SISTĒMISKĀ DOMĀŠANA citās sadaļās.