Info par sistēmu teoriju / sistēmisko domāšanu Krievijas interneta portālos

Krievijas interneta portālā  < http://tsisa.ru >  rastā informācija par sistēmu teorijas attīstības vēsturi (pamatā PSRS), bibliogrāfija:    Istorija_razvitija_teorii_sistem

Informācija no Krievijas interneta  par sistēmiskās domāšanas skolu TRIZ (diemžēl vairs neizdodas atvērt atbilstošās vietnes!) :     Shkola_razvitija_sistemnovo mishljenija-TRIZ

Krievijas interneta portālā  < http://www.humans.ru > rastā informcija par  sistēmu teoriju    F.Kapra_Teorija_sistem V.A.Hanzen_Sistemnij podhod

Leave a Comment