Lalande, Daniel, Baumeister, Roy F. SYSTEMS THEORIES. – Salem Press Encyclopedia of Health, January, 2014.

Īss mūsdienīgs sistēmu teoriju vispārīgs raksturojums (teksts un un teksta lasījums angļu valodā) Lalande D.,Baumeister R. Systems theories,2014

Leave a Comment