Monthly Archives: March 2010

TIKŠANĀS ar Latvijas skolēniem un skolotājiem (2009 – 2018)

2017/2018. skolas gads

Tikšanās ar Rīgas 84.vidusskolas devīto klašu skolēniem – saruna par tēmu “Atvadas pirmajai bērnībai, sveika pirmā jaunība” 19.02.2018. Šeit Jums skatīšanai un lejupielādei ir pieejams sarunas shematiskais konspekts PDF formātā, kā arī varat klausīties tikšanās ar 9.c klasi audio ierakstu (80 min. ilgs). Shematiskais konspekts arī PPTX formātā, kā arī visi izdarītie audio un video ieraksti  (attiecīgi mp3 un mp4 formātos) lejupielādei Jums ir pieejami manam blogam piesaistītajā datu krātuvē, ejot uz interneta vietni  https://failiem.lv/u/98qct3ah

Informācija par tikšanos:Info par tikšanos R.84.vsk.19.02.18

Tikšanās shematiskais konspekts: TSS Rīgas 84.vsk.19.02.18

Tikšanās ar 9.c klasi audio ieraksta 1.daļa (63 min.)-  R.84.vsk.9.c 19.02.18 1.daļa (63 min.-14.4MB) .mp3

Tikšanās ar 9.c klasi audio ieraksta 2.daļa (63 min.)-  R.84.vsk.9.c 19.02.18 2.daļa (16 min. -3.65MB) .mp3

2016/2017. skolas gads

* Tradicionālā tikšanās ar skolēniem vasaras nometnē ALFA-50, kas šogad atzīmē savas darbības    50 gadu jubileju (1967-2017). Šīs tikšanās tēma  “Zinātnes filozofiskie un psiholoģiskie pamati”, 7. un 8.jūlijā  īstenojot 5 lekcijas, kas raksturo materiālās pasaules atveidošanos cilvēka domu pasaulē.  Īpašs akcents tradicionāli tika likts uz zinātniskā pasaules uzskata veidošanos, kā arī mūsdienu zinātnes un tehnikas attīstības  aktuālajām problēmām, zinātniskās izglītības būtības un sūtības apzināšanu.  Šeit pieejami lekciju shematisko konspekti un saites uz interneta vietni, no kurienes visi interesenti var lejuplādēt atbilstošo lekciju video un audio ierakstus.

Piektdien, 7.07.2017 īstenoto lekciju materiāli:                                                                                              1., 2. un 3. lekciju shematiskais konspekts:       1.,2.,3.lekcija 7.07.17 (pptx-pdf)

Klausieties šeit 1., 2., 3. lekcijas audio ierakstus:

ALFA 1.lekc.7.07.17 (78 min -17,7 MB).mp3

ALFA 2.lekc.7.07.17 (71 min – 16,1MB).mp3

ALFA 3.lekc.7.07.17 (90 min – 20,5MB).mp3

Sestdien,8.07.2017 īstenoto lekciju materiāli:                                                                                             4. un 5. lekcijas shematiskais konspekts:    4.,5.lekcija 8.07.17 (pptx-pdf)

Klausieties šeit 4. un 5. lekcijas audio ierakstus:

ALFA 4.lekc.8.07.17 (80 min – 18,2MB).mp3

ALFA 5.lekc.8.07.17 (86 min.- 19,6MB).mp3

Šo piecu lekciju video un audio ierakstu, kā arī shematisko konspektu (pdf un/vai pptx formātā) lejupielādei dodaties uz https://failiem.lv/u/jr6kz5pj

2015/2016. skolas gads

* Tradicionālā tikšanās ar skolēniem vasaras nometnē ALFA-49, līdzīgi kā visos citos gados pārrunājot divas vispārizglītojošās tēmas: 4.jūlijā  saruna par pasauli un cilvēku, dzīvi un izglītību, bet 5.jūlijā saruna par zinātni – zinātnisko darbību, fizikas filozofiskajiem un psiholoģiskajiem pamatiem.
Šeit pieejami paplašināti lekciju shematisko konspekti un saite uz interneta vietni, no kurienes visi interesenti var lejuplādēt atbilstošo lekciju video un audio ierakstus.

4.07.2016 Sh.konsp.: A.Broks ALFA_4.07.16     5.07.2016 Sh.konsp.: A.Broks ALFA_5.07.16

Klausieties šeit lekciju audio ierakstus:  Alfa-49 1.lekc.4.07.16 (12.7MB).mp3

                                                       Alfa-49 2.lekc.4.07.16 (18.5MB).mp3 

                                                      Alfa-49 3.lekc.4.07.16 (20.9MB).mp3

                                                     Alfa-49 4.lekc.5.07.16 (20.2MB).mp3

      Alfa-49 5.lekc.5.07.16 (13.9MB).mp3

                                                    Alfa-49 6.lekc.5.07.16 (18.6MB).mp3

Saite lekciju video, audio ierakstu (arī citu materiālu) lejupielādei –  Alfa-49  https://failiem.lv/u/ueeu4udr

Visbeidzot arī Jums lasāma vēstule alfiešiem   Vēstule Alfiešiem 8.07.15                                               un neliela fotoreportāža par nometnes pirmo dienu notikumiem   Alfa-49 ZASA 4-5.07.16

* TIKŠANĀS ar 11.klašu skolēniem un skolotājiem Rīgas Āgenskalna valsts ģimnāzijā                   2016.g. 17.maijā:  Lielais Jautājums: kādu kam izglītību kādai dzīvei?

Tikšanās shematiskais konspekts:      ĀVĢ 17.05.16           ĀVĢ 17.05.16 FOTO 

Klausieties šeit tikšanās audio ierakstu:  ĀVĢ 17.05.16 (6.65MB).mp3

Saite tikšanās video un audio ierakstu (arī teksta un foto materiālu) lejupielādei: https://failiem.lv/u/atuuzxg

* TIKŠANĀS ar Latvijas 40.skolēnu zinātniskās konferences dalībniekiem LU 2016.g. 23-24.aprīlī    Video un foto reportāža no konferences atklāšanas un noslēguma sēdēm https://failiem.lv/u/jjv8xr58

Izdales materiāls konferences  noslēguma plenārsēdes dalībniekiem – SkZKonf-40 Pl.sēdes mat. izdalei

2014/2015.skolas gads

* Tradicionālā tikšanās ar skolēniem vasaras nometnē ALFA-48, līdzīgi kā visos citos gados pārrunājot divas vispārizglītojošās tēmas: 14.jūlijā  saruna par pasauli un cilvēku, dzīvi un izglītību, bet 15.jūlijā saruna par zinātni – zinātnisko darbību, fizikas filozofiskajiem un psiholoģiskajiem pamatiem.
Šeit pieejami paplašināti lekciju shematisko konspekti un saite uz interneta vietni, no kurienes visi interesenti var lejuplādēt atbilstošo lekciju video ierakstus. Atsevišķi audio ieraksti netiek piedāvāti.

14.07.2015 Sh.konsp.:  A.Broks ALFA_14.07.15    15.07.2015 Sh.konsp.: A.Broks ALFA_15.07.15

Saite lekciju video ierakstu (arī citu materiālu) lejupielādei –   https://failiem.lv/u/xkylplm

Visbeidzot arī Jums lasāma vēstule alfiešiem   Vēstule Alfiešiem 31.07.15                                                 un neliela fotoreportāža par nometnes pirmo dienu notikumiem    ALFA-48 2015

* Trīs tikšanās ar Rīgas pilsētas Mežciema pamatskolas 9.klašu skolēniem                                                                        ( 16.02.15, 30.03.15, 13.04.15 )

16.02.2015 Tēma “Atvadas bērnībai, ieeja jaunībā” – saruna par dzīvi un izglītību. Šeit ir pieejams sarunas shematiskais konspekts    A.Broks Mežciema psk.16.02.15  un atsevišķo tematisko tikšanos ar 9a.kl. un 9b.kl. skolēniem audio ieraksti :

30.03.2015 Tēma “Ieskats fizikas pamatu pamatos” – saruna par mūsdienīgu fiziku pamatskolā. Šeit ir pieejams sarunas shematiskais konspekts     A.Broks Mežciema psk.30.03.15    un atsevišķo tematisko tikšanos ar 9a.kl. un 9b.kl. skolēniem audio ieraksti :

13.04.2015 Tēma “Makropasaules mehānika” – saruna par makropasaules ķermeņu kustības aprakstu. Šeit ir pieejams sarunas shematiskais konspekts    A.Broks Mežciema psk.13.04.15   un atsevišķo tematisko tikšanos ar 9a.kl. un 9b.kl. skolēniem audio ieraksti :

Ja vēlaties skatīties arī visu trīs tikšanos video ierakstus, kā arī lejupielādēt šeit klausāmos audio ierakstus, veicat šo ierakstu lejupielādi no interneta vietnes   http://failiem.lv/u/dfekczd

* TIKŠANĀS ar skolēniem un skolotājiem ROPAŽU VIDUSSKOLĀ 13.02.2015

Tikšanās tēma “Latvijas skolu dzīve vakar, šodien, rīt”. Šeit pieejami tematiskās lekcijas shematiskais konspekts un neliela fotoreportāža :  A.Broks Ropažu vsk. 13.02.15   un   Ropažu vsk. FOTO 13.02.15

Video ieraksts netika veikts, bet šeit ir klausāms tikšanās 1.daļas audio ieraksts :

####################################################################

2013/2014. skolas gads

* Tradicionālās lekcijas skolēnu vasaras nometnē ALFA-47 par divām autora iecienītām tēmām:  30.06.14 “Pasaule, Cilvēks, Sabiedrība, Dzīve” un 1.07.14  “Zinātniskā darbība – fizikas filozofiskie un psiholoģiskie pamati”. Šeit pieejami tematisko lekciju shematiskie konspekti

30.06.2014 :   A.Broks_ALFA_30.06.14          1.07.2014 :  A.Broks_ALFA_1.07.14

* Tikšanās ar Iecavas novada izglītības vadītājiem un skolotājiem projekta noslēguma konferencē 12.04.2014 ar lekciju “Pārmaiņas mūsu dzīvē un izgklītībā”.

Šeit pieejams lekcijas shematiskais konspekts:  A.Broks IECAVA 12.04.14   un atbilstošais lekcijas audio ieraksts (43 min.)  –

 


* Tikšanās ar Neretas vidusskolas skolēniem un skolotājiem  6.02.2014   “Zinātniskā pētniecība skolā”    īpašu uzmanību veltot zinātniskās pētniecības kā dzīves pieredzes ieguves  metodes detalizētākam apskatam.

Šeit pieejams tikšanās shematiskais konspekts  –  Nereta SkZPD 6.02.14 un tikšanās divi secīgi audio ieraksti – pirmais 30 min. ilgs,  bet otrais – 43 min. ilgs

##############################################################

2012/2013. skolas gads

Šajā skolas gadā, tiekoties ar vidusskolēniem, parasti tika īstenota lekcija “Saruna par dzīvi un izglītību”, visos gadījumos izmantojot vienotu lekcijas vizuālo materiālu, taču atšķiroties lekciju ilgumiem un konkrēto tikšanos gaisotnēm.

* Tikšanās ar skolēniem VALMIERAS  VALSTS ĢIMNĀZIJĀ   7.11.2012

Atkal esmu savas bērnības skolā Valmierā un šeit interesentiem piedāvāju lekcijā izmantoto vizuālo materiālu “Saruna par dzīvi un izglītību” (PDF formātā), kā arī lekcijas audio ierakstu (50 min.) un nelielu s fotoreportāžu.   Valmiera_7.11.12 (pdf)    Valmiera 7.11.12 (foto)   VALMIERA_7.11.12 (mp3)

* Tikšanās ar skolēniem AMATAS NOVADA NĪTAUREWS VIDUSSKOLĀ    23.10.2012

Interesentiem piedāvāju lekcijā izmantoto vizuālo materiālu “Saruna par dzīvi un izglītību”  (PDF formātā), kā arī lekcijas audio ierakstu (42 min.)    Nītaure_23.10.12    (pdf)     NĪTAURE_23.10.12    (mp3)

* Tikšanās ar skolēniem RĪGAS PILSĒTAS ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZIJĀ    16.10.2012

Interesentiem piedāvāju lekcijā izmantoto vizuālo materiālu “Saruna par dzīvi un izglītību” (PDF formātā), kā arī lekcijas audio ierakstu (28 min.)      ĀVĢ_16.10.12    (pdf)       ĀVĢ_16.10.12  (mp3)

* Tikšanās ar skolēniem un skolotājiem  NERETAS VIDUSSKOLĀ    3.10.2012

Lekcija un konsultācijas par skolēnu zinātniskās pētniecības darbības (SkZPD)  organizāciju un izpildi.  Interesentiem piedāvāju lekcijā izmantoto vizuālo materiālu “PĒTNIECĪBA mūsu dzīvē un izglītībā” (PDF formātā):       A.Broks_PĒTNIECĪBA_3.10.12   (pdf)

* Tikšanās ar dabaszinānu skolotājiem BROCĒNU VIDUSSKOLĀ    28.09.2012

Lekcija “Vispārīgā dabaszinātniskā un tehniskā izglītība (DZUTI) mūsdienu skolā”  Brocēnu novada skolotāju rudens konferencē. Interesentiem piedāvāju lekcijā izmantoto vizuālo materiālu (PDF formātā), kā arī lekcijas audio ierakstu (60 min.)      Brocēni_28.08.12  (pdf)         BROCĒNI_28.08.12

#################################################################

2011/2012. skolas gads

* Tradicionālās lekcijas skolēnu vasaras nometnē ALFA-45 par autora īpaši izkoptajām tēmām:   “Pasaule un Cilvēks – cilvēks pasaulē un pasaule cilvēkā)  un  “Fizikas filozofiskie un psiholoģiskie pamati”. Šeit dotas saite uz atbilstošo lekciju video ierakstiem to lejupielādei un sekojošai skatīšanai Jūsu datoros (mp4 formāts):         https://failiem.lv/u/myyhjvn

##################################################################

2009/2010 .skolas gads

* Tikšanās ar skolēniem un skolotājiem VALMIERAS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ   17.03.2010

Nu jau otro reizi šajā skolas gadā biju savā dzimtajā skolā – tagad Valmieras Valsts ģimnāzijā, lai 60 gadus pēc tam, kad kļuvu par šīs skolas 1.klases skolēnu, risinātu sarunas ar mūsdienu skolēniem un skolotājiem par skolu, skolēnu un skolotāju sadarbību kopīgi īstenotajā izglītojošajā darbībā.

Interesentiem piedāvāju sarunās izmantoto vizuālo materiālu (PDF formātā), kā arī manas uzrunas skolotājiem audio ierakstu (40 min.).                                                                                                                    Par skolas dzīvi 17.03.10                   Valmiera_17.03.10 Ar skolotājiem

* Tikšanās ar skolēniem LU JAUNO PEDAGOGU UN PSIHOLOGU SKOLĀ     28.11.2009

Pārrunājām skolu jauniešiem tik aktuālos  jautājumus par izglītības kā īpaši organizētas dzīves pieredzes ieguves  dzīvei  turpināšanu pēc vidusskolas beigšanas, par dzīves un izglītības  jēdzienu kopsaistītu izpratni un šīs izpratnes  praktisko izmantošanu savas dzīves saprātīgā organizācijā un īstenošanā.

Šī saruna var interesēt arī vēl daudzus citus  skolēnus un ne tikai skolēnus, tādēļ šeit ievietoju šai sarunai sagatavoto shematisko konspektu –  atbilstošo domu karti, kā arī sarunas audio ierakstu (divas secīgas sarunas daļas, katra aptuveni 50 minūtes ilga).

Stāstījuma shematiskais konspekts :     A.Broks_DZ&IZGL.28.11.09
Audio ieraksta 1.daļa:    JPPS_28.11.09(a)           Audio ieraksta 2.daļa:     JPPS_28.11.09(b)

Mani RAKSTI par vispārizglītojošo fiziku skolās

Noslēdzas 21.gadsimta pirmais gadu desmits – visapkārt rit dzīve tās nemitīgajā mainībā, kas savukārt likumsakarīgi atbalsojas arī mūsu izglītības  attīstībā.

Nu jau aprit 20 gadi, kopš šī bloga autors  pēc sākotnējās zinātniskās darbības cietvielu fizikā  ir nopietni pievērsies fizikas izglītībai. Neskaitot jau kopš 1967.gada īstenojošos līdzdalību LU studiju procesā, laikposmā no 1990. līdz- 1996. gadam tika iegūta pieredze arī fizikas pasniegšanā Rīgas 3.vidusskolā, līdztekus īpaši iedziļinoties izglītības filozofijas un psiholoģijas, kā arī izglītības sistēmas vispārējās organizācijas jautājumos. Tika strādāts pie jaunā Latvijas Izglītības likuma  izveides (1993-1998) un no 1997.gada uzsākta pedagoģiskā darbība arī LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.  Laikposmā no 2001. līdz 2009. gadam līdztekus pamatdarbam LU atkal darbs skolā, izveidojot un praktiski īstenojot izvēles priekšmetu SISTĒMIKA Bauskas 1.vidusskolas 10.klašu skolēniem.  Taču jau no 1993.gada, uzsākot pildīt LU Vispārīgās fizikas katedras vadītāja pienākumus, ir nemitīgi  strādāts tieši vispārizglītojošās fizikas satura un metodikas problēmu risināšanā, praksē kopš 1997. gada līdz šim brīdim  atbilstoši veidojot un nemitīgi pilnveidojot savu studiju kursu  VISPĀRĪGĀ FIZIKA topošajiem matemātikas skolotājiem, kā arī pildot LU Vidusskolas fizikas skolotāju profesionāļas studiju programmas direktora un docētāja darba pienākumus.

Gadu gaitā ir uzkrājusies zināma pieredze, dažādi studiju un citi darba materiāli, kurus tad ievietoju šī bloga tematiskajā  kopā (Categories) “Fizikas izglītība”.  Tieši vispārizglītojošās fizikas tematikai veltīta šī Jūsu uzmanībai piedāvātā bloga sadaļa (Post) “Mana vispārizglītojošā fizika”.

Izvēlētie materiāli sakārtoti apgrieztā hronoloģiskā secībā, senākajam materiālam – rakstam LR IZM IAI Fizikas izglītības centra izdevumā “Kvarks” (22.04.1993) novietojoties šīs sadaļas materiālu kopas pašā dziļumā. Šeit izvietoti tikai materiāli latviešu valodā. Materiāli krievu un angļu valodā izvietoti atbilstošajās sadaļās “Mani materiāli krievu valodā” un “Mani materiāli angļu valodā”.

*******************************************************************************************************

Rakstu kopa žurnālā “Skolotājs” 2001-2010:

VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ FIZIKA PROFESIONĀLAJĀS VIDUSSKOLĀS VFprof.vsk – Sk_Nr.2(80),10

NEPIECIEŠAMA MŪSDIENĪGA VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ FIZIKA  Nepiec.VF_Sk Nr.5(71),08

FIZIKAS SKOLOTĀJI ŠODIEN, RĪT – KVANTITĀTE UN KVALITĀTE    Fiz.skolot.Sk, Nr.3(63),07

ONTODIDAKTIKA IZGLĪTĪBAS SATURA PILNVEIDEI      Ontodidaktika.Sk,Nr.58,06

VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ FIZIKA VIDUSSKOLĀ   VFvidussk.Sk ,Nr.2,01 ;

***********

Rakstu kopa žurnālā “Skolotājs” 1997-1998 :

FIZIKA UN NE TIKAI       Fizika un ne tikai_Sk,Nr.3,97 ;

PARĀDĪBU ZINĀTNISKĀ IZZIŅA   Parad.zin.izz.Sk,Nr.2,98 ;

VIDES, TELPA, LAIKS    Vides,telpa,laiks_Sk,Nr.5,98

Raksts DAŽAS ATZIŅAS PAR FIZIKAS IZGLĪTĪBU GADSIMTU MIJĀ PASAULĒ UN LATVIJĀ  22.04.1993 Kvarks_22.04.93

Izglītības priekšmets SISTĒMIKA skolēniem 2008-2009_anno 2001

2001.g. pēc tolaik Bauskas 1.vidusskolas direktores Antas Rudzītes iniciatīvas, ieklausoties skolotāju – maģistrantu atsauksmēs par LU docētāja Andra Broka studiju kursu “Izglītības sistemoloģija”, šī  kursa autoram tika piedāvāts izveidot un īstenot praksē principiāli līdzīgu priekšmetu “Sistēmika” vidusskolu skolēniem. Sākot ar 2001/2002. skolas gadu līdz 2007/2009. skolas gadam (ieskaitot) tas arī tika sekmīgi īstenots visiem Bauskas 1.vidusskolas 10.klašu skolēniem. Rezultātā skolēni uzkrāja sev vērtīgas dzīves pamatatziņas un apliecināja dotā priekšmeta efektivitāti vispārizglītības īstenošanā mūsdienu vidusskolā.

Turpinājumā Jums  šeit īr pieejami visi minētā  izglītības priekšmeta 2008./2009. skolas gada materiāli  – gan vizuālie uzskates materiāli (PDF formātā), gan nodarbību audio ieraksti (MP3 formātā). Materiāli sagrupēti atbilstoši notikušo skolas stundu secībai, katrai stundas tēmai pievienojot atbilstošo vizuālo un audio materiālu (attiecīgi 4 lpp. un 35 min. apjomā).

1.daļa. PASAULE, CILVĒKS, DZĪVE, SABIEDRĪBA, IZGLĪTĪBA – sistēmredzējums

1.nodarbība – priekšvārds:  SISTĒMIKA – kas tā tāda un kāpēc?       SISTEMIKA_1 SISTEMIKA_audio_1

2.nod. :  PASAULE un CILVĒKS (cilvēks pasaulē un pasaule cilvēkā)     SISTEMIKA_2 SISTEMIKA_audio_2

3.nod. DZĪVE (cilvēku apzinātā dzīve kā mērķtiecīgu cilvēkdarbību kopums: vajadzības-līdzekļi-apmierinājums, apzinātas cilvēkdarbības struktūra : izziņa, apdoma, rīcība).     SISTEMIKA_3 SISTEMIKA_audio_3

4.nod. IZGLĪTĪBA (izglītojošā darbība kā īpaši organizēta dzīves pieredzes apguve dzīvei  : zināšanas, prasmes, attieksmes – izziņai, apdomai, rīcībai; mācības un audzināšana, vispārizglītības saturs un  kvalitāte, kādu izglītību kādai dzīvei ? ).      SISTEMIKA_4 SISTEMIKA_audio_4

5.nod. VIDUSSKOLA (dzīve un izglītība mainībā – vispārizglītības satura un tā apguves principiālā organizācija vidusskolā, izglītības programmu veidi un priekšmeti  vispārizglītojošā vidusskolā, izglītota cilvēka dzīvesgatavības struktūra).  SISTEMIKA_5 SISTEMIKA_audio_5

6.nod. MAINĪBA AP MUMS UN MĒS MAINĪBĀ (mainība kā izmaiņas un pārmaiņas, mūsdienu Rietumu kopienas kultūras un civilizācijas attīstība, individuālais un kolektīvais cilvēku dzīvē, dzīves daudzveidības un tempa pieaugums, globalizācija un mūžizglītība).   SISTEMIKA_6 SISTEMIKA_audio_6

7.nod. MANAS DOMU KARTES : pasaule, cilvēks, dzīve, izglītība (patstāvīgais ieskaites darbs klasē par līdzšinējo tematiku – jēdzienu strukturēšanas prakse).     SISTEMIKA_7 SISTEMIKA_audio_7

8.nod. VĒRTĒŠANA, VĒRTĪBAS (vērtēšanas būtība un sūtība; trīs vērtēšanas ikvienas apzinātas cilvēkdarbības īstenošanā; vērtēšanas organizācijas trīs pamatjautājumi ).   SISTEMIKA_8 SISTEMIKA_audio_8

2.daļa.  SISTĒMIKAS ĀBECE ( sistēmu teorijas pamati)  – pasaules sistēmskatījums

9.nod. SISTĒMIKAS PAMATI ( sistēmikas definīcija, filosofiskās aksiomas un pamatjēdzienu kopa, galvenie pasaules parādību kā sistēmu veidi).    SISTEMIKA_9 SISTEMIKA_audio_9

10.nod. SISTĒMU ĪPAŠĪBAS ( sistēmu īpašību izcelsme; struktūra – sistēmu pamatīpašība, formālās struktūras, vienkāršas un sarežģītas sistēmas un to struktūrshēmas).     SISTEMIKA_10 SISTEMIKA_audio_10

3.daļa.  SISTĒMIKA PRAKSĒ  – mūsdienu cilvēka pasaules zinātniskais sistēmredzējums

11.nod. SISTĒMU ZINĀTNISKĀ IZZIŅA ( zinātniskā un mākslinieciskā izziņa, zinātniskās izziņas realitāte un precizitāte,  pamatjēdzienu sistēma un galvenie posmi).       SISTEMIKA_11 SISTEMIKA_audio_11

12.nod. SISTĒMU ZINĀTNISKAIS APRAKSTS – MODELĒŠANA ( parādību vispārīgais makroapraksts, determinētie un stohastiskie procesi, faktoloģija un cēlonība).       SISTEMIKA_12 SISTEMIKA_audio_12

13.nod. SOCIĀLĀS SISTĒMAS – A (valsts kā sistēma, sociālo sistēmu līdzsvarotība, sociālo parādību hierarhiskās struktūras).    SISTEMIKA_audio_13

14.nod. SOCIĀLĀS SISTĒMAS – B (sociālo sistēmu vadība, sabiedrības dzīves procesu stohastiskais raksturs, stohastisko procesu vadība).    SISTEMIKA_audio_14

15.nod. PERSONĪBAS PAMATSTRUKTŪRA (personība kā cilvēka garīgo īpašību sistēma, konkrēto struktūru daudzveidība, personības attīstība cilvēka mūža ritumā, personas garīgo īpašību ģenēze – cilvēka iekšējas un ārējās garīgās un materiālās vides loma personības attīstībā).   SISTEMIKA_15 SISTEMIKA_audio_15

16.nod. CILVĒLA PARAUGVĒRTĪBU jeb IDEĀLU SISTĒMA (ideālu vieta un loma cilvēkdarbību īstenošanā, galvenās  ideālu grupas, vērtību krīze mūsdienu cilvēku dzīves mainībā).         SISTEMIKA_16 SISTEMIKA_audio_16

17.nod.  SISTĒMIKA KĀ SISTĒMA (pārskats par īstenoto priekšmeta saturu, tā struktūru).     SISTEMIKA_17 SISTEMIKA_audio_17