Info par grāmatu – IEVADS PĒTNIECĪBĀ: stratēģijas, dizaini, metodes, 2011

Pētniecība ir sena un mūsdienīga cilvēkdarbība  j a u n a s  dzīves pieredzes iegūšanai. Pētniecība  ir  nozīmīga ne tikai profesionālajā fundamentālajā un lietišķajā zinātniskajā darbībā, šodien tā ir  īpaši aktualizējama arī izglītojošajā darbībā.  Izglītojošā zinātniskā pētniecība ienāk mūsdienu skolās un tas prasa skolotāju kā skolēnu izglītojošās pētniecības darbības vadītāju nopietnu sagatavotību. Pētnieciskās darbības organizācijas un īstenošanas prasmes  ir mūsdienīga dzīves prasība arī ikvienam augstskolas studentam, apgūstot jaunas dzīves pieredzi studiju procesā. Dotā grāmata ir vērtīgs materiāls visiem censoņiem šo uzdevumu sekmīgai risināšanai.

K.Mārtinsone Ievads pētn.2011

Leave a Comment