Mani RAKSTI par vispārizglītojošo fiziku skolās

Noslēdzas 21.gadsimta pirmais gadu desmits – visapkārt rit dzīve tās nemitīgajā mainībā, kas savukārt likumsakarīgi atbalsojas arī mūsu izglītības  attīstībā.

Nu jau aprit 20 gadi, kopš šī bloga autors  pēc sākotnējās zinātniskās darbības cietvielu fizikā  ir nopietni pievērsies fizikas izglītībai. Neskaitot jau kopš 1967.gada īstenojošos līdzdalību LU studiju procesā, laikposmā no 1990. līdz- 1996. gadam tika iegūta pieredze arī fizikas pasniegšanā Rīgas 3.vidusskolā, līdztekus īpaši iedziļinoties izglītības filozofijas un psiholoģijas, kā arī izglītības sistēmas vispārējās organizācijas jautājumos. Tika strādāts pie jaunā Latvijas Izglītības likuma  izveides (1993-1998) un no 1997.gada uzsākta pedagoģiskā darbība arī LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.  Laikposmā no 2001. līdz 2009. gadam līdztekus pamatdarbam LU atkal darbs skolā, izveidojot un praktiski īstenojot izvēles priekšmetu SISTĒMIKA Bauskas 1.vidusskolas 10.klašu skolēniem.  Taču jau no 1993.gada, uzsākot pildīt LU Vispārīgās fizikas katedras vadītāja pienākumus, ir nemitīgi  strādāts tieši vispārizglītojošās fizikas satura un metodikas problēmu risināšanā, praksē kopš 1997. gada līdz šim brīdim  atbilstoši veidojot un nemitīgi pilnveidojot savu studiju kursu  VISPĀRĪGĀ FIZIKA topošajiem matemātikas skolotājiem, kā arī pildot LU Vidusskolas fizikas skolotāju profesionāļas studiju programmas direktora un docētāja darba pienākumus.

Gadu gaitā ir uzkrājusies zināma pieredze, dažādi studiju un citi darba materiāli, kurus tad ievietoju šī bloga tematiskajā  kopā (Categories) “Fizikas izglītība”.  Tieši vispārizglītojošās fizikas tematikai veltīta šī Jūsu uzmanībai piedāvātā bloga sadaļa (Post) “Mana vispārizglītojošā fizika”.

Izvēlētie materiāli sakārtoti apgrieztā hronoloģiskā secībā, senākajam materiālam – rakstam LR IZM IAI Fizikas izglītības centra izdevumā “Kvarks” (22.04.1993) novietojoties šīs sadaļas materiālu kopas pašā dziļumā. Šeit izvietoti tikai materiāli latviešu valodā. Materiāli krievu un angļu valodā izvietoti atbilstošajās sadaļās “Mani materiāli krievu valodā” un “Mani materiāli angļu valodā”.

*******************************************************************************************************

Rakstu kopa žurnālā “Skolotājs” 2001-2010:

VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ FIZIKA PROFESIONĀLAJĀS VIDUSSKOLĀS VFprof.vsk – Sk_Nr.2(80),10

NEPIECIEŠAMA MŪSDIENĪGA VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ FIZIKA  Nepiec.VF_Sk Nr.5(71),08

FIZIKAS SKOLOTĀJI ŠODIEN, RĪT – KVANTITĀTE UN KVALITĀTE    Fiz.skolot.Sk, Nr.3(63),07

ONTODIDAKTIKA IZGLĪTĪBAS SATURA PILNVEIDEI      Ontodidaktika.Sk,Nr.58,06

VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ FIZIKA VIDUSSKOLĀ   VFvidussk.Sk ,Nr.2,01 ;

***********

Rakstu kopa žurnālā “Skolotājs” 1997-1998 :

FIZIKA UN NE TIKAI       Fizika un ne tikai_Sk,Nr.3,97 ;

PARĀDĪBU ZINĀTNISKĀ IZZIŅA   Parad.zin.izz.Sk,Nr.2,98 ;

VIDES, TELPA, LAIKS    Vides,telpa,laiks_Sk,Nr.5,98

Raksts DAŽAS ATZIŅAS PAR FIZIKAS IZGLĪTĪBU GADSIMTU MIJĀ PASAULĒ UN LATVIJĀ  22.04.1993 Kvarks_22.04.93

Leave a Comment