Info par grāmatu – Daniels Kānemans “Domā ātri, domā lēnām”, 2012

Grāmata vērtējoši raksturo uzņēmējdarbībā (un ne tikai)  īpaši nozīmīgās intuitīvās (ātrās) un racionālās (lēnās) domāšanas tehnoloģijas.  Turpinājumā materiāls nelielam ieskatam grāmatas ievadā un grāmatas tapšanas procesā.   D.Kānemans 2012

  1. Nobeļa prēmija ekonomikā psihologam D.Kānemanam apliecina ekonomikas iracionālo pamatu nozīmību.

Leave a Comment