Hubert Dreyfus – filozofiskas atziņas par mākslīgo intelektu

Jums tiiek piedāvāta iespēja iepazīties ar pieredzes bagātā ASV filozofa Huberta Dreifusa atziņām par mākslīgo intelekta problēmu risinājumiem to vēsturiskajā attīstībā līdz mūsdienām.  Šeit pievienoties materiāli ir angļu valodā, no tiem paveras iespējas iziet arī uz citiem internetā pieejamajiem materiāliem.   Hubert Dreyfus CV 24.01.2011          H.Dreyfus From Socrares to

Leave a Comment