Category Archives: Sistēmiskā domāšana

Autorkurss DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA 2019-2020 anno 2002

16_DS(1) NOBEIGUMS 17.12.19 Domu kartes (3.91MB)14_DS(1) 19-20 PERSONĪBA Domu kartes 3.12.19 (4.44MB)

Kursa  DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA izveides un īstenošanas priekšvēsture

Studiju kurss tika izveidots 2002.gadā Daugavpils Pedagoģiskās universitātes maģistratūras Sabiedrības un iestāžu vadības (SIV) studiju programmas  studentiem un tika īstenots 6 gadus līdz 2008/09. studiju gadam (ieskaitot). Pēc pārtraukuma šī kursa īstenošana atsākta  no 2014/15. studiju gada.

Sākot ar 2009/10. studiju gadu šis kurss tiek īstenots kā starpdisciplinārs  izvēles studiju kurss  (SDSK1034), kas pieejams visiem Latvijas Universitātes bakalaura studiju programmu studentiem. Dotais studiju kurss attīsta jau 1997/1998. studiju gadā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības zinātņu virziena maģistrantiem uzsāktā un 19 gadus (līdz 2015/2016. st.g. ieskaitot) īstenotā studiju kursa IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA ideoloģiju, paplašinot un padziļinot domāšanas sakārtotības jeb sistēmisma apzināšanu arī ārpus izglītojošās darbības. 

Der atzīmēt, ka šī studiju kursa saknes iesniedzas arī laikposmā no 2001/2002.  līdz 2008/2009.  skolas gadam, kad Bauskas 1.vidusskolā tika īstenots skolas izvēles (fakultatīvais)  priekšmets SISTĒMIKA. Visiem interesentiem šajā blogā ir pieejami šī priekšmeta 2007/2008. skolas gada stundu shematiskie konspekti un audio ieraksti.

Atsevišķas tematiskās nodarbības vai kursu daļas īstenojas arī kā uzaicināta viesprofesora lekcijas un/vai semināri citās izglītības un ne tikai izglītības iestādēs, organizācijās. Līdz ar to visu šo augšminēto autorkursu materiāli ir brīvi pieejami  visiem interesentiem – dotā blogā apmeklētājiem.

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2019/ 2020. studiju gads    1.semestris

                                  

Aktuālas ziņa jeb informācija

Eksāmenu grafiks – pieteikumi uz 25.12.19 plkst. 20:00                                         DS(1) 19-20 eks.grafiks 25.12.19 20-00                                   

Sākuma tikšanās – kursa IEVADS                                                                                3. un 10.09.2019 LU Datorikas fakultātes 12.aud. (334.telpā) Raiņa b. 19        no plkst. 16:30 līdz 18:00

Studiju kalendārais plāns un prasības novērtējuma ieguvei                             DS(1) 19-20 Kalend. plāns un prasības

Visu klātienes nodarbību shematiskie konspekti PDF formātā skatāmi un pieejami lejupielādei šeit blogā, bet visi audio ieraksti šeit blogā ir tikai klausāmi,

Visu klātienes nodarbību shematiskie konspekti PDF formātā un audio ieraksti MP3  formātā ir pieejami skatīšanai, klausīšanai un lejupielādei šeit   https://failiem.lv/u/8473nhda            

+++++++++++++++++++++++++++

         I E V A D S    

Pirmā klātienes nodarbība  “Iepazīšanās ar studiju kursa būtību un sūtību, tā autoru, galvenajiem ieteicamajiem studiju informācijas avotiem”  3.09.2019    Nodarbības shematiskais konspekts skatīšanai un lejupielādei ir pieejami šeit – 01 DS(1) Ievads-1 3.09.19

  1. nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes  ir pieejams šeit:

 

Kā studijām ieteicamie galvenie informācijas avoti vispirms ir minamas divas kursa autora monogrāfijas un ziņojums starptautiskajā simpozijā BalticSTE2019 :

  1. Populārzinātniska monogrāfija “SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS”, 1988  (Var lasīt šeit tieši uz ekrāna vai arī lejuplādēt uz ekrāna atvērto pdf failu uz savu datoru).   A.Broks_SIST.AP MUMS-1988-(fotokopija) pdf
  2. Monogrāfija “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA”, 2000  (Arhivēta pdf failu mape, kuru ieteicams        lejuplādēt uz savu datoru, atarhivēt un tad lasīt katru atsevišķo pdf failu). A.Broks_IZGL.STML-2000 (manuskripts) pdf
  3. Starptautiskā zinātniskā simpozija BalticSTE2019 interaktīvās plenārsēdes ziņojuma shematiskais konspekts:   A.Broks BalticSTE2019 Key-note speech paper

Studiju kursam kā galvenie informācijas avoti ir ieteicami arī citu autoru sagatavotie materiāli, sākotnējā informācija par kuriem pieejama šeit  lasīšanai un/vai lejupielādei šeit –

4. V.Palamarčukas grāmata  SKOLA MĀCA DOMĀT. Rīga, „Zvaigzne“, 1984 (109 lpp.) – fotokopija    V.Palamarčuka_SKOLA MĀCA_DOMĀT, 1984 -1.puse (17.3MB pdf)     V.Palamarčuka_SKOLA_MĀCA_DOMĀT, 1984 -2.puse (21.7MB pdf)

5.Info par R.Lanzas un B.Bermana grāmatu “Biocentrisms”, Rīga, “Jumava”, 2017 (222 lpp.)    R.Lanza, B. Bermans BIOCENTRISMS, 2009 (13.8MB pdf)

6. Info par J. Muraškovska grāmatu “Talantīgās domāšanas “noslēpumi””, 2015 (430 lpp.)  J.Muraškovskis TALANTĪGĀ DOMĀŠANA, 2015 (5.87MB pdf)

7. Info par E.de Bono grāmatu “Domā kamēr nav par vēlu”. Rīga, „Zvaigzne ABC”,2012 (255 lpp.)     E.de Bono_DOMĀ KAMĒR NAV PAR VĒLU,_2012 (3.94MB pdf)

 

Otrā  klātienes nodarbība  “Iepazīšanās ar studiju kursa īstenošanas sistēmisko organizāciju”  10.09.2019   Nodarbības shematiskais konspekts skatīšanai un lejupielādei –  02_DS(1) IEVADS-2 10.09.19

2. nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes  ir pieejams šeit –

++++++++++++++++++++++

1. D A Ļ A 

“DOMĀŠANAS SAKĀRTOTĪBA jeb SISTĒMISMS

1.nodaļa    Cilvēka Domu Pasaule: domas, domāšana, sakārtotība

Trešā studiju darba nedēļa – 3. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Cilvēka Domu Pasaule – domas, domāšana, sakārtotība” skatīšanai un lejupielādei –03_DS(1) 19-20 17.09.19

3. klātienes nodarbības audio ieraksts 03 _DS(1) 1.1. Cilv. Domu Pasaule 17.09.19 (19.9MB-87min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

2.nodaļa   Sistēmu teorijas ābece

Ceturtā studiju darba nedēļa – 4. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Sistēmas, sistēmu vispārīgās īpašības” skatīšanai un lejupielādei –04_DS(1) 19-20 STabc A 24.09.19

4. klātienes nodarbības audio ieraksts 04_DS(1) 1.2.1 ST ābece A 24.09.19 (22.9MB-100 min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

Piektā studiju darba nedēļa – 5. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Sistēmu struktūras, sistēmu struktūru hiearhija” skatīšanai un lejupielādei 05_DS(1) 19-20 STabc B 1.10.19

5. klātienes nodarbības audio ieraksts 05_DS(1) 1.2.2 ST ābece B 1.10.19 (23.3MB – 102min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

Sestā studiju darba nedēļa – 6. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Sistēmu mainība, procesuālās sistēmas” skatīšanai un lejupielādei 06_DS(1) 1.2.3 ST abc C 8.10.19

6. klātienes nodarbības audio ieraksts 06_DS(1) 1.2.3 ST ābece C 8.10.19 (19.1MB-84 min).mp3 – 102min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit

3.nodaļa   Lielo Domu sistemoloģija

Septītā studiju darba nedēļa – 7. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “CILVĒKS kā sistēma” skatīšanai un lejupielādei 07_DS(1) 1.3.1 Cilvēks kā sistēma 15.10.19

7. klātienes nodarbības audio ieraksts 07_DS(1) 1.3.1 Cilvēks kā sistēma 15.10.19 (23.1MB-101 min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit

Astotā studiju darba nedēļa – 8. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Cilvēka DZĪVE kā sistēma” skatīšanai un lejupielādei 08_DS(1) Cilvēka DZĪVE kā sistēma 22.10.19

8. klātienes nodarbības audio ieraksts 08_DS(1) 1.3.2 DZĪVE 22.10.19 (22.0MB-96min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit

Devītā studiju darba nedēļa – 9. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “SABIEDRĪBA kā sistēma” skatīšanai un lejupielādei 09_DS(1) SABIEDRĪBA 29.10.19

9. klātienes nodarbības audio ieraksts  klausīšanai 09_DS(1) 1.3.3 SABIEDRĪBA 29.10.19 (22.3MB-98 min).mp3  bez lejupielādes ir pieejams šeit

 

2. D A Ļ A 

“SISTĒMU TEORIJA (vispārīgs pārskats)

Desmitā studiju darba nedēļa – 10. klātienes nodarbības (seminārs par kursa 1.daļā paveikto,  kursa 2.daļas  shematiskais konspekts  lejupielādei – 10_DS(1) 2.daļa ST 5.11.19

10. klātienes nodarbības audio ieraksts  klausīšanai 10_DS(1) 2.daļa ST 5.11.19 (15.1MB – 66 min).mp3  bez lejupielādes ir pieejams šeit 

 

3. D A Ļ A  “SISTĒMU TEORIJA PRAKSĒ”

Vienpadsmitā studiju darba nedēļa – sākam studiju kursa 3.daļu ar tēmu “VALSTS SISTEMOLOGIJA”, šeit 11.klātienes nodarbības shematiskais konspekts  lejupielādei –11_DS(1) 3.1 VALSTS stml. 12.11.19

11. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit – 11_DS(1) 3.1 VALSTS stml. 12.11.19 (20.5MB – 90 min).mp3

 

Divpadsmitā studiju darba nedēļa –  studiju kursa 3.daļas tēma “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOGIJA”, šeit 12.klātienes nodarbības shematiskais konspekts  lejupielādei –12_DS(1) 19-20 IZGLĪTĪBA Domu kartes 19.11.19 (3.59MB)

12. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit – 12_DS(1) 3.2 IZGLĪTĪBAS stml.19.11.19 (18.6MB – 82 min).mp3

 

Trīspadsmitā studiju darba nedēļa –  studiju kursa 3.daļas tēma “PĒTNIECĪBAS SISTEMOLOGIJA”, šeit 13.klātienes nodarbības shematiskais konspekts  lejupielādei –13_DS(1) 19-20 PĒTNIECĪBA Domu kartes 26.11.19 (2.94MB)

13. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit- 13_DS(1) 3.3 PĒTNIECĪBAS stm. 26.11.19 (13.4MB – 59 min).mp3   

Četrpadsmitā studiju darba nedēļa –  studiju kursa 3.daļas tēma “PERSONĪBAS SISTEMOLOGIJA”, šeit 14.klātienes nodarbības shematiskais konspekts  lejupielādei-14_DS(1) 19-20 PERSONĪBA Domu kartes 3.12.19 (4.44MB)

 

14. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit- 14_DS(1) 3.4 PERSONĪBAS stml. 3.12.19 (15.8MB – 69 min).mp3

Piecpadsmitā studiju darba nedēļa –  studiju kursa 3.daļas tēma “IZZIŅAS SISTEMOLOGIJA”, šeit 15.klātienes nodarbības shematiskais konspekts  lejupielādei-15_DS(1) SAZIŅAS stml. 10.12.19 Domu kartes(2.74MB)

15. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit- 15_DS(1) 3.5 SAZIŅAS stml.10.12.19 (15.1MB – 66 min).mp3

NOBEIGUMS

Sešpadsmitā studiju darba nedēļa – šeit skatīšanai un lejupielādei KLĀTIENES nodarbības noslēdzošās tikšanās  shematiskais konspekts 16_DS(1) NOBEIGUMS 17.12.19 Domu kartes (3.91MB)

16. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

2019/2020. studiju gada 1.semestra darba  materiāli ir ievietoti

**************************************************************

Ejot lejup –  te pieejami iepriekšējā semestra studiju materiāli

**************************************************************

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2018/ 2019. studiju gads    2.semestris

Aktuālas ziņas jeb informācija

                                     Sākuma tikšanās – kursa IEVADS                                                              5. un 12.02.2019 LU Akadēmiskā centra Dabas mājas 334.telpā no plkst. 16:30 līdz 18:00

Nodarbību kalendārais plāns  DS(2) 18-19 Kalend.plāns                          

Noslēguma ziņojumu grafiki    DS(2) ziņojumi 29.04.19       DS(2) ziņojumi 29.05.19                                                                                                                  Šeit redzams jūnijā paredzēto ziņojumu grafiks.  Grafiks aizpildas pieteikumu ienākšanas secībā.     DS(2) ziņojumu grafiks 22-28.06.19

                                         I E V A D S    

Pirmā klātienes nodarbība  “Iepazīšanās ar studiju kursa būtību un sūtību, tā autoru, galvenajiem ieteicamajiem studiju informācijas avotiem”  5.02.2019                                               Nodarbības shematiskais konspekts skatīšanai un lejupielādei ir pieejami šeit –                                             01_DS(2) 18-19 Ievads-1 (2.82MB)

Nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes 01_DS(2) 18-19 5.02.19 (19.9MB-87min).mp3 ir pieejams šeit –

Kā studijām ieteicamie galvenie informācijas avoti vispirms ir minamas divas kursa autora monogrāfijas :

  1. Populārzinātniska monogrāfija “SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS”, 1988  (Var lasīt šeit tieši uz ekrāna vai arī lejuplādēt uz ekrāna atvērto pdf failu uz savu datoru).                  A.Broks_SIST.AP MUMS-1988-(fotokopija) pdf
  2. Monogrāfija “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA”, 2000  (Arhivēta pdf failu mape, kuru ieteicams        lejuplādēt uz savu datoru, atarhivēt un tad lasīt katru atsevišķo pdf failu). A.Broks_IZGL.STML-2000 (manuskripts) pdf

Studiju kursam kā galvenie informācijas avoti ir ieteicami arī citu autoru sagatavotie materiāli, sākotnējā informācija par kuriem pieejama šeit  lasīšanai un/vai lejupielādei šeit –

    3. V.Palamarčukas grāmata  SKOLA MĀCA DOMĀT. Rīga, „Zvaigzne“, 1984 (109 lpp.) – fotokopija            V.Palamarčuka_SKOLA MĀCA_DOMĀT, 1984 -1.puse (17.3MB pdf)                      V.Palamarčuka_SKOLA_MĀCA_DOMĀT, 1984 -2.puse (21.7MB pdf)

    4.Info par R.Lanzas un B.Bermana grāmatu “Biocentrisms”, Rīga, “Jumava”, 2017 (222 lpp.)                    R.Lanza, B. Bermans BIOCENTRISMS, 2009 (13.8MB pdf)

5. Info par J. Muraškovska grāmatu “Talantīgās domāšanas “noslēpumi””, 2015 (430 lpp.)                         J.Muraškovskis TALANTĪGĀ DOMĀŠANA, 2015 (5.87MB pdf)

6. Info par E.de Bono grāmatu “Domā kamēr nav par vēlu”. Rīga, „Zvaigzne ABC”,2012 (255 lpp.)                E.de Bono_DOMĀ KAMĒR NAV PAR VĒLU,_2012 (3.94MB pdf)

Otrā  klātienes nodarbība  “Iepazīšanās ar studiju kursa īstenošanas sistēmisko organizāciju un  ieteicamajiem studiju papildus informācijas avotiem”  12.02.2019                                             Nodarbības shematiskais konspekts skatīšanai un lejupielādei                                                                                                                      02_DS(2) IEVADS-2 12.02.19 

Nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes 02_DS(2) 18-19 Ievads-2 12.02.19 (22.6MB-99 min).mp3 ir pieejams šeit –

2. nodarbības audio ieraksts lejupielādei ir pieejami šeit –   https://failiem.lv/u/whjbeear

1. D A Ļ A  “DOMU ,DOMĀŠANAS SAKĀRTOTĪBA jeb SISTĒMISMS

1.nodaļa    Cilvēka Domu Pasaule: domas, domāšana

Trešā studiju darba nedēļa – 3. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Cilvēka Domu Pasaule – domas, domāšana” skatīšanai un lejupielādei –   03_DS(3) 18-19 19.02.19 

3. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

3. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejams šeit –  https://failiem.lv/u/whjbeear

2.nodaļa   Sistēmu teorijas ābece   (STabc)

Ceturtā studiju darba nedēļa -4. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Sistēmu teorijas ābece A” skatīšanai un lejupielādei – 04_DS(2) 18-19 STabc A 26.02.19

4. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit – 04_DS(2) 18-19 STabc A 26.02.19 (20.8MB-89min).mp3

4. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit –  https://failiem.lv/u/whjbeear

Piektā studiju darba nedēļa -5. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Sistēmu teorijas ābece B” skatīšanai un lejupielādei – 05_DS(2) 18-19 STabc B 5.03.19

5. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit -05_DS(2) 18-19 5.03.19 (22.9MB-100min).mp3

5. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit –  https://failiem.lv/u/whjbeear

Sestā studiju darba nedēļa -6. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Sistēmu teorijas ābece C” skatīšanai un lejupielādei – 06_DS(2) STabc C 12.03.19

6. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit -06_DS(2) 18-19 12.03.19 (21.4MB-94min).mp3

6. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit –  https://failiem.lv/u/whjbeear

3.nodaļa Cilvēces Lielo Domu sistēma (Lielo Domu kvadrāts)

Septītā studiju darba nedēļa -7. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “VISUMS un CILVĒKS” skatīšanai un lejupielādei –   07_DS(2) V&C 19.03.19

7. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit – 07_DS(2) 18-19 19.03.19 (21.3MB-93min).mp3

7. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit –  https://failiem.lv/u/whjbeear

Astotā studiju darba nedēļa -8. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “DZĪVE” skatīšanai un lejupielādei –  08_DS(2) DZĪVE 26.03.18

8. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –  08_DS(2) 18-19 26.03.19 (22.1MB-97min).mp3

8. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit – https://failiem.lv/u/whjbeear

Devītā studiju darba nedēļa -9. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “SABIEDRĪBA” skatīšanai un lejupielādei – 09_DS(2) 18-19 SABIEDRĪBA 2.04.19

9. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit – _DS(2) 18-19 2.04.19 (22.8MB-100min).mp3

9. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit – https://failiem.lv/u/whjbeear

2. D A Ļ A  “SISTĒMU TEORIJAS PAMATU PĀRSKATS”

Desmitā studiju darba nedēļa – seminārs par kursa 1.daļa paveikto,  kursa 2.daļaS “SISTĒMU TEORIJA”  shematiskais konspekts  lejupielādei –10_DS(2) 18-19 ST 9.04.19

10. klātienes nodarbības -2.daļas īsā pārskata audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit -10_DS(2) 2.daļa ST 9.04.19 (4.43MB-20min).mp3

10. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit – https://failiem.lv/u/whjbeear

 3. D A Ļ A  “SISTĒMU TEORIJA PRAKSĒ”

Viepadsmitā studiju darba nedēļa – sākam studiju kursa 3.daļu ar tēmu “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOGIJA”, šeit 11.klātienes nodarbības shematiskais konspekts  lejupielādei – 11_DS(2) 18-19 IZGLĪTĪBA 23.04.19

11. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

11. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit – https://failiem.lv/u/whjbeear

Divpadsmitā studiju darba nedēļa – turpinām studiju kursa 3.daļu ar tēmu “VALSTS SISTEMOLOĢIJA”, šeit 12.klātienes nodarbības shematiskais konspekts  lejupielādei – 12_DS(2) VALSTS 7.05.19

12. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

12. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit – https://failiem.lv/u/whjbeear

Trīspadsmitā studiju darba nedēļa – turpinām studiju kursa 3.daļu ar tēmu “PĒTNIECĪBAS SISTEMOLOĢIJA”, šeit 13.klātienes nodarbības shematiskais konspekts  lejupielādei –                           13_DS(2) 18-19 PĒTNIECĪBA 14.05.19

13. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

13. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit – https://failiem.lv/u/whjbeear

Četrpadsmitā studiju darba nedēļa – turpinām studiju kursa 3.daļu ar tēmu “PERSONĪBAS  SISTEMOLOĢIJA”, šeit 14.klātienes nodarbības shematiskais konspekts  lejupielādei –                             14_DS(1) PERSONĪBA 21.05.19

14. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

14. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit – https://failiem.lv/u/whjbeear

NOBEIGUMS

Piecpadsmitā studiju darba nedēļa – šeit skatīšanai un lejupielādei KLĀTIENES nodarbības noslēdzošās tikšanās  shematiskais konspekts – 15_DS(2) NOBEIGUMS 28.05.19

15. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

15. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit –  https://failiem.lv/u/wv73cftq

2018-2019. studiju gada 2.semestris tuvojas noslēgumam : ir beigušās klātienes nodarbības, kuru atbilstošie materiāli ir pieejami šajā blogā. Atliek sagatavot un līdz 15..jūnijam iesūtīt vērtējumam izglītojošā zinātniskā pētījuma “SISTĒMISKĀ DOMĀŠANA” pārskatu un ziņojuma materiālu. Lai visiem labi sokas atlikušie darbi, jauku pavasari vadot un Vasaras saulgriežus veiksmīgi gaidot un sagaidot!

**********************************************************************************************************************************************************

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2018/ 2019. studiju gads    1.semestris

Aktuālas ziņas jeb informācija

 Sākuma tikšanās – kursa IEVADS                                                                                                 4. un 11.09.2018 LU Datorikas fak. Raiņa b. 19 12.aud.  (334.telpa) plkst. 16:30 – 18:00

Kursa noslēgums – pētījuma pārskata ziņojumu grafiks laikā no 2019.gada 22. līdz 25. janvārim. Šeit redzams uz doto brīdi pieteikto ziņojumu grafiks. Lūdzu sūtīt pieteikumus savlaicīgi, izvēloties sev piemērotāko  ziņojuma sniegšanas (eksāmena kārtošanas) laiku!                                                      DS(1) 18-19 ziņojumu grafiks 8.01.19 00-00

                                                                    I E V A D S

Pirmās tikšanās “Iepazīšanās ar studiju kursa būtību un sūtību, tā autoru, galvenajiem ieteicamajiem studiju informācijas avotiem” uzskates materiāli un audio ieraksts ( 85 minūtes)

01_DS(1)_IEVADS_4.09.18

Otrās tikšanās “Iepazīšanās ar studiju kursa satura un tā īstenošanas sistēmisko organizāciju” uzskates materiāls. Šīs tikšanās audio ieraksts tehnisku iemeslu dēļ netika veikts – var klausīties aizvadītā 2017/2018. studiju gada atbilstošos audio ierakstu un skatīties arī atbilstošo video ierakstu.

02_DS(1) IEVADS 11.09.18

 

1. D A Ļ A  “DOMĀŠANAS SISTĒMISKĀ ORGANIZĀCIJA”

1.nodaļa   Sistēmu teorijas ābece   (STabc)

Trešā studiju darba nedēļa “Sistēmu teorijas ābece (1)”- uzskates materiāls un audio ieraksts  par tēmu “Domas, domāšana – būtība un sūtība”:     03_DS(1)_1.daļa STabc(I) 18.09.18 

Ceturtā studiju darba nedēļa “Sistēmu teorijas ābece (2)” – uzskates materiāls un audio ieraksts  par tēmu “Sistēmas, sistēmu teorija, sistemoloģija – būtība un sūtība”. 04_DS(1) STabc (II) 25.09.18

Piektā studiju darba nedēļa “Sistēmu teorijas ābece (3)” – uzskates materiāls un audio ieraksts  par tēmu “Sistēmu struktūru sakārtotības hierarhija”. 05_DS(1) STabc (III) 2.10.18

2.nodaļa Cilvēces Lielo Domu sistēma

Sestā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls seminārnodarbībai bez audio ieraksta  par tēmu “PASAULE kā sistēma”.     06_DS(1) PCDS – PASAULE 9.10.18

Septītā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls un audio ieraksts  par tēmu “CILVĒKS kā sistēma”. 07_DS(1) PCDS – CILVĒKS 16.10.18

Astotā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls un audio ieraksts  par tēmu “DZĪVE kā sistēma”.    08_DS(1) PCDS DZĪVE 23.10.18

Devītā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls un audio ieraksts  par tēmu “SABIEDRĪBA kā sistēma”.  09_DS(1) PCDS SABIEDRĪBA 30.10.18        09_DS(1) 30.10.18 (20.6MB-90min).mp3

Desmitā studiju darba nedēļa – materiāli kursa 1.daļas noslēguma semināram 6.11.2018                          10_DS(1) Stud.atziņas un kom. 29.10.18
10_DS(1) Stud.atziņas un kom. 31.10.18

un seminār audio ieraksts:    10_DS(1) Seminārs 6.11.18 (14.7MB-65 min).mp3

2. D A Ļ A  “SISTĒMU TEORIJAS PAMATU PĀRSKATS”

6.11.2018 pēc semināra notikušās pārskata lekcijas – kursa 2.daļas shematiskais konspekts un lekcijas “Sistēmu teorija” audio ieraksts :   10_DS(1) 2.DAĻA (lekc.) -ST 6.11.18                                         10_DS(1) 2.DAĻA (lekc.) 6.11.18 (5.22MB-23 min).mp3

3. D A Ļ A  “SISTĒMU TEORIJA PRAKSĒ”

Vienpadsmitā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls un lekcijas pirmās daļas audio ieraksts  par tēmu “VALSTS SISTEMOLOĢIJA” :    11_DS(1) VALSTS 13.11.18 

Divpadsmitā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls un lekcijas audio ieraksts  par tēmu “IZGLĪTĪBAS  SISTEMOLOĢIJA”     12_DS(1) IZGLĪTĪBA 20.11.18

Trīspadsmitā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls un lekcijas audio ieraksts  par tēmu “PĒTNIECĪBAS  SISTEMOLOĢIJA”    13_DS(1) 18-19 PĒTNIECĪBA 27.11.18

Četrpadsmitā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls un lekcijas audio ieraksts  par tēmu “PERSONĪBAS SISTEMOLOĢIJA”       14_DS(1) PĒTNIECĪBA 4.12.18

Piecpadsmitā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls un lekcijas audio ieraksts  par tēmu “MAINĪBAS SISTEMOLOĢIJA”   15_DS(1) MAINĪBA 11.12.18

NOBEIGUMS

Sešpadsmitā studiju darba nedēļa  – kursa nobeiguma uzskates materiāls un lekcijas audio ieraksts  “NOBEIGUMS – kursa klātienes nodarbību satura pārskats”  16_DS(1) NOBEIGUMS 18.12.18

2018-2019. studiju gada 1.semestris tuvojas noslēgumam : ir beigušās klātienes nodarbības, kuru atbilstošie materiāli ir pieejami šajā blogā. Atliek sagatavot un līdz 20.janvārim iesūtīt vērtējumam izglītojošā zinātniskā pētījuma “DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA” pārskatu un ziņojuma materiālu. Lai visiem labi sokas atlikušie darbi, jaukus Ziemas svētkus un lustīgu Jaunā gada sagaidīšanu!

************************************************************************************

Senākie kursa studiju materiāli blogā nav saglabāti.

*********************************************************************

Autorkurss_DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA_2014-2015_anno 2002

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2014/ 2015. studiju gads

AB_DS 2014-15

Operatīvā informācija

Nodarbību plānojums – DS 14-15 Nod.plāns

Informācija par klātienes nodarbību materiāliem internetā – DS 14-15 Info par stud.mat. 16.12.14

Ziņojumu pieteikumi – eks. grafiks   DS_eks.grafiks 14-15 

P R I E K Š V Ā R D S

Studiju kursa vispārīgs raksturojums, kas iepazīstina gan ar kursa būtību un sūtību, mērķi un uzdevumiem, gan studiju procesa organizāciju ( nodarbību kalendārais plāns, metodiskie norādījumi studiju procesa kā izglītojošā zinātniskā pētījuma īstenošanai, studiju materiālu pieejamība internetā u.c.)

Lekciju shematiskais konspekts :    DS_PRIEKŠVĀRDS 14-15

1.lekcijas audio ieraksts  –   1_DS-audio 2.09.14  (priekšvārda 1.puse – 64 min.)

2.lekcijas  audio ieraksts  –  2_DS-audio 9.09.14 (priekšvārda 2.puse – 85 min.)

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

I E V A D S

Kursa pamatjēdzienu – DOMĀŠANA, SISTĒMU TEORIJA,  SISTEMOLOĢIJA – skaidrojums

Lekciju shematiskais konspekts :    DS-IEVADS 14-15

3.lekcijas  audio ieraksts  – –  3_DS-audio 16.09.14 (ievada 1.puse)

4.lekcijas  audio ieraksts  – 4_DS-audio 23.09.14   (ievada 2.puse)

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

Pirmā DAĻA  (PCDS)

Domāsim sistēmiski Cilvēces Lielo Domu kvadrātā kopsaistībā sakārtotās Lielās Domas  :                       PASAULE, CILVĒKS, DZĪVE, SABIEDRĪBA

Lekciju shematiskais konspekts :    DS-STV_1.d._PCDS 14-15

5.lekcijas  audio ieraksts  –     5_DS-audio 30.09.14 (Cilvēks Pasaulē)

6.lekcijas  audio ieraksts  –  6_DS-audio 7.10.14 ( Pasaule Cilvēkā)

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

7.lekcijas  audio ieraksts  –  7_DS-audio 14.10.14 (Cilvēka Dzīve Pasaulē, Sabiedrībā)

8.lekcijas  audio ieraksts  – (Cilvēka Dzīve Pasaulē, Sabiedrībā)

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

9_S E M I N Ā R S – studentu ziņojumi par  pētījuma pirmo pusi (pētījuma pārskata ievads un 1.daļa). Teksta materiāls:  bijušo studentu atziņas no viņu ziņojumiem, to apspriešana  (bez audio, video ierakstiem)                           9_DS,IS-bijušo stud.atziņas

Otrā DAĻA  (Sistēmu Teorija  – ST)

SISTĒMU TEORIJA –  konspektīvs galveno vispārteorētisko atziņu apkopojums

10. lekcijas shematiskais konspekts :   10_DS-IS-STV (2.daļa-ST) 14-15

10. lekcijas  (sistēmu teorija) audio ieraksts

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

Trešā DAĻA  (Sistēmu Teorija Praksē  –  STP)

SISTĒMU TEORIJA PRAKSĒ  – ieskats izvēlētu nozaru sistemoloģijās

11. lekcijas shematiskais konspekts : VALSTS SISTEMOLOĢIJA –  11_DS-STV_VALSTS 11.11.14

11.lekcijas  audio ieraksts  –   11_DS-audio 11.11.14 (Valsts sistemoloģija)

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

12. lekcijas shematiskais konspekts : PĒTNIECĪBAS SISTEMOLOĢIJA  – 12_DS-STV_PĒTNIECĪBA 18.11.14

UZMANĪBU! 18.novembris ir Valsts svētku diena un 12.lekcija šogad nenotika – taču plānoto tēmu var studēt patstāvīgi, izmantojot līdzvērtīgu studiju kursa IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA  atbilstošās 19.novembra lekcijas materiālu.

12. lekcijas audio ieraksts :      12_DS-IS_audio 19.11.14 (10.0 MB).mp3  (Pētniecības sistemoloģija)

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

13. lekcijas shematiskais konspekts : VADĪBAS SISTEMOLOĢIJA  – 13_DS-STV_VADĪBA_25.11.12

13.lekcijas  audio ieraksts  -13_DS-audio 25.11.14 (19.6MB).mp3   (Vadības sistemoloģija)

14.lekcijas  audio ieraksts  –  14_DS-audio 2.12.14  (18.2 MB)  Ilgums 1:19:51

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

15. lekcijas shematiskais konspekts : PERSONĪBAS SISTEMOLOĢIJA  15_D5-STV_PERSONIBA 9.12.14

15.lekcijas  audio ieraksts  – 15_DS-audio 9.12.14 (17.8 MB) Ilgums 1:18:03

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

 N O B E I G U M S

16. lekcijas shematiskais konspekts : NOBEIGUMS   16_DS_NOBEIGUMS (vērtēšana) 16.12.14

16.lekcijas  audio ieraksts  – 16_DS-audio 16.12.14  (13.6 MB)  Ilgums 59:46

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

NOBEIGUMS – VĒRTĒŠANA – atskats paveiktajā, gatavošanās kursa eksāmenam.  Ievas Timmas Bērziņas maģistra darbs  – ieskats teicami veikta izglītojošās zinātniskās pētniecības darba pārskatā Ieva T-B. MD_2011

Senāko studiju gadu materiāli internetā vairs nav pieejami

############################################################

 

 

Izglītības priekšmets SISTĒMIKA skolēniem 2008-2009_anno 2001

2001.g. pēc tolaik Bauskas 1.vidusskolas direktores Antas Rudzītes iniciatīvas, ieklausoties skolotāju – maģistrantu atsauksmēs par LU docētāja Andra Broka studiju kursu “Izglītības sistemoloģija”, šī  kursa autoram tika piedāvāts izveidot un īstenot praksē principiāli līdzīgu priekšmetu “Sistēmika” vidusskolu skolēniem. Sākot ar 2001/2002. skolas gadu līdz 2007/2009. skolas gadam (ieskaitot) tas arī tika sekmīgi īstenots visiem Bauskas 1.vidusskolas 10.klašu skolēniem. Rezultātā skolēni uzkrāja sev vērtīgas dzīves pamatatziņas un apliecināja dotā priekšmeta efektivitāti vispārizglītības īstenošanā mūsdienu vidusskolā.

Turpinājumā Jums  šeit īr pieejami visi minētā  izglītības priekšmeta 2008./2009. skolas gada materiāli  – gan vizuālie uzskates materiāli (PDF formātā), gan nodarbību audio ieraksti (MP3 formātā). Materiāli sagrupēti atbilstoši notikušo skolas stundu secībai, katrai stundas tēmai pievienojot atbilstošo vizuālo un audio materiālu (attiecīgi 4 lpp. un 35 min. apjomā).

1.daļa. PASAULE, CILVĒKS, DZĪVE, SABIEDRĪBA, IZGLĪTĪBA – sistēmredzējums

1.nodarbība – priekšvārds:  SISTĒMIKA – kas tā tāda un kāpēc?       SISTEMIKA_1 SISTEMIKA_audio_1

2.nod. :  PASAULE un CILVĒKS (cilvēks pasaulē un pasaule cilvēkā)     SISTEMIKA_2 SISTEMIKA_audio_2

3.nod. DZĪVE (cilvēku apzinātā dzīve kā mērķtiecīgu cilvēkdarbību kopums: vajadzības-līdzekļi-apmierinājums, apzinātas cilvēkdarbības struktūra : izziņa, apdoma, rīcība).     SISTEMIKA_3 SISTEMIKA_audio_3

4.nod. IZGLĪTĪBA (izglītojošā darbība kā īpaši organizēta dzīves pieredzes apguve dzīvei  : zināšanas, prasmes, attieksmes – izziņai, apdomai, rīcībai; mācības un audzināšana, vispārizglītības saturs un  kvalitāte, kādu izglītību kādai dzīvei ? ).      SISTEMIKA_4 SISTEMIKA_audio_4

5.nod. VIDUSSKOLA (dzīve un izglītība mainībā – vispārizglītības satura un tā apguves principiālā organizācija vidusskolā, izglītības programmu veidi un priekšmeti  vispārizglītojošā vidusskolā, izglītota cilvēka dzīvesgatavības struktūra).  SISTEMIKA_5 SISTEMIKA_audio_5

6.nod. MAINĪBA AP MUMS UN MĒS MAINĪBĀ (mainība kā izmaiņas un pārmaiņas, mūsdienu Rietumu kopienas kultūras un civilizācijas attīstība, individuālais un kolektīvais cilvēku dzīvē, dzīves daudzveidības un tempa pieaugums, globalizācija un mūžizglītība).   SISTEMIKA_6 SISTEMIKA_audio_6

7.nod. MANAS DOMU KARTES : pasaule, cilvēks, dzīve, izglītība (patstāvīgais ieskaites darbs klasē par līdzšinējo tematiku – jēdzienu strukturēšanas prakse).     SISTEMIKA_7 SISTEMIKA_audio_7

8.nod. VĒRTĒŠANA, VĒRTĪBAS (vērtēšanas būtība un sūtība; trīs vērtēšanas ikvienas apzinātas cilvēkdarbības īstenošanā; vērtēšanas organizācijas trīs pamatjautājumi ).   SISTEMIKA_8 SISTEMIKA_audio_8

2.daļa.  SISTĒMIKAS ĀBECE ( sistēmu teorijas pamati)  – pasaules sistēmskatījums

9.nod. SISTĒMIKAS PAMATI ( sistēmikas definīcija, filosofiskās aksiomas un pamatjēdzienu kopa, galvenie pasaules parādību kā sistēmu veidi).    SISTEMIKA_9 SISTEMIKA_audio_9

10.nod. SISTĒMU ĪPAŠĪBAS ( sistēmu īpašību izcelsme; struktūra – sistēmu pamatīpašība, formālās struktūras, vienkāršas un sarežģītas sistēmas un to struktūrshēmas).     SISTEMIKA_10 SISTEMIKA_audio_10

3.daļa.  SISTĒMIKA PRAKSĒ  – mūsdienu cilvēka pasaules zinātniskais sistēmredzējums

11.nod. SISTĒMU ZINĀTNISKĀ IZZIŅA ( zinātniskā un mākslinieciskā izziņa, zinātniskās izziņas realitāte un precizitāte,  pamatjēdzienu sistēma un galvenie posmi).       SISTEMIKA_11 SISTEMIKA_audio_11

12.nod. SISTĒMU ZINĀTNISKAIS APRAKSTS – MODELĒŠANA ( parādību vispārīgais makroapraksts, determinētie un stohastiskie procesi, faktoloģija un cēlonība).       SISTEMIKA_12 SISTEMIKA_audio_12

13.nod. SOCIĀLĀS SISTĒMAS – A (valsts kā sistēma, sociālo sistēmu līdzsvarotība, sociālo parādību hierarhiskās struktūras).    SISTEMIKA_audio_13

14.nod. SOCIĀLĀS SISTĒMAS – B (sociālo sistēmu vadība, sabiedrības dzīves procesu stohastiskais raksturs, stohastisko procesu vadība).    SISTEMIKA_audio_14

15.nod. PERSONĪBAS PAMATSTRUKTŪRA (personība kā cilvēka garīgo īpašību sistēma, konkrēto struktūru daudzveidība, personības attīstība cilvēka mūža ritumā, personas garīgo īpašību ģenēze – cilvēka iekšējas un ārējās garīgās un materiālās vides loma personības attīstībā).   SISTEMIKA_15 SISTEMIKA_audio_15

16.nod. CILVĒLA PARAUGVĒRTĪBU jeb IDEĀLU SISTĒMA (ideālu vieta un loma cilvēkdarbību īstenošanā, galvenās  ideālu grupas, vērtību krīze mūsdienu cilvēku dzīves mainībā).         SISTEMIKA_16 SISTEMIKA_audio_16

17.nod.  SISTĒMIKA KĀ SISTĒMA (pārskats par īstenoto priekšmeta saturu, tā struktūru).     SISTEMIKA_17 SISTEMIKA_audio_17

Mani materiāli par SISTĒMISKO DOMĀŠANU

        Šajā tematiskajā  sadaļā (post) ievietoti mani  v i s p ā r ī g a   r a k s t u r a   m a t e r i ā l i  par sistēmisko domāšanu  (systems thinking,  системное мышление) bez noteiktas piesaistes kādam konkrētam studiju kursam.

Materiāli ir veltīti ar sistēmiskās domāšanas jeb sistēmu teorijas kā teorijas par domāšanas sistēmiskumu pamatjautājumu apskatam, kas veido  visu manu konkrēto studiju kursu filosofisko un psiholoģiskais pamatu. Materiāli tapuši ilgākā laika posmā, sākot ar fizikālo sistēmu apzināšanu – studējot fiziku LU Fizikas un matemātikas fakultātē (1960-1965), aktīvi veicot zinātnisko pētniecību segnetoelektriķu fizikas jomā (1962-1982), kā arī īstenojot  dielektriķu fizikas un cietvielu fizikas pamatu speckursus, pēc tam arī vispārīgās fizikas kursu skolotājiem. Līdztekus akadēmiskajai darbībai iesaistoties arī vēl izglītības vadības darbā –  veicot darbu LU Fizikas un matemātikas fakuktātes dekanātā (1978-1992), LVU Padomē/LU Senātā (1982-2001), kā arī LR Izglītības ministrijā ārštata līdzstrādnieka statusā (1993-1998), radās nepieciešamība atbilstoši apzināt arī dažādas sociālās sistēmas, to vadību un īpašības.  Tā visa rezultātā tapa divas nelielas monogrāfijas (1988, 2000) par sistēmām kopumā un sistēmu teorijas izmantošanu izglītībā. Atbilstoši radās un tiek īstenoti trīs autorkursi: “‘Domāšanas sistemoloģija” (SDSK1034),  “Izglītības sistemoloģija” (Peda6091) un “Zinātniskās darbības sistemoloģoija” (VadZ7014). Sistēmu teorijas lietojums īpaši akcentēts arī studiju kursā “Fizikas izglītības organizācija (Fizi4023)”.  Šiem studiju kursiem sagatavotie materiāli pieejami bloga daļas (category) SISTĒMISKĀ DOMĀŠANA attiecīgajās sadaļas (post) DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA, IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA, ZINĀTNISKĀS DARBĪBAS SISTEMOLOĢIJA un FIZIKAS IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA.

Lūkojoties pēc citu autoru piedāvātajiem materiāliem,  lūdzu ieskatieties pa labi –  bloga lapās  (pages).

Laika gaitā bloga sadaļās (post)  lapās (pages) ievietotā informācija tiek atbilstoši atjaunota un papildināta. Paldies visiem par radošo sadarbību šo materiālu izveidē. Būšu Jums ļoti pateicīgs par bloga komentāros  izteiktajām Jūsu atziņām, kas radušās iepazīstot attiecīgos šajā blogā ievietotos materiālus.

******************************************************************************************************************

Manas nu jau tālajā 1988. gadā izdotās populārzinātniskās monogāfijas  SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS  fotokopija:                A.Broks. Sistēmas ap mums un mēs sistemās,1988. Monogrāfijas fotokopija

Manas gadsimtu mijā izdotās, izglītības sistēmu analīzei, salīdzināšanai un sintēzei veltītās monogrāfijas IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA manuskripts:   A.Broks Izglītības sistemoloģija, 2000. Monogrāfijas manuskripts

Mans 2009.gada pavasarī sagatavotais pārskata raksts par sistēmisko domāšanu, kas šodien kalpo kā vispārīgs ievads dažādo manu studiju kursu īstenošanai:      A.Broks. Raksts-referāts starpt.konf.LLU,2009

 

Detalizētāki tematiski materiāli par sistēmisko domāšanu, kuri satur autora izstrādātās struktūrloģiskās shēmas jeb domu kartes, atsevišķu lekciju audio ierakstus, lietoto jēdzienu sistēmiskos skaidrojumus un šo jēdzienu veidotās struktūras, pieejami šīs bloga daļas SISTĒMISKĀ DOMĀŠANA citās sadaļās.