Category Archives: Sistēmiskā domāšana

Šis ir izvēles autorkurss “DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA” 2023-2024 (anno 2002) It’s elective study course “SYSTEMOLOGY OF THINKING” 2023 – 2024

LU emer.prof., fizikas doktors

prof. emeritus, PHD in Physics

Klāt 2023/2024. akadēmiskais gads!

Academic year 2023/2024 is here!

IEVADVĀRDI visiem interesentiem

Kārtējo reiz Jums visiem tiek piedāvātāts izvēles studiju kurss “Domāšanas sistemoloģija”.  Šī kursa  autors – LU emeritētais profesors Andris Broks  uz  dotajā blogā sakopoto materiālu pamata visiem interesentiem  faktiski piedāvā ieskatu savā digitalizētajā monogrāfijā “Cilvēks, Dzīve, Visums” jeb “CILVĒKA DZĪVE VISUMĀ”.  Studiju kurss “DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA” ir šīs monogrāfijas kodoldaļa – autora uzkrātās dzīves  pieredzes galveno atziņu vispārīgs apkopojums. Tas ir viņa garīgais mantojums jaunāko paaudžu studentiem un ne tikai viņiem.

Studiju process pašlaik īstenojas tikai attāinātajā tiešsaistē, izmantojot LU nodrošināto Microsoft Teams datorsistēmu. Kursa studiju materiālu krātuvē pieejamie lekciju konspekti un audio/video ieraksti nodrošina iespējas studēt arī pilnīgi patstāvīgi, nepiedaloties regulārajās attaīnātajās tiešsaistēs.

Ja esiet LU studenti,tad reģistrācijas nedēļā pirms semestra studiju darba uzsākšanas savlaicīgi paziņojiet savu izvēli Studiju servisam un reģistrējaties studiju uzsākšanai. Ja ir aktuāli jautājumi, rakstiet man e-pasta vēstuli uz andris.broks@lu.lv. Pieslēgumu MST sistēmai nodrošina LUIS e-studiju sistēma, es šeit nevaru palīdzēt

Visbeidzot – lūdzu ievērot, ka kursa studiju procesa vadības centrs ir šeit – kursa autora blogā https:/blogilu.lv/broks/. LU e-studiju sitēmua netiek izmantota, jo kursu studē ne tikai LU studenti.

. INTRODUCTORY WORDS TO ALL WHO ARE INTERESTED TO STUDY COURSE IN ENGLISH

Hello, I hope that you have got initial information about this course from our University elective (optional) study course SDSK1034 program, what is available also in English. I hope also that you are registered to start our Microsoft Teams meetings. If any questions, write me e-mail to andris.broks@lu.lv and follow information provided here in my blog. This blog is the center of study course process management. I am not using our University developed local MOODLE e-study system. The course is open not only for students.

Technical connections with MST system for registered students are provided by our University information service department. I am not solving corresponding technical problems.

Klāt pavasara eksāmenu sesija!

Šeit eksāmenu kalendārais plāns – lūdzu savlaicīgi reģistrēties, sūtot savu pieteikumu andris.broks@lu.lv

Spring exam session is here!

Here is the exam calendar – please register in time by sending your application to andris.broks@lu.lv

Sesijas informatīvie materiāli ir šeit: 17_DS(2)23-24 SESIJA latv 4.06.24 – 25.06.24 – https://failiem.lv/u/3y2qvvvwgq

Session informational materials are here: 17_ST(2)23-24 SESSION engl 7.06.24 – 28.06.24 – https://failiem.lv/u/m47y4xagt6

Attālinātās tiešsaistes Microsoft Teams pieslēguma  links ir nodrošināts tikai  studiju kursam gan latviešu, gan angļu valodā studējošās grupās reģistrētajiem LU studentiem.

 The remote online Microsoft Teams connection link is provided only for University of Latvia students  registered in Latvian and English study groups.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a59258f0e68864f8b930f6202da8503ea%40thread.skype/Visp%25C4%2581r%25C4%25ABgi?groupId=117c4aa6-90e5-4a5e-9a65-8345e02c4d56&tenantId=26844e44-d297-4068-a329-451ce86231f1

1. NEDĒĻA WEEK No 1

1.studiju darba nedēļas materiāli 01_DS(2)23-24 latv 6.02.24 ir šeit: https://failiem.lv/u/dk9guq674r

Study week No1 materials 01_ST(2)23-24 engl 9.02.24 are here:          https://failiem.lv/u/vjmr4y3745

2.NEDĒĻA WEEK No 2

2.studiju darba nedēļas materiāli 02_DS(2)23-24 latv 13.02.24 ir šeit: https://failiem.lv/u/xvw4tac9sm

Study week No2 materials 02_ST(2)23-24 engl 16.02.24 are here:  https://failiem.lv/u/cyna7vqppq

3.NEDĒĻA WEEK No 3

3.studiju darba nedēļas materiāli 03_DS(2)23-24 latv 20.02.24 ir šeit: https://failiem.lv/u/8bzj3gw2av

Study week No3 materials 03_ST(2)23-24 engl 23.02.24 are here: https://failiem.lv/u/asmkagqnrf

4.NEDĒĻA WEEK No 4

4.studiju darba nedēļas materiāli 04_DS(2)23-24 latv 27.02.24 ir šeit: https://failiem.lv/u/25gb45sp64

Study week No4 materials 04_ST(2)23-24 engl 1.03.24 are here: https://failiem.lv/u/mmkrh2yjz2

5.NEDĒĻA WEEK No 5

5.studiju darba nedēļas materiāli 05_DS(2)23-24 latv 5.03.24 ir šeit: https://failiem.lv/u/wymghtsmnw

Study week No5 materials 05_ST(2)23-24 engl 8.03.24 are here: https://failiem.lv/u/r857ggtw9w

6.NEDĒĻA WEEK No6

6.studiju darba nedēļas materiāli 06_DS(2)23-24 latv 12.03.24 ir šeit: https://failiem.lv/u/5t7eu4bekf

Study week No6 materials 06_ST(2)23-24 engl 15.03.24 are here: https://failiem.lv/u/awmf83xyb7

7.NEDĒĻA WEEK No7

7.studiju darba nedēļas materiāli 07_DS(2)23-24 latv 19.03.24 ir šeit: https://failiem.lv/u/5a2s8vs3eg

Study week No7 materials 07_ST(2)23-24 engl 22.03.24 are here: https://failiem.lv/u/jh4uh3zvxr

8.NEDĒĻA WEEK No8

8.studiju darba nedēļas materiāli 08_DS(2)23-24 latv 2.04.24 ir šeit: https://failiem.lv/u/fnecgnfx4e

Study week No8 materials 08_ST(2)23-24 engl 5.04.24 are here:

https://failiem.lv/u/9k4p9jc4c3

9.NEDĒĻA WEEK No9

9.studiju darba nedēļas materiāli 09_DS(2)23-24 latv 9.04.24 ir šeit: https://failiem.lv/u/ea2dx8jej7

Study week No9 materials 09_ST(2)23-24 engl 12.04.24 are here: https://failiem.lv/u/yy3gbvk2yk

10.NEDĒĻA WEEK No10

10.studiju darba nedēļas materiāli 10_DS(2)23-24 latv 16.04.24 ir šeit: https://failiem.lv/u/6eukb5prqt

Study week No10 materials 10_ST(2)23-24 engl 19.04.24 are here: https://failiem.lv/u/qzqud7k29n

11.NEDĒĻA WEEK No11

11.studiju darba nedēļas materiāli 11_DS(2)23-24 latv 23.04.24 ir šeit: https://failiem.lv/u/mubg8ytmjs

Study week No11 materials 11_ST(2)23-24 engl 26.04.24 are here: https://failiem.lv/u/2b9v7me4f9

12.NEDĒĻA WEEK No12

12.studiju darba nedēļas materiāli 12_DS(2)23-24 latv 30.04.24 ir šeit: https://failiem.lv/u/tk8upjhja3

Study week No12 materials 12_ST(2)23-24 engl 3.05.24 are here: https://failiem.lv/u/3aejdvxatu

13.NEDĒĻA WEEK No13

13.studiju darba nedēļas materiāli 13_DS(2)23-24 latv 7.05.24 ir šeit: https://failiem.lv/u/6z2nw7guey

Study week No13 materials 13_ST(2)23-24 engl 10.05.24 are here: https://failiem.lv/u/pa5ttt8jcf

14.NEDĒĻA WEEK No14

14.studiju darba nedēļas materiāli 14_DS(2)23-24 latv 14.05.24 ir šeit: https://failiem.lv/u/kgawr5gkxc

Study week No14 materials 14_ST(2)23-24 engl 17.05.24 are here: https://failiem.lv/u/dmrashj8rf

15.NEDĒĻA WEEK No15

15.studiju darba nedēļas materiāli 15_DS(2)23-24 latv 21.05.24 ir šeit: https://failiem.lv/u/nwqxus3n6j

Study week No15 materials 15_ST(2)23-24 engl 24.05.24 are here: https://failiem.lv/u/7dq692uvrm

16.NEDĒĻA WEEK No16

16.studiju darba nedēļas materiāli 16_DS(2)23-24 latv 28.05.24 ir šeit: https://failiem.lv/u/gym3nr8jv4

Study week No16 materials 16_ST(2)23-24 engl 31.05.24 are here: https://failiem.lv/u/fkm4x5w6g8

***********************************

************************************

Turpinājumā 2023/2024. akad. gada rudens semestra studiju darbs DS(1)23-24 latv

Sorry, but because of unpredicted interruption of this semester study process, corresponding materials in english are no more available.

Elective study course “SYSTEMOLOGY OF THINKING” It is first or autumn semester of current academic study year 2023/2024

1.studiju nedēļa Study week No 1

Pirmās studiju darba nedēļas materiālu mape 01_DS(1)23-24 latviski visiem ir pieejama šeit : https://failiem.lv/u/hyuy5p346

2.studiju nedēļa Study week No 2

Otrās studiju darba nedēļas materiālu mape 02_DS(1)23-24 latviski 12.09.23 visiem ir pieejama šeit : https://failiem.lv/u/b86kasrwk

3.studiju nedēļa Study week No 3

Trešās studiju darba nedēļas materiālu mape 03_DS(1)23-24 latviski 19.09.23 visiem ir pieejama šeit : https://failiem.lv/u/zwdvbf35h

4.studiju nedēļa Study week No 4

Ceturtās studiju darba nedēļas materiālu mape 04_DS(1)23-24 latviski 26.09.23 visiem ir pieejama šeit : https://failiem.lv/u/jjwgac3wva

5.studiju nedēļa Study week No 5

U Z M A N Ī B U ! Laikposmā no 3. – 22. oktobrim (5., 6., 7. studiju darba nedēļas) regulārās iknedēļas tiešsaistes nenotiek un šo nedēļu studiju atjaunotie materiāli netiek sagatavoti. Taču 17.okt. latviešu valodā studējōšo grupai notiks neformāla attālinātā tiešsaiste, kurā tika apspriesti septembra mēnesī studētie aizvad;ito četru nedēļu materiāli. Skatiet materiālu mapi 07(neformāla tiešsaiste)DS(1)23-24 17.10.23 internetā https://failiem.lv/u/hwkc33xkay

Ja kāds no studentiem vēlas turpināt kursa studijas atbilstoši šī semestra sākotnējam kalendārajam plānam (bez pārteukuma), tad var izmantot iepriekšējā studiju gada pavasara semestra atbilstošos tematiskos materiālus. Minētie materiāli ir ievietoti šī semestra atbilstošo nedēļu materiālu interneta vietnēs. 5.nedēļas studiju materiāli par tēmas “Sistēmu teoriju ābece” pirmo sadaļu “Sistēmas, sistēnu vispārīgās īpašības” ir pieejami šeit: 05((atcelta tiešsaiste)DS(1)23-24 latviski 3.10.23  + 05_DS(2)22-23)   https://failiem.lv/u/j45crc2567

Regulārās plānotās tiešsaistes latviešu valodā atsāksies 8. studiju darba nedēļā (24.10.23)

6.studiju nedēļa Study week No6

Iepriekšējā semestra 6.nedēļas studiju materiāli par tēmas “Sistēmu teoriju ābece” otro sadaļu “Sistēmu uzbūve, telpiskās struktūras” ir pieejami šeit: 06((atcelta tiešsaiste)DS(1)23-24 latviski 10.10.23  + 06_DS(2)22-23) https://failiem.lv/u/dvw7hnx88c

7.studiju nedēļa Study week No7

Iepriekšējā semestra 7.nedēļas studiju materiāli par tēmas “Sistēmu teoriju ābece” trešo sadaļu “Sistēmu mainība, procesuālās sistēmas” ir pieejami šeit: 07((atcelta tiešsaiste)DS(1)23-24 latviski 17.10.23   + 07_DS(2)22-23), kur ir arī 7.nedēļas neformālās tiešsaistes materiāli – https://failiem.lv/u/hwkc33xkay

8.studiju nedēļa Study week No8

Mēs atsākam regulāro studiju procesu atbilstoši 6.10.23 precizētajam kalendārajam plānam.

Astotās studiju darba nedēļas materiālu mape 08_DS(1)23-24 latviski 24.10.23 visiem ir pieejama šeit : https://failiem.lv/u/uc8f9pqarx

9.studiju nedēļa Study week No9

Devītās studiju darba nedēļas materiālu mape 09_DS(1)23-24 latviski 31.10.23 visiem ir pieejama šeit : https://failiem.lv/u/9x94bhhjep

10.studiju nedēļa Study week No10

Desmitās studiju darba nedēļas materiālu mape 10_DS(1)23-24 latviski 7.11.23 visiem ir pieejama šeit : https://failiem.lv/u/yptkendk7f

11.studiju nedēļa Study week No11

Vienpadsmitās studiju darba nedēļas materiālu mape 11_DS(1)23-24 latviski 14.11.23 visiem ir pieejama šeit : https://failiem.lv/u/sf3xgxk5u7

12.studiju nedēļa Study week No12

Divpadsmitās studiju darba nedēļas materiālu mape 12_DS(1)23-24 latviski 21.11.23 visiem ir pieejama šeit : https://failiem.lv/u/n4j3ewk2fw

13.studiju nedēļa Study week No13

Trīspadsmitās studiju darba nedēļas materiālu mape 13_DS(1)23-24 latviski 28.11.23 visiem ir pieejama šeit : https://failiem.lv/u/4h5dphqz5x

14.studiju nedēļa Study week No14

Četrpadsmitās studiju darba nedēļas materiālu mape 14_DS(1)23-24 latviski 5.12.23 visiem ir pieejama šeit : https://failiem.lv/u/j9bst2bbyr

15.studiju nedēļa Study week No15

Piecpadsmitās studiju darba nedēļas materiālu mape 15_DS(1)23-24 latviski 12.12.23 visiem ir pieejama šeit : https://failiem.lv/u/xkm2bv3vcg

16.studiju nedēļa Study week No16

Sešpadsmitās studiju darba nedēļas materiālu mape 16_DS(1)23-24 latviski 19.12.23 visiem ir pieejama šeit : https://failiem.lv/u/udh4xh8tne

Ziemas eksāmenu sesija ir klāt! The winter exam session is here!

INFORMĀCIJA par sesijas organiz;aciju un norisi ir pieejama kursa datu krātuvē šeit: https://failiem.lv/u/hkwq7ad79b

************************************

Autorkurss “DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA” 2022-2023 pavasara jeb otrais semestris.

Sorry, course was not realized also in English!

U Z M A N Ī B U : visas studiju kursa iknedēļas nodarbības (lekcijas un semināri) kursa apguvei reģistrētajiem LU studentiem notiek attālinātā tiešsaistē latviešu valodā OTRDIENĀS no plkst. 16:30 līdz 18:30  LU e-studiju nodrošinātajā Microsoft Teams interaktīvās saziņas sistēmā.

Pirmā org-met. VĒSTULE 12.02.23.pdf  Pirmā VĒSTULE 12.02.23

Otrā org-met. VĒSTULE 27.02.23.pdf       Otrā VĒSTULE 27.02.23

Trešā org-met. VĒSTULE 11.04.23.pdf    Trešā VĒSTULE 11.04.23

Ceturtā org.-met. VĒSTULE 21.05.23.pdf    Ceturtā.VĒSTULE 21.05.23

Iknedēļas tiešsaistēs  laikā no 16:30 līdz 18:00 saskaņā ar  studiju kalendāro plānu notiek  atbilstošā tematiskā prezentācija –  lekcija. Līdztekus veidojas  tās audio-video ieraksts. Pēc tam līdz  plkst. 18:30, nu jau bez audio-video ieraksta, notiek interaktīvais seminārs – studentu izteikto atziņu un uzdoto jautājumu apspriešana. Līdz nākamās darba nedēļas tiešsaistei notiek studentu patstāvīgais pētnieciskais darbs, radoši apzinot atbilstošo nedēļas tēmu.

Iknedēļas studiju darba tematisko materiālu kopas, kas visiem interesentiem pieejamas internetā kursa materiālu krātuvē, kuras  galvenās sastāvdaļas ir: tematiskās lekcijas vizuālais uzskates materiāls kā domu karšu komplekts pptx formātā; lekcijas audio (mp3) un video (mp4) ieraksti, kā arī lekcijas vizuālais uzskates materiāls docx un pdf formātos.  Inerneta vietne var saturēt arī dažādus citus, aug\šminētos materiālus papildinošus materiālus (piem. metodiskās norādes, padomus, atbilstošas publikācijas, video un audio ierakstus).

Visi DS(2)22-23  pavasara semestra patstāvīgajam studiju darbam piedāvātie materiāli pēc atbilstošās tematiskās attālinātās tiešsaistes nodarbības īstenošanas kļūst pieejami kursa materiālu krātuvē  https://failiem.lv/u/vn9j9ekbu

Īpaši jāievēro, kā šī studiju kursa SDSK1034 “Domāšanas sistemoloģija” īstenošanas vadības centrs ir tikai autora blogā http://blogi.lu.lv/broks/ ! LU e-studiju sistēma netiek izmantota.    

Kā studijām ieteicamie galvenie informācijas avoti vispirms ir minamas divas kursa autora monogrāfijas un atbilstošās starptautiskās publikācijas .

  1. Populārzinātniska monogrāfija “SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS”, 1988  (Var lasīt šeit tieši uz ekrāna vai arī lejuplādēt uz ekrāna atvērto pdf failu uz savu datoru).                                                        A.Broks_SIST.AP MUMS-1988-(fotokopija) pdf
  2. Monogrāfija “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA”, 2000  (Arhivēta pdf failu mape, kuru ieteicams lejuplādēt uz savu datoru, atarhivēt un tad lasīt katru atsevišķo pdf failu).                                           A.Broks_IZGL.STML-2000 (manuskripts) pdf
  3. Publikācijas žurnālā Journal of Baltic Science Education (2002 – 2020). kas pieejamas mana bloga sadaļā My materials in English. https://blogi.lu.lv/broks/category/materials-in-english/

Studiju kursam kā galvenie informācijas avoti ir ieteicami arī citu autoru sagatavotie materiāli, sākotnējā informācija par kuriem pieejama lasīšanai un/vai lejupielādei šeit:

4. V.Palamarčukas grāmata  SKOLA MĀCA DOMĀT. Rīga, „Zvaigzne“, 1984 (109 lpp.) – fotokopija   V.Palamarčuka_SKOLA MĀCA_DOMĀT, 1984 -1.puse (17.3MB pdf)   V.Palamarčuka_SKOLA_MĀCA_DOMĀT, 1984 -2.puse (21.7MB pdf)

5. Info par E.de Bono grāmatu “Domā kamēr nav par vēlu”. Rīga, „Zvaigzne ABC”, 2012 (255 lpp.) E.de Bono_DOMĀ KAMĒR NAV PAR VĒLU,_2012 (3.94MB pdf)

6. Info par J. Muraškovska grāmatu “Talantīgās domāšanas “noslēpumi””, 2015 (430 lpp.) J.Muraškovskis TALANTĪGĀ DOMĀŠANA, 2015 (5.87MB pdf)

7. Info par R.Lanzas un B.Bermana grāmatu “Biocentrisms”, Rīga, “Jumava”, 2017 (222 lpp.)  R.Lanza, B. Bermans BIOCENTRISMS, 2009 (13.8MB pdf)

8. Info par K. Vordermanes grāmatu “Mācīšanās prasmes” Rīga, “ZVAIGZNE ABC”, 2019 (256 lpp.)     Informācija par šo grāmatu atrodama pirmās studiju darba nedēļas materiālos  https://failiem.lv/u/dx8hprynb

    SEMESTRA STUDIJU PROCESS  —  16 studiju darba nedēļu materiāli

PIRMĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Pirmās studiju darba nedēļas materiāli:  https://failiem.lv/u/48gy3nars

Šeit  pieejama organizatoriski – metodiskajiem  jautājumiem veltīta 12. februāra vēstule visiem kursa īetenošanai reģistrētajiem studentiem –       Pirmā org-met. VĒSTULE 12.02.23.pdf    Pirmā VĒSTULE 12.02.23

OTRĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

     Otrās studiju darba nedēļas materiāli – aktīvā saite ir šeit: https://failiem.lv/u/bag7bm9w4

TREŠĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Trešās studiju darba nedēļas materiāli – aktīvā saite ir šeit: https://failiem.lv/u/xmb699uur

Otrā org-met. VĒSTULE 27.02.23.pdf       Otrā VĒSTULE 27.02.23

CETURTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Ceturtās studiju darba nedēļas materiāli – aktīvā saite ir šeit: https://failiem.lv/u/ek5bxp5ur

PIEKTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Piektās studiju darba nedēļas materiāli – aktīvā saite ir šeit:   https://failiem.lv/u/297mvekdn

SESTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Sestās studiju darba nedēļas materiāli – aktīvā saite ir šeit:  https://failiem.lv/u/m2jsczprf  

SEPTĪTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Septītās studiju darba nedēļas materiāli – aktīvā saite ir šeit:  https://failiem.lv/u/9bn2s3gp6

ASTOTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Astotās studiju darba nedēļas materiāli – aktīvā saite ir šeit: https://failiem.lv/u/28974ga5y

DEVĪTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Trešā org-met. VĒSTULE 11.04.23.pdf    Trešā VĒSTULE 11.04.23

Devītās studiju darba nedēļas materiāli – aktīvā saite ir šeit: https://failiem.lv/u/m7mngsgkr

DESMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Desmitās studiju darba nedēļas materiāli – aktīvā saite ir šeit: https://failiem.lv/u/zhpnrw6h8

VIENPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Vienpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli – aktīvā saite ir šeit: https://failiem.lv/u/gushkwvnz

DIVPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Divpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli – aktīvā saite ir šeit: https://failiem.lv/u/kka2m92ca

TRĪSPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Trīspadsmitās studiju darba nedēļas materiāli – aktīvā saite ir šeit: https://failiem.lv/u/jaaau6kcf

ČETRPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Četrpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli – aktīvā saite ir šeit: https://failiem.lv/u/a3c8enbrp

PIECPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Ceturtā org.-met. VĒSTULE 21.05.23.pdf    Ceturtā.VĒSTULE 21.05.23

Piecpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli – aktīvā saite ir šeit: https://failiem.lv/u/9t6q3tjh4

SEŠPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Sešpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli – aktīvā saite ir šeit: https://failiem.lv/u/ttdcv2cm8

Apsveicu visus kursa “Domāšanas sistemoloģija” interesentus – esam pabeiguši 2022/2023. studiju gada pavasara semestra tēmu apzināšanu! Gaidām šī semestra eksāmenu sesiju un  vasaras saulgriežus.

************************************************************

Senākie kursa studiju materiāli blogā nav saglabāti.

Autorkurss_DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA_2014-2015_anno 2002

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2014/ 2015. studiju gads

AB_DS 2014-15

Operatīvā informācija

Nodarbību plānojums – DS 14-15 Nod.plāns

Informācija par klātienes nodarbību materiāliem internetā – DS 14-15 Info par stud.mat. 16.12.14

Ziņojumu pieteikumi – eks. grafiks   DS_eks.grafiks 14-15 

P R I E K Š V Ā R D S

Studiju kursa vispārīgs raksturojums, kas iepazīstina gan ar kursa būtību un sūtību, mērķi un uzdevumiem, gan studiju procesa organizāciju ( nodarbību kalendārais plāns, metodiskie norādījumi studiju procesa kā izglītojošā zinātniskā pētījuma īstenošanai, studiju materiālu pieejamība internetā u.c.)

Lekciju shematiskais konspekts :    DS_PRIEKŠVĀRDS 14-15

1.lekcijas audio ieraksts  –   1_DS-audio 2.09.14  (priekšvārda 1.puse – 64 min.)

2.lekcijas  audio ieraksts  –  2_DS-audio 9.09.14 (priekšvārda 2.puse – 85 min.)

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

I E V A D S

Kursa pamatjēdzienu – DOMĀŠANA, SISTĒMU TEORIJA,  SISTEMOLOĢIJA – skaidrojums

Lekciju shematiskais konspekts :    DS-IEVADS 14-15

3.lekcijas  audio ieraksts  – –  3_DS-audio 16.09.14 (ievada 1.puse)

4.lekcijas  audio ieraksts  – 4_DS-audio 23.09.14   (ievada 2.puse)

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

Pirmā DAĻA  (PCDS)

Domāsim sistēmiski Cilvēces Lielo Domu kvadrātā kopsaistībā sakārtotās Lielās Domas  :                       PASAULE, CILVĒKS, DZĪVE, SABIEDRĪBA

Lekciju shematiskais konspekts :    DS-STV_1.d._PCDS 14-15

5.lekcijas  audio ieraksts  –     5_DS-audio 30.09.14 (Cilvēks Pasaulē)

6.lekcijas  audio ieraksts  –  6_DS-audio 7.10.14 ( Pasaule Cilvēkā)

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

7.lekcijas  audio ieraksts  –  7_DS-audio 14.10.14 (Cilvēka Dzīve Pasaulē, Sabiedrībā)

8.lekcijas  audio ieraksts  – (Cilvēka Dzīve Pasaulē, Sabiedrībā)

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

9_S E M I N Ā R S – studentu ziņojumi par  pētījuma pirmo pusi (pētījuma pārskata ievads un 1.daļa). Teksta materiāls:  bijušo studentu atziņas no viņu ziņojumiem, to apspriešana  (bez audio, video ierakstiem)                           9_DS,IS-bijušo stud.atziņas

Otrā DAĻA  (Sistēmu Teorija  – ST)

SISTĒMU TEORIJA –  konspektīvs galveno vispārteorētisko atziņu apkopojums

10. lekcijas shematiskais konspekts :   10_DS-IS-STV (2.daļa-ST) 14-15

10. lekcijas  (sistēmu teorija) audio ieraksts

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

Trešā DAĻA  (Sistēmu Teorija Praksē  –  STP)

SISTĒMU TEORIJA PRAKSĒ  – ieskats izvēlētu nozaru sistemoloģijās

11. lekcijas shematiskais konspekts : VALSTS SISTEMOLOĢIJA –  11_DS-STV_VALSTS 11.11.14

11.lekcijas  audio ieraksts  –   11_DS-audio 11.11.14 (Valsts sistemoloģija)

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

12. lekcijas shematiskais konspekts : PĒTNIECĪBAS SISTEMOLOĢIJA  – 12_DS-STV_PĒTNIECĪBA 18.11.14

UZMANĪBU! 18.novembris ir Valsts svētku diena un 12.lekcija šogad nenotika – taču plānoto tēmu var studēt patstāvīgi, izmantojot līdzvērtīgu studiju kursa IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA  atbilstošās 19.novembra lekcijas materiālu.

12. lekcijas audio ieraksts :      12_DS-IS_audio 19.11.14 (10.0 MB).mp3  (Pētniecības sistemoloģija)

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

13. lekcijas shematiskais konspekts : VADĪBAS SISTEMOLOĢIJA  – 13_DS-STV_VADĪBA_25.11.12

13.lekcijas  audio ieraksts  -13_DS-audio 25.11.14 (19.6MB).mp3   (Vadības sistemoloģija)

14.lekcijas  audio ieraksts  –  14_DS-audio 2.12.14  (18.2 MB)  Ilgums 1:19:51

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

15. lekcijas shematiskais konspekts : PERSONĪBAS SISTEMOLOĢIJA  15_D5-STV_PERSONIBA 9.12.14

15.lekcijas  audio ieraksts  – 15_DS-audio 9.12.14 (17.8 MB) Ilgums 1:18:03

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

 N O B E I G U M S

16. lekcijas shematiskais konspekts : NOBEIGUMS   16_DS_NOBEIGUMS (vērtēšana) 16.12.14

16.lekcijas  audio ieraksts  – 16_DS-audio 16.12.14  (13.6 MB)  Ilgums 59:46

AUDIO – VIDEO: materiāli vairs nav pieejami krātuvē Failiem.lv, var  skatīt lekciju video ierakstus portālā YouTube

NOBEIGUMS – VĒRTĒŠANA – atskats paveiktajā, gatavošanās kursa eksāmenam.  Ievas Timmas Bērziņas maģistra darbs  – ieskats teicami veikta izglītojošās zinātniskās pētniecības darba pārskatā Ieva T-B. MD_2011

Senāko studiju gadu materiāli internetā vairs nav pieejami

############################################################

 

 

Izglītības priekšmets SISTĒMIKA skolēniem 2008-2009_anno 2001

2001.g. pēc tolaik Bauskas 1.vidusskolas direktores Antas Rudzītes iniciatīvas, ieklausoties skolotāju – maģistrantu atsauksmēs par LU docētāja Andra Broka studiju kursu “Izglītības sistemoloģija”, šī  kursa autoram tika piedāvāts izveidot un īstenot praksē principiāli līdzīgu priekšmetu “Sistēmika” vidusskolu skolēniem. Sākot ar 2001/2002. skolas gadu līdz 2007/2009. skolas gadam (ieskaitot) tas arī tika sekmīgi īstenots visiem Bauskas 1.vidusskolas 10.klašu skolēniem. Rezultātā skolēni uzkrāja sev vērtīgas dzīves pamatatziņas un apliecināja dotā priekšmeta efektivitāti vispārizglītības īstenošanā mūsdienu vidusskolā.

Turpinājumā Jums  šeit īr pieejami visi minētā  izglītības priekšmeta 2008./2009. skolas gada materiāli  – gan vizuālie uzskates materiāli (PDF formātā), gan nodarbību audio ieraksti (MP3 formātā). Materiāli sagrupēti atbilstoši notikušo skolas stundu secībai, katrai stundas tēmai pievienojot atbilstošo vizuālo un audio materiālu (attiecīgi 4 lpp. un 35 min. apjomā).

1.daļa. PASAULE, CILVĒKS, DZĪVE, SABIEDRĪBA, IZGLĪTĪBA – sistēmredzējums

1.nodarbība – priekšvārds:  SISTĒMIKA – kas tā tāda un kāpēc?       SISTEMIKA_1 SISTEMIKA_audio_1

2.nod. :  PASAULE un CILVĒKS (cilvēks pasaulē un pasaule cilvēkā)     SISTEMIKA_2 SISTEMIKA_audio_2

3.nod. DZĪVE (cilvēku apzinātā dzīve kā mērķtiecīgu cilvēkdarbību kopums: vajadzības-līdzekļi-apmierinājums, apzinātas cilvēkdarbības struktūra : izziņa, apdoma, rīcība).     SISTEMIKA_3 SISTEMIKA_audio_3

4.nod. IZGLĪTĪBA (izglītojošā darbība kā īpaši organizēta dzīves pieredzes apguve dzīvei  : zināšanas, prasmes, attieksmes – izziņai, apdomai, rīcībai; mācības un audzināšana, vispārizglītības saturs un  kvalitāte, kādu izglītību kādai dzīvei ? ).      SISTEMIKA_4 SISTEMIKA_audio_4

5.nod. VIDUSSKOLA (dzīve un izglītība mainībā – vispārizglītības satura un tā apguves principiālā organizācija vidusskolā, izglītības programmu veidi un priekšmeti  vispārizglītojošā vidusskolā, izglītota cilvēka dzīvesgatavības struktūra).  SISTEMIKA_5 SISTEMIKA_audio_5

6.nod. MAINĪBA AP MUMS UN MĒS MAINĪBĀ (mainība kā izmaiņas un pārmaiņas, mūsdienu Rietumu kopienas kultūras un civilizācijas attīstība, individuālais un kolektīvais cilvēku dzīvē, dzīves daudzveidības un tempa pieaugums, globalizācija un mūžizglītība).   SISTEMIKA_6 SISTEMIKA_audio_6

7.nod. MANAS DOMU KARTES : pasaule, cilvēks, dzīve, izglītība (patstāvīgais ieskaites darbs klasē par līdzšinējo tematiku – jēdzienu strukturēšanas prakse).     SISTEMIKA_7 SISTEMIKA_audio_7

8.nod. VĒRTĒŠANA, VĒRTĪBAS (vērtēšanas būtība un sūtība; trīs vērtēšanas ikvienas apzinātas cilvēkdarbības īstenošanā; vērtēšanas organizācijas trīs pamatjautājumi ).   SISTEMIKA_8 SISTEMIKA_audio_8

2.daļa.  SISTĒMIKAS ĀBECE ( sistēmu teorijas pamati)  – pasaules sistēmskatījums

9.nod. SISTĒMIKAS PAMATI ( sistēmikas definīcija, filosofiskās aksiomas un pamatjēdzienu kopa, galvenie pasaules parādību kā sistēmu veidi).    SISTEMIKA_9 SISTEMIKA_audio_9

10.nod. SISTĒMU ĪPAŠĪBAS ( sistēmu īpašību izcelsme; struktūra – sistēmu pamatīpašība, formālās struktūras, vienkāršas un sarežģītas sistēmas un to struktūrshēmas).     SISTEMIKA_10 SISTEMIKA_audio_10

3.daļa.  SISTĒMIKA PRAKSĒ  – mūsdienu cilvēka pasaules zinātniskais sistēmredzējums

11.nod. SISTĒMU ZINĀTNISKĀ IZZIŅA ( zinātniskā un mākslinieciskā izziņa, zinātniskās izziņas realitāte un precizitāte,  pamatjēdzienu sistēma un galvenie posmi).       SISTEMIKA_11 SISTEMIKA_audio_11

12.nod. SISTĒMU ZINĀTNISKAIS APRAKSTS – MODELĒŠANA ( parādību vispārīgais makroapraksts, determinētie un stohastiskie procesi, faktoloģija un cēlonība).       SISTEMIKA_12 SISTEMIKA_audio_12

13.nod. SOCIĀLĀS SISTĒMAS – A (valsts kā sistēma, sociālo sistēmu līdzsvarotība, sociālo parādību hierarhiskās struktūras).    SISTEMIKA_audio_13

14.nod. SOCIĀLĀS SISTĒMAS – B (sociālo sistēmu vadība, sabiedrības dzīves procesu stohastiskais raksturs, stohastisko procesu vadība).    SISTEMIKA_audio_14

15.nod. PERSONĪBAS PAMATSTRUKTŪRA (personība kā cilvēka garīgo īpašību sistēma, konkrēto struktūru daudzveidība, personības attīstība cilvēka mūža ritumā, personas garīgo īpašību ģenēze – cilvēka iekšējas un ārējās garīgās un materiālās vides loma personības attīstībā).   SISTEMIKA_15 SISTEMIKA_audio_15

16.nod. CILVĒLA PARAUGVĒRTĪBU jeb IDEĀLU SISTĒMA (ideālu vieta un loma cilvēkdarbību īstenošanā, galvenās  ideālu grupas, vērtību krīze mūsdienu cilvēku dzīves mainībā).         SISTEMIKA_16 SISTEMIKA_audio_16

17.nod.  SISTĒMIKA KĀ SISTĒMA (pārskats par īstenoto priekšmeta saturu, tā struktūru).     SISTEMIKA_17 SISTEMIKA_audio_17

Mani materiāli par SISTĒMISKO DOMĀŠANU

        Šajā tematiskajā  sadaļā (post) ievietoti mani  v i s p ā r ī g a   r a k s t u r a   m a t e r i ā l i  par sistēmisko domāšanu  (systems thinking,  системное мышление) bez noteiktas piesaistes kādam konkrētam studiju kursam.

Materiāli ir veltīti ar sistēmiskās domāšanas jeb sistēmu teorijas kā teorijas par domāšanas sistēmiskumu pamatjautājumu apskatam, kas veido  visu manu konkrēto studiju kursu filosofisko un psiholoģiskais pamatu. Materiāli tapuši ilgākā laika posmā, sākot ar fizikālo sistēmu apzināšanu – studējot fiziku LU Fizikas un matemātikas fakultātē (1960-1965), aktīvi veicot zinātnisko pētniecību segnetoelektriķu fizikas jomā (1962-1982), kā arī īstenojot  dielektriķu fizikas un cietvielu fizikas pamatu speckursus, pēc tam arī vispārīgās fizikas kursu skolotājiem. Līdztekus akadēmiskajai darbībai iesaistoties arī vēl izglītības vadības darbā –  veicot darbu LU Fizikas un matemātikas fakuktātes dekanātā (1978-1992), LVU Padomē/LU Senātā (1982-2001), kā arī LR Izglītības ministrijā ārštata līdzstrādnieka statusā (1993-1998), radās nepieciešamība atbilstoši apzināt arī dažādas sociālās sistēmas, to vadību un īpašības.  Tā visa rezultātā tapa divas nelielas monogrāfijas (1988, 2000) par sistēmām kopumā un sistēmu teorijas izmantošanu izglītībā. Atbilstoši radās un tiek īstenoti trīs autorkursi: “‘Domāšanas sistemoloģija” (SDSK1034),  “Izglītības sistemoloģija” (Peda6091) un “Zinātniskās darbības sistemoloģoija” (VadZ7014). Sistēmu teorijas lietojums īpaši akcentēts arī studiju kursā “Fizikas izglītības organizācija (Fizi4023)”.  Šiem studiju kursiem sagatavotie materiāli pieejami bloga daļas (category) SISTĒMISKĀ DOMĀŠANA attiecīgajās sadaļas (post) DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA, IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA, ZINĀTNISKĀS DARBĪBAS SISTEMOLOĢIJA un FIZIKAS IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA.

Lūkojoties pēc citu autoru piedāvātajiem materiāliem,  lūdzu ieskatieties pa labi –  bloga lapās  (pages).

Laika gaitā bloga sadaļās (post)  lapās (pages) ievietotā informācija tiek atbilstoši atjaunota un papildināta. Paldies visiem par radošo sadarbību šo materiālu izveidē. Būšu Jums ļoti pateicīgs par bloga komentāros  izteiktajām Jūsu atziņām, kas radušās iepazīstot attiecīgos šajā blogā ievietotos materiālus.

******************************************************************************************************************

Manas nu jau tālajā 1988. gadā izdotās populārzinātniskās monogāfijas  SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS  fotokopija:                A.Broks. Sistēmas ap mums un mēs sistemās,1988. Monogrāfijas fotokopija

Manas gadsimtu mijā izdotās, izglītības sistēmu analīzei, salīdzināšanai un sintēzei veltītās monogrāfijas IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA manuskripts:   A.Broks Izglītības sistemoloģija, 2000. Monogrāfijas manuskripts

Mans 2009.gada pavasarī sagatavotais pārskata raksts par sistēmisko domāšanu, kas šodien kalpo kā vispārīgs ievads dažādo manu studiju kursu īstenošanai:      A.Broks. Raksts-referāts starpt.konf.LLU,2009

 

Detalizētāki tematiski materiāli par sistēmisko domāšanu, kuri satur autora izstrādātās struktūrloģiskās shēmas jeb domu kartes, atsevišķu lekciju audio ierakstus, lietoto jēdzienu sistēmiskos skaidrojumus un šo jēdzienu veidotās struktūras, pieejami šīs bloga daļas SISTĒMISKĀ DOMĀŠANA citās sadaļās.